De verbondenheid tussen kracht en macht

D

In de Tarot (Waite-versie) is de achtste kaart ‘Kracht’. 2024 opgeteld is een 8. De 8 horizontaal is ook een lemniscaat. In het midden van de lemniscaat/de 8 is er balans en dan sta je in je kracht. Volgens de Chinese astrologie is 2024 het jaar van de Draak. De Draak is het machtigste dier uit de Chinese astrologie en vertegenwoordigt dan ook grote macht.

Hier zie je wederom het belang van balans om je kracht te vinden, maar ook om onbalans, scheefstand en belasting op te heffen. Als je in je kracht staat, ben je niet meer afhankelijk, heeft niemand meer macht over jou en ben je vrij. Want scheefstanden/onbalansen zorgen altijd voor macht. Macht ontstaat niet zomaar uit het niets; het ontstaat als gevolg van onbalans, scheefstand en afhankelijkheid.

Wanneer jij in je kracht staat, heb je geen behoefte om over een ander macht uit te oefenen. Als de ander ook in diens kracht staat, is er gelijkwaardigheid tussen jou en de ander(en), dat leidt tot wederkerigheid. Je hebt elkaar nodig/moet samenwerken zonder dat je afhankelijk van elkaar bent.

In de spirituele verhalen wordt gezegd dat er in de hogere dimensies geen hiërarchie bestaat; iedereen is gelijk. En dat is ook logisch, want kracht en macht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als iedereen zijn/haar ruimte (in de Flower of Life) inneemt en zijn/haar bijdrage levert aan het geheel, dan is iedereen even belangrijk.

In alternatieve leefgemeenschappen wordt in 3D gepoogd zo’n samenleving tot stand te brengen. Nobel idee, maar nagenoeg onmogelijk om te realiseren. Simpelweg omdat de ene persoon meer bijdraagt dan de ander: de een werkt meer tien uur per dag, terwijl de ander drie uur werkt. Men ziet het niet, maar men voelt de onbalans wel. Uitgezonderd uiteraard degenen, die een gebrek aan vitaliteit hebben, waardoor ze minder of niet kunnen werken/bijdragen. En daarom slaan het idee van alles delen, inkomens- en vermogensoverdracht, belastingheffing, het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen of andere ideeën van gratis geld geven de plank volledig mis. Het is niet eerlijk; het wordt niet ervaren als rechtvaardig. Krijgen waarvoor je inspanning hebt geleverd; dat is eerlijk.

Door groepsdruk (macht van de groep) of erbij willen horen kan iemand het toelaten om een deel van zijn/haar beloning af te staan en belasting/inkomens- en vermogensoverdracht te accepteren. Dat haalt hem/haar uit diens kracht. Er ontstaat een opening in diens ruimte, waar energie weglekt en parasieten aantrekt. Vanuit het grotere geheel gezien beschadigt de Flower of Life, het geometrisch patroon. In de samenleving zijn er mensen nodig, die zich bezig gaan houden met deze herverdeling en controle, toezicht houden en boetes en straffen kunnen uitdelen, genaamd ambtenaren. Met hun werk voegen ze niets toe. Hun werk zorgt niet voor meer overvloed. Integendeel, ze mogen ook hun deel van de gemeenschappelijke opbrengst opeisen. Namens de groep hebben zij macht gekregen.

Daarmee zeg ik niet dat mensen, die de functie van ambtenaar bekleden slecht zijn. Het is de functie, die schadelijk is. Maar dit is inherent aan de 3D-samenleving. Zolang mensen handelen vanuit verwond ego, zijn sommige mensen geneigd minder inspanning/bijdrage te leveren, willen ze meer, meer en nog meer hebben, buiten ze anderen uit en zijn ze bereid anderen voor hun karretje te spannen. Wanneer iedereen eerlijk zou handelen en bijdragen, dan is het hele controlesysteem en het bijbehorende ambtenarenapparaat overbodig. Ambtenaren zijn een gevolg van het systeem dat de gelijkwaardigheid in hogere dimensies probeert te kopiëren, maar faalt. De huidige maatschappij spreekt boekdelen.

Aangezien 2024 een krachtjaar kan zijn, zullen we uitgenodigd worden om in onze kracht te gaan staan. Het systeem doet er alles aan om mensen afhankelijk te houden; het liefst wil het systeem nog meer macht hebben. Financieel gebeurt het afhankelijke houden via heffingskortingen en toeslagen. De beloning voor iemand met een laag inkomen om meer te gaan werken wordt financieel keihard gestraft, zie https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2023/09/19/marginale-druk-en-gemiddelde-druk/Marginale%20druk%20en%20gemiddelde%20druk.pdf. Bij een inkomen in 2024 tussen € 32.500 en € 47.500 bedraagt de (belasting)druk voor elke € 1.000 meer tussen de 81% en 92%, maw iemand houdt van € 1.000 meer bruto-inkomen maar € 190 tot € 80 over! Iemand met een laag inkomen is veel meer aan het overleven en te controleren dan iemand met een hoog inkomen. Geld maakt vrij.

Iedereen heeft echter een persoonlijk talent/Godskwaliteit. Door de levens heen zijn er momenten geweest dat de groep het niet wenselijk vond dat we onze talenten toonden. Zo’n afwijzing zorgt veelal voor een trauma: het gevoel van er niet mogen zijn en niet geaccepteerd worden. Daarmee verloren we (een deel van) onze kracht. Om wat voor een reden dan ook, hebben we onze kracht niet teruggepakt. Het resultaat is de huidige situatie.

Wil je in je kracht komen staan, dan moet je die trauma’s helen en de door jou veroorzaakte belasting agv afhankelijkheden opheffen, ook al gaat dat waarschijnlijk niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk kom je in je midden terecht en daarmee in balans en je kracht, waardoor je jouw macht over jezelf terugneemt.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl