Introductie

I

Mijn manier van schrijven en woordkeuze kan in eerste instantie verwarrend zijn. Daarom voor mensen, die voor het eerst een artikel van mij lezen, beantwoord voor jezelf de volgende vraag: Hoe verklaar je een kleurenblinde dat de kleur rood bestaat, terwijl hij juist die kleur niet kan zien?

Besef tevens dat niets is wat het lijkt, maar precies is, zoals het bedoeld is.

En tenslotte begrijp dat geheime kennis verborgen is, totdat je voldoende bewustzijn hebt. Dat voorkomt misbruik door het ego. Daarom is bewustzijnsontwikkeling essentieel. Ook al is in de hieronder geplaatste artikelen kennis verwoord, er is ook bewustzijn nodig om het te kunnen bevatten en vervormingen te kunnen doorzien. Woorden schieten soms tekort om een gevoel te verwoorden.

Spontane genezing van een ernstige of dodelijke ziekte is voor het ego bijvoorbeeld een groot wonder, terwijl het voor het bewustzijn logisch is, want wanneer de boodschap van de ziekte is begrepen, heelt iemand, want er is bewustzijn gekomen. En dat is al een brug te ver voor het ego, want het ego snapt niet dat ziekte een boodschap in zich draagt, dat het lichaam iets wil vertellen. Het enige wat het ego doet, is de ziekte aanvallen en (proberen te) vernietigen en anders in ieder geval onderdrukken (symptoombestrijding).

In onderstaande lijst van artikelen staat het recentste artikel bovenaan vermeld. In mijn artikel van 22 september 2017 heb ik de spirituele gedachte over geld ter discussie gesteld, omdat heel veel spirituele mensen totaal geen gevoel hebben bij geld en nagenoeg iedereen totaal onbewust is van de spirituele waarde en betekenis van geld. Ook het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen hoort daarbij, want het schendt spirituele/universele leringen. De aangeleerde solidariteit is niet werkelijk solidair en oprecht; het is slechts een niet-gegrond idee, dat nooit zal kunnen gronden en gebrek aan realiteitszin heeft.

Het idee gaat uit dat iemand niet in staat is in diens eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dat is uitgaan van iemands zwakte. Dat komt voort uit het armoedebewustzijn. Alleen om die reden al kunnen een onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis geld verstrekken en elke andere inkomens- en vermogensherverdeling nooit werken.

Zolang er armoedebewustzijn is, is er ego en een ego zal nimmer delen uit vrije wil.

Tenslotte, er zit een opbouw in mijn artikelen, omdat mijn bewustzijn elke dag groeit. Een volgend artikel biedt een verdieping, verfijning of uitbreiding van voorgaande artikelen en nieuwe inzichten, als gevolg van een zich openend, groeiend en ontwikkelend bewustzijn, oftewel steeds diepere belichaming. Om recente artikelen beter te kunnen begrijpen/volgen, is het verstandig om te beginnen bij het oudste artikel.