Het nieuwe digitale geldsysteem: een wanhoopsdaad

H

Een mooie video over hoe het huidige geldsysteem op omvallen staat en het volgende geldsysteem – digitaal – dat nu uitgerold gaat worden in een (wanhoops)poging om de mensheid te kunnen blijven controleren, maar ook gedoemd is om te mislukken. Onderdeel van het digitale geldsysteem is een basisinkomen, mede om te bereiken dat de bevolking het digitale geldsysteem accepteert.

Vanaf de eerste keer dat ik las over het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen, voelde het voor mij niet kloppend, ondanks alle pracht (zweef)verhalen. Het wordt steeds duidelijker. Immers, als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat ook zo.

Hoe het nieuwe geldsysteem eruit komt te zien, weet ik nog niet, behalve dat het nieuwe geld uit ons allemaal komt door het leven van de eigen passie; ieder verricht diens Goddelijk werk en ontvangt daar een reële vergoeding voor. Alleen geld afkomstig uit eigen Bron heeft reële waarde, omdat het gedekt wordt door jouw goudwaarde. Jouw goudwaarde is jouw goudenbewustzijn. En daarvoor dien je jouw goudenbewustzijn te kunnen dragen.

Want wanneer geld goud wordt, wordt goud geld en keert God terug onder de mensen. Dan wordt geld gedragen door het eigen goud. Daardoor verschijnt de Godin, omdat God verinnerlijkt is en begint de ware magie van het leven.

Uitleg

Wanneer geld gedekt wordt door het eigen gouden-/Godsbewustzijn, wordt goud/God geld en keert God terug onder de mensen. Dan wordt geld gedragen door het eigen gouden-/Godsbewustzijn. Daardoor verschijnt de Godin, omdat goud van binnenuit komt (tappen uit eigen Bron ipv andermans bron) en men (financieel) op eigen benen staat. Dan begint de ware magie van het leven: man (licht) en vrouw (gevoel) komen samen (alchemie) zonder verstoring door emoties van de eigen rechte lijn/verbinding met God/Bron. De uitlijning (I) van licht (RA) en gevoel (N); en dan zitten we in (de code van) Iran.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl