Vrijheid vind je in eenheid, niet in dualiteit

V

Momenteel worden veel mensen buitengesloten, omdat ze geen QR-code hebben. Daarop kun je op diverse manieren reageren. Actief, passief of transformerend. Actief: door je stem te laten horen en deel te nemen aan protestmarsen. Passief: door bij de pakken neer te gaan zitten. Transformerend: door te onderzoeken in welk(e) leven(s) jij op soortgelijke wijze hebt gehandeld, want dan vallen slachtofferschap en daderschap in elkaar en heffen ze elkaar op, waardoor de eenheid zich in jou herstelt. In eenheid valt alles terug naar nul en verliest het Duister haar grip op jou. Een reset naar nul vanuit Oorsprong. Transformatie gaat via bewustwording en kan zich op vele manieren uiten, maar zonder verzet. Actief door juist je stem te laten horen, zodat je je uitspreekt, waar je je anders stil hield. Passief door het proces te ondergaan, zodat je dingen leert accepteren. Want acceptatie leidt tot loslaten en onthechting, waardoor de uiterlijke situatie geen resonantie meer heeft met een innerlijke strijd.

We hebben allemaal schaduwlevens/-rollen gehad, waarin we anderen op de een of andere manier hebben uitgesloten en buitengesloten, in het klein (lokaal) of in het groot (mondiaal). Niet alleen hier op Aarde, maar ook op andere planeten en dimensies. Die niet-Aardse levens werken allemaal door in jouw Aardse leven, zolang ze nog niet geheeld zijn. Alleen door zelfonderzoek naar jouw schaduwrollen. Dat is jouw aandeel in de schaduw in welk leven dan ook. Via transformatie van schaduw is terugkeer naar eenheid mogelijk. Zoals Jezus het verwoordde: “zelfs een moordenaar kan tot mij komen”.

Terugkeer naar eenheid gaat via belichaming, want in het fysieke lichaam komen hoofd en hart samen en zijn ze verbonden via gronding in het fysieke lichaam. Op dat moment doet het eenheidsbewustzijn zijn intrede in jouw fysieke lichaam en bevrijd je jezelf van de Matrix en de illusie. De illusie waarin we rollen aan beide kanten van de medaille kunnen en mogen spelen, allemaal met evenveel plezier, passie en overtuiging.

Enig idee hoeveel ‘lichtwerkers’ zich op 11 november in meditatie weer gaan richten op een betere wereld? Zolang je dat doet zonder het Duister mee te nemen, creëer je afscheiding (dualiteit), geen eenheid. Daarom is het zo belangrijk juist wel donkere informatie te delen en tot je te nemen, want als het je raakt, biedt het je een kans om de eigen schaduw aan te kijken (door naar binnen te keren) en te ontdekken waar jij uit balans bent/scheef staat.

Het duister wordt nu gezien als slecht en licht als goed, maar is wel het licht zo onschuldig als het lijkt? Vanuit mijn perspectief heeft het licht bij de vallen in bewustzijn duister buitengesloten, zie mijn artikel ‘Alles komt voort uit één en dezelfde Bron’. Wat het licht toen het duister heeft aangedaan, doet nu het duister het licht aan. What goes around, comes around, totdat er balans is. Schaduw is versnipperd licht dat haar samenhang heeft verloren met het grotere geheel; het is alleen, eenzaam, gespleten en afgescheiden van Bron. Als de versnippering te groot is, weet je niet meer wie je bent.

Daarom is het naar mijn mening belangrijker om die schade/onbalans/schaduw in jezelf te helen en om vergeving te vragen voor de keren dat jij anderen hebt buitengesloten ipv te mediteren op een betere wereld. Immers, zolang die onbalans in jezelf niet geheeld is, neem je het mee het nieuwe in. Bovendien ontstaat er meer en krachtiger licht door de schaduw te helen dan op enkel op licht af te stemmen.

Getriggerd worden is het positieve aspect van het negatieve ego, zoals ik beschreven heb in mijn artikel ‘De Leeuwenpoort’. Het negatieve ego triggert op de eigen pijn(laag), die het ziet in de uiterlijke wereld. Dit is de reis van Osiris door de Onderwereld, de Duat. De reis eindigt bij de terugkeer van het Licht (21 december), zodra je ziet dat schaduw ook licht is. Dat licht is inzicht/verlichting.

Vrijheid vind je in eenheid, niet in dualiteit.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl