Een nieuw geldsysteem vanuit bewustzijn

E

Al verschillende jaren en met name de maanden in 2022 is regelmatig in opiniestukken van economen, kenners, deskundigen, astrologen en mediums te lezen of in video’s te horen dat “het geldsysteem binnenkort gaat vallen”. Maar binnenkort blijft steeds binnenkort, want tot op heden is er nog steeds niets gebeurd. Wel zijn er pogingen ondernomen voor een nieuw geldsysteem op te zetten (achter de schermen vindt dat ook plaats), rijst de inflatie de pan uit, is duidelijk geworden hoe banken geld uit het niets scheppen en crashen valuta. Dus er gebeurt van alles, maar een nieuw geldsysteem is er nog steeds niet. Omdat ze voorbij gaan aan het aspect van bewustzijn! Materie (vorm) komt voort uit bewustzijn (geest): het gehate, corrupte geldsysteem komt dus ook voort uit ons bewustzijn. De oorzaak is desinteresse, want dan neem je geen beheer/verantwoordelijkheid over dat deel van je energie/bewustzijn. Dus bewustzijnsverandering is nodig, maar dat lees of hoor je nergens… En zolang het bewustzijn ontbreekt, zal het ook nog enige tijd duren, voordat er een nieuw geldsysteem zal zijn. Want in een tijdperk van Licht (= bewustzijn) is men zich bewust van alles.

Voor mijn gevoel vindt er in 2022 geen crash van het financiële systeem plaats – eerder najaar 2023 -, simpelweg omdat het huidige bewustzijn van de mensheid op geld nog te laag is. Heel veel mensen hebben geen idee wat geld is en degenen, die beweren wakker te zijn, komen vaak niet verder dan dat geld slechts een 3D-ding is, dat geld gebruikt wordt om mensen tot slaaf te maken en dat geld uit het niets geschapen wordt. Wel is de afbraak van het huidige geldsysteem volop aan de gang. Slechts enkelen, waaronder veel lezers van mijn artikelen, beseffen dat geld energie/bewustzijn is, een aspect van iemands overvloeds- /gouden-/Godsbewustzijn.

In mijn artikel van 1 januari 2022 schreef ik over de contouren van een nieuw geldsysteem, zie: https://5d-geld.nl/contouren-voor-een-nieuw-geldsysteem-vanuit-bewustzijn/.

gedecentraliseerd geldsysteem

In haar video (https://www.youtube.com/watch?v=jR6rFs_2bfg&ab_channel=PamGregory) vertelt Astrologe Pam Gregory dat het belangrijk is dat een nieuw geldsysteem gedecentraliseerd zal zijn. Dat is het Uranusiaanse principe, waarbij Uranus staat voor de planeet van de Nieuwe Tijd. Dat betekent dat een onvoorwaardelijk basisinkomen ook geen nieuwetijdsoplossing is, want op centraal niveau wordt de hoogte van de uitkering bepaald. Het individu heeft het niet zelf in de hand. Bovendien zijn zowel de duale vader (WEF) als de duale moeder (New (C)Age), oftewel de Matrix, voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Een voorbeeld van een gedecentraliseerd geldsysteem is cryptovaluta. Maar vanwege de digitaliteit kan de zuiverheid ook in twijfel worden getrokken, want digitaliteit vervreemdt ons van onze ware natuur: bewustzijn. Voor mij gaat een nieuw geldsysteem verder dan/voorbij aan vorm, namelijk een geldsysteem bewustzijn. Zodra wij ons eigen goudenbewustzijn kunnen dragen, kunnen we rechtstreeks tappen uit onze eigen Bron, doordat wij onze Godskwaliteit vrucht kunnen laten dragen (is je passie kunnen leven) hier op Aarde en daardoor te gelde kunnen maken. We brengen ons goud(bewustzijn) in de materie; ons goud komt in onze basis (een andere uitleg van het basisinkomen). Er ontstaat bezielde materie. We ((h)er)kennen onze eigenwaarde waarde weer en schatten onszelf op de juiste waarde. Tegelijkertijd ontstaat er gelijkwaardigheid: ieder heeft een unieke (Gods)kwaliteit/talent en ieder heeft een gelijke beloning. De megagrote verschillen in uurtarieven, denk aan het uurtarief advocaat en een fabrieksarbeider, verdwijnen. Afhankelijk van iemands ervaring zal er wellicht een verschil ontstaan in uurtarief of beloning, maar de verschillen zullen veel kleiner zijn. Bovendien – en dat is het allerbelangrijkste – leeft iedereen in overvloedsbewustzijn. Dus de noodzaak van vergelijken en concurreren met anderen is voorbij. Iedereen houdt het bij zichzelf en heeft genoeg om voldoende inkomen te genereren.

Dat is mijns inziens de echte en enige herwaardering van het huidige, gehate geldsysteem.

individueel geldsysteem

Wij worden onze eigen bank en scheppen zelf ons geld door ons talent/onze Godskwaliteit te gelde maken. Elk van ons heeft talent versleuteld in het water en DNA van zijn/haar lichaam. “A ‘talent’ is an ancient unit of currency & weight” (https://www.learnreligions.com/what-is-a-talent-700699 en https://en.wikipedia.org/wiki/Talent_(measurement). Jouw talent is jouw gift aan de wereld. Wanneer je dit talent laat bewegen en stromen dan creëer je overvloed en verdwijnt de belasting. Ons talent is ons geld. Dat is de energieuitwisseling. Dat is delen. Dat is delen van je Godskwaliteit, hier in 3D. Als je je Godskwaliteit niet in 3D te gelde kunt maken, maar alleen in 5D, dan is er een opening in je energieveld; je neemt niet je volledige ruimte in. Dat biedt niet-eigen energieën de mogelijkheid om je veld binnen te komen en aan jouw energie een eigen draai te geven, zoals dat nu gebeurd is met het gehate geldsysteem. Dus belichamen. Bovendien, als je deze bewering gelooft dat je in 5D wel kunt bijdragen en in 3D niet, terwijl je tegelijkertijd een Goddelijk wezen bent, spreek je jezelf tegen. God kan alles creëren. Jij dus ook als Goddelijk wezen! Dus ook voldoende inkomen.

Wij kunnen dan ons goud(enbewustzijn) weer een liefdevolle bedding geven in onszelf. Niet langer zijn we afhankelijk van een ander voor ons inkomen. Afhankelijk van de intentie van de ander pakt dat voordelig of nadelig voor ons uit. Vandaar dat je eigen bank en geldschepper kunnen zijn vanuit mijn perspectief essentieel is. Je schept geld door een bijdrage te leveren, waar daadwerkelijk behoefte aan bestaat. Daarbij maakt het niet meer uit of je veel of weinig vitaliteit hebt; levenservaring kan je delen, want dat is doorleefd. Je kunt bijdragen, omdat je weer verbonden met de gulden snede, de golden ratio. Daardoor ben je automatisch weer in formatie met het kosmisch ordenend patroon, dat voortkomt uit de Heilige-Geometriepatronen. Het Tijdperk van Aquarius heet het tijdperk van informatie. Velen denken aan technologie ed, maar het kan ook uitgelegd worden als het tijdperk dat de mensheid weer in formatie is met de Heilige Geometrie, oftewel weer uitgelijnd zijn met het kosmisch ordenend principe.

goud, kristal en zilver

Om je goudenbewustzijn te kunnen dragen dient je DNA kristallijn te zijn, omdat je goudenbewustzijn een hoge trilling heeft. Kristallijn kan hoge trillingen hanteren, koolstof niet. Goud wordt altijd gevonden in de nabijheid van kristallen. Het kristallijne lichaam transporteert de gouden energie van je goudenbewustzijn.

“In Atlantis werd gebruik gemaakt van kristalenergie”, zie: https://stralingsleed.nl/blog/is-de-ondergang-van-atlantis-lang-geleden-een-waarschuwing-voor-nu-om-voorzichtig-te-zijn-met-alle-draadloze-technieken-gaat-de-aarde-ten-onder/. “Onder invloed van zonlicht, sterrenlicht (de natuurlijke elektromagnetische velden) en etherisch/psychische energie (het intuïtieve gevoel) creëren kristallen unieke trillingen (frequenties) die over grote afstanden met elkaar resoneren (trilden)”.

Op https://centerofthesoul.nl/2008/07/01/de-atlantiscode/ staat: “Kristallen netwerken worden opgebouwd om de kristalcodering die in het DNA zit veilig te stellen en op te laden. In alle klieren en meridianen zitten verbindingen die aansluiten op de netwerken. In ons aardse bloed zweven kristallen die wel of niet geladen kunnen worden met licht (energie). Vandaar dat de aanslagen om de opbouw van deze netwerken te voorkomen veelvuldig zijn. Vandaar dat het belangrijk is dat we de sterrenpoorten openen en de lichtrasters herstellen. Vandaar dat we vanuit ons diepste geheugen de Lemuriaanse rasters moeten ophalen en de kristalkracht moeten activeren (scheppingskracht). In deze kristallen zit levend licht. Codes van licht en liefde die de schepping harmoniseren ipv ontkrachten. De belangrijkste voedingsbron is de Ra-kracht. Het goddelijke zonnegoud. Dit goud moet terugkeren in het DNA. En zich verbinden met de kristallen. Als dat lukt is er een grote onderlaag geïnstalleerd die wereldwijd een voedingsbodem kan vormen voor al het leven op aarde”.

Prachtig, maar hoe doe je dat?

Patagonië

Eén van de plaatsen op Aarde dat sterk verbonden is met het kristallijne veld is Patagonië. Een ander is het Oeralgebergte. Maar in dit artikel ga ik in op Patagonië, omdat daar voor mijn gevoel ook de breuk in het kristallijne veld zit. Het navolgende is een uitleg van zeer nare gebeurtenissen om het effect op ons kristallijne bewustzijn te verklaren. Alles is immers verbonden met elkaar; het universum is holografisch. Onder geen beding is het een goedpraten van of steunbetuiging aan de gruwelijkheden.

Tijdens de Kristallnacht in nazi-Duitsland werden Joodse eigendommen vernield. Kristal verwijst hier naar ons kristallijne bewustzijn en kristal verwijst voor mijn gevoel naar ons oorspronkelijke bewustzijn, onze Christusenergie, niet het programma van de Kerk dat dient ter afleiding. Besef goed dat het Duister/het onbewuste/de Archonten niets kan creëren, enkel kopiëren en dan vervormen. De Kristallnacht veroorzaakte een opening/gat in ons Christusbewustzijn, waardoor we vielen in bewustzijn. Deze gebeurtenis is rechtstreeks verbonden met het misbruik van de kristalenergie ten tijde van Atlantis. Maar een aanval kan alleen schade brengen, als de innerlijke integriteit gecomprimeerd is. Voor mijn gevoel zijn de emoties hiervan de oorzaak. Door emoties worden we uit ons midden getrokken en wijken we af van de rechte lijn, zijnde onze direct verbinding met Bron. Op dat moment verzwakt ons innerlijke structuur. De herinnering daarvan ligt in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. In het Engels wordt Seoul uitgesproken als soul (ziel): de emotionele beïnvloeding van de ziel, wat ons kristallijne veld aantast. De Joden als mens zijn verbonden met goud; veel Joden zijn werkzaam in de bankwereld. Hitler zat achter het goud van de Joden aan. Zie hier wederom de verbinding tussen goud (het innerlijke Joodse bewustzijn) en het kristal(lijne lichaam).

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog vluchtten veel nazi-Duisters naar Argentinië. Zij vestigden zich onder andere in Bariloche (officiële naam San Carlos de Bariloche) in het noorden van Patagonië (https://www.gigaplaces.com/nl/artikel-reis-naar-bariloche-en-omgeving/). Op Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Bariloche_(R%C3%ADo_Negro) staat: “Bariloche is volgens sommige journalisten reeds vanaf de jaren twintig van de 20e eeuw een centrum van fascistische en nationaalsocialistische activiteiten geweest, vooral door een concentratie van Duitse immigranten. In de Club Andino Bariloche (Andesclub Bariloche), een beroemde bergsportvereniging die ook wintersporttoernooien organiseert, werd nog lang na 1945 openlijk nazipropaganda bedreven. Ook is er een Duitse school waar Mein Kampf ooit tot de verplichte leerstof behoorde en waar de swastika-vlag regelmatig aan de gevel wapperde”.

In Bariloche zit het bewustzijn van Kristallnacht, de nacht van het gebroken glas, dat het gat in ons kristallijne lichaam openhoudt. Daarnaast ligt Patagonië in twee landen: Argentinië en Chili, hetgeen betekent dat er door de landsgrenzen een breuk in het Patagonische veld bestaat.

Ook het edelmetaal zilver is gebruikt als geld. Dat is het gevoelsaspect van geld: het zilverenbewustzijn. Zilver heeft atoomnummer 47 in het periodieke systeem. 47: het hart van de scheppingskracht. Gevoel en schepping komen samen in zilver. Het Frans woord ‘argent’ betekent zowel geld als zilver. De naam ‘Argentinië’ stamt af van het woord ‘argent’. Zilver is ook gebruikt voor munten. Zilver zit heel diep in de buik op de overgang van het tweede en eerste chakra. Het heeft te maken met het gevoel.

Orde van de Roos

Schepping in 3D gaat via de gevoelslagen en de mentale lagen. De Roos symboliseert de liefde en de scheppingskracht van liefde. In, om en nabij Rosia Montana in Roemenië is goud gevonden. In Rosia Montana komen goud, zilver en de Roos (Rosia) samen. Rosia Montana is gesticht door de Romeinen, als mijnstadje (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99ia_Montan%C4%83).

De roos is veel meer de etherische kant.

Het daadwerkelijk transformeren van lood naar goud en directe manifestatie vraagt nog veel meer bewustzijnsontwikkeling. Zodra dat mogelijk is, overstijg je de vorm van geld. Je hebt de vorm van geld/je Godskracht dan zo diep begrepen, waardoor je het geld/Godskracht kunt verinnerlijken/belichamen en daardoor je de vorm van geld kunt loslaten. Tot die tijd is er een (overgangs)vorm nodig, waarbij geld gekoppeld aan goud de meest voor de hand liggende is. Ook dat is niet zaligmakend, want afspraken kun je wijzigen: van 1:10 naar 1:1.000. Niettemin is er wel weer een tegenwaarde, hetgeen in het huidige geldsysteem ontbreekt.

Afsluiting

Ik verwacht in 2022 geen crash van het financiële systeem, simpelweg omdat het bewustzijn voor een nieuw systeem er nog niet is. Zolang een nieuw geldsysteem niet door het bewustzijn van voldoende mensen gedragen wordt, kan opnieuw een nieuw geldsysteem opgezet worden dat misbruikt kan worden. Of 2023 een nieuw geldsysteem gaat brengen, zal de tijd leren. Eerst zal het bewustzijn zover moeten zijn.

Met een geldsysteem op bewustzijn bedoel ik dat ieder mens in staat is op eigen kracht voldoende inkomen te genereren. Ieder ((h)er)kent zijn/haar eigen waarde en talent, zodat er vanuit gelijkwaardig en onvoorwaardelijkheid gedeeld en samengewerkt wordt. De concurrentie(strijd) is voorbij. De grote verschillen in uurtarieven zullen dan ook aanzienlijk verkleinen. Want waarom is het uurtarief van een advocaat vele malen hoger dan het uurloon van een buschauffeur? Iedereen is immers gelijk. Dat er verschillen zullen zijn, doordat iemand meer uren besteed aan zijn/haar werk/passie of een product/dienst heeft dat veel oplevert vanwege volume (een-op-een coaching levert minder op dan een groep van tien mensen tegelijkertijd), is naar mijn mening geen probleem. Als je weer uitgelijnd met je Bron, je passie leeft en te gelde kunt maken en je je overvloedsbewustzijn belichaamt, heb je altijd genoeg. Dat een ander meer heeft, is dan niet meer relevant.

Door je passie te leven en te gelde te kunnen maken, kunnen ook mensen met minder vitaliteit (ouderen) waarschijnlijk nog voldoende inkomen genereren. De zwaarte van het werk kan aangepast worden aan de vitaliteit. Iemand op leeftijd kan ook kennis en ervaringen delen via les geven. Dan worden ze weer ingesloten in de maatschappij en vormen er weer een onderdeel van. Bovendien zorgt werken ervoor dat je langer vitaal blijft, met name als je dat doet wat je leuk vindt, je passie geeft, want dat geeft je energie. Dus waarom stoppen met werken bij het bereiken van een bepaalde leeftijd? Een boom stopt toch ook niet met groeien en vrucht dragen halverwege zijn leven? Pas vlak voor het sterven stopt de boom ermee. Door zo lang als mogelijk te blijven werken wordt de belastingdruk in het systeem verminderd. In geval van ziekte kan men ondersteund worden, indien en voorzover dat nodig is.

En zodra we dat punt in onze bewustzijnsontwikkeling hebben bereikt, dan manifesteren we direct wat we nodig hebben. Dan hebben we de vorm van geld daadwerkelijk begrepen en kunnen geld loslaten.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl