CategorieArtikelen

Focus op overvloed

Italië is boos op Nederland. Italië en andere Zuid-Europese landen vinden dat de Noord-Europese landen hen financieel moeten ondersteunen via zogenaamde Eurobonds. Uiteraard onder het mom van solidariteit, zonder voorwaarden, zoals bijvoorbeeld financiële hervormingen. Italië benadrukt bovendien nog dat zij na de Tweede Wereldoorlog ook voor Europa was; ze vergeet alleen dat ze tijdens de oorlog...

NESARA: gevoelsgeld

Onlangs wees iemand mij op NESARA (of GESARA), zijnde een opzet van een nieuw geldsysteem, zie: en . Ik schrijf over bewustzijn op de energie achter geld. Alles heeft een reden en afhankelijk van jouw bewustzijn kun je geld als heel negatief, als heel positief of neutraal ervaren. Maar in essentie is alles neutraal. Zonder ontwikkeld bewustzijn kan de onbewustheid (de Cabal/Archonten) iemand...

Geld, Ra en de herinnering dat je Bron bent (ninja)

In dualiteit is licht net zo duister als dat duister licht is. Vanuit zuiver/echt eenheidsbewustzijn gebeuren dingen simpelweg, omdat het nodig is om de oorzaak op te lossen. Alleen op die manier kan men tot de kern komen en niet langer erom heen draaien. De emoties/de Archonten/het onbewuste heeft daar geen belang bij en zal steeds proberen om een uitzonderingspositie voor zichzelf te creëren...

Geld is er altijd al geweest

Verschillende mensen beweren dat geld gecreëerd is of dat het is ingevoegd. Maar is dat zo? Of heeft ons bewustzijn zich gesloten voor de energie achter geld, omdat geld de herinnering van het trauma bij zich draagt van het misbruik van onze Godskracht ten tijde van Atlantis? Een trauma sluit het bewustzijn. Een trauma splitst de ziel en de kennis van dat deel is, totdat het geheeld is, voor ons...

De sterren sturen, maar dwingen niet

Is een bekende uitspraak van astrologen. Het betekent dat de mens een vrije wil heeft om wat te doen met de energie van bepaalde planeetstanden. De sterren sturen ons energie om verandering te bewerkstelligen, maar dat betekent wel dat mensen zelf in actie moet komen. En daar gaat het mis…, want dat betekent dat men zelf zijn/haar patroon moet veranderen. Blijkbaar is er een overtuiging dat de...

De waarheid doet pijn, als je gelooft in een leugen: de (collectieve) leugen van de schijnsolidariteit doorzien

Inleiding De Nederlandse overheid is trots op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Het wordt gezien als één van de grote verworvenheden, want “niemand hoeft in armoede te leven” “Maar iedereen heeft tekort”, laat de werkelijkheid zien. Moeten we hier trots op zijn?? Een gezin heeft net genoeg geld om statistisch gezien elke maand rond te komen. Geld voor leuke dingen is niet beschikbaar. Hoe...

Harmonie

Volgens de natuurvolkeren is de westerse mens het contact met de natuur kwijtgeraakt. Om het contact met de natuur te herstellen moeten we weer in harmonie met de natuur komen. Harmonie betekent balans. De hele natuur is in balans; de huidige mens is in onbalans. Har-MON-ie is verbonden met monade en dus ook met geld (money). Geld is de verbindende factor tussen mensen. Geld is de...

Saturnus: de poort naar je hoger bewustzijn

foto: NASA Saturnus staat in de astrologie oa voor beperking en structuur. Saturnus heerst over het teken Steenbok. Saturnus regeert over structuren, dus ook over de banken. De negatieve uitleg is dat Saturnus jou beperkt en begrenst en in haar ringen zieledelen gevangen houdt. De positieve uitleg is dat Saturnus jouw hogere kennis bewaart, totdat jouw bewustzijn eraan toe is om de hogere kennis...

Soevereiniteit

Of je controleert je zelf of je wordt gecontroleerd.

Geld is eenheid

“Het woord ‘monade’ komt van het Griekse woord μονάς (eenheid) afgeleid van μόνος, dat één, alleen, uniek betekent. Het woord heeft verscheidene betekenissen in filosofische, muzikale en (informatie-) wetenschappelijke contexten. Bij de Pythagoreërs (volgelingen van Pythagoras) was de monade het eerste ding dat ‘was’”, aldus Wikipedia. Monadisch bewustzijn is dus verbonden met eenheid...