Turkije, slavernij en de verdraaiing van mens én geld

T

Verschillende zwevers beweren dat, zodra 5D, de nieuwe tijd, de nieuwe Aarde of het Gouden Tijdperk aangebroken is, zij in staat zijn bij te dragen aan de maatschappij. Ook beweren ze dat er dan een dermate van verbondenheid is agv gelijkwaardigheid dat iedereen alles deelt met elkaar en dat men gedragen mag worden door de groep. En dat niet meer gewerkt hoeft te worden, want werken is voor slaven… Maar als iemand geen arbeid verricht, geen inspanning levert, hoe draagt hij/zij dan bij? Als hij/zij beweert eigen Bron te zijn en alles kan creëren wat hij/zij maar wil, hoe is het dan onmogelijk om zelf voldoende inkomen te kunnen creëren en te genereren? Dat zou betekenen dat de scheppingskracht op alle gebieden werkt, behalve financieel. Diezelfde logica wordt nu gehanteerd bij bestrijding van het virus; het weet wanneer de avondklok ingaat of in bepaalde winkel of gelegenheid komt… Er is dus iets meer aan de hand.

Financieel gedragen worden door anderen is geen Meesterschap, want gedragen worden door de groep is nog steeds afhankelijkheid van de groep. Nog steeds is er subtiel het idee aanwezig dat als de maatschappij verandert, dat het dan allemaal goed komt. Maar de waarheid is, dat de mens eerst zelf moet veranderen. En daar ontbreekt het bij mensen met dit soort overtuigingen aan. Die tunnelvisie is het gevolg van onderliggend trauma.

Mooie initiatieven zijn er genoeg, maar de meeste blijken echter een luchtkasteel te zijn door een gebrek aan gronding/realiteitszin. Denk aan het basisinkomen. Voor zwevers een prachtig idee, omdat ze niet meer hoeven te werken. Echter, het zorgt voor én is juist de oorzaak van belasting in het systeem. Het is deze belasting, die door de schaduw gebruikt wordt om belasting te heffen onder het mom van solidariteit. Om te bereiken dat iedereen bijdraagt aan het ‘sociale’ systeem zijn ambtenaren nodig om te controleren of iedereen bijdraagt, vrijwillig of gedwongen.

Laat het negatieve oordeel op werk los!

Dan is er de hardnekkige overtuiging dat “werken voor slaven” is. Vanuit neutraliteit bezien is werk een activiteit, waarvoor je geld krijgt ter balancering van jouw tijd, energie en inspanning. Bij een gezonde eigenwaarde is de ontvangen vergoeding reëel voor jouw inzet. Zoals ook bij geld het geval is, is werk misbruikt via uitbuiting en slavernij. Die pijn, dat trauma zit bij sommige mensen heel diep, op het niveau van het basischakra. Hierdoor geloven getraumatiseerde zielen dat werken voor slaven is. Het woord ‘werk’ is voor hen zo belastend dat ze over het hoofd zien dat doen wat je leuk vindt ook werk is. Dus aan werk zitten ook twee kanten. Juist als je werkt vanuit jouw ziel, zijn mensen bereid daarvoor te betalen. Geld is dan een bijkomstigheid. Daarmee eindigt de (geld)slavernij, omdat je geld van binnenuit creëert en jouw waarde bepaalt voor jouw diensten/producten. Jij draagt jouw eigen Licht/Goudenbewustzijn/Godsbewustzijn. Jij wordt Meester over jouw geld, want in essentie is geld gematerialiseerde Bronenergie, die nog niet besteed is aan consumptie. Vanuit Bron bezien is werk neutraal, is alles neutraal. Het is het getraumatiseerde zieledeel dat er een negatieve associatie mee maakt.

Als je toch blijft volharden in de overtuiging dat “werken voor slaven is” en dat je op de Nieuwe Aarde je alleen maar hoeft bij te dragen, bedenk je dan dat je voor jouw bijdrage op de Nieuwe Aarde op een beloning verwacht. Geven en nemen moeten in balans zijn, wat momenteel in 3D lang niet altijd het geval is. Jij verwacht iets terug van de ander of de groep, omdat op de Nieuwe Aarde alles wordt gedeeld. Jij geeft iets en krijgt er iets voor terug ter balancering. Hetgeen jij terugkrijgt, is een betaalmiddel; een manier waarop jij gecompenseerd wordt voor jouw bijdrage. Krijg je goederen voor jouw dienst/product, dan gaat betaling via ruil(handel) én dat is ook geld. Goederen (ruilen) voor jouw dienst/product is niet altijd even praktisch en daarvoor is (bank)geld praktischer. Een bijdrage leveren gaat via het leveren van een actieve inspanning. Werken is ook een inspanning! Zonder inspanning (geven) gaat de spanning naar buiten toe en ontstaat er belasting, omdat de groep een actieve bijdrage mist.

Het zijn de negatieve overtuigingen op geld en werk, die ervoor zorgen dat mensen moeite hebben met geld en werk. Hun glas is halfleeg (armoedebewustzijn). Vanuit Bron/het nulpunt, waar iedereen naar toe wil (weer leven vanuit Bron) is er geen oordeel op geld of werk. Vanuit Bron bezien is geld neutraal; vanuit Bron bezien is werk neutraal. Vervolgens ben jij degene, die bepaalt wat je ervan maakt. Of je richt je op het positieve aspect of op het negatieve aspect.

Hoeveel mensen, die nu een ander systeem willen, zijn nu in staat om zelfstandig hun Godskwaliteiten te gelde te maken/Gods werk te doen. Als hen dat hier niet lukt in de basis (3D), waarom zou het hen dan wel in 5D lukken? Omdat de mensen ineens aardig zijn? Nee. In dat geval ben je weer afhankelijk van anderen: als de ander aardig, heb je inkomen?!

Als jij doet wat jij echt leuk vindt, dan leidt dat tot living matter, niet omdat anderen ineens aardig voor je zijn. Dat moet ook in 3D lukken, ongeacht hoe hard de wereld ook moge zijn. De buitenwereld is immers een afspiegeling van jouw innerlijke wereld. Gedragen (kunnen en mogen) worden door de groep is weer zo’n Lemuriaanse paradijsovertuiging uit de Matrix. Besef dat jouw geluk niet afhankelijk is van een ander. Besef dat Meesterschap bij jezelf begint, vanuit jouw eigen kracht. Van daaruit treedt jij de wereld tegemoet.

Als iemand vindt dat hij/zij de wereld ondersteunt door dagelijks te mediteren voor een betere wereld, dan is dat helemaal OK. Dat wil echter niet zeggen dat anderen dan voor hem/haar moeten zorgen. Alleen als vanuit de groep hieraan behoefte bestaat aan deze manier van ondersteuning én de betreffende mens de aangewezen persoon is, is er vraag naar deze manier van ondersteuning en is een betaling ook gerechtvaardigd. Ik ervaar dat een heleboel zwevers dit zelf uit eigen beweging aandragen en ervan uitgaan dat daar behoefte aan bestaat vanuit de samenleving. Maar dat is veelal hun eigen invulling.

Vraag en aanbod geldt in alle dimensies, want het is een uitwerking van de Wet van Balans. De vraag naar jouw product/dienst creëer je door bezielde materie aan te bieden. Het verschil tussen bezielde en niet-bezielde materie is te zien in de kwaliteit van de door een meubelmaker gemaakte stoel en een IKEA-bouwpakketstoel.

Bovendien is de vraag of die meditatie de hele dag in beslag moet nemen. Zo niet, dan is het ook mogelijk om ander werk erbij te doen. Mocht iemand daarbij moeite hebben met autoriteit, dan kan hij/zij ook zelfstandig iets starten. Helaas gebeurt dat ook slechts zelden. Want het betekent dat je zichtbaar dient te worden door naar buiten te treden. Je dient jouw diensten of producten aan te bieden. Dat vraagt zelfvertrouwen en geloof in je eigen kunnen/kwaliteit/diensten/producten. Dit vertrouwen en jouw Godskwaliteit te gelde kunnen maken zijn thema’s van het basischakra.

Geld geeft inzicht

En juist geld maakt ieders bijdrage inzichtelijk. Doordat er geld (bankgeld of ruilhandel) is, wordt zichtbaar hoeveel iedereen bijdraagt. Mensen die de randjes ervan aflopen, zullen gezien worden. Dat wil niet zeggen dat iedereen evenveel moet bijdragen. Dat is een utopie. Het gaat erom dat iedereen vindt dat iemands geleverde bijdrage in verhouding staat tot die van de anderen.

Er gaan geluiden op dat in 2022 het financiële systeem crasht. Dat kan op twee manieren: hard en zacht. Het zal een harde crash worden voor hen, die nog steeds geloven dat bewustzijn op geld niet belangrijk is en blijven vasthouden houden aan eerdergenoemde hardnekkige overtuigingen. Zolang men de les niet wil leren, wordt de crash des te harder.

De mensheid mag gaan begrijpen dat wij zelf ons geld scheppen door onze Godskwaliteit te gelde te maken. Doen wat je leuk vindt, is ook werk! In de opstartfase van je werk kan een financiële ondersteuning tijdelijk nodig zijn. Als jij afgestemd bent op jouw eigen Bron én de energie van geld van binnenuit voelt, kun je eenvoudig de benodigde middelen aantrekken, zodat je jouw Godskwaliteit kunt laten vrucht dragen. Op het moment dat je van binnenuit vraagt, reageert het veld daarop. Dat is de Wet van Aantrekkingskracht. Daarom dien je jouw geld te belichamen. Die hardnekkige overtuigingen belemmeren.

Geld is Bronenergie, gematerialiseerde levensenergie, waar de schaduw niet meer bij kan, omdat het licht de schaduw heeft buitengesloten. Daarom dwingt de schaduw ons te werken op haar voorwaarden, zodat toegang verkrijgt tot Bronenergie. Gedwongen arbeid heeft een lagere trilling, hetgeen past bij de Archonten. Bij gedwongen arbeid hoort ook angst of het nu voor autoriteit is of overlevingsangst.

Slavernij, dwang, controle, manipulatie en angst zijn manieren van de Archonten. Volgens de verhalen van zwevers over de nieuwe tijd zal alles gedeeld worden. Als iemand dan te weinig bijdraagt om in diens eigen levensonderhoud te voorzien, dan is er voor de anderen nog steeds op een subtiele manier slavernij aanwezig. Want de essentie van slavernij is dat een ander werkt voor iemand op diens voorwaarden. Dat kan gedwongen, maar ook uit vrije wil, omdat men zogenaamd dienstbaar moet zijn aan de groep en de ander moet dragen.

Meesterschap is in eerste instantie een individueel proces. Tijdens dat individualisatieproces bevrijd je jezelf van alle afhankelijkheden en voorwaardelijkheden van en naar anderen toe. Eenmaal vrij en onafhankelijk sta je op eigen benen en ben je in staat je eigen Licht te dragen. Dat betekent dat jij in staat bent om jouw Godskwaliteit te gelde te maken.

Leuk werk geeft je energie!

Daarbij zijn er ook nog eens gradatie van iemands Godskwaliteit. In 3D kan de Godskwaliteit anders tot uitdrukking komen dan in een hogere dimensie. Denk bijvoorbeeld aan de eerder aangehaalde functie van boekhouders en belastingadviseurs. Hun werk in 3D is heel erg materialistisch: bezig met de financiële balans op te maken en de belastingdruk te verminderen. Op energetisch niveau zijn ze verbonden met de Wet van Balans: aanvoelen of iets in balans is en balans herstellen door bijvoorbeeld iemand leren de innerlijke belasting op te heffen. Zo ook bankiers: in 3D zijn ze bezig met geld scheppen en goud bewaren. Dat goud en andere waardevolle spullen wordt bewaard in kluizen, zodat het veilig is. Op energetisch niveau bewaken ze het Godsbewustzijn. Daarom zijn voelt voor mij de bewering dat de Draconiërs betrokken zijn bij het (gehate) geldsysteem, juist. Draken zijn immers de hoeders van het Gouden-/Godsbewustzijn. De hogere dimensies zijn minder verdicht en meer energetisch, dus het energetische aspect van de functie/werk is in hogere dimensies nog steeds aanwezig.

Vanuit ‘solidariteit’ vinden mensen dat ze ondersteund/financieel gedragen mogen worden, omdat ze pas in 5D hun bijdrage kunnen leveren… Mocht het nog niet mogelijk zijn om het hoogste aspect van jouw Godskwaliteit in 3D te leven, dan is er zonder meer een 3D-equivalent beschikbaar; in elke dimensie is een activiteit/werk/bezigheid te vinden die aansluit op iemands bewustzijn en de vorm van die dimensie. Dat is wat er gebeurt, als je in formatie en gegrond bent. Je krijgt precies van je eigen Bron door wat je dient te doen; Bron stemt vraag en aanbod op elkaar af. Ben je echter te weinig gegrond, dan zal de Archont/het negatieve ego in jou daar een invulling aangeven. Als jij op de Nieuwe Aarde bezig bent met de natuur onderhouden of verzorgen, dan is het bijvoorbeeld ook mogelijk om hier in 3D boswachter, medewerker bij de plantsoendienst, bloemist, hovenier of boomkweker te worden. Of is dat te min voor je ego??

Doen wat je leuk vindt, geeft je energie, vreugde en gevoel van het leveren van een bijdrage met jouw kennis en kunde. Als je doet wat je leuk vindt en daarmee geld verdient, werk je. Daarom bestaat werken in andere dimensies ook. Het enige verschil met 3D is dat werk in 3D bij een aantal mensen met tegenzin gebeurt, zeker als je je hart en ziel er niet in kwijt kunt. Door te leuk werk te doen tap je uit eigen Bron. Bron voedt jou door actief bezig te zijn. Passief inkomen (pensioen, huur, dividend, uitkering) zorgt ervoor dat je niet hoeft te tappen uit eigen Bron; je hoeft weinig inspanning te verrichten. Het vermindert dus tegelijkertijd het contact met jouw eigen Bron. Dat wil niet zeggen dat passief inkomen niet een basis kunnen of mogen zijn voor je om een financiële basis hebt. Het biedt ook de mogelijkheid om je te gaan richten op hetgeen je echt vindt leuk. Vanuit mijn overtuiging: als je echt datgene doet wat jij leuk vindt, dan levert dat alle overvloed op, die je nodig hebt. Dus ook het geld. Dan vervalt de afhankelijkheid van een passief inkomen.

Op de Nieuwe Aarde zal passief inkomen (het rentenieren obv opgebouwd vermogen, leven van de huuropbrengsten uit panden/woningen, leven van uitkeringen) voorbij zijn, omdat het tappen uit eigen Bron het uitgangspunt is. Voor mijn gevoel zal iedereen gedurende de hele tijd van zijn/haar Aardse leven actief blijven bijdragen door werkzaam te zijn, passend bij diens leeftijd en fysieke, mentale en emotionele vitaliteit. Dit sluit volledig aan bij je eigen overvloedsbewustzijn belichamen. Iemand, die leeft vanuit het armoedebewustzijn, heeft altijd een ander nodig om te kunnen voorzien in diens levensonderhoud en levert nagenoeg geen eigen inspanning/arbeid/bijdrage, die geld oplevert. Als je leeft vanuit jouw overvloedsbewustzijn, trek je aan wat je nodig hebt; dus ook een manier om geld te kunnen genereren. We zijn immers Goddelijke wezens, die alles kunnen manifesteren wat we willen. Dus we kunnen ook creëren en manifesteren dat we zelfstandig voldoende inkomen kunnen genereren.

De Anunnaki, Het Hof van Eden, Turkije, goud en de mens als slaaf

Hierboven heb ik aangestipt dat in 2022 mogelijk een crash van het financiële systeem plaats zal vinden. Op https://dissident.one/2021/10/02/20306/ is te lezen dat pandemie ook gebruikt is om de slechte situatie van de wereldeconomie, die op de rand van een nieuwe kolossale ineenstorting stond, te verdoezelen. Zou kunnen; astrologisch is inmiddels duidelijk dat er de komende maanden enkele moeilijke momenten voor het financiële systeem gaan komen. Maar: de sterren sturen, maar dwingen niet.

Bijzonder is in ieder geval dat de Turkse lira een diepe val heeft gemaakt op 24 november 2021 (https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5269364/lira-turkije-inflatie-euro-dollar-leven-duurder-erdogan). De Engelse naam voor Turkije is Turkey. Daarin opgesloten zit: turn key; de sleutel kunnen (om)draaien. Dus wellicht dat het financiële systeem in 2022 inderdaad een omdraai maakt. De Turkse valuta heet lira (L = 12 (vrouw – man), I = 9, RA = 18, gegronde (1) balans (8; lemniscaat)). De vrouw – man (oorspronkelijke mens) uitgelijnd met een gegronde balans. Want dat is wat ontbrak in de hogere dimensies: balans en gronding. Er waren ongebalanceerde verbindingen. Om die ongebalanceerde menselijke verbindingen in balans te brengen is gronding nodig. Vanuit gronding ontstaat balans. Gronding is in 3D te vinden. Daarom waren vallen in bewustzijn nodig.

Daarom is het Hof van Eden te vinden in Oost-Turkije (het voormalige Groot-Armenië). De locatie van Het Hof van Eden heeft Andrew Collins ontdekt en beschrijft hij uitgebreid in zijn boek ‘Göbekli Tepe’ (zie http://andrewcollins.com/page/articles/Gobekli.htm en https://www.bol.com/nl/nl/p/gobekli-tepe/9200000110927648/). Hetgeen Andrew Collins over de locatie van het Hof van Eden ontdekt heeft en beschrijft, voelt voor mij kloppend. Door de Turkse verovering kon de locatie van het Bijbelse Hof van Eden verdraaid/versluierd worden.

Tegelijkertijd maakt de lira ook een verbinding met Lyra, één van de planeten waar onze voorouders vandaan komen. Lyra is verbonden met het oorspronkelijke, menselijke bewustzijn. Via de Turkse lira wordt de mens gekoppeld aan geld. Via het misbruik van de blauwdruk van Turkije wordt het oorspronkelijke menselijke bewustzijn slaaf gemaakt van (het) geld(systeem) agv haar eigen onbalans. Want zodra je afhankelijk bent van een ander, ben je slaaf. Afhankelijkheid en slaafsheid gaan hand in hand samen, zoals Meesterschap en geld ook hand in hand samen gaan. Onbalans comprimeert het goudenbewustzijn, hetgeen een opening veroorzaakt in het oorspronkelijke, menselijke bewustzijn. Het oorspronkelijke, menselijke bewustzijn is kristallijn. De herinnering aan dit door onbalans gat is vastgelegd in de Kristallnacht: de nacht van 9 op 10 november 1938 waarin Joodse bezittingen werden vernield.

De Joden zijn verbonden met het goudenbewustzijn. Veel Joodse mensen zijn werkzaam in de bankensector (bank bewaren goud in kluizen). Het bewustzijn past zich aan de vorm aan; in elke dimensie is een activiteit/werk/bezigheid te vinden die aansluit op iemands bewustzijn en de vorm van die dimensie. Goud is verbonden met eenheid, waarin licht en duister samenkomen. Het goudenbewustzijn is de staat van zijn om contact te maken met en het belichamen van jouw eigen Godsvonk. Door de beschadiging agv onbalans in de oorspronkelijke, menselijke verbindingen raakte ook de kristallijne structuur van het oorspronkelijke mens beschadigd. Zodoende kon de Kristallnacht plaatsvinden.

In het Bijbelse Hof van Eden waren de Anunnaki onder de mensen nog aanwezig. Zij schiepen de mens naar hun evenbeeld: slaaf. Dus de kans is aanwezig dat de Anunnaki zelf ook slavernij kenden; ze kenden in ieder geval hiërarchie, want Anu was hun koning.

Voor mijn gevoel komt hier die hardnekkige overtuiging vandaan dat werken voor slaven is.

De crash van het financiële systeem

Als het financiële systeem inderdaad crasht, dan is je spaargeld waarschijnlijk ook niet meer veel waard. Misschien komt er een ruil met een nieuwe valuta. Misschien gaat we terug naar ruilhandel, hetgeen praktisch erg onhandig kan zijn. Maar een belangrijkere vraag is: wat gebeurt er met jouw spaargeld op de bank? Kun jij de vorm (spaargeld) loslaten en erop vertrouwen dat jouw overvloedsbewustzijn jouw spaargeld in een andere vorm bij je kan terug doen komen, op het juiste moment? Daarvoor dien je te beseffen dat geld energie is, jouw (levens)energie is, voortkomt uit jouw (Bron)bewustzijn (en niet iets dat zich buiten jou bevindt) en dat jij daarover ook Meester bent en mag zijn, mits jij die ruimte hebt ingenomen. Als je de ruimte open laat, omdat je geld (subtiel) afwijst, dan kan het moeilijker naar je terugkomen. Daarom dien je jouw geld/overvloed van binnenuit te kunnen voelen, zodat je het (opnieuw) kunt aantrekken. Jij vraagt en het Veld levert. Vandaar de noodzaak van belichaming. Vorm is veranderlijk, Geest is onveranderlijk.

Datzelfde geldt ook voor digitaal geld. Beheer over je eigen geld in een digitale wereld vereist dieper gronden in je eigen overvloedsbewustzijn en vertrouwen. In digitaliteit kan een ander eenvoudig het beheer over jouw geld overnemen. Eén druk op de knop en de toegang tot je eigen geld kan je ontzegd worden. Echter, dat is alleen mogelijk, als jij die ander in jouw ruimte hebt toegelaten, doordat jij niet (langer) aanwezig) bent in jouw ruimte. Op dat moment heb jij het beheer/hoederschap over je eigen geld en andere creaties en manifestaties opgegeven. En dat is een kenmerk van armoedebewustzijn.

Op de Nieuwe Aarde draag je bij door jouw eigen inspanning. Dat gaat door te tappen uit eigen Bron. Op die manier vul je materie met jouw Godsbewustzijn: je zet lood om in goud (living matter). Zodra jij jouw eigen goud weer kunt dragen, besef je hoe je vanuit eigen kracht/autonomie/autoriteit/soevereiniteit in overstemming met het universele wetten jouw overvloed (alles wat je nodig hebt + € 1) kunt aantrekken. Bezit en vermogen worden minder relevant; het enige dat je nodig hebt, is hetgeen jij nodig hebt voor jouw basisbehoeften: een eigen huis met tuin en je eigen geldgenerator (jouw Godskwaliteit te gelde kunnen maken).

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl