Eenheid ontstaat vanuit individualiteit

E

Er zijn verschillende mensen bezig om een ander economisch stelsel te realiseren. Eén dat meer recht doet aan iedereen. Steeds zijn de onderzoekers op zoek naar een betere vorm. Naar mijn mening zien ze allemaal bewustzijn en de vrije wil van de mensen over het hoofd. Verschillende spirituele leraren vertellen dat er momenteel meerdere tijdlijnen bij elkaar komen en naast en door elkaar lopen. Iedereen zit daarbij op een eigen tijdlijn, afgestemd op en passend bij de ziel en diens wens om dingen te ervaren. Sommige nemen trouw alle voorgeschreven prikjes, anderen hebben inmiddels genoeg prikjes gehad en weer anderen hebben nooit behoefte gehad aan prikjes. Er is dus op dit moment geen ideale modus te creëren, waar iedereen achter staat. Evenzo is dat voor een nieuw economisch systeem dus ook niet. Maar de kernvraag is: moet de vorm veranderen of het bewustzijn?

economie uitgelegd in koeien
Hieronder een aantal vormen van economieën uitgelegd aan de hand van koeien (er zijn meerdere vormen, maar ik beperk me tot de algemene vormen).
• Bureaucratie: Je hebt twee koeien. De regering neemt ze allebei af, maakt er eentje af, melkt de andere en giet de melk dan weg.
• Socialisme: Je hebt twee koeien. De regering neemt er een van je af en geeft de ander aan je buurman die geen koeien heeft.
• Communisme: Je hebt twee koeien. De regering neemt ze allebei af en geeft je een beetje melk.
• Fascisme: Je hebt twee koeien. De regering neemt ze allebei af en verkoopt de melk aan je.
• Kapitalisme: Je hebt twee koeien. Je wisselt er een in voor een stier. Fokt hiermee een hele kudde, verkoopt die dan en gaat leven van de rente.

kapitalisme
Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers, die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren. Zij genieten daarbij een grote mate van juridische vrijheid om over deze middelen te beschikken, de vrije ondernemingsgewijze productie. Deze vrijheid betekent ook dat er sprake is van concurrentie, wat maakt dat ondernemers er belang bij hebben om de efficiëntie van hun onderneming te vergroten. Daarom zal de kapitaalbezitter de winst niet volledig consumeren, maar herinvesteren in de onderneming en vindt kapitaalaccumulatie plaats. De distributie van producten wordt geregeld door de markt.

Verschillende mensen hebben kritiek op het kapitalisme: je kunt geld verdienen met geld, iets waartoe met name de rijken de mogelijkheden. Geld verdienen met geld leidt tot irreële waarden: denk aan aandelen, Bitcoin en andere financiële producten. Reële waarden zijn tastbare goederen: denk aan fietsen, huizen, aardappelen enz.. Hiertegen richt de kritiek op het kapitalisme zich. Maar wederom wordt gekeken naar de vorm. Want het winstbejag waar het kapitalisme om bekend staat, zegt iets over de mens, niet over het systeem/de vorm zelf. Zoals ik ook in mijn boek heb verwoord: “Geld op zich doet niets en is neutraal. Als er een biljet van € 50 op tafel ligt, dan bel je geen 112, maar pak je het op en ga je naar de winkel. Het zijn de mensen, die bepalen wat er met geld gebeurt. Je kunt er goede dingen mee doen, maar ook slechte. Als iemand voor € 5.000 een pistool en kogels koopt en vervolgens daarmee mensen doodschiet, dan zijn noch het pistool, noch de kogels, noch de verkoper én noch het geld de schuldigen. De schuldige is degene, die de trekker overhaalt! Helaas kijken weinig mensen verder dan hun neus lang is”. En dat geld ook voor het banksysteem: het banksysteem dwingt niemand om te lenen, ze faciliteert het alleen. Het banksysteem biedt de mogelijkheid om iets te kopen, waarvoor je het geld nog niet hebt (gespaard). Zelfs dat de rente over niet-bestaand geld aan de bankiers toekomt, is niet oneerlijk: het is hun onderneming. Wat wel onredelijk is, is dat zij de enige zijn die geld uit het niets kunnen scheppen. Om die reden zou de geldschepping in handen moeten zijn van de overheid, zodat de renteinkomsten in de Staatskas komen en gebruikt kunnen worden ten behoeve van de burgers.

Als geld het doel wordt, dan zegt dat iets over mens: niets over geld of het kapitalisme. Denk aan het winstbejag van aandeelhouders. Zodra de mens weer in overvloed leeft, is geld niet meer het (hoofd)doel, maar een bijkomstigheid. Én daar zit het probleem: de huidige mensheid leeft in armoede-, tekorten-, schaarstebewustzijn, ongeacht of men materieel rijk of arm is. Als iemand altijd meer wil hebben, nooit genoeg heeft, dan leeft hij/zij als materieel rijke ook in armoede(bewustzijn) en is winstbejag een uiting om het tekort/de schaarste op te lossen. Naar mijn mening blijft de enige oplossing bewustzijnsverandering. De vorm is dan niet meer relevant. Winst maken mag, zolang het niet ten koste gaat van een mens, dier of natuur.

Daarom ben ik ervan overtuigd dat een ander economische systeem, een nieuw waardesysteem, een nieuw geld-/banksysteem, een waarde(creatie)systeem gedoemd zijn te mislukken, totdat men in overlvoedsbewustzijn leeft. En dan is de vorm niet meer belangrijk. Alle goede voorstellen en initiatieven ten spijt, maar het is op de vorm gericht en getuigt van het gebrek aan kennis van wetmatigheden en het juist toepassen daarvan. Jouw kijk bepaalt jouw leven. Het in eerdere artikelen aangehaalde voorbeeld van een halfgevuld glas laat zien wat ik bedoel: halfvol of halfleeg, beide zijn goed, maar de uitkomst/iemands ervaring verschilt 180 graden.

Zoals ik het zie: ik geloof dat ondernemerschap steeds belangrijker gaat worden, omdat het iemand de mogelijkheid om volledige de eigen zielsweg te gaan. Winst maken en gebruiken om je eigen zielsdoelen te ontwikkelen is daarbij belangrijk om het dient ter ontwikkeling van je ziel. Omdat men verbonden is met diens eigen Bron (monadisch bewustzijn), is men ook verbonden met de universele/overkoepelende Bron, die doorgeeft wat nodig is. Op die manier is men altijd dienstbaar aan het grotere geheel. Wanneer de groep het individu kan verplichten dat de winst moet worden afgedragen in het belang van de groep (belasting), dan gaat dat ten koste van het individu en wellicht – afhankelijk van welke ontwikkelingen de ziel gepland heeft – ten koste van de groep als geheel. Het individu dient voorop te staan en niet meer de groep. Zeker momenteel met de verschillende tijdlijnen: het is een feit dat niet iedereen mee kan, meegaat en mee wil naar de Gouden Tijd. Daarvoor dient men diens eigen Goud te ontwikkelen en te gelde kunnen maken.

het belang van goud
De westerse mens kent (onbewust) de waarde van goud. Doordat ze het contact met het eigen goud(enbewustzijn) zijn verloren, jagen ze het materiële goud na, zoals Schaduw ook altijd op zoek is naar Licht, omdat ze het contact met de (eenheids)Bron verloren is vanwege de buitensluiting, uitgelegd in een eerder artikel en mijn boek. Alles komt voort uit één en dezelfde Bron. Materie/vorm komt voort uit Geest/Bron/bewustzijn. Alles is energie. Materie/vorm is verdichte Geest/energie.

Ten tijde van de ontdekkingsreizen hebben de Spanjaarden en de Portugezen in Zuid-Amerika veel goud gestolen vanuit hebzucht en het verloren contact met het eigen goud. Die hebzucht komt voort uit een onbewuste herinnering dat goud belangrijk is en waarde heeft. Inwoners van Europese landen zijn veel individualistischer dan niet-Europese landen; in niet-Europese landen is er nog veel meer groepsbewustzijn. Dat heeft een functie. Als je als groep gezamenlijk evolueert, dan gaat iedereen even snel. Dan kan het enige tijd duren, voordat de groep evolueert. Ben je vrij om zelf je tempo te bepalen, dan bepaal je zelf hoe snel je je ontwikkelt. Doordat je sneller groeit, verhoog je jouw trilling en daarmee van het collectief. Die ontwikkeling zorgt er ook voor dat je versnippering van jezelf eindigt: je gaat alles terugbrengen in eenheid/heelheid in jezelf. Daarom ontstaat eenheid vanuit individualiteit!

De voorlopers verhogen het gemiddelde. Mensen die het niet kunnen bijbenen, omdat ze meer ervaring willen op doen in lagere vibraties, vertrekken. Je kunt alleen maar in een bepaalde vibratie blijven, die gelijk is aan jouw vibratie (Einstein). Hoe meer mensen de eenheid in zichzelf vinden, hoe sterker het eenheidsveld wordt en uiteindelijk de wereld omspant en de nieuwe Aarde geboren laat worden. En nee, dat is iets anders dan eenheidsworst.

vanuit individualiteit ontstaat eenheid
De hierbedoelde eenheid is van Licht en Donker: van versnippering en afsplitsingen terug naar heelheid en eenheid. Die eenheid dient ieder individu in zichzelf te vinden. Dit Licht (wit) en Donker (zwart) worden samen goud en eenheid (al-een). Iedereen heeft een eigen ruimte: een bol uit de Flower of Life. Als ieder individu van de samenleving de eenheid in zichzelf heeft gevonden kan er daadwerkelijk eenheid zijn/geleefd worden. In eenheid is alles aanwezig wat men nodig heeft; leegte bestaat niet. In essentie zijn we al heel en compleet en leven we in eenheid, alleen in onze belichaming/afstemming/vibratie en daarmee in ons bewustzijn en ervaring zijn we daar momenteel nog niet. “Alles is er al” en “alles bestaat tegelijkertijd” zijn een spirituele gezegden. Dat klopt, in essentie, maar we ervaren het nog niet, omdat we het nog niet belichamen.

Zodra men in eenheid in zichzelf leeft, leeft men overvloed(sbewustzijn), blijft in diens eigen bol. Iedereen staat in diens kracht en is uitgelijnd met diens eigen Bron. Men geeft geen energie weg (energielek) en hoeft ook geen energie van een ander te hebben/bij een ander te halen (parasiteren). Iedereen tapt uit eigen Bron door diens eigen Godskwaliteit (ik noem dat jouw Goud) te gelde te maken. Dan ontstaat er wederkerigheid. Je hebt elkaar nodig zonder afhankelijk te zijn. Iedereen die wil werken, kan werken. Op deze manier is iedereen/de samenleving weer in harmonie met het leven. Maar als één iemand niet in eenheid leeft, gaat die persoon op zoek naar energie van een ander om het gemis/de leegte op te vullen. Zij lijden, omdat ze uit hun midden zijn; ze zijn in onbalans en niet meer in eenheid met zich. In eenheid is er immers geen gemis of leegte: alles is aanwezig.

Echter, mensen met het helperssyndroom, zij die het lijden van een ander niet aan kunnen zien én om die willen ingrijpen zonder zich af te af te vragen of het echt nodig is, de zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, zorgen er dat de harmonie in groep niet tot stand komt. Immers, als één persoon in balans is, dan is de hele groep in onbalans. 99% balans = 100% onbalans. In mijn boek en op mijn website heb ik onderstaande afbeelding staan. In de rechterfiguur staat één ding scheef; één bol is geen bol. Daarmee zijn de harmonie en de symmetrie verbroken. Het is in die zin heel zwart wit; alles of niets.

Vanuit emotie wordt onbalans niet erg gevonden, want emoties bestaan bij de gratie van onbalans, maar vanuit wetmatigheden (Wet van Balans/Harmonie) is balans van essentieel belang. Doordat ik kijk vanuit wetmatigheden, is voor mij het individu belangrijker dan de groep. Om die reden moet eenheid vanuit het individu ontstaan, want anders kan iemand ook niet in een samenleving, waar eenheid heerst, verblijven. Dat is wat Einstein zei dat je vibratie moet matchen met hetgeen je wenst (te ervaren). Als iemands vibratie is niet gelijk aan de vibratie van de samenleving, dan verhinderen de Wet van Resonantie en Wet van Aantrekkingskracht dat men in een vibratie zit die niet gelijk is aan iemands vibratie.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl