Financieel Meesterschap

F

In mijn vorige artikel ‘Een nieuw geldsysteem vanuit bewustzijn’ (https://5d-geld.nl/een-nieuw-geldsysteem-vanuit-bewustzijn/) heb ik aangegeven dat het huidige bewustzijn van de mensheid nog te laag is om een nieuw geldsysteem op te zetten. Maar wat bedoel ik daarmee?

Het banksysteem valt nog niet

Velen verwachten nu dat het banksysteem valt. Astrologisch gezien is dat nu mogelijk dankzij de maasverduistering en tevens Nieuwe Maan conjunct Venus in Schorpioen en Pluto op de laatste graad in Steenbok. “Pluto brengt alles aan het licht wat verrot is. We worden gedwongen om de naakte waarheid onder ogen te komen: er is geen weg terug … Hoe schrijnend het ook is, geld is een energiestroom (= Stier-Schorpioen) en het is niet verstandig om in angst te zitten of in armoedebewustzijn te vervallen. Belangrijker is om te blijven vertrouwen op de Wet van Overvloed, waarbij genoeg, genoeg is.” (https://tenbergeastroblog.com/). Veel mensen verwachten dat het misbruik van het grote geld naar buiten komt. Onlangs is de val van FTX bekend geworden, wat zorgt voor een heleboel onrust op de cryptomarkt, zie https://www.volkskrant.nl/economie/de-val-van-de-koning-van-de-crypto-berooft-de-democraten-van-een-suikeroom~bae56f4d/. Dus er iets met het grote geld gebeurd.
Voor mijn gevoel klopt digitaal geld (cryptovaluta) totaal niet, omdat het – in de verkeerde handen – de mogelijkheid biedt om gemakkelijk de mensheid te controleren en te sturen. Het argument dat het goed is dat digitaal geld decentraal is, blijkt dankzij FTX niet te kloppen; het roept juist de vraag op tot bescherming tegen malafide bedrijven, oftewel regulering dmv centralisering, zodat er toezicht gehouden kan worden op de gang van zaken. Dus controle!

Alle misstanden van het financiële systeem worden deze periode zichtbaar. Dus ook financiële misstanden op individueel niveau. Dat beseffen weinig mensen. Heel veel mensen beweren dat de nu gecreëerde armoede bewust gebeurt en dat het bedoeld is om de mensen verder in armoede te brengen en kleine ondernemers kapot te maken door stijgende voedsel- en energieprijzen…. Maar financiële misstanden doen zich op alle lagen voor. Velen geven meer energie weg dan ze ontvangen, iets vasthouden gebeurt zelden meer tegenwoordig. Hoeveel mensen sparen nog voordat ze iets kopen, zoals een paar generaties geleden nog gebeurde? Pluto brengt dit onbewuste gedrag aan het licht en laat dus zien waar men financieel onbewust handelt. De armoede wordt nu zichtbaar. Dus ook al is de armoede gecreëerd (kijk naar de megawinsten van de olie- en energiemaatschappijen; hun prijzen zijn niet of verhoudingsgewijs weinig gestegen), dan nog dient het een doel: bewustwording van de mens van zijn/haar eigen financiële situatie en overtuigingen op het gebied van geld.

Want wat hebben we sinds de crisis van 2008 geleerd? Hebben we ook onze eigen financiële situatie onderzocht? Hebben we ons eigen uitgavenpatroon ook onder de loep genomen? Hebben we gesneden in ons uitgavenpatroon? Veel mensen – en in dit geval bedoel ik ook mensen die voor hun geld werken, maar meer uitgeven dan ze verdienen – zullen die vragen met ‘nee’ moeten beantwoorden. Wie is er gaan consuminderen? Nog steeds kopen mensen eerst, voordat ze het geld bij elkaar hebben gespaard, kopen op afbetaling, lenen veel meer dan financieel verantwoord is, lenen voor luxe goederen (auto’s en vakanties). Ze moeten gelijke tred lopen met de laatste modetrends en (technische) ontwikkelingen; de telefoon bijvoorbeeld mag niet te oud zijn. Dat alles wijt men aan het corrupte geldsysteem. Maar is dat terecht? Of bevestigt het financiële systeem dat iemand onverantwoord/onbewust omgaat met geld? Waarom wordt de een wel verleid tot koop (op afbetaling) en de ander niet? Dat is het enige wat het systeem laat zien: het bestedings-/consumentengedrag.

Er zijn uitkeringsgerechtigden die met hun beperkte inkomen wel geld overhouden, terwijl er veelverdieners die met een inkomen van € 350.000 tekort komen! Die uitkeringsgerechtigden kunnen dus wel goed omgaan met geld. Het heeft dus alles te maken met gedrag. Verandert een nieuw geldsysteem dit onbewuste gedrag van mensen? Nee! Verandering van het geldsysteem en wetgeving (verplichte waarschuwing bij beleggingen, lenen en gokken) lost dat niet op. Alleen bewustzijnsverandering kan dat oplossen.

Maximaal lenen

Schulden hebben kost geld. De Bijbel raadt het hebben van schulden af, tenzij het niet anders kan, zie https://www.gotquestions.org/Nederlands/Christen-schuld.html: “De Bijbel verbiedt het lenen van geld niet uitdrukkelijk, maar staat het ook niet expliciet toe. De wijsheid van de Bijbel leert ons dat het gewoonlijk geen goed idee is om schulden aan te gaan. Schulden maken ons in wezen een slaaf van de schuldeiser. Aan de andere kant is het aangaan van een schuld soms een “noodzakelijk kwaad”. Zo lang er op een wijze manier met geld wordt omgegaan en de betalingen binnen de perken blijven, kan een Christen de last van een financiële schuld op zich nemen, als dit noodzakelijk mocht zijn”.

Een hypotheek aangaan voor de aankoop van een woning is niet verkeerd. Waar het veelal misgaat (misging, want tegenwoordig zijn er meer regels), is maximaal lenen. Veel mensen kopen een huis, waarbij ze vaak het maximale bedrag lenen. Als de rente stijgt of als de prijzen in het algemeen stijgen (zoals dat nu gebeurt met voedsel en energie), komen ze in financiële problemen.

Dat geldt ook voor ondernemers. Ondernemers die lenen voor een groter bedrijfspand, maar financieel daardoor erg krap komen te zitten. Elke maand moet er een bepaald bedrag binnenkomen om de vaste lasten te kunnen betalen. En ja, ik begrijp dat veel ondernemers nu erg last hebben van de stijging van de energieprijzen, maar een financieel gezonde onderneming kan financiële tegenslagen opvangen. Te zwaar gefinancierd zijn zorgt dat de onderneming financieel minder gezonder wordt. Daarnaast hebben sommige ondernemers ook nog belastingschulden en terugbetalingsverplichtingen nav coronasteunmaatregelen. Ze kregen uitstel en verschillende ondernemers hebben het geld al uitgegeven. Sommigen hebben alleen omdat het goedkoop geld lenen was, want als een ontvangen NOW-bedrag terugbetaald moet worden, betaalt men geen rente. Echter, door die schulden en terugbetalingsverplichtingen komen sommigen nu in de problemen. Dit uitstelgedrag (nu lenen, later terugbetalen) zorgt ook voor onbalans; men wordt te zwaar gefinancierd.

Geld verdienen met het hefboomeffect

In de financieringspraktijk wordt vaak gewerkt met het hefboomeffect op het lenen van geld. “Met het hefboomeffect (in het Engels leverage genoemd) kan je door het lenen van geld (vreemd vermogen) je winsten als bedrijf enorm vergroten. Als je als bedrijf een solide businessmodel hebt, dan kan je extra geld bijlenen. Dit geld kan je investeren in je bedrijf. Het idee is dat de inkomsten van het bedrijf hoger zijn dan de kosten van de rente. Multinationals bestaan vaak tot wel 80 procent uit vreemd vermogen (geleend geld). Dat betekent dat 80 procent van het geld dat ze geïnvesteerd hebben van anderen is, en slechts 20 procent daadwerkelijk van zichzelf. Hierdoor kunnen ze veel meer besteden aan bijvoorbeeld marketing en productontwikkeling, en het bedrijf dus veel sneller laten groeien dan dat ze alleen met hun eigen vermogen zouden kunnen, vandaar de naam hefboomeffect. Het bedrijf heeft door het vele geleende geld wel veel vaste kosten. Er moet immers wel rente betaald worden. Mocht het dus minder goed gaan met het bedrijf, dan heeft het een veel groter risico om failliet te gaan. Als een hedgefund of private equity partij een bedrijf overneemt, dan maken zij altijd gebruik van het hefboomeffect. Op deze manier kunnen ze in korte tijd het bedrijf veel sneller laten groeien. Het bedrijf loopt hierdoor wel een groter risico dat het fout gaat. Een conservatiever geleid bedrijf zal minder snel gebruik maken van het hefboomeffect dan bedrijven die in handen zijn van een investeringsmaatschappij” (https://www.sociomerce.com/managementbegrippen/hefboomeffect/).

Kortom: er wordt geleend met risico’s, hetgeen vanuit een conservatief beleid onverantwoord is. Dit is een voorbeeld van het winstbejag (= hebzucht) in de psyche van de mens(heid). Hebzucht ontstaat doordat men bang is voor tekorten. Die angst komt uit een ervaring voort, in dit leven of een vorig leven. Dezelfde risico’s hebben mensen met hypotheken gebaseerd op beleggingspolissen en kapitaalverzekeringen. Hun maandlasten blijven hoog en hopen met het geld dat ze beleggen een hoger rendement te bepalen. Ze nemen risico met de hoop op winst. Dat is wat het huidige geldsysteem biedt: de mogelijkheid om winst te maximaliseren.

Een ander voorbeeld van wat ik als financiële onbewustheid zie, is het idee om na pensionering de woning te verkopen en vervolgens te gaan huren. Een klant van mij vertelde dat hij van plan was om zijn woning te gaan verkopen en vervolgens een woning in het centrum van de stad te gaan huren. Dat kost € 800 tot€ 1.200 per maand, oftewel € 9.600 tot € 14.400 per jaar. En dat dan tien jaar lang, want hij verwacht nog tien jaar te leven. Hij verkeert momenteel in goede gezondheid. Met zijn huidige inkomen kan hij een klein beetje sparen. Tegelijkertijd wil hij hebben dat zijn kinderen zijn vermogen erven. Dit idee van huren is vanuit financieel oogpunt onverstandig. Het kost € 96.000 tot € 144.000 en daarnaast nog eens vermogensrendementsheffing en agv de huidige inflatie is de waardevermindering van het geld gigantisch. Bij huren legt hij er geld op toe. Hij zou ook een appartement kunnen kopen. Zijn maandelijkse lasten blijven dan nagenoeg gelijk. Bij zijn overlijden gaat er € 96.000 tot € 144.000 meer naar zijn kinderen. Natuurlijk moeten de kinderen erfbelasting betalen, maar per saldo blijft er 80% tot 90% meer voor hen over. Bij huren gaat de € 96.000 tot € 144.000 naar de huurbaas toe. Dit is wat ik bedoel met bewustzijn op financieel gebied. Hoe houdt je op een eerlijke manier zoveel mogelijk over?

Ook zijn er nog de mensen in Nederland, die heilig geloven in de hypotheekrenteaftrek. “Zorg altijd dat je een kleine hypotheek hebt, zodat je nog renteaftrek hebt en belasting bespaart; los nooit je hele hypotheek af, want dan betaal je belasting”. De belasting is altijd maar een percentage van het rentebedrag. Tegenwoordig (2022) is de hypotheekrenteaftrek beperkt tot 40% (als je inkomen belast wordt in de hoogste schijf); vanaf 2023 wordt dat 37,05% (het tarief van de eerste schijf voor degenen die nog geen AOW ontvangen) (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/tariefsaanpassing-eigen-woning). Dus van het betaalde rentebedrag krijg je maar 40% (volgend jaar 37,05%) terug. Dat betekent dat je 60% (62,95%) zelf betaalt. Je bent dus per saldo duurder uit. Natuurlijk, als je een leuk rendement weet te halen met het niet-afgeloste bedrag, kan dat lucratief zijn. Maar heel veel halen dat leuke rendement niet. Zij sponsoren de weinige gelukkigen. Dit gedrag komt voort uit winstbejag, oftewel hebzucht.

Financieel Meesterschap

Dit is wat ik bedoel met bewustzijn op geld en bewust omgaan met geld:
1) beperk schulden: leen alleen als het nodig is, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis;
2) als je iets wilt kopen, ga na of de aankoop gebeurt vanuit hebberigheid (willen hebben) of dat het vanuit de ziel komt.

Jouw gevoel/relatie mbt geld bepaalt hoe gemakkelijk je geld aantrekt of de mogelijkheid om hebt geld te verdienen. Jouw bewustzijn bepaalt of je jouw energetische ruimte ingenomen. Niet-ingenomen ruimte betekent leegte, onbewustheid en in die zin is dat een vorm van armoede. Dat trekt onbewustheid, lees: Archonten, aan. Archonten kunnen alle energie stelen, waar wij ons niet bewust van zijn/die wij niet belichamen. Vanuit dualiteit klopt dat voor mijn gevoel: of je bezit het, bent er eigenaar van en het beheer erover of je bezit het niet (meer), bent geen eigenaar meer en hebt het beheer erover verloren. Het is het een of het ander. Vanuit belichaming ( = eenheid) hoef je niet meer te kiezen, want het is deel van jou, het maakt deel uit van jou (als eenheidswezen). Wij zijn zelf de Bron waar alles uit voort komt. Door de versplintering van ons bewustzijn door traumatische gebeurtenissen zijn we dat oorspronkelijke eenheidsbewustzijn in onszelf verloren.
Deze onbewustheid leidt tot een corrupt geldsysteem, zoals het huidige. De onbewustheid van de huidige mensheid vormt het draagvlak daartoe.

Dan is er nog het aspect van integriteit. Als iemand je (onbewust) teveel wisselgeld teruggeeft, geef je het dan terug of hou je het geld? Besef je dat als je het geld voor jezelf houdt, je iemands geld afneemt. Je neemt iets van de ander af wat de ander niet bedoeld heeft jou te geven. Dat is wettelijk niet verboden, maar karma staat boven aardse wetten. Ook aardse verjaringstermijnen (na verjaring is vervolging niet meer mogelijk) houden karma niet buiten de deur. Integriteit is verbonden met zuiverheid. Zuiverheid is je bescherming tegen elke negatieve kracht, want negatieve krachten reageren alleen op innerlijke onzuiverheden. Soort zoekt soort: de Wet van Aantrekkingskracht.

De visie van economen

Tot slot nog even iets over de visie van economen. In veel van die video’s wordt op de angst van de mensen ingepraat. De economen schetsen een sombere en moeilijke periode. Daarmee voeden ze de angst. In geval van financieel Meesterschap heeft de (angst)visie van economen weinig waarde, want jij bepaalt jouw eigen visie en waarde. Zoals uit de psychologie algemeen bekend is: een halfgevuld glas kan zowel halfvol als halfleeg zijn, afhankelijk van de optimistische of pessimistische kijk van de waarnemer. Wij bepalen onze werkelijkheid, maar negativiteit trekt negativiteit aan en positiviteit trekt positiviteit aan. Dus negatieve overtuigingen en emoties in jezelf moeten verwijderd worden, want anders gaat de (angst)visie van economen wel je leven bepalen.

Daarbij speelt het gevoel een hele grote rol: met alleen positief denken red je het niet. Daarom een positief gevoel ontwikkelen bij geld en dat gaat via belichaming, door de verstorende emoties heen. Daarbij is vertrouwen in jezelf en het leven/universum ook heel belangrijk. Gebrek aan vertrouwen zorgt dat je op zoek gaat naar de mening van anderen, al dan niet deskundigen. Zeker als de term ‘deskundigen’ valt, zijn mensen geneigd veel waarde te hechten aan de visie of mening van de betreffende deskundige.

Laat je dus niets wijs maken door anderen, volg je eigen gevoel. Maar zorg wel dat je gevoel zuiver is en niet verstoord wordt door een emotionele overtuiging. De afgelopen jaren is vaak genoeg gebleken dat deskundigen en wetenschappers finaal de plank misslaan met hun theorieën.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl