Introductie

I

Mijn manier van schrijven en woordkeuze kan in eerste instantie verwarrend zijn. Daarom voor mensen, die voor het eerst een artikel van mij lezen, beantwoord voor jezelf de volgende vraag: Hoe verklaar je een kleurenblinde dat de kleur rood bestaat, terwijl hij juist die kleur niet kan zien?

Besef tevens dat niets is wat het lijkt, maar precies is, zoals het bedoeld is.

En tenslotte begrijp dat geheime kennis verborgen is, totdat je voldoende bewustzijn hebt. Dat voorkomt misbruik door het ego. Daarom is bewustzijnsontwikkeling essentieel. Ook al is in de hieronder geplaatste artikelen kennis verwoord, er is ook bewustzijn nodig om het te kunnen bevatten en vervormingen te kunnen doorzien. Woorden schieten soms tekort om een gevoel te verwoorden. Bovendien zit er een groei in mijn artikelen, omdat ik ook groei in bewustzijn. Om die reden is het verstandig om met het oudste artikel te beginnen met lezen. Mocht je het overzichtelijker willen: mijn boek bevat de artikelen tot en met januari 2021.

Spontane genezing van een ernstige of dodelijke ziekte is voor het ego bijvoorbeeld een groot wonder, terwijl het voor het bewustzijn logisch is, want wanneer de boodschap van de ziekte is begrepen, heelt iemand, want er is bewustzijn gekomen. En dat is al een brug te ver voor het ego, want het ego snapt niet dat ziekte een boodschap in zich draagt, dat het lichaam iets wil vertellen. Het enige wat het ego doet, is de ziekte aanvallen en (proberen te) vernietigen en anders in ieder geval onderdrukken (symptoombestrijding).

Heilige Huisjes zullen sneuvelen

Ik kan me voorstellen dat sommige artikelen tegen het zere been aankomen en dat is ook logisch. Ik laat een ander geluid horen over geld. Veel mensen zijn letterlijk op het verkeerde been gezet door de ongegronde en onbewuste, spirituele opvatting over geld. Die is heel negatief en schadelijk. Datzelfde geldt voor het spirituele idee “alles delen” en het idee “alles is van iedereen”. Dat is de schaduwzijde van Waterman, schreef Manuela van der Knaap. Mijn zielstaak is al deze misvattingen af te breken en de energie van geld weer recht te zetten. Dat rechtzetten doet pijn, omdat de wond zo groot en gevoelig is geworden, doordat er gedurende meerdere levens nooit aandacht is geschonken aan het onderliggende trauma en de daaruit voorkomende wond. Zelfs een lichte/zachte aanraking is dan al heel gevoelig en valt verkeerd. Ik heb een tijd lang het woord ‘parasiet’ niet kunnen gebruiken, omdat bepaalde gewonde mensen het als oordeel lazen, terwijl het woord precies de lading dekt. Het is duidelijke beschrijving van een feitelijke situatie, die maar op één manier uitgelegd kan worden. Elke afzwakking/zachtere woordkeuze geeft het ego van de gewonde mens ruimte om het aankijken van de ziel te ontlopen. Ik geef die ruimte niet.

Men probeert de pijn op allerlei manieren af te zwakken (uitkering, gratis geld verstrekken, basisinkomen, passief inkomen) tot totale ontkenning en de kop in het zand steken. Jung heeft dat perfect verwoord.

Artikelen

In onderstaande lijst van artikelen staat het recentste artikel bovenaan vermeld. In mijn artikel van 22 september 2017 heb ik de spirituele gedachte over geld ter discussie gesteld, omdat – zoals hiervoor al beschreven – heel veel spirituele mensen totaal geen gevoel hebben bij geld en nagenoeg iedereen totaal onbewust is van de spirituele waarde en betekenis van (de energie achter) geld. Ook het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen hoort daarbij, want het schendt spirituele/universele leringen. De aangeleerde solidariteit is niet werkelijk solidair en oprecht; het is slechts een niet-gegrond idee, dat nooit zal kunnen gronden en gebrek aan realiteitszin heeft. Het idee gaat uit dat iemand niet in staat is in diens eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en geholpen moet worden. Dat is uitgaan van iemands zwakte. Dat komt voort uit het armoedebewustzijn. Alleen om die reden al kunnen armoedebestrijding, een onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis geld verstrekken en elke andere inkomens- en vermogensherverdeling nooit werken.

Zolang er armoedebewustzijn is, is er ego en een ego zal nimmer delen uit vrije wil.

Tenslotte, er zit een opbouw in mijn artikelen, omdat mijn bewustzijn elke dag groeit. Een volgend artikel biedt een verdieping, verfijning of uitbreiding van voorgaande artikelen en nieuwe inzichten, als gevolg van een zich openend, groeiend en ontwikkelend bewustzijn, oftewel steeds diepere belichaming. Om recente artikelen beter te kunnen begrijpen/volgen, is het verstandig om te beginnen bij het oudste artikel.

Inmiddels heb ik verschillende artikelen geschreven. Zomaar beginnen met lezen betekent dat je in een verhaal valt zonder dat je weet wat eraan voorafging. Vandaar dat ik korte samenvatting over mijn kijk op geld heb geschreven. Dat vind je bovenaan na de introductie en de recensies van mijn boek.

Lees in dit kader ook het artikel ‘De rechte lijn’, zodat helder wordt waarom ik uitga van duidelijkheid en dat mijn artikelen als confronterend ervaren kunnen worden.

Download pdf document

Veel leesplezier!

Patrick Scheers

PS: kopiëren en delen van mijn artikelen is toegestaan, maar wel graag met bronvermelding.