CategorieArtikelen

Introductie

Mijn manier van schrijven en woordkeuze kan in eerste instantie verwarrend zijn. Daarom voor mensen, die voor het eerst een artikel van mij lezen, beantwoord voor jezelf de volgende vraag: Hoe verklaar je een kleurenblinde dat de kleur rood bestaat, terwijl hij juist die kleur niet kan zien? Besef tevens dat niets is wat het lijkt, maar precies is, zoals het bedoeld is. En...

De sterren sturen, maar dwingen niet

Is een bekende uitspraak van astrologen. Het betekent dat de mens een vrije wil heeft om wat te doen met de energie van bepaalde planeetstanden. De sterren sturen ons energie om verandering te bewerkstelligen, maar dat betekent wel dat mensen zelf in actie moet komen. En daar gaat het mis…, want dat betekent dat men zelf zijn/haar patroon moet veranderen. Blijkbaar is er een overtuiging dat de...

De waarheid doet pijn, als je gelooft in een leugen: de (collectieve) leugen van de schijnsolidariteit doorzien

Inleiding De Nederlandse overheid is trots op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Het wordt gezien als één van de grote verworvenheden, want “niemand hoeft in armoede te leven” “Maar iedereen heeft tekort”, laat de werkelijkheid zien. Moeten we hier trots op zijn?? Een gezin heeft net genoeg geld om statistisch gezien elke maand rond te komen. Geld voor leuke dingen is niet beschikbaar. Hoe...

Harmonie

Volgens de natuurvolkeren is de westerse mens het contact met de natuur kwijtgeraakt. Om het contact met de natuur te herstellen moeten we weer in harmonie met de natuur komen. Harmonie betekent balans. De hele natuur is in balans; de huidige mens is in onbalans. Har-MON-ie is verbonden met monade en dus ook met geld (money). Geld is de verbindende factor tussen mensen. Geld is de...

Saturnus: de poort naar je hoger bewustzijn

foto: NASA Saturnus staat in de astrologie oa voor beperking en structuur. Saturnus heerst over het teken Steenbok. Saturnus regeert over structuren, dus ook over de banken. De negatieve uitleg is dat Saturnus jou beperkt en begrenst en in haar ringen zieledelen gevangen houdt. De positieve uitleg is dat Saturnus jouw hogere kennis bewaart, totdat jouw bewustzijn eraan toe is om de hogere kennis...

Soevereiniteit

Of je controleert je zelf of je wordt gecontroleerd.

Geld is eenheid

“Het woord ‘monade’ komt van het Griekse woord μονάς (eenheid) afgeleid van μόνος, dat één, alleen, uniek betekent. Het woord heeft verscheidene betekenissen in filosofische, muzikale en (informatie-) wetenschappelijke contexten. Bij de Pythagoreërs (volgelingen van Pythagoras) was de monade het eerste ding dat ‘was’”, aldus Wikipedia. Monadisch bewustzijn is dus verbonden met eenheid...

Lichaamsbewustzijn: the power of embodiment

Inleiding Embodiment betekent belichaming, belichaming van een eigenschap of kwaliteit. Het betekent dat je praktijkervaring hebt en derhalve uit ervaring spreekt. Je leeft je woorden. Je fysieke lichaam heeft een eigen bewustzijn: het lichaamsbewustzijn. Dit bewustzijn heeft ook een geheugen en leervermogen. Dat is de verbinding met de stof, met de aarde. Dat is wezenlijk anders dan...

Misbruik van de Godskracht: never ever again

Inleiding In Atlantis heeft de mensheid haar Godskracht misbruikt. Dat leidde tot de Val van Atlantis. Het misbruik van de Godskracht leidde tot zo’n grote onbalans dat de samenleving wel ten onder moest gaan. Immers, elke actie zorgt voor een (tegen)reactie. De reactie leidde tot het verlies van onze Godskracht, zodat we geen schade meer konden aanrichten. Want ten tijde van Atlantis was het...

You understand money, you understand life: the next step in evolution

Vooraf: voor degenen, die niets met geld hebben, geld afwijzen, een bijrol geven, een wereld zonder geld wensen of geld een overbodig kwaad vinden: in dit nieuwe artikel over geld zal blijken dat (de energie achter) geld een beschermende werking heeft tegen 5G en andere negatieve krachten voortkomend uit kunstmatige intelligentie. Er gaan dus weer een aantal heilige huisjes sneuvelen… Want wat is...