Vertrouwensgeld

V

Ook wel fiduciair geld genoemd. Dat is geld dat in tegenstelling tot intrinsiek volwaardig geld, bijvoorbeeld gouden munten, zelf geen waarde vertegenwoordigt, maar op basis van algeheel vertrouwen, gefundeerd op wettelijke regelingen, als betaalmiddel fungeert. Bankbiljetten zijn een vorm van fiduciair geld, zie https://www.ensie.nl/financieel-woordenboek/vertrouwensgeld.

wereld zonder bankgeld

In een wereld zonder (bank)geld zal ons goudenbewustzijn ons krediet zijn. Wetende dat je altijd een actieve bijdrage teruglevert en niet links- of rechtsom de kantjes ervan afloopt. Zoals in vorige artikelen al geschreven, dien je daarvoor jouw passie te gelde kunnen maken.

In de kern echter is geld een directe compensatie voor een energieuitwisseling. Dat kan door geld, het leveren van een product of het geven van een wederdienst. Maar geld (en bezit) bewijst ook dat je kredietwaardig bent: je kunt aan je betalingsverplichting voldoen. Je leeft niet op de pof. Kun je niet aan je betalingsverplichting, dan blijf je het schuldig: er staat nog een rekening open, die vroeg of laat vereffent moet worden, want alles moet terugkeren naar balans.

Dus zowel fiduciair geld of vertrouwensgeld is zowel in 3D als in andere dimensie een kwestie van vertrouwen: vertrouwen dat iemand aan zijn/haar betalingsverplichting kan voldoen of dat nu gebaseerd is op Aardse wettelijke regels, onderlinge afspraken in de groep of op de Wet van Balans. In 3D is dat heel zichtbaar via (bank)geld en onzichtbaar via de mogelijkheid om arbeid te verrichten = een inspanning leveren = energie geven. In een wereld zonder (fysiek) geld is de zichtbare component verdwenen. Alleen arbeid verrichten = een inspanning leveren = energie geven: dat vormt geld. Dat komt allemaal voort uit jouw Goddelijke scheppingskracht (monadische energie). Jouw goudenbewustzijn bepaalt jouw kredietwaardigheid, want jouw Goddelijke scheppingskracht is onderdeel van jouw goudenbewustzijn.

e-lite

Jouw innerlijke draak is de hoeder van jouw gouden-/Godsbewustzijn. In het gevallen groepsbewustzijn is de rechtstreekse verbinding met Bron verstoord door scheefstanden agv emotionele beïnvloeding. Dat leidde tot misbruik. Dat heeft de draken geschaad en ervoor gezorgd dat ze vertrokken én een deel van hen zich tegen de mensheid hebben gekeerd. Volgens de verhalen is het huidige banksysteem opgezet door negatieve Draco’s; gevallen drakenbewustzijn dat handelt vanuit een innerlijke wond, opgeroepen door emoties. Tot de introductie van giraal geld had de bank een bewaarfunctie: zij bewaarde goud veilig in een kluis. Iets in een kluis bewaren is nodig om het buiten het bereik van iemand te houden, omdat die er niet verstandig mee om kan gaan of het misbruikt.

De Draco’s behoren tot de elite: e-lite. Fonetisch uitgesproken: e-light = emotioneel licht. Emoties vervormen de werkelijkheid: het vervormde licht dat denkt god te zijn en moet parasiteren op zielen, omdat die verbonden zijn met de Bron, zodat de elite Bronlicht krijgt. Dat moet aangepast worden aan hun lage trilling, waardoor de elite veel dingen doen, die negatieve emoties opwekken. Zoals in vorige artikelen al geschreven, komt hun noodzaak voort uit het feit dat de mensheid met onverwerkte trauma’s zit en die niet heelt. Daardoor blijft de elite buitengesloten en afgesloten van de Bron, waar alles en iedereen uit voort komt.

goud en vertrouwen

Goud en andere edelmetalen en cryptovaluta hebben in 3D ook alleen maar waarde, omdat men daarin vertrouwen heeft. Dus in die zin hetzelfde als fiduciair geld. Vraag en aanbod bepalen de prijs van edelmetaal. Vanuit bewustzijn bezien hebben goud en zilver altijd waarde, omdat het ook iets zegt over iemands bewustzijn(sniveau) en ze verbonden zijn met scheppingskracht: goud met het mannelijke en zilver met het vrouwelijke. Scheppend vanuit je belichaamd goudenbewustzijn kun je in iedere dimensie alles scheppen wat je wilt. Je kunt letterlijk lood in goud veranderen. Op dat moment verandert de waarde van goud, want het aanbod neemt gigantisch toe. Daarom gaat dat fysiek pas mogelijk worden, zodra er geen geldwaarde meer wordt gehecht aan goud en dat men beseft dat het goudenbewustzijn bepalend is. Daarop zal naar mijn mening het nieuwe banksysteem gestoeld kunnen/moeten worden, omdat al het andere manipuleerbaar is, maar ook buiten zichzelf is en derhalve niet belichaamd is.

Noorwegen

Het Engelse woord voor Noorwegen is Norway. Dat is als volgt uit te leggen: gevoelsgoud (N = 14 en or = goud) en weg (way). De weg van het gevoelsgoud/-geld, want goud is gebruikt voor (munt)geld. De Nederlandse naam ‘Noorwegen’ is uit te leggen als: gevoelsbasis voor de vijf elementen (N = 14, O = 15 (basis van de vijf elementen), zodat jouw goud gewogen/gebalanceerd kan worden (wegen is een manier om de balans te bepalen). Het woord ‘nor’ betekent in het Nederlands gevangenis. Zonder gevoel (N = 14) zit je vast in de gevangenis, in de Matrix. De vrouwelijke component ontbreekt volledig. De Matrix is het systeem, waarin we terecht zijn gekomen, omdat we ons midden – waarin het gevoel zit – verlaten hebben. Daardoor ontstonden er openingen in ons veld, waardoor we energie zijn gaan weggeven of van een ander kunnen afnemen. Zodra je weer je rechte lijn (jouw Merlijn) belichaamt, ben je weer aanwezig in je midden/centrum en dus ben je bij je oorspronkelijk gevoel en je eigenwaarde.

Wanneer je weer gronding (1) hebt gegeven aan de vier elementen (4) (N = 14) zijn de vier elementen in balans (door te wegen) en ben je weer in je midden; jouw goud (OR) komt dan beschikbaar en het vijfde, verbindende element (ether = E), verschijnt. Elite wordt dan het verbindende Licht; het gevallen (emotionele) licht dat geheeld is. Dat is jouw goud(waarde) belichamen. En dan verschijnt de innerlijke alchemist.

Melchizedek: voorbij de innerlijke alchemist

Dus na Merlijn (Mer-lijn) verschijnt de alchemist. Daarna verschijnt Melchizedek. Hij is verbonden met alles wat hier op Aarde wordt gecreëerd, in de vorm, in de materie. Hij is het punt tussen materie en niet-materie. Hij is het punt van oercreatiekracht in jezelf: de oorspronkelijke Goddelijke scheppingskracht. Het punt waar je Heer en Meester over de materie bent. Hij kan de vorm bepalen, bezielen en herscheppen. Waar Aartsengel Metatron verbonden is met de Kubus van Metatron, waar de vijf platonische lichamen (Heilige Geometrie) in opgesloten zitten, is Melchizedek degene die de Heilige Geometrie in de vorm kan zetten.

Volgens de verhalen is hij onder de naam Sanut Kumara, afkomstig van Sirius, samen met Lady Master Venus, vergezeld door 144.000 lichtwezens naar de Aarde gekomen. Sirius bevindt zich in 6D. 6 is verbonden met vorm en materie. Op Sirius liggen alle blauwdrukken van vorm opgeslagen. Dus op deze manier kan Melchizedek geest/ blauwdruk in de vorm/materie brengen, want hij is zowel koning (van rechtvaardigheid) en priester (van God, de Allerhoogste), zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Melchisedek. Een koning is Heer en Meester over de materie en een priester is een geestelijke.

natuurwezens

Het scheppen (vorm geven aan geest) gaat via de natuurwezens (deva’s). Natuurwezens zijn oa: elfen, orken, trollen, gnomen, feeën, leprechauns, kobolden (aardmannen) en kabouters. Natuurwezens zijn bruggenbouwers: van geest naar materie. Ze hebben als taak om geest/blauwdruk (prima materia = potentieel van materie) in de vorm/materie te brengen. Ze zijn innerlijke aspecten van ons (oorspronkelijke) wezen. Via het Melchizedekbewustzijn krijgen ze de opdracht om te manifesteren. Maar door het misbruik van de Godskracht van de mensheid hebben de natuurwezens – op z’n zachts gezegd – heel veel pijn gehad. Nu nog steeds gaat het misbruik en het vernietigen van de Aarde door. Met name de multinationals zijn de oorzaak, met hun winst(bejag), maar de bedrijven betrokken bij het groene denken, hoewel ze beweren dat ze heel milieubewust zijn… gifgroen. De vervuiling bij de winning van lithiumbatterijen is uitzonderlijk schadelijk voor omgeving van de mijn. Dat geldt ook voor de productie van zonnepanelen en -collectoren. Maar dat nemen de gifgroendenkers niet mee…

Dit misbruik van de Godskracht door de mensheid heeft uiteraard geleid tot het verlies van de rechtstreekse toegang tot het Godsbewustzijn. Maar ook de band tussen natuurwezens en mens is hierdoor enorm beschadigd. In veel verhalen worden orken, kobolden en trollen als agressief en kwaadwillend richting de mensheid afgeschilderd; leprechauns als plagerig en irritant richting de mensheid en elfen als mens(veraf)schuwend. Logisch gezien het verleden. Maar al deze (innerlijke) wezens zijn nodig om jouw goud(enbewustzijn) op Aarde te brengen en de Gouden Aarde te bouwen. Als je de namen van de wezens ontleed, wordt het duidelijk(er):
– ork: OR = goud, K = 11: meesterschap; dus je goud(enbewustzijn) bemeesteren/belichamen (als je iets bemeesterd, dan belichaam je het ook); in het Engels schrijf je ork als orc: het gouden Kind.
– orka (geen natuurwezen in die zin) biedt de mogelijkheid je goud(enbewustzijn) te bemeesteren/belichamen én gronden, oftewel je goud(enbewustzijn) bemeesteren en een basis geven, maar het kan ook uitgelegd worden als je gouden ka.
– elf: het verbinden (E = ether = het verbindende element) met de menselijke (L = 12 = vrouw en man) blauwdruk met de vorm (F = 6); alleen elfen kunnen een mens tot koning kronen.
– kabouter: KA, bou (fonetisch: bouw) = het ka-lichaam bouwen vanuit de blauwdruk van de Bron (T = 20; 2 is blauwdruk en 0 is Bron, alles of niets) en dat verbinden (E = 5 = het vijfde element) via gronding met de eeuwigheid (r = 18; 1 = gronding en 8 = eeuwigheid (9 = oneindigheid)); dus overal (tot in de eeuwigheid) het ka-lichaam kunnen bouwen vanuit de blauwdruk van de Bron en verbinden met/in de desbetreffende dimensie.
– leprechauns (kabouters uit de Ierse folklore) zijn te vinden aan het eind van de regenboog met een pot goud (pot o’ gold).

– gnomen: scheppingskracht (G = 7) vanuit het gevoel (N = 14) via de vijf elementen van de mensheid (men = Engels voor mensen/volk).
Maar welke volwassene gelooft tegenwoordig nog in sprookjes? Ipv zich te richten op het eigen goud(enbewustzijn), dat belichamen en op Aarde brengen, jagen veel mensen goud/geld/rijkdom in de uiterlijke wereld na (Fool’s gold) of verwacht men dat anderen hen geld geven (uitkering, basisinkomen en alle andere vormen van inkomens- en vermogensoverdracht), omdat de rijkdom zo oneerlijk verdeeld is.

slot

Herstel je connectie met de natuurwezens, balanceer je emoties, kom terug in je Mer-lijn, zodat je innerlijke alchemist verschijnt, waardoor je jouw goud(enbewustzijn) kunt gaan belichamen. Wanneer jij jouw goud(waarde) belichaamt, ben je kredietwaardig en heeft de ander vertrouwen dat hij/zij betaald wordt, dat er balans komt. Op de Nieuwe/Gouden Aarde vallen vertrouwen, geld en kredietwaardigheid samen. Het nieuwe banksysteem is gebaseerd op het goudenbewustzijn van de op de Gouden Aarde aanwezige mensen. Daarop kan iemand alleen aanwezig zijn, indien hij/zij resoneert. Resoneren is alleen mogelijk, wanneer iemand zelf datgene ook belichaamt. Zo binnen (belichaming), zo buiten.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl