CategorieArtikelen

Banken

Banken hebben het alleenrecht over het wettelijke geld. Alleen zij mogen geld scheppen. Ze hebben ook kluizen; in het verleden met name bedoeld om goud te bewaren. Maar wat is het nut nog van een bank, wanneer jij weer het beheer over je eigen geld neemt, over jouw goud(enbewustzijn), jouw Godsbewustzijn (dat is allemaal verbonden via M-O-N: money (geld) en monade (God))? Misschien is het...

Goudwaarde

Geld, niet afkomstig uit je eigen Bron, heeft geen waarde. Dat blijkt momenteel uit de huidige monetaire systemen, waarbij het (bank)geld puur gebaseerd is op vertrouwen en niet gedekt wordt door fysiek goud. Het is slechts van tijdelijke aard. Vroeg of laat stopt dat vertrouwen. Zonder gouddekking kan (bank)geld gemanipuleerd worden. Alleen geld afkomstig uit eigen Bron heeft reële waarde, omdat...

Geld, evolutie van de mens en ki: to go beyond, where no ego has gone before

voorbij het egodenken gaan: een nieuwe kijk aannemen Veel mensen ervaren in deze tijd zwaarte, vermoeidheid, ziekte en weerstand in hun ascensieproces. Ascensie betekent het verhogen van je trilling(sgetal). Dat betekent dat alle aanwezige zwaarte in de vorm van oude mentale en emotionele patronen, gewoonten, programmeringen, overtuigingen losgelaten mogen worden, in die zin dat je een andere...

Overvloed door Meesterschap!

Definitie van Meesterschap Meester zijn betekent op eigen benen staan, in je kracht staan, onafhankelijk zijn, individu, specialist, volledig vrij zijn in je doen en laten, wederkerigheid en leven vanuit Licht en onvoorwaardelijke Liefde. Daarbij zijn integriteit, oprechtheid en zuiverheid essentieel: onbevlektheid dus. Standing alone doesn’t mean you’re alone.It means you’re strong enough...

Overvloedsbewustzijn (deel 2)

Overvloed is een staat van zijn, waarop ieder mens zich kan afstemmen, zie mijn artikel van 31 december 2017 (). Overvloedsbewustzijn is ons geboorterecht. Daarin is ieder mens gelijk. De mate van succes hangt af van iemands bewustzijn. Blokkades, beperkende gedachten en negatieve overtuigingen en gevoelens blokkeren je verbinding met jouw eigen overvloedsbewustzijn. terugkeer van draken...

Terugkeer van de verloren zoon: finding your way home

De verloren zoon is het kind dat gebonden aan emotionele programmering (elkaar moeten helpen en alles delen onder het mom van solidariteit). De terugkeer van de verloren zoon is de zoon, die vrij is gekomen uit de emotionele programmering en terugkeert naar zijn midden. Dan ontstaat het gelijkbenige kruis. Vandaar uit kan de opbouw van de Tempel naar de Hemel plaatsvinden: de weg terug naar huis...

Becoming full circle: je weer verbinden met je eigen goud; The last Templar – the final chapter: Return of the Dragon!

Vooraf: lezers van mijn vorige artikelen weten dat ik geen voorstander ben van een onvoorwaardelijk basisinkomen, omdat het spirituele leringen en universele wetten schendt (leringen en wetten, welke spirituele voorstanders zelf verkondigen over hoe het zou moeten). Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is overvloed op een natuurlijke manier aan te trekken, meegaand met jouw eigen stroming...

Wie vraagt, krijgt!

Waarschijnlijk is iedereen in zijn/haar jeugd opgegroeid met de uitspraken in de trant van: “Wie vraagt, wordt overgeslagen”, “Vragende kinderen worden geslagen”. Maw, men leerde je om je mond te houden en netjes op je beurt te wachten. Vragen was onbeleefd. Dit is een geweldige ontkrachting van je scheppend en manifesterend vermogen! Door te vragen vraag je...

Overvloedsbewustzijn

Gandhi heeft gezegd dat armoede de ergste vorm van geweld is. Deze man heeft het voor mijn gevoel/vanuit mijn perspectief echt niet begrepen: armoede is een staat van zijn; overvloed is een staat van zijn. De fles is half vol of half leeg: allebei is goed, maar elke kijk heeft een andere uitwerking. Wat kies jij? Ik kies overvloed. Ja, ik erken dat er een verschil is tussen de westerse landen en...

Geld en het verloren Godsbewustzijn

Een andere kijk op geld: mijn kijk op geld Toen ik begin 2000 met spiritualiteit en bewustwording in aanraking kwam, hoorde ik dat geld overbodig was, dat in andere dimensies geld niet bestaat en dat erop de nieuwe Aarde ook geen geld zal zijn. Onervaren op spiritueel gebied als ik was, nam ik aan wat men zei, hoewel ik geld altijd als positief had ervaren (en nu nog steeds), waar ik leuke dingen...