Het torusveld

H

In onze oorspronkelijke staat van zijn hebben we een torus (appelvormige bol) om ons heen: het torusveld. “Het torusveld is een elektromagnetisch veld dat onze aura of ons energielichaam vormt. De torus leert ons dat energie zowel omhoog, omlaag als rondom stroomt. De torus stroomt in oneindige richtingen en zendt tegelijkertijd een gelijke hoeveelheid energie zowel naar boven als naar beneden. Het centrum van ons torusveld is het hart. Het hart genereert het grootste elektromagnetische veld rond het lichaam. Daarom is het hart het brandpunt van alles wat is. Het hartcentrum heeft zijn eigen torus-energieveld dat eromheen stroomt, naast een groter torusveld dat om je hele lichaam stroomt” (https://www.awakening-worldwide.nl/dimensies/het-torus-veld).

Het torusveld is onderdeel van onze natuurlijke staat van zijn. Het is een elektromagnetisch veld dat van binnenuit wordt opgebouwd en een natuurlijke bescherming tegen invloeden van buitenaf vormt. Maar dat veld van natuurlijke bescherming wordt aangetast, zodra we de uiterlijke situatie niet kunnen accepteren door verstorende emoties (negatieve emoties) en oordelende overtuigingen (het placebo-effect: als wij denken dat het ons raakt, dan raakt het ons; als wij denken dat het ons niet raakt, dan raakt het ons niet: als wij denken dat 5G schadelijk is, dan is dat ook schadelijk). Door verstorende negatieve emoties of oordelende overtuigingen krimpt het torusveld. Het verdicht en verhardt daardoor; het wordt een harnas . Het is algemeen bekend dat onderdrukte emoties en angst het immuunsysteem verzwakken en daarmee de kans op ziek worden vergroot.

Wanneer je niet meer verzet tegen de uiterlijke situatie (dus is is kunnen laten zijn), dan kan het torusveld haar oorspronkelijke ruimte weer innemen. Daarvoor dien je je verstorende emoties en trauma’s te helen. Het helen van trauma’s doe je door innerlijk (onderzoeks)werk, niet door je alleen maar op het positieve te richten en te denken dat alles goed is. Na het helen kom je terug in je midden. De negatieve energie gaat dan door je heen of – zoals de Wet van Aantrekkingskracht uitlegt – er is geen aanhaking meer, omdat er geen resonantie (gelijke energie) is. Je hecht niet (meer) aan die uiterlijke energie. De emoties kunnen dan hun oorspronkelijke functie weer oppakken: signaleren.

Pas dan kun je zeggen: “Alles is goed”, want je hebt geen oordelende overtuiging, verstorende emoties of verwond ego meer.

Dan kom je in een staat van onvoorwaardelijkheid/onvoorwaardelijke liefde dat elke negatieve invloed van buitenaf negeert. Je hoeft niet langer meer te verharden ter bescherming van je kwetsbare (verwonde) zelf, maar je kunt kwetsbaar zijn, doordat je niet hecht. Je bent onaantastbaar, onschendbaar. En doordat je terug bent in je midden, in je uitlijning, herstelt de Heilige Geometrie zich ook en het contact met de natuur, je oorspronkelijk zijn.

Het torusveld is een zelfdragend veld en is zelfgenererend. Alles komt van binnenuit. Alles wat je nodig hebt, zit in jezelf. waardoor er geen input van buitenaf nodig is. Je werkt samen met anderen vanuit je eigen kracht. Dat is onvoorwaardelijkheid. Dat is onze oorspronkelijke staat van zijn. Dat is balans, uitgelijnd met je eigen Bron. Dat is Meesterschap.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl