De emotionele manipulatie: van de ene crisis naar de andere crisis

D

We gaan van de ene crisis naar de andere crisis: eerst de coronacrisis, toen de oorlog in Oekraïne wat leidde tot de energiecrisis en de daaropvolgende stikstofcrisis/klimaatcrisis. We worden emotioneel gemanipuleerd. Want (negatieve) emoties zijn voeding voor het Duister. Ze hebben een lage trilling. Daarom vormen positieve emoties geen voeding, want die hebben een hogere trilling. Het Duister heeft dus belang bij (het opwekken van negatieve) emoties.

In mijn artikel ‘De tweestrijd in dualiteit’ van 14 maart 2022 (https://5d-geld.nl/de-tweestrijd-in-dualiteit/) heb ik aangegeven dat “de code van de Oekraïne laat zien dat deze oorlog precies past binnen ons bewustzijn, waar de mensheid nu staat: terugkeer naar eenheid door in balans te komen. De Engelse naam voor Oekraïne is Ukraine: dualiteit (u = 21) bemeesteren (k = 11), waardoor jouw zonlicht (Ra) verinnerlijkt (in) kan worden, zodat jouw zonlicht door de emoties (e) naar buiten kan komen. Zodra je door de verstorende emoties heen bent, ben je in balans”. Deze oorlog nodigt ons dus uit om in je midden, in balans te komen.

De stikstofcrisis nodigt ons uit om in ons gevoel te komen. In het periodiek systeem is aan stikstof de letter N toegekend (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstof_(element)): N = 14(de letter van het alfabet) en staat voor gevoel. Het atoomnummer is 7 (scheppingskracht). Dus scheppingskracht vanuit het gevoel. Nu lezen en horen we elke dag berichten dat we de stikstof moeten beperken. Je kunt dit dus uitleggen als een poging om scheppen vanuit het gevoel te beperken, want daar zit onze ware kracht, voorbij de verstorende emoties.

Met name boeren wordt verweten veel stikstof te produceren. Echter, op de website van het CBS is te lezen dat het stikstofoverschot van de landbouw op zijn laagst is sinds 2014, zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/04/stikstofoverschot-landbouw-op-zijn-laagst-sinds-2014?fbclid=IwAR25X-2PbKVwAzNWaI6kb3hSaCq2j_puD9koIyoQPIXFftgZ3B45DMbRMMw

De manipulatie gebeurt allemaal via ‘wetenschappelijke modellen en theorieën’, die de verhaallijn onderschrijven. Tegengeluid wordt belachelijk gemaakt door de betreffende persoon in diskrediet te brengen. Maar de oplettende mens herinnert zich nog de zure regen uit de jaren ’80: voorspeld werd dat als er niets aan de zure regen werd gedaan, het leven op Aarde rond 2010, uiterlijk 2015 op zou houden. We zijn er nog steeds… Hieronder enkele berichten van de meewerkende media aan het verspreiden van wetenschappelijke informatie, toen de wetenschappers dachten obv hun wetenschappelijke modellen dat de Aarde in een ijstijd terecht zou komen… Op 28 januari 1974 verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden dat geleerden een nieuwe ijstijd verwachten, zie: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:011016845:mpeg21:a0036 en op 15 oktober 1970 verscheen in de Leeuwarder Courant dat geleerden met stelligheid zeggen dat het klimaat kouder wordt https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010618574:mpeg21:a0286. Maar de topper is te vinden op https://scientias.nl/luchtvervuiling-veroorzaakt-door-planten-maakt-het-in-de-toekomst-een-stuk-lastiger-om-adem-te-halen/ (!!!).

Gelukkig beginnen meer en meer mensen te zien dat de modellen onjuistheden bevatten of dingen uitsluiten, maar ook de absurditeit. Een prachtig voorbeeld is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=gQgHJzR649o&ab_channel=WNL. Een ander prachtig voorbeeld is de bewindspersonen, die met hun privé-vliegtuigen de wereld rondvliegen om te praten over het beschermen van het milieu en het klimaat en ons verzoeken de kachel een graadje lager te zetten en minder lang te douchen. In coronatijd kon alles via het scherm… Geef het goede voorbeeld. Om nog maar niet te beginnen over de vervuilende producties van de elektrische auto en de zonnepanelen, alsmede de overbelasting van het elektriciteitsnet en het niet terug kunnen leveren van stroom aan het net, omdat er teveel wordt teruggeleverd…

Ook beginnen meer en meer mensen te zien dat zij (de gewone burger) op moeten draaien voor alle kosten. Hoopgevend is dan ook de uitslag van een bindend referendum in de Berlijn: https://www.blckbx.tv/klimaat/82-procent-berlijnse-kiezers-stemt-tegen-klimaatneutrale-stad-in-2030. Als nu de mensen eens gaan beseffen dat het volk in Davos juist bakken met geld heeft verdiend aan de huidige milieubelastende, zwaar vervuilende en verontreinigende activiteiten en dat zij nagenoeg alle kosten dienen te dragen, gaan we de goede kant op. Leg bij dat volk een claim neer van bijvoorbeeld € 500 miljard en er is een begin gemaakt met de compensatie. Dat volk gaf immers voorkeur aan geld verdienen en winst maken boven mens, dier en natuur. En voor de duidelijkheid: er is niks mis met geld verdienen en winst maken, maar als het ten koste gaat van mens, dier en/of natuur is er iets mis met die persoon, die voor geld verdienen en winst maken kiest.

Zolang men meegaat met de emotionele manipulatie via het op angst gebaseerde narratief, heeft men geen contact met het oorspronkelijk gevoel. Verstorende emoties bepalen dan iemands reactie. Iemand reageert emotioneel op wat hij/zij leest/ziet/ervaart, niet vanuit rust en stilte. Op die manier geeft men voeding/Bronenergie aan het Duister, precies wat het Duister wil, want het Duister is afgesloten van Bron(energie) door ons toedoen.

Daarom volgde direct op de oorlog in Oekraïne een energiecrisis: het laat zien dat we onze energie weggeven. In mijn artikel ‘Constant energie weggeven: het armoedebewustzijn wordt zichtbaar’ van 9 september 2022 heb ik dat uitgewerkt (zie: https://5d-geld.nl/constant-energie-weggeven-het-armoedebewustzijn-wordt-zichtbaar/).

Dus deze twee crisissen en de oorlog in Oekraïne geven het Duister precies wat het Duister wil: (Bron)energie. Daarom is het dus belangrijk om je te onthechten van de gebeurtenissen op het wereldtoneel en je te centreren in je midden, zodat je niet langer gemanipuleerd kunt worden en door alle rookgordijnen en onzinnige ideeën gebaseerd op linkse, marxistische idealen heen kunt kijken. Je geeft geen energie meer weg. Ook is het belangrijk je eigen schaduw te helen en terug te brengen in eenheid, want uiteindelijk is het Duister het gevolg van niet geheelde/verwerkte trauma’s. Daardoor wordt en blijft het buitengesloten, door ons toedoen dus.

Eckhart Tolle (Schrijver van het boek ‘De kracht van het NU’) geeft aan dat “de vervuiling van de planeet is slechts de uiterlijke weerschijn van een innerlijke psychische vervuiling: miljoenen onbewuste personen die niet de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun innerlijke ruimte”, zie: https://www.ankh-hermes.nl/blog/negativiteit-loslaten-levensles-eckhart-tolle/. Het gaat dus weer om bewustzijn. En emoties zijn geen bewustzijn. Emoties zijn onbewust en dan hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Een ander lost het wel voor je op. “Ignorance is bliss”, zoals Cypher in de film ‘The Matrix’ het zei. Ook het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen en het idee dat de breedste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen (inkomens- en vermogensoverheveling) hoort bij deze hogere, linkse idealen. Emoties houden je in slachtofferschap en afhankelijkheid. Dat is het wezenlijke verschil met Meesterschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je handelen, je reacties en leven en je leeft vanuit je midden, in balans en harmonie met de natuur. Daarom is de oplossing van de klimaat-/milieu-/stikstofcrisis een bewustzijnsverandering.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl