Boek

B

5D-geld

Geld, Goud, God
You understand money, you understand life.

Vanaf 21 juni 2021 verkrijgbaar. Te bestellen via https://uitgeverijoorsprong.nl/5d-geld/ of door het invullen van het contactformulier onderaan deze pagina. Na ontvangst van de betaling wordt het boek toegestuurd. De prijs is € 22 excl. verzendkosten.

Recensies zijn te lezen op: https://www.5d-geld.nl/5d-geld/


Wilt u meer weten? Neem gerust contact op via het contactformulier onderaan de pagina of bel: 06 54353028.

Hieronder staan de in het boek vermelde eindnoten URL’s en/of een afdruk van de betreffende pagina, omdat de inhoud van pagina’s soms wijzigt of de gehele pagina ineens verdwenen is.


Eindnoten boek

Inleiding

1. https://apofyliet.nl/
2. www.ninasieger.nl
3. https://hifimysteryschool.com/nl/

DEEL 1

4. De nieuwe theorie van Erik Verlinde bevat een update van het bizarre holografisch principe. In deze voorpublicatie van het boek Elastisch Universum – ABC van de baanbrekende ideeën van Erik Verlinde duiken we dieper deze lastige, maar fascinerende theorie in. Het klinkt als een idee dat rechtstreeks is weggewandeld uit sciencefictionfilm The Matrix: de wereld zoals wij die zien bestaat misschien niet echt. In plaats daarvan leven wij volgens sommige natuurkundigen in een hologram, een illusie. Lees verder op: https://newscientist.nl/nieuws/leven-we-in-een-hologram-dit-is-het-onvoorstelbare-idee-waarop-erik-verlinde-zijn-nieuwe-theorie-baseerde/
Download pdf document

5. Het begrip holografisch universum gaat ervan uit dat onze fysieke werkelijkheid, inclusief het gehele universum, een soort hologram is. Het is een tot op het kleinste detail geprojec­teerde werkelijkheid, vanuit een bron die buiten onze waarneming en ons voorstellingsver­mogen ligt. Over deze bron zijn vervolgens veel speculaties.
Ten grondslag aan dit begrip liggen de atoomfysica en de kwantummechanica. De atoomfy­sica maakt duidelijk dat onze fysieke werkelijkheid uit leegte bestaat, gevuld met elektronen. De kwantummechanica maakt duidelijk dat elektronen zich enerzijds als deeltjes voordoen en anderzijds als golven. Dit kan worden gedemonstreerd met het tweespletenexperiment. Bijzonder hierbij is de rol van de waarnemer. Elektronen doen zich bij observatie, in welke vorm dan ook, voor als deeltjes en doen zich zonder observatie voor als golven. Als deeltjes zijn ze waarneembaar (door middel van meten en wegen), als golven zijn ze dat niet. Ook dit zorgt voor veel speculaties over de aard van onze fysieke werkelijkheid. In golfvorm worden ze kwanta genoemd. Deze kwanta ploppen voortdurend in en uit onze realiteit, via kwantum­fluctuatie, en lijken voort te komen en terug te keren naar een toestand, die het kwantumva­cuüm, nulpuntsveld, niet-lokaliteit of kortweg Het Veld wordt genoemd. Het Veld kan worden voorgesteld als een alom tegenwoordig niet waarneembaar krachtveld van mogelijkheids- en potentiegolven. Ook dit veld zou buiten onze waarneming en ons voorstellingsvermogen liggen. Wie of wat dit veld gebruikt om realiteit te scheppen, is wederom aan veel speculaties onderhevig https://www.onderzoekhetzelf.nl/holografisch-universum.html
Download pdf document

6. Het bizarre idee dat het universum een geavanceerde illusie is, blijkt verrassend goed in overeenstemming met astronomische waarnemingen. Is het universum niets anders dan een uit de kluiten gewassen versie van The Matrix? Het holografisch principe stelt dat alles dat wij om ons heen zien niets meer is dan een geavanceerde illusie. Als dat idee klopt, ontstaat het complete heelal uit een complexe dans van informatie op een ver weg gelegen, tweedi­mensionale schil om de kosmos. Niemand zal ontkennen dat het holografisch principe een bizar idee is, maar vergis je niet: het is serieuze wetenschap. Het idee werd als eerste gelan­ceerd door de Nederlandse Nobel­prijswinnaar Gerard ’t Hooft, die het samen met de Ameri­kaanse fysicus Leonard Susskind vertaal­de naar de wiskunde van de snaartheorie. Lees ver­der op: https://newscientist.nl/nieuws/nieuwe-aanwijzing-universum-hologram-is/
Download pdf document

7. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_(symbool)
Download pdf document

8. Zie https://www.zielsbelang.nl/wat-is-trauma/ voor de gehele uitleg en effecten van een trauma.
Download pdf document

9. In de jaren ’50 dacht men nog dat het universum zwart wit was, totdat ruimtetelescopen foto’s toonden met prachtige kleuren. Een andere opvatting van de reguliere wetenschap was tot voor kort dat in de extreme omstandigheden in de ruimte geen leven kan bestaan of overleven, maar die gedachte is inmiddels bijgesteld: inmiddels blijkt dat microben een verblijf in de ruimte kunnen overleven. Een ander interessant bewijs is https://www.cnet.com/news/sea-plankton-found-on-the-outer-surface-of-the-iss/. Tegenwoordig lijkt het idee, dat de Vikingen of andere beschavingen ruim voor Columbus reeds Amerika hadden ontdekt, steeds aannemelijker te worden.
Download pdf document

10. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kami_(god)
Download pdf document

11. https://nl.wikipedia.org/wiki/Akashakroniek
Download pdf document

12. https://nl.wikipedia.org/wiki/Soevereiniteit
Download pdf document

13. Homeopathie (Oud Grieks: ὅμοιος, homoios, gelijksoortig en πάθος, pathos, lijden of ziekte) is een pseudowetenschappelijke therapie gebaseerd op de ideeën van de Duitse arts Samuel Hahnemann. Het belangrijkste daarvan is het gelijksoortigheidsbeginsel, dat inhoudt dat een homeopa­thisch geneesmiddel volgens Hahnemann geschikt is voor de behandeling van een ziekte als het middel bij een gezond persoon dezelfde ziekteverschijnselen opwekt als die waaraan de zieke lijdt. De homeopathische behandeling bestaat uit het voorschrijven van homeopathica, dat wil zeggen potentiëringen (stapsgewijze sterke verdunningen in combinatie met schudden) van stoffen die in pure vorm dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. Hoewel homeopathie een van de meest onderzochte alternatieve geneeswijzen is, wordt de toegeschreven klinische werkzaamheid niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs. De werking van homeopathie is niet groter dan die van placebo’s. Homeopathie wordt daarom tot de pseudowetenschappen gerekend. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathie
Download pdf document

14. https://www.huishoudplaza.nl/bierglazen-afwassen-schoonmaken/
Download pdf document

15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Numerologie
Download pdf document

16. https://onzetaal.nl/taaladvies/homoniem
Download pdf document

DEEL 2

Hoofdstuk 1

17. In deel 1 heb ik bij het onderdeel ‘Numerologie’ verwezen naar de betekenis van een monnik: monade en ik. Dat zou je ook anders kunnen uitleggen: geld en ik. Maar dan ontbreekt de samen­hang tussen geld en monnik, want een monnik is helemaal niet bezig met geld. Voor hem geldt: ora et labora (bidden en werken), actief de verbinding de verbinding met God zoeken.

18. https://nl.wikipedia.org/wiki/Monade
Download pdf document

19. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuilen_van_Hercules
Download pdf document

20. Zie hoofdstuk 3 van de documentaire ‘What the Bleep Do We Know!?’(zie https://nl.wikipedia.org/wiki/What_the_Bleep_Do_We_Know!%3F. Sceptici betwisten dat, zie https://www.northcoastjournal.com/humboldt/myth-of-the-invisible-ships/Content?oid=2129921).
Download pdf document

21. Er wordt getwijfeld of reïncarnatie ooit in de Bijbel heeft gestaan of verwijderd is, zie a) http://geheimenindebijbel.nl/karmaenreincarnatie/inleiding/inleidingpag1.html. Anderen geloven dat het verwijderd is: https://www.nieuweopenbaring.nl/de-verdwenen-bijbelboeken-column-van-wim-van-der-wenden/. Voor mij is reïncarnatie een gegeven.
a) Download pdf document

22. Een belasting veroorzaakt een vormverandering. Zodra de belasting weggenomen wordt, zal het voorwerp zijn nieuwe vorm behouden of geheel of gedeeltelijk zijn oude vorm hernemen. De mate waarin dit gebeurt, hangt af van de veerkracht of elasticiteit van het materiaal. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkteleer.
Download pdf document

23. https://nl.wikipedia.org/wiki/Miyamoto_Musashi
Download pdf document

24. a) https://delevensbloem.wordpress.com/over/ en b) https://delevensbloem.wordpress.com/de-betekenis-van-vorm-en-structuur/
a) Download pdf document
b) Download pdf document

Hoofdstuk 2

25. Voor meer info zie a) https://hifimysteryschool.com/nl/heilige-geometrie/ en b) https://unesco-queesties.nl/kathedraal-chartres-wordt-omringd-mythen-en-mysteries/
b) Download pdf document

26. https://nl.wikipedia.org/wiki/Rij_van_Fibonacci
Download pdf document

30. In een aantal variaties wordt in de gnostische literatuur dan verhaald dat het laagste eon, Sophia, ook wel Pistis Sophia een onbezonnen daad begaat. In een aantal constructies wil zij uit zichzelf iets voortbrengen zonder de wetenschap van haar paargenoot en de Vader. Dat heeft een misgeboorte tot gevolg. Die wordt door Sophia buiten het pleroma gestoten. Dat wordt de demiurg, vaak Jaldabaoth genaamd. In de gnostiek wordt die vereenzelvigd met JHWH [PS: Yahweh], Hebreeuwse God van het Oude Testament. De demiurg is ver­antwoordelijk voor de schepping van de materiële wereld en de mens. Die schepping is in wezen een slechte nabootsing van de werkelijkheid van het pleroma. Vervolgens krijgt door een actie vanuit het pleroma, vaak maar niet altijd door Sophia, de mens een goddelijke vonk van de hoogste God ingeblazen. Die vonk zit echter gevangen in het lichamelijk omhulsel van de mens. Het is in die constructies ook altijd de bedoeling van de demiurg, dat die vonk daarin gevangen blijft. Deze mythologische constructies worden verhaald door een hervertel­ling en gnostische exegese van elementen uit het Bijbelboek Genesis. In het orthodoxe christendom was het kwaad in de wereld een gevolg van de zondeval van de eerste mensen. In het gnostische christendom was de scheppergod, de demiurg, verantwoordelijk voor alle onheil. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Demiurg).
Download pdf document

31. Zie http://jerryvanstaveren.nl/als-een-krab-in-een-emmer/
Download pdf document

32. https://www.theguardian.com/world/2012/nov/19/bugarach-french-village-survive-mayan-apocalypse
Download pdf document

33. https://aligningwithearth.com/galactic-photon-belt-alignment-part-1/
a) Download pdf document
b) Download pdf document
c) Download pdf document

34. https://rationalwiki.org/wiki/Photon_belt
Download pdf document

35. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mayakalender
Download pdf document

36. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleiaden_%28mythologie%29
Download pdf document

37. https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevengesternte
Download pdf document

38. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_snede. Als je pi zonder h schrijft, dan heb je het over de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel. Met phi wordt dus de Gulden snede bedoeld.
Download pdf document

39. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_de_Grote
Download pdf document

Hoofdstuk 3

42. https://inzichten.com/op-zoek-naar-de-structuur-van-authentieke-vrijheid/
Download pdf document

43. Zie https://decorrespondent.nl/9180/uit-het-finse-experiment-met-het-basisinkomen-blijkt-eigenlijk-bijna-niks/552280724820-8aae99da, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/fins-onderzoek-basisinkomen-zorgt-voor-minder-stress-en-meer-geluk, https://www.mt.nl/business/future-of-work-experiment-rond-basisinkomen-in-finland-mislukt/566598 en https://www.volkskrant.nl/economie/veelbesproken-experiment-met-bijstand-afgerond-zachte-hand-beter-dan-de-harde~ba0733bf/
a) Download pdf document
b) Download pdf document
c) Download pdf document
d) Download pdf document

44. Volgens de Bijbel strafte God na de torenbouw de aarde met een grote spraakverwar­ring, zodat men elkaar niet meer begreep. Dit vanwege de hoogmoed van de mensheid, die via de toren net als God de hemel wilde bereiken (zie https://historiek.net/babylonische-spraakverwarring-herkomst-van-de-uitdrukking/95738/). Het Babylonische Rijk was een koninkrijk in Mesopotamië van 1800 v.Chr. tot 539 v.Chr (https://nl.wikipedia.org/wiki/Babyloni%C3%AB). Voor de spraak­verwarring begrepen de mensen elkaar dus blijkbaar, want er zijn oudere/vroegere rijken geweest. Echter, hun geschriften zijn allemaal anders, evenals de uitspraak van de woorden. Voor mijn gevoel heeft de Babylonische spraakverwarring dan ook niets te maken met woorden, taal, uitspraak en klank, maar met het gevoel: het voelen van de energie achter de woorden. De Babylonische spraakverwarring was het punt dat de mensheid het contact met het voelen van de energie achter de woorden verloor en vanuit het hoofd ging praten. Vanaf dat moment namen de emotionele en mentale kleuringen en interpretaties de overhand en werd de energie achter de woorden niet meer begrepen/gevoeld. Het oorspronkelijke gevoel bevindt zich in het lichaam(sbe­wustzijn), in de onderbuik, en is vrij van mentale en emotionele invloeden en kleuringen. Om vanuit de onderbuik te kunnen ademhalen moet men door de emoties heen. En dat is confronterend…
a) Download pdf document
b) Download pdf document

46. Zie https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2012/01/11/haiti-2-jaar-na-de-aardbeving-waar-het-geld-naar-toe-is/
Download pdf document

47. Dit idee is ook aanwezig in de hedendaagse Ubuntu-filosofie, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_%28filosofie%29.
Download pdf document

48. http://el-morya.nl/ en https://summitlighthouse.nl/el-morya/
a) Download pdf document
b) Download pdf document

49. Hij is geïncarneerd als Hitler. Volgens Mieke Vulink is hij ook geïncarneerd als Jacques de Molay, de laatste Grootmeester van de Tempeliers.
Download pdf document

50. Zie https://www.davidwilkerson.nl/artikelen/2182/vrucht-dragen.html
Download pdf document

51. Zie https://www.geloventhuis.nl/2011/als-ik-een-boom-ben/vertellen/bijbelverhalen-over-vrucht-dragen.html
Download pdf document

52. https://ggz.nl/advies-voor-strengere-eisen-aan-ggz-behandelaren/
Download pdf document

Hoofdstuk 4

53. https://nl.wikipedia.org/wiki/Junk-DNA
Download pdf document

54. https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud
Download pdf document

55. https://nl.wikipedia.org/wiki/Alchemie
Download pdf document

56. Zie https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/tillen-en-dragen en https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/tillen-en-dragen/vraag-en-antwoord/hoeveel-mag-een-werknemer-tillen
a) Download pdf document
b) Download pdf document

57. Zie https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/conclusies-belangrijk-onderzoek-naar-biologisch-eten-afgezwakt-onder-druk-van-onderzoeksinstituut-tno en https://www.facebook.com/zembla.tv/videos/802405140330389
Download pdf document

58. Boviswaarde is eigenlijk waar alles om draait. Deze schaal is ontwikkeld door twee Franse wetenschappers, Bovis en Simoneton. De Boviswaarde is het trillingsgetal van materie. Zo heeft elk product of voorwerp en ook alles wat leeft een trillingsgetal, die is uitgedrukt in aantal Bovis. Wan­neer de trilling hoger is dan 6.500 Bovis geeft deze energie en zal ons versterken een lagere waar­de dan 6.500 Bovis kost energie en zal ons verzwakken. https://gezondheidenvoeding.nl/voeding-gezondheid/boviswaarde-levensenergie-van-alle-levende-wezens/
Download pdf document

59. Voor meer info: https://kicentrum.nl/

60. De gevederde slang van de Maya’s, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Quetzalcoatl
Download pdf document

61. In dat kader is de ki-meditatie erg effectief, zie voor meer info: www.kicentrum.nl. Ki is de Japanse benaming voor levensenergie; in China is het chi, in India prana, in Egypte sekem (in mijn boek staat djed; dat is onjuist) en Star Wars noemen de Jedi levensenergie the Force.

62. Zie https://www.wimhofmethod.com/

Hoofdstuk 5

63. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempeliers
Download pdf document

64. Vroeggotiek. De gotiek begint als bouwstijl in het jaar 1122. In de abdij van Saint-Denis bij Parijs, zet abt Suger een grote verbouwing in gang. De Saint-Denis is een prestigieuze kerk: sinds de achtste eeuw is het de plaats, waar de Franse koningen worden bijgezet. Waar abt Suger zijn inspiratie voor de radicaal andere bouwwijze vandaan heeft, is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk is onder invloed van de kruistochten de noodzakelijke kennis van de meetkunde van de Arabieren overgenomen, zodat men nu beter kan berekenen hoe een gebouw zich zal gedragen. Voorheen was de bouwwijze van een gebouw geheel bepaald door de ervaring van de architect, die ongeveer wist wat hij wel of niet kon bouwen, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek_(bouwkunst).
Download pdf document

65. Volgens sommige historici is de kathedraal (PS: van Chartres) het werk van de orde van de Tempeliers. Zij zouden namelijk als enige in staat zijn geweest om een bouwwerk te realiseren dat helemaal conform de regels van de Heilige Geometrie is gebouwd. De kerkridders zouden hun kennis hebben opgedaan toen ze een tijdje in Jeruzalem logeerden en op de plek van de oude tempel van Salomo op iets van onschatbare waarde stuitten. Sommigen fluisteren zelfs dat zij daar toen de Heilige Graal hebben teruggevonden. Zie https://unesco-queesties.nl/kathedraal-chartres-wordt-omringd-mythen-en-mysteries/
Download pdf document

66. Behalve bankiersactiviteiten brachten de Tempeliers ook kennis op het gebied van architectuur, weg- en waterbouw, stedenbouwkundige kennis, militaire kennis, astronomie, wiskunde, geneeskunde en medische technieken mee naar Europa.
De Tempeliers hadden toestemming om eigen kerken te bouwen en werden zodoende ook de drijvende kracht achter de bouw van grote middeleeuwse kathedralen in Europa. Een van de bekendste bouwwerken is de kathedraal van Chartres. De kathedraal werd in 1134 voltooid, opmerkelijk genoeg dertig jaar nadat de bouw was begonnen. Dat zelfde geldt min of meer voor de Notre Dame in Parijs. De eerste steen werd in 1163 door paus Alexander III geplaatst. Tegen 1177 was hen het koor voltooid en het nieuwe hoogaltaar werd in 1182 ingewijd. Na de dood van bisschop Maurice de Sully in 1196, werd onder zijn opvolger Eudes de Sully begonnen met de bouw van het transept en het schip. Halverwege de 13e eeuw waren ook de westtorens voltooid, waarna tot 1345 nog gewerkt werd aan het interieur en de straalkapellen.
Voorafgaand aan deze periode waren de Europese gebouwen logge, dikke brokstructuren, gebouwd voor doelmatigheid en veiligheid. Plotseling stonden mensen versteld van de onmogelijke hoge gewelfde plafonds en de luchtbogen van de nieuwe gotische (komt van het Griekse ‘goetik’ dat ‘iets magisch’ betekent) kathedralen. Puntige bogen en gewelven in combinatie met schitterende gebrandschilderde ramen waren de afspiegeling van nieuwe technieken, die waren geïnspireerd door de kennis die de Tempeliers bezaten van de heilige geometrie en metaalbewerkingstechnieken. Zie https://librije033.nl/sporenencodes/page152.html
Download pdf document

67. Zie eindnoot 22.

68. Zie eindnoot 38. Als je pi zonder h schrijft, dan heb je het over de verhouding van omtrek en diameter van een cirkel. Met phi wordt dus de Gulden snede bedoeld.

69. Buried: Knights Templar and the Holy Grail, aflevering 3: 37:59m.

70. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijdag_de_dertiende
Download pdf document

71. Zie hoofdstuk 4 van het boek “Als de dollar valt” van Willem Middelkoop.

72. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Calvinisme
Download pdf document

73. Zie vorige eindnoot.

74. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Amsterdam_(Nieuw-Nederland)
Download pdf document

75. Zie https://nesara.nl/info/
Download pdf document

76. Zie https://nesara.nl/info/nesara-gaat-wereldwijd-als-gesara/
Download pdf document

77. Bill Gates was computerexpert, is medeoprichter en voorheen eigenaar van Microsoft; tegenwoordig is hij filantroop en zijn stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van vaccins; aan de objectiviteit kan op z’n minst getwijfeld worden. In deze video (zie https://plextube.nl/videos/watch/ce1107fa-70ef-4f41-adbe-27be5c0819b3) wordt vanaf 16:12m verteld dat zijn familie zich bezig hield met eugenetica. Eugenetici vinden dat er teveel mensen op Aarde zijn. Vervolgens wordt verteld dat er beelden van Bill Gates zijn waarop hij zegt dat met een vaccin de wereldbevolking met 10 tot 15% teruggebracht kan worden!

78. Zie https://jdreport.com/agenda-2030-vn-en-globalisten-willen-6-miljard-mensen-laten-verdwijnen-om-klimaat-te-redden/
Download pdf document

79. Zie a) https://stichtingvaccinvrij.nl/hugo-de-jonge/ en b) https://viruswaarheid.nl/informeren/wie-is-de-speciale-coronagezant-feike-sijbesma-eigenlijk/
a) Download pdf document
b) Download pdf document

80. Zie http://www.chinatalk.nl/chinas-sociaal-kredietsysteem-is-niet-wat-je-denkt/
Download pdf document

81. Zie https://ondernemersplein.kvk.nl/verbod-op-contante-betalingen-boven-3000-euro/
Download pdf document

82. Zie https://wnl.tv/2020/09/25/meer-dan-2000-contant-geld-op-zak-boete-vindt-de-vvd-rotterdam/
Download pdf document

83. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
Download pdf document

84. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme
Download pdf document

85. Zie https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/6947-waarom-zijn-de-joden-het-uitverkoren-volk.html

86. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%ABrs
Download pdf document

87. Een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen het joodse deel van de Duitse bevolking, welke plaatsvond in de nacht van 9 op 10 november 1938, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht
Download pdf document

88. Zie https://www.lucardi.nl/nl-nl/blog/wat-is-het-verschil-tussen-zirkonia-kristal-en-diamant
Download pdf document

89. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Diamant
Download pdf document

Hoofdstuk 6

90. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Ra_(god)
Download pdf document

91. In de Egyptische mythologie staat Ma’at of Maät voor kosmische orde en de natuurlijke wetmatigheden (natuurwet). Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A4t
Download pdf document

92. Zie het boek ‘Geometrie van de Schepping’ van Drunvalo Melchizedek.

93. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Bran
Download pdf document

94. Zie https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hunor_and_Magor?fbclid=IwAR1XFX0CLJtEQ7-eTr8rkieixO2-acA4zv-ObdNi2eyA7-bbIo0D-3MdBhs
Download pdf document

95. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Iran
Download pdf document

96. De aanleiding om de zon mee de grot in te nemen is te lezen op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amaterasu
Download pdf document

97. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer
Download pdf document

98. Zie eindnoot 5: “Elektronen doen zich bij observatie, in welke vorm dan ook, voor als deeltjes en doen zich zonder observatie voor als golven. Als deeltjes zijn ze waarneembaar (door middel van meten en wegen), als golven zijn ze dat niet. Ook dit zorgt voor veel specu­laties over de aard van onze fysieke werkelijkheid. In golfvorm worden ze kwanta genoemd. Deze kwanta ploppen voortdurend in en uit onze realiteit, via kwantumfluctuatie, en lijken voort te komen en terug te keren naar een toestand, die het kwantumvacuüm, nulpuntsveld, niet-lokaliteit of kortweg Het Veld wordt genoemd. Het Veld kan worden voorgesteld als een alom tegenwoordig niet waarneembaar krachtveld van mogelijkheids- en potentiegolven. Ook dit veld zou buiten onze waarneming en ons voorstellingsvermogen liggen. Wie of wat dit veld gebruikt om realiteit te scheppen, is wederom aan veel speculaties onderhevig”.

Hoofdstuk 7

99. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurwet_(ethiek)
Download pdf document

100. Positief recht (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Positief_recht) wordt door mensen geschapen. Het omvat het ongeschreven gewoonterecht en het door overheden geschapen geschreven recht. Daardoor onderscheidt het zich van het natuurrecht dat geacht wordt buiten de mensheid om te bestaan. Het een sluit het ander overigens niet uit: een gemeenschap kan een natuurrechtelijk geïnspireerde regel tot positief recht verklaren.
Download pdf document

101. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartje_van_Kok
Download pdf document

102. Zie https://www.biologikanederland.nl/

103. Zie a) https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/197396-verzwakt-immuunsysteem-oorzaken-van-zwak-afweersysteem.html en b) https://www.almacorazon.nl/artikelen/angst-en-stress-en-het-immuunsysteem/
b) Download pdf document

104. Zie https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/veel-mondkapjes-voor-consumenten-houden-virusdeeltjes-niet-tegen
Download pdf document

105. Minister Ollongren geeft toe dat mondkapjes gaan om gedragsbeïnvloeding. Zie https://www.youtube.com/watch?v=psRheiwTF30

106. Zie https://www.bedrock.nl/paniek-ademhaling/
Download pdf document

107. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
Download pdf document

108. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/The_Unfettered_Mind. De niet-hechtende geest. Hechtend in de zin van identificatie met de buitenwereld.
Download pdf document

109. De grootste onzin: een vaccin werkt pas als iedereen gevaccineerd is?! Dan werkt het vaccin simpelweg niet! Als iemand hoofdpijn heeft, hoeft de hele bevolking ook niet een aspirientje te nemen, zodat het aspirientje voor de persoon met hoofdpijn werkt.

110. Zie a) https://www.dewereldmorgen.be/community/the-great-reset-van-het-wereld-economisch-forum-tussen-droom-en-nachtmerrie/, b) https://time.com/collection/great-reset/ en c) https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/. Voor een ander geluid, zie d) https://medium.com/metalstream/the-great-reset-the-death-of-currency-how-will-you-survive-it-96d355c0b88e.
a) Download pdf document
b) Download pdf document
c) Download pdf document
d) Download pdf document

111. Zie a) https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/woeste-italiaanse-politici-in-advertentie-aan-duitsers-wees-geen-nederland/ar-BB11WuDH?li=BBoPOOe&ocid=iehp, b) https://nos.nl/artikel/2328704-reconstructie-van-eu-videotop-toont-geruzie-van-rutte-met-zuid-europa.html en c) https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/03/italie-misbruikt-de-coronacrisis-om-nederland-te-gijzelen-ze-hebben-ons-voor-miljarden-euros-bij-de-staart/
a) Download pdf document
b) Download pdf document
c) Download pdf document

112. Zie eindnoot 110.

113. a) https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/ en b) https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/. Ondanks dat in het laatste artikel de schrijfster vermeld dat het artikel op persoonlijke titel geschreven is om een discussie te starten waar het naar toe kan gaan, staat het wel op de officiële site van World Economic Forum. Dat wil niet zeggen dat het World Economic Forum de visie deelt, maar blijkbaar is het wel acceptabel. Niet-gewenste informatie, nepnieuws, tegengeluid en complottheorieën worden tegen­woordig gecensureerd en direct verwijderd.
a) Download pdf document
b) Download pdf document

114. a) https://www.ad.nl/binnenland/minister-de-jonge-bepaalde-regels-gelden-wellicht-langer-voor-mensen-zonder-vaccinatie~a38416c8/ en b) https://www.parool.nl/nederland/minister-spreekt-van-misverstand-geen-voordeel-na-vaccinatie~b90d2440/
a) Download pdf document
b) Download pdf document

115. Voorgesteld door de Franse econoom en academicus Thomas Piketty, zie a) https://www.weforum.org/agenda/2020/08/building-blocks-of-the-great-reset/ en b) https://www.weforum.org/agenda/2020/02/global-wealth-inequality-piketty/. Ook al is het op persoonlijke titel geschreven, het feit dat een visie op een website wordt gedeeld en je vermeld staat als agendabijdrage ( c) https://www.weforum.org/agenda/authors/thomaspiketty), betekent betrokkenheid…
a) Download pdf document
b) Download pdf document
c) Download pdf document

116. Zie eindnoot 113: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030

117. Uitspraak van Ben Parker uit de strip ‘Spider-Man’.

Hoofdstuk 8

118. Zie a) https://www.basisbijbel.nl/boek/matte__s/18 en b) https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/18#MAT-018-003
a) Download pdf document
b) Download pdf document

119. Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/tabel-arbeidskorting-2020
Download pdf document

120. Zie a) https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/hoogte-van-mijn-inkomen en b) https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag/
a) Download pdf document
b) Download pdf document

121. Zie het voorbeeld in hoofdstuk 1 van de man die in de schuldhulpverlening zit.

122. Zie https://www.groene.nl/artikel/pensioen?utm_campaign= De schrijver stelt als alternatief een omslagstelsel voor, net zoals bij de AOW: de jongeren betalen voor de ouderen. Ik ben van pensioen geen voorstander, omdat: 1) het geld vastgezet wordt, terwijl geld moet stromen: overvloed stroomt, en 2) ik geloof in eigen verantwoordelijkheid (Meesterschap). Iemand die geld voor de oudedag wil sparen, mag dat doen; iemand die dat niet wil, doet het niet, maar kan dan later ook niet aankloppen bij de overheid voor financiële ondersteuning.
Download pdf document

123. Zie http://www.leoverhoef.nl/
Download pdf document

124. Zie a) https://nl.wikipedia.org/wiki/Wachtgeld_(politiek) en b) https://www.parlement.com/id/vizom7wk0qyr/wachtgeld
a) Download pdf document
b) Download pdf document

125. https://web.archive.org/web/20081017183829/http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/economie/kredietcrisis/3879228/Kabinet-spreekt-lagere-overheden-volgende-week.ece#
Download pdf document

126. Zie a) https://www.ancient-code.com/nikola-tesla-ether-antigravity-and-harnessing-the-power-of-the-universe/, https://ultimate-energizer.blogspot.com/2019/07/tesla-generator-energy-ether.html en b) https://nl.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower. Een bewijs dat dit mogelijk is, is te vinden op c) https://www.ninefornews.nl/vrije-energie-13-jarige-uitvinder-maakt-op-tesla-geinspireerd-apparaat-dat-stroom-uit-de-lucht-haalt/. Daarop staat een YouTube-video (13 Year Old Creates Energy Harvesting Device): https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dyRlbXUIscg&feature=emb_title, d)
https://ultimate-energizer.blogspot.com/2019/07/tesla-generator-energy-ether.html, e) https://ultimate-energizer.blogspot.com/2020/07/tesla-free-energy-generator.html, https://ultimate-energizer.blogspot.com/2020/07/tesla-self-starting-alternating-motor-system.html en f) https://www.ancient-code.com/nikola-tesla-ether-antigravity-and-harnessing-the-power-of-the-universe/
En kijk ook op g) https://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Raymond_Rife voor informatie over genezing via frequentie van Royal Raymond Rife.
a) Download pdf document
b) Download pdf document
c) Download pdf document
d) Download pdf document
e) Download pdf document
f) Download pdf document
g) Download pdf document

127. Er zijn genoeg experts (bouw en sloopexperts), die vanuit hun expertise het onwaarschijnlijk achten dat een vliegtuig een wolkenkrabber kaarsrecht naar beneden kan laten instorten. Hun argumenten worden weggewuifd en genegeerd. Iemand die dat heel uitgebreid heeft onderzocht is George van Houts, zie zijn website https://11september.eu/.
Download pdf document

128. Daarnaast is er vaak sprake van compleet tegenstrijdige berichtgeving vanuit de overheid. Kijk maar eens naar de tegenstrijdigheid van de coronamaatregelen (mei 2020); de logica is ver te zoeken:
– Het virus verspreidt zich niet in vliegtuigen waar 500 mensen tegen elkaar geperst zit­ten, maar in de buitenlucht moet je anderhalve meter afstand houden.
– Het virus is niet besmettelijk in de AH, Aldi, Lidl, Gamma en de Ikea, maar wél in de bi­bliotheek, musea, restaurants, bioscopen en theaters.
– Het virus verspreidt zich niet in ruimtes waar 30 mensen mogen samenkomen, maar wél in de buitenlucht bij meer dan 3 personen.
– Tijdens het sporten mag je contact met elkaar hebben, voor en na het sporten moet je 1,5 meter afstand houden.
– Het virus is niet besmettelijk via Fastfood, snackbar of ijssalon, maar wél via het eten van restaurants.
– Het virus verspreidt zich wel in touringcars, maar niet meer wanneer deze ingezet wor­den door de NS.
– Je raakt niet besmet wanneer je binnen een grote familie leeft, maar wél wanneer je in een studentenwoning woont waarbij je badkamer, toilet en keuken deelt.
– Het virus is overdraagbaar binnen een afstand van 1,5 meter maar niet vanaf 1,6 me­ter, ondanks dat een hoest of nies een wolk maakt, die 8 meter ver reikt (MIT).
– De Covid-test reageert ook met een positieve uitslag, als je gewoon verkouden bent of als je een jaar geleden een griepvaccin hebt genomen.
– Elk jaar ontvangen miljoenen mensen het griepvaccin en krijgen alsnog de griep, maar gelukkig wordt dat bij het COVID-19 vaccin heel anders.
– Het dragen van mondkapjes is niet bewezen effectief, maar is wel verplicht binnen het openbare vervoer ondanks de 1,5 meter afstand. En het mag niet van goede kwaliteit zijn?!

129. Aanvullend op de tegenstrijdigheid in berichtgeving, is het je ook al opgevallen dat alleen maar voortdurend aangemoedigd worden om buiten onszelf bescherming te zoeken, die ons zou moeten redden: afstand houden, maskers kopen, hydroalcoholische gel kopen? En dat zonder te vermelden dat deze gels niet gedurende enkele dagen op rij gebruikt mogen worden. Omdat deze op basis van ethanol zijn en deze de eerste natuurlijke immuunbarrière van ons lichaam zullen elimineren: de lipide bacteriën en de filmlaag van onze huid, die juist een barrière is voor virussen… Hoe meer we deze gel op basis van alcohol gebruiken, hoe meer doorlatend en virusgevoeliger de epidermis worden… De media en de overheid reppen geen enkel woord over hoe we ons immuunsysteem kunnen versterken. Natuurlijk kun je zeggen “dat weet ik al”, maar dan mis je de kern. De kern is dat de media en de overheid onze aandacht proberen weg te houden van onszelf en ons proberen te laten geloven dat medicijnen beter werken dan ons natuurlijk immuunsysteem (uitzonderingen daargelaten!), waardoor we slachtoffer zijn (en/of blijven) en aan de goden overgeleverd zijn. Nee! Jij bepaalt jouw gezondheid. Niemand anders! Dit is in mijn ogen een hele kwalijke zaak: eenzijdige informatieverstrekking! En dan gaat het stinken. Waar rook is, is vuur…

130. Zie punt 4 en 5 van https://www.marketingtribune.nl/food-en-retail/weblog/2017/09/10-oorzaken-van-het-v-en-d-faillissement/index.xml
Download pdf document

131. Zie https://www.climategate.nl/2019/11/dus-toch-communisme-via-de-achterdeur/
Download pdf document

132. Zie https://www.youtube.com/watch?v=LIgmfpHBiDw vanaf 1.44m (Nigel Farage’s dramatic final speech at the European Parliament ahead of the Brexit).

133. Zie https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/rol-van-het-staatshoofd/kabinetsformatie
Download pdf document

134. Zie https://rythoviaan.wordpress.com/zitten-de-oranjes-wel-rechtmatig-op-de-troon/
Download pdf document

135. Zie https://stichtingvaccinvrij.nl/directeur-van-de-who-heeft-zich-schuldig-gemaakt-aan-misdaden-tegen-de-mensheid/ Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken.
Download pdf document

136. Vervolg van het in de vorige eindnoot aangehaalde artikel. “Een dag daarvoor had Ghebreyesus zijn eerder op een conferentie van de WHO bekendgemaakte benoeming ingetrokken.[7] Wereldwijd had een verbouwereerde bevolking zich afgevraagd: “Kun je een ‘goodwill-ambassadeur’ zijn als je wordt beschouwd als een gewelddadige, tirannieke despoot?” Het onderstaande citaat is een fragment van de verklaring die op 22-10-2017 op de website van de WHO werd geplaatst door Ghebreyesus:
“De afgelopen dagen heb ik nagedacht over mijn benoeming van H.E. President Robert Mugabe als WHO Goodwill Ambassador. Als gevolg hiervan heb ik besloten mijn besluit te herroepen. Ik heb aandachtig geluisterd naar allen die hun zorgen hebben geuit en de verschillende kwesties gehoord die zij naar voren hebben gebracht. Ik heb ook de regering van Zimbabwe geraadpleegd en we hebben geconcludeerd dat dit besluit in het belang van de Wereldgezondheidsorganisatie is.”[8]
“Er moet meer aan de hand zijn”, verklaarde Hill Watch Neuer, uitvoerend directeur van UN Watch. “Wij betreuren het dat de verklaring van Gebreyesus geen enkele melding maakt van de grove mensenrechtenschendingen van Mugabe. Integendeel, hij lijkt zijn beslissing te rechtvaardigen door te spreken van de noodzaak om ‘iedereen te betrekken’ bij zijn taak, vermoedelijk ook tirannen.’”[5].


Contact opnemen

Contact opnemen kan via het contactformulier of via het telefoonnummer: 06 54353028


    BTW NL001897621B80