De beschermende werking van zuiverheid

D

In mijn vorige artikel ‘Financieel Meesterschap’ (https://5d-geld.nl/financieel-meesterschap/) heb ik geschreven over het aspect van integriteit en de beschermende werking van zuiverheid. “Zuiverheid is je bescherming tegen elke negatieve kracht, want negatieve krachten reageren alleen op innerlijke onzuiverheden”.

Met zuiverheid bedoel ik hier goudeerlijk, open en transparant zijn zonder gecontroleerd te (kunnen) worden. De Archonten en andere negatieve krachten reageren op onzuiverheden, want onzuiverheden zijn hun kenmerken/eigenschappen/kwaliteiten. Denk aan corruptie, machtsmisbruik, liegen en bedriegen. Als jij/jouw ziel die kenmerken/eigenschappen in zich draagt, zal dat op enig moment zichtbaar worden in jouw handelen. Jouw verwonde ego/beschadigde ziel zal dat zichtbaar maken. Door het wijzigen van je handelen, het helen van je trauma’s, keer je terug naar zuiverheid. Die zuiverheid zorgt er voor dat je onschendbaar wordt, omdat zuiverheid een hogere trilling heeft dan onzuiverheid.

Vergelijk het wegen van het hart van een overledene in de Egyptische mythologie. Het wegen van het hart was de naam in de Egyptische mythologie voor de ceremonie, waarvan men dacht dat deze door de overledene onmiddellijk na zijn dood in de Hal van de Twee Waarheden werd gehouden. In het midden van de hal stond een grote weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal zat de Veer van Waarheid. Aan de andere kant moesten de doden hem een hart onder de riem steken (steunen). Anubis, de god van de doden, zat bij de weegschaal. Thoth, de god van de wijsheid, schreef de uitkomst van de test op en Osiris, de god van de onderwereld en de vruchtbaarheid, hield toezicht. Als het hart zo zwaar was als de veer, konden de doden doorgaan naar de poorten van Yaru, het hiernamaals. Als het hart zwaarder was, zou de weegschaal doorslaan en kon het monster Ammit het hart bereiken en het opeten.

Deze mythe laat zien hoe het (Archontische) systeem werkt: angst/onzuiverheden/zwaarte is zwaarder dan Licht. De weegschaal kan alleen doorslaan als het hart van de overledene nog angst/zwaarte bevat en dus onzuiver is. In dat geval ben je nog steeds verbonden met de Archonten. De Archonten zien je als hun eigendom, omdat je angst in je hebt. Angst hoort bij hen. Dat geldt ook voor onzuiverheden. Dat zijn ook kenmerken van de Archonten, het onbewuste, het verwonde ego. Je kunt alleen gemanipuleerd en gecontroleerd worden, als je dergelijke onzuiverheden/beschadigingen/trauma’s nog in je (energieveld) draagt.

Hoewel baby’s als heel zuiver worden beschouwd, is de ziel nog niet zuiver en schoon; anders zou een ziel niet op Aarde incarneren. Dát is wat 3D uniek maakt: de mogelijkheid om jouw angsten/schaduw in jouw directe lijn met je eigen Bron onder ogen te komen! De angsten die jouw rechtstreekse verbinding met God/je eigen Bron verstoren, zodat je ziel weer terug kan keren naar een staat zuiverheid, je oorspronkelijke zijn.

Jij bent hier op Aarde het uiteinde van de lijn tussen de hoogste dimensie (Bron/geest) en de laagste dimensie (Aarde/materie). Jij bent via je hogere delen helemaal verbonden met de Bron. Om weer heel/zuiver te worden, moeten ook onze delen in hogere dimensies hun angst onder ogen zien. Dat gaat via ons, hier in 3D. Alle oorlogen, ruzies, onenigheden enz. komen in de hogere, duale werelden ook voor. Wij zijn dat aspect van de hogere delen dat hen (onszelf) de mogelijkheid biedt om zichzelf te helen door de angst onder ogen te zien en indien nodig de confrontatie aan te gaan: de donkere nacht van de ziel.

Eerdere genoemde onzuiverheden zijn ontstaan door emoties, waardoor je mee bent gaan lijden/bewegen met de pijn van een ander. Die emoties zorgen voor beschadigingen van de heelheid (integriteit) van je kristallijne zijn; het zorgt voor een opening, door welke opening niet-eigen energieën je systeem kunnen binnendringen en hacken. Het vraagt moed, wilskracht, volharding en doorzettingsvermogen om je onzuiverheden/schaduw onder ogen te komen. De schaduw doet er alles aan om te overleven. Vandaar dat een bepaalde strengheid/correctheid naar jezelf nodig is om terug naar zuiverheid te kunnen keren, weer verbonden met je eigen Bron zijn, door je emoties weer onder controle te brengen. Als je niet streng (correct, maar rechtvaardig) genoeg bent naar je zelf, geef je je negatieve ego de ruimte om de kern/hete brij heen te blijven draaien.

Het zuiver handelen geldt voor alle levensgebieden. Het gezegde “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” sluit hierop precies aan. Dat betekent dat al je handelen gericht moet zijn op hoe jij als mens behandeld zou willen worden. Dit klinkt als een prachtig ideaal, maar wie is bereid en in staat er naar te leven? Zolang je je woorden niet leeft, zijn het holle/lege woorden. Vanuit dit ideaal handelen betekent een hoge graad van dienstbaarheid aan de samenleving. Je stelt je negatieve ego niet voorop, maar de ander(e jij). Deze manier van handelen, deze graad van zuiverheid, komt bij je terug. Mensen zullen je integriteit en zuiverheid (her)kennen. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat je iemand doorverwijst naar een ander, omdat je je eigen grenzen kent; je weet waar je expertise/(Gods)kwaliteit ligt en eindigt.

Zuiverheid wordt in de huidige maatschappij, met name in de zakenwereld/het bedrijfsleven, vaak als een zwakte gezien, omdat je open en transparant bent, terwijl het merendeel een eigen (verbogen) agenda heeft. Maar zuiverheid wordt een kracht, wanneer je eigen onzuiverheden gezuiverd zijn. Jouw energie straalt dan vrij van binnen naar buiten en vormt een natuurlijk schild. In bepaalde spirituele technieken leert men om zichzelf in een beschermende energie te plaatsen of deze om zich heen te zetten. Hoewel dat een prachtige manier is en een beschermende werking heeft, is het nog steeds een mentaal construct. Deze manier wordt overbodig, wanneer je voldoende bewustzijn ontwikkeld hebt. Jouw uitstraling is dan zo krachtig geworden, dat er een natuurlijk schild ontstaat. Daardoor ben je niet meer vatbaar voor manipulatie en beïnvloeding, omdat een lagere trilling niet een hogere trilling kan binnendringen, in de zin van aanhaken. De hogere trilling is namelijk luchtiger dan de lagere trilling, waardoor de hogere trilling door de lagere trilling heen beweegt. Op die manier word je onzichtbaar voor negatieve energieën. Dit brengt je terug bij je kristallijne lichaam, je Christuslichaam.

En die manipulatie kan heel subtiel zijn, zoals goedbedoelde adviezen. Ook al zijn ze niet per definitie negatief, ze zijn negatief tov jouw pad/weg/kijk/ontdekkingstocht, als je toestaat dat ze jou bij jouw pad/weg/kijk/ontdekkingstocht weg kunnen halen. Het vereist trouw aan je zelf zijn en blijven. Door trouw aan mezelf en mijn pad/kijk te blijven heb ik mijn kijk op geld kunnen ontwikkelen. Had ik samen met anderen mijn kijk op geld vorm te geven, dan weet ik dat ik de mening van anderen had overgenomen en mijn eigen mening zou hebben weggecijferd. Dan wil niet zeggen dat de kijk van anderen slechter is dan de mijne, maar ik had mijn eigen kijk niet kunnen ontwikkelen en zelf niet op ontdekking kunnen gaan. In zuiverheid komen trouw, integriteit en eerlijkheid samen.

Zuiverheid is één van je oorspronkelijke krachten.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl