Constant energie weggeven: het armoedebewustzijn wordt zichtbaar

C

Momenteel is er heel veel berichtgeving over schaarste, tekorten, stijgende prijzen en toenemende armoede. Dat hebben we allemaal aan ons zelf te danken. In veel levens hebben we ons licht weggegeven, om bij de groep te horen, uit angst om buitengesloten of verstoten te worden. We hebben spirituele overtuigingen aangenomen dat “geld vragen voor een gave niet hoort”, dat “geld een 3D-ding is”, dat “we alles moeten delen” en andere spirituele onzin. Je energie weggeven is ook een vorm van voedsel/voeding weggeven. Daarmee creëer je schaarste/tekort/armoede voor jezelf, hoe nobel je het misschien ook vindt om een ander te helpen. Maar je kunt iemands armoede/schaarste niet oplossen door te geven. Er is een bewustzijnsverandering bij de ander nodig.

Als je daadwerkelijk in overvloed(sbewustzijn) leeft, dan heb je weinig tot geen last van stijgende prijzen en armoede. Je bent volledig gefocust op overvloed, ook financieel, en hebt zodoende altijd voldoende om alles te kunnen betalen wat je nodig hebt. Veel spirituele mensen beweren in geestelijke overvloed te leven, maar zijn niet in staat dat te manifesteren. Dan zit er een blokkade of lekkage. En daar zit een groot deel van het werkelijke probleem: de spirituele overtuigingen op geld en het moeten werken voor je geld! “Iedereen is gelijk” beweren diezelfde spirituele mensen altijd. In dat geval kan iedereen ook zelfstandig voldoende inkomen genereren.

In 3D wordt delen onder het mom van solidariteit verplicht via belasting, zodat de minderbedeelden ook inkomen hebben zonder enig (zelf)onderzoek te hoeven doen naar de oorzaak van het beperkte inkomen. Voor mij is er een essentieel verschil tussen een uitkering verstrekken aan iemand met beperkte vitaliteit en mensen met voldoende vitaliteit. Met de minderbedeelden bedoel ik hier de uitkeringsgerechtigden met voldoende vitaliteit en dus in staat zijn om zelf voldoende inkomen te genereren. Het armoedebewustzijn van die uitkeringsgerechtigden wordt door geld geven in stand gelaten en de belastingbetaler heeft minder, omdat hij/zij belasting moest betalen. Maar als zij niet werken, hoe komen zij dan aan hun energie/geld? Door de werkende slaven.

Ondertussen beweren veel van die uitkeringsgerechtigden dat we allemaal soeverein (onafhankelijk van anderen) moeten worden en stoppen met belasting betalen. Zij hebben makkelijk praten. Zij hebben geen vermogen dat inbeslaggenomen kan worden, als de belasting niet betaald wordt. Weet je hoeveel mensen feitelijk één stap van Klaus Schwabs natte droom “You will own nothing, but you will be happy” verwijderd zijn? Veel van de soevereine uitkeringsgerechtigden bestaan bij de gratie van een uitkering en hebben nauwelijks bezit met enige waarde, behalve hun cell phone, zodat ze vastzitten in de Matrix. Dat iemand een uitkering ontvangt, is niet het punt hier. Het punt is dat deze mensen hun woorden niet leven: zeggen dat we allemaal soeverein moeten worden en stoppen met belasting betalen, terwijl velen afhankelijk zijn van een uitkering, die wordt betaald via belastingheffing. Dat is een cirkelredenering: het een kan niet zonder het ander.

Ondanks dat we in een patriarchale samenleving leven, waarin belastingheffing wordt afgedwongen, in een matriarchale samenleving wordt het afgedwongen via groepsdruk onder het mom van alles moeten delen. Beide manieren zijn een vorm van afgedwongen solidariteit. Maar is het sociaal om een ander in zijn/haar slachtofferschap te bevestigen/te laten zitten? Volgens mij is het veel socialer om iemand in zijn/haar kracht te zetten. Echter, nu wordt constant het slachtoffer als uitgangspunt genomen, waardoor hij/zij in die positie blijft ipv dat onderzocht wordt wat de oorzaak van het slachtofferschap/de ontkrachting is. Daaromheen wordt de samenleving gebouwd. De negatieve gevolgen van het rekening moeten houden met anderen zijn de afgelopen 2,5 jaar duidelijk zichtbaar geworden: het werkt beperkend.

Weet je hoeveel mensen geloven dat werken voor slaven is en niet willen inzien dat je voor je passie geld mag vragen en op die manier in je eigen kracht stapt? Of dat blijkt dat niemand op hun passie zit te wachten, omdat ze bang zijn voor (de kracht van) hun eigen licht/grootsheid? Het zijn allemaal blokkades. Daarnaast geven heel veel mensen hun energie weg aan mensen en dingen, die hen niet voeden en alleen maar energie komen tanken of kosten. Dan creëer jezelf een tekort. Dat wordt momenteel zichtbaar. Hoeveel mensen leven niet op de energie van een ander, voeden zich met de energie van een ander? Het zijn allemaal lekkages.

Altijd maar je energie weg (moeten) geven. En nu betalen we daarvoor de rekening, zowel in de gasprijs, als in de voedselprijs. We hebben al die spirituele overtuigingen voor zoete koek geslikt. Dat wordt nu zichtbaar. Blokkades, lekkages, beperkende overtuiging zijn allemaal de oorzaak dat jouw energie niet vrij kan stromen. En dan vraagt men zich af waarom er geen vrije energie is? Zo binnen, zo buiten. Pas zodra je je eigen energie weer in beheer neemt, verandert je leven. Maar veel mensen willen wel verandering, maar willen zelf niet veranderen. Kijk maar naar geld.

Los van het feit dat het geldsysteem moet veranderen en weer gekoppeld moet worden aan goud geven veel mensen de voorkeur aan geld krijgen. Sommige mensen kijken reikhalzend uit naar het nieuwe geldsysteem NESARA/GESARA (of een basisinkomen), zodat ze het geld krijgen, waarop ze zitten te wachten. “Wanneer komt het nu, want we hebben het geld nu nodig, niet in 2025”? las ik pas geleden bij een bericht op Facebook. En dan zie je wat er gebeurt: men blijft passief en wacht af, totdat een oplossing wordt aangereikt ipv dat men zelf het heft in eigen hand neemt en verantwoordelijkheid neemt ( = Meesterschap) voor diens financiën. Zodra je simpelweg geld krijgt, wil dat nog niet zeggen dat je financieel in balans bent. Denk aan iemand, die de lotto wint. Er zijn verschillende winnaars, wiens financiële situatie een aantal jaren later aanzienlijk slechter is geworden dan voor het moment dat ze de lotto hadden gewonnen. Als je niet om kunt gaan met geld, kun je het ook niet vasthouden en ben je binnen een mum van tijd weer terug bij af. Je geeft energie weg! Wanneer je in balans bent, blijft je vermogen in tact en verbetert je financiële situatie.

Dat wil niet zeggen dat men niet tijdelijk ondersteund mag worden, maar wel dat er voorwaarden gesteld mogen worden aan de verstrekking. Denk aan beperkt/aangepast werk verrichten, ook al betekent dat gekort worden op de uitkering, een cursus leren omgaan met geld volgen en ook het uitgavenpatroon onder de loep nemen. Dat laatste valt vaak verkeerd, omdat men vindt dat niemand het recht heeft om zich met de (financiële) zaken van een ander te bemoeien. Dat klopt ook, maar als iemands financiële situatie leidt tot een structureel tekort, wat ertoe leidt dat de samenleving in onbalans raakt (één persoon is al voldoende om de balans te verstoren in de samenleving), dan mag de samenleving zich wel degelijk bemoeien met de financiële situatie van die persoon!

Sommige mensen geloven dat een basisinkomen zorgt voor vrijheid. Maar hoe kun je vrij zijn, als je afhankelijk bent? Als je 100 aanhakingen hebt en je bevrijdt jezelf van 99, dan ben je vrijer, maar niet vrij, want nog steeds ben je aangehaakt/zit je vast. In die zin is het heel zwart wit. Evenmin sta je in je volledige kracht.

En dan de meest belachelijke bewering van zwevers is: “Wij zijn Goddelijke wezens en kunnen alles creëren wat we willen”! Maar blijkbaar is zelf voldoende inkomen genereren een onmogelijke taak voor God?!

Dus de weigering om te veranderen leidt tot een crisis, zodat men bewust wordt. Het universum grijpt, zodat de balans hersteld kan worden. Die crisis zal iedereen raken, die in armoedebewustzijn leeft. Dat geldt niet alleen voor de minderbedeelden, maar ook voor de materieel rijken, die altijd meer willen hebben en nooit genoeg hebben. Ook zij zullen geconfronteerd worden met hun armoedebewustzijn. Men mag leren uit eigen Bron te tappen, zodat niemand meer een belasting voor een ander is. Op dat moment valt ook de grondslag weg om nog langer belasting te kunnen heffen. Alleen een bijdrage in de algemene, gemeenschappelijke kosten is dan nodig (denk aan wegen, openbaar vervoer enz.). Bijkomend voordeel is dat ook een grote besparing op het ambtenarenapparaat wordt bereikt.

Dat is ook onderdeel van de strijd om bewustzijn, die nu gaande is. Iemand zonder bewustzijn, zonder bezit en eigendom is een slaaf, niet meer dan een robot. Daarom is Klaus Schwab ook een groot voorstander van transhumanisme (het samengaan van technologie en mens). Als robot ben je een eenvoudig te besturen, programmeren en controleren, ontdaan van je overvloed, levend in je armoedebewustzijn. In de spirituele wereld heerst de overtuiging dat op de nieuwe Aarde alles van iedereen is, want niemand kan bezit nemen van de Aarde. Maar bewustzijn is jouw energetisch/geestelijk bezit/eigendom. En de Gouden Aarde wordt geboren door ons bewustzijn. Als jij jouw bewustzijn niet claimt, gaat iemand anders ermee aan de haal. Materie komt voort uit geest/bewustzijn. Als je begrijpt dat bewustzijn jouw geestelijk bezit is (bezit van de ziel) en begrijpt dat materie voort komt uit bewustzijn, dan is materieel bezit/eigendom helemaal in overeenstemming met de natuur, ongeacht de hoeveelheid materie. Tegelijkertijd kom je ook tot de ontdekking dat je heel weinig materie nodig hebt, als je in overvloed leeft.

Kiezen voor overvloed is 1; overvloed echt voelen/belichamen is iets anders. Een keuze kan mentaal zijn en niet synchroon lopen met het gevoel. Als er geen of weinig gevoel is met overvloed, dan geven mind en gevoel twee verschillende signalen af en weet het universum niet wat je nu wilt. De frequentie van je lichaam(sbewustzijn) is niet die van overvloed. Zolang er beperkingen, blokkades of lekkages zijn, kun je niet werkelijk in het gevoel van overvloed leven. De enige oplossing is bewustzijnsverandering: negatieve overtuigingen op geld loslaten. Dan kan je overvloedsbewustzijn in je basis aankomen en kun je naar een staat van belichaming gaan. Dan hoef je niet meer te kiezen voor overvloed, omdat je overvloed uitstraalt met heel je wezen. Je bent overvloed. Daarmee trek je het ook aan: zo binnen, zo buiten. De Wet van Aantrekkingskracht op een natuurlijke manier toepassen ipv vanuit het hoofd overvloed te willen. Je bent onwankelbaar en standvastig, vanuit je Zijn. Overvloed is een voldongen feit.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl