Merlijn en het belang van integriteit

M

Merlijn is de tovenaar/de magiër in jou, maar hij heeft ook te maken met jouw directe verbindingslijn met jouw eigen Bron. Door de vallen in bewustzijn is die lijn beschadigd en heeft zodoende breuken en gaten. Merlijn is ook verbonden met Mercurius: Mer cure us: Mercurius biedt de mogelijkheid om onze Merlijn te helen. De planeet Mercurius kent veel breuklijnen en schijnt gekrompen te zijn.

god en planeet

Grieken en Romeinen

Mercurius is de Romeinse god. Voor de Grieken is het Hermes. Mercurius/Hermes is de boodschapper van de goden. Anders uitgelegd: hij is de verbinder/de (Mer)lijn tussen jouw en jouw Bron. In die zin is Merlijn tevens de wegbereider van de Christusenergie in jou (jouw oorspronkelijke zijn), want zodra jouw verbinding met (Vader)Bron hersteld is, kan jouw oorspronkelijk zijn indalen. Nadat je jouw gevoelsveld van de verstorende emoties hebt ontdaan, kan jouw oorspronkelijk zijn tot in je tenen indalen en daarmee belichaamd worden (de Hemel op Aarde komen).

Dit bereik je niet door even een aantal affirmaties uit te spreken, waarbij je bepaalde, ongewenste, niet langer dienende contracten eenzijdig ontbindt. Nee! Dit bereik je door hier op Aarde te willen zijn, je schaduw aan te kijken en je trauma’s te helen. Overigens bij het eenzijdig ontbinden vergeet men (vanuit onbewustheid) dat bij het sluiten van het contract er – in ieder geval op zielsniveau – overeenstemming was om dit contract op dat moment en op die manier aan te gaan. Dat de persoonlijkheid in dat leven het niet leuk vond en de huidige persoonlijkheid evenmin, laat onverlet dat het een zielskeuze is geweest en dat de ziel ervoor toestemming gaf, al dan niet om een ervaring aan te gaan. Zoals de Boeddha bij zijn dood gezegd heeft doordat zijn kok hem de verkeerde paddenstoelen gaf: “Gij kunt mij alleen doden met mijn toestemming”. Of dat sprake is van oorzaak en gevolg. Onbalans vraagt om herstel; misbruik vraagt om schadevergoeding/’boetedoening’. Dat heeft niets te maken met regels van de Matrix; nee, het heeft alles te maken met universele wet(matigheden). De Matrix is het gevolg van het misbruik en is een quarantaine.

Voor mijn gevoel zijn de Griekse goden van de oude Grieken de Nefilim. Zij stammen uit het antediluviaanse tijdperk, dwz het tijdperk voor de zondvloed; voor mijn gevoel de laatste fase van Atlantis. De Griekse goden, met name Zeus, nam Aardse vrouwen wanneer hij dat wilde. In de Bijbel worden dezelfde acties ook toegeschreven aan de Nefilim. Zij waren bovenmenselijke, gewelddadige reuzen; ze waren de nakomelingen van slechte engelen die in de tijd van Noach gemeenschap hadden met vrouwen op aarde. (https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/nefilim-reuzen/).
Zij hebben de mensheid kennis laten maken met goed en kwaad, in het Atlantische tijdperk al. Dat leidde uit eindelijk tot de zondvloed, de verwijdering uit het Hof van Eden en het verlies van de verbinding met God/de eigen Bron. Het misbruik was al aanwezig in andere dimensie, maar door te eten van de boom van goed en kwaad werd het zichtbaar. Voor mijn gevoel is de boom van goed en kwaad een metafoor voor dualiteit.

Volgens https://campdemigod.fandom.com/wiki/Elemental_Gods beheren de Griekse goden de vier elementen (vuur, lucht, water en aarde). Dit zijn:
* Hades: beheert de Onderwereld en daarmee ook over alle Aardse rijkdommen.
* Zeus: beheert het element Lucht en de bliksem.
* Aeolus en de Windgoden: beheert de wind.
* Hephaestus: beheert het element Vuur.
* Poseidon: beheert het element Water en de aardbevingen.

Dan zijn er ook nog lagere goden, die lagere elementen beheren. Dit zijn:
* Khione: beheert sneeuw.
* Khiones vader, Boreas: beheert de Noordenwind en de winter.
* Pan, is de god van de Wilden en zijn beheer strekt uit naar alle bosrijken.
* Helios, wezen van de Zonnegod: beheert het Licht.
* Demeter beheert het plantenrijk, zoals Pan ook doet.
* Persephone is de godin van de lente.

Dualiteit: kennis van goed en kwaad

Dat is wat de Griekse goden ons geleerd hebben: goed en kwaad. Wij hebben dat van hen overgenomen. In al hun verhalen komen haat, competitie, strijd, jaloezie, concurrentie, manipulatie en begeerte voor. In de filosofie wordt de psyche regelmatig gelijk gesteld met de ziel (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie)). Psyche is tevens de naam van een Griekse godin. Hier zit voor mijn gevoel de koppeling tussen onze ziel en de Griekse goden, die op die manier in staat waren de ziel te corrumperen, omdat we naar het hoofd werden gebracht. Filosofen zijn immers denkers; zij beredeneren alles en missen daardoor het gevoel/de samenhang (ether).

Bij elke val in bewustzijn is jouw Mer-lijn beschadigd door trauma. Vanuit trauma is negatief ego ontstaan: ego dat zichzelf voorop stelde en misbruikte de scheppingskracht. Daardoor raakten de vijf elementen/de bouwstenen van het universum uit balans, met name het verbindende element ‘ether’ raakte zwaar verstoord. Daardoor verloor de mens de verbinding met de andere vier elementen, alsook met God/Bron. Voor mijn gevoel is ether ook het gevoel(selement), dat vervangen werd door emoties, omdat je alleen vanuit verbinding iets of een ander kunt voelen.

Bezielde materie (living matter) is doordrongen van Bronenergie, omdat het voortkomt uit (jouw eigen) Bron; ether is de verbinding tussen materie en geest. De energie achter geld is eveneens verbindend. Het verbindt mensen via energieuitwisseling. Op dat punt zijn geld, elektriciteit, liefde en ether met elkaar te vergelijken, want geld/energieuitwisseling verbindt mensen ook. Technologie en digitaliteit vervreemden ons van onze ware natuur.

5G is een nabootsing van het verbindende element ‘ether’ schreef Ton van der Kroon in https://ver-p-lichtekost.blogspot.com/2019/06/een-spiritueel-energetische-kijk-op-5g.html. “Je creëert een technologische samenleving door je eigen systeem te spiegelen. Je creëert technologie die lijkt op het fysieke lichaam, de vloeistof, het zenuwstelsel en het energetisch lichaam. De fysieke representatie van je lichaam is bijvoorbeeld een machine die werkt volgens fysieke wetten. Elektriciteit is als het zenuwstelsel. Maar nu creëer je een nieuwe golf van informatietechnologie, van digitale technologie, die verbinding maakt met het etherische lichaam. In zekere zin neemt het zijn functie over, net zoals machines spierkracht overnemen”. De Griekse goden van de oude Grieken beheren de vier elementen, niet het vijfde element. Dat werd toegekend aan de mens. De Griekse goden/de Nefilim waren immers al gevallen in bewustzijn, toen zij werden aangesteld als Wachters van de mensheid. Het pentagram of de vijfpuntige ster is een soort geometrische weergave van het lichaam van de mens.

Balanceer de elementen en herstel het contact met de draken

Mercurius biedt dus de mogelijkheid om de beschadigde Mer-lijn te helen.

Graf van Merlijn

Het graf van Merlijn in Paimpont in het bos Brocéliande biedt de mogelijkheid om de elementen vanuit het hart in balans te brengen vanuit gronding: graf = 7-18-6: jouw scheppingskracht van jouw zonlicht (Ra) vorm kunnen geven. Scheppingskracht is ook verbonden met de draken(energie). Drakenenergie uit zich ook in tellurische energie. De magiër/tovenaar weet exact hoe deze te hanteren. Door de verdichting is de kennis hieromtrent verloren gegaan, ter bescherming en ter voorkoming van misbruik, omdat door de verdichting het contact met Bron verbroken werd. Door de val in bewustzijn is deze draken-/ tellurische energie slapend geworden of lijkt het alsof ze zijn vertrokken.

Het misbruik van de Godskracht gebeurde door het negatieve, gewonde ego (negatieve kenmerk van het sterrenbeeld Leeuw), omdat het element ‘ether’ losgekoppeld was van het gevoel en vervangen door een emotioneel gevoel. Het oorspronkelijke/zuiver gevoel en het emotionele veld ligt in de onderbuik. Vanuit verbondenheid/gevoel doe je een ander niet voor je plezier pijn; vanuit negatieve emotie wel. Medelijden is een negatieve emotie. Eén uitleg van de code van Nederland (Netherlands) is: gevoel (N) teruggeven aan de ether via gronding (land) van laag 1 tot en met laag 9 (S = 19). Daarnaast heeft Nederland de kwaliteit om water om te zetten in land: de provincie Flevoland. En dat is precies het doel van het ascensieproces: ontdoen van verstorende emoties door te gronden, zodat je jouw Mer-lijn kunt herstellen. Daardoor kan de Verloren Zoon/het Kind terugkeren naar de Vader/Bron. Het misbruik heeft het hoogtepunt bereikt voorafgaand aan de Val van Atlantis. Via onze ‘magische’ krachten misbruikten we de elementen/bouwstenen van het universum. Om diverse redenen maakten we emotionele keuzes, die ons ontkrachtten. We bogen voor de ander uit angst, maar ook uit medelijden. Emoties zijn de oorzaak van de zondeval. Doordat emoties tot het vrouwelijke domein behoren, zoals het denken tot het mannelijke domein behoort, wordt de zondeval ten onrechte aan de vrouw toegeschreven. Het zuivere vrouwelijke is verbonden met het oorspronkelijke gevoel; het hogere brein is verbonden het zuivere mannelijke. De verwonde, emotionele vrouw heeft een hekel aan (de analytische kwaliteit van) het denken, want het kan onderscheid maken, een aspect van jouw onderscheidingsvermogen. Daarom kloppen de spirituele verhalen over eht loslaten van het hoofd niet! He hoofd moet gekoppeld worden aan het onvoorwaardelijke hart.

Voor de heelheid van jouw wezen en jouw Mer-lijn wijk je niet (meer) voor een ander

Volg je eigen weg/pad. Jouw eigen weg/pad is ook onderdeel van jouw Mer-lijn. Om je eigen weg/pad te volgen dien je daaraan trouw te blijven. Dat is de integriteit naar jezelf toe. Spreek jouw waarheid, ook al kwets je anderen daarmee. Als jouw waarheid van binnenuit komt, dan hoef je geen rekening te houden met (de emotionele drogredenen van) anderen. Mijn waarheid is dat de mensheid haar kijk op geld en overvloed dient te veranderen, omdat ze leeft in slachtofferschap. Er zijn mensen die vinden dat mijn workshop te duur is en dat er rekening moet worden gehouden met de mensen, die financieel minder hebben. Dat staat haaks op mijn kijk: bewustzijn op geld, verantwoordelijkheid nemen op financieel gebied en in je kracht staan. Door rekening te houden met mensen, die het financieel minder hebben, worden zij op geen enkele manier uitgenodigd om zelf te veranderen. In plaats daarvan verwacht men dat anderen meegaan in hun slachtofferschap en dat hen alles aangereikt wordt. De mensen die leven in armoedebewustzijn moeten veranderen. Hoe wil je overvloed in je leven trekken, als vasthoudt aan armoede?
Als iemand echt wil veranderen, dan komen voor hem/haar de middelen beschikbaar. Dat is de eerste regel: bereid zijn daadwerkelijk te willen veranderen. Hoe kun je nieuwe kennis aannemen, accepteren en belichamen, als je nog steeds verlangt dat de ander zich aan jouw armoedebewustzijn aanpast en daardoor zichzelf ook ontkracht wordt.

Jouw geld

In het kader van heelheid/eenheid is integriteit ook essentieel: de kracht om bij jezelf te blijven, waar jij voor staat. Ook vraagt heelheid dat je beheer neemt van jouw energie, want in oorspronkelijke staat ben jij hoeder van jouw totale energie, dus ook financiële energie.

Erken dat het geld dat op je bankrekeningen staat en in je portemonnee zit jouw geld/energie is. Neem daar het beheer over, want dan kan een ander dat niet doen. Alleen zo houd je het beheer over jouw geld. Ook de scheve verdeling van de materiële rijkdom lost dan op, omdat jij het beheer over jouw (geld)energie neemt en bewaakt. Als je leeft in overvloed, dan maakt het niet uit hoeveel een ander heeft/bezit, want jij hebt genoeg. Niets kan jou ontnomen worden of uit jouw bewustzijn genomen worden, tenzij je het bewust of onbewust toestaat.

Uitsluiting – al dan niet via digitaliteit – is dan niet mogelijk. Maar dan moet het wel jouw geld zijn. Als jij leeft van het geld van een ander/afhankelijk bent van het geld van een ander, dan is het niet jouw geld! Pensioen- en lijfrenteuitkeringen zijn wel jouw geld, want het komt voort uit jouw inspanning. Jouw inspanning is het geld/de geldenergie. Dat geld/die geldenergie is niet alleen een getal op een papiertje, maar ook elke vorm van ruilhandel. Het is pure energieuitwisseling.

Financiële eenheid ontstaat, zodra je jouw geld verinnerlijkt. Ook dat is nodig om jouw Mer-lijn te herstellen, zodat je kunt tappen uit je eigen Bron. Van daaruit kan je jouw Godskwaliteit te gelde maken en vrucht laten dragen, want Hemel en Aarde zijn verbonden via de eigen Mer-lijn. Het delen van de vrucht gebeurt door (energie)uitwisseling (geld), want balans is hét uitgangspunt. Het te gelde maken van jouw Godskwaliteit zorgt voor bezielde materie. Meesterschap, ego, individualiteit, Merlijn en geld gaan hand in hand samen.

Vanuit de Merlijnenergie bezien is dienstbaar zijn aan jouw Godsvonk belangrijker dan dienstbaar zijn aan de groep, omdat dienstbaar zijn aan de groep jouw Mer-lijn/rechte lijn verbuigt. Door dienstbaar te zijn aan jouw Godsvonk heb je (weer) toegang tot jouw Bron en van daaruit toegang tot de overkoepelende Bron, waaruit alles voorkomt. De poging om een nieuwe wereldorde te creëren komt voort uit de spiegeling: zo boven, zo beneden. Door de mensheid het contact met de eigen Bron verloren heeft, heeft de overheid de plaats van de overkoepelde Bron in-/overgenomen met haar wetten en regels; in natuurvolken nemen de stamhoofden of de oudsten die plaats in. Als je aangestuurd wordt vanuit eigen Bron, voel je of iets klopt, voel je wat rechtvaardig is, voel je of je moet ingrijpen, kortom: je voelt wat je moet doen zonder erover na te hoeven denken. Dat overstijgt alle Aardse wetten.

Daarom: geld is er altijd geweest. Alleen doordat de verbinding met God verloren is, is dit versluierd geraakt. Geld werd als iets losstaands gezien en buiten de (natuurlijke) samenleving geplaatst. Sommigen denken zelfs dat het ingevoegd is, maar zoals geschreven in mijn artikel van 22 oktober 2021 komt alles voort uit een en dezelfde Bron. Buiten die ene Bron kan niets anders bestaan, want dan zit je al in twee-eenheid.

In de spirituele wereld worden buitenaardse samenlevingen nogal eens verheerlijkt, want daar is geen geld, daar is vrede… Echter, het idealiseren/romantiseren van dergelijke samenlevingen gaat voorbij aan het andere verhaal dat ze op ons wachten (het experiment Aarde). Bovendien, alleen al het feit dat de goede buitenaardsen vechten tegen de kwade buitenaardsen, betekent dat ook de goede buitenaardsen in dualiteit leven, maar dan in een hogere dimensie. Wij bezitten de sleutel tot de bevrijding van het universum, zodra we de dualiteit in onszelf hebben geheeld en de Mer-lijn hersteld is, want dan is elke dimensie te gronden via multidimensionaliteit. Ieder mens heeft zijn eigen hogere, buitenaardse, parallelle aspecten. Zodra je jouw eigen Mer-lijn hersteld hebt, zijn alle negen lagen voor je beschikbaar en kan de nieuwe Aarde door jou heen geboren worden. Dat stukje Nieuwe Aarde komt vooruit jouw Mer-lijn (de verbindingslijn tussen Hemel en Aarde) en jij beheert dat stukje, omdat het voortkomt uit jouw bewustzijn. De Gouden Aarde komt voort uit het goudenbewustzijn.

Betreed het veld van niet-weten

Door een beperkte verbinding met het eigen Godsbewustzijn weten verschillende mensen niet goed wat hun Godskwaliteit is én hoe dit te gelde te maken. Inmiddels is mij uit de workshops over geld/overvloed duidelijk geworden dat regelmatig contact maken met fysiek goud (bladgoud is ook goed) tot een positieve verandering leidt. Hoe meer contact met (blad)goud, hoe meer mogelijkheden je gaat ontdekken om je Godskwaliteit te gelde te kunnen maken. Goud is immers verbonden met God en God inspireert. Inspiratie komt uit een levende Bron. Een Bron die altijd wil groeien, ontdekken en evolueren door het veld van niet-weten in te gaan, in het onbekende (avontuur) stappen.

Daarom mijn advies voor mensen, die afhankelijk zijn van staatsinkomen, om de ervaring in én aan te gaan en van daaruit te gaan ontdekken hoe je zelfstandig geld kunt genereren. Geloven dat je de loterij wint en dat je dan voor altijd overvloed zult hebben en alles van een leien dakje gaat betekent dat je miskent waar het werkelijk omdraait: eigen inspanning. Niets of niemand zal jou bevrijden (buitenaf), want jij bent jouw eigen redder (binnenuit). Dat is wat belichaming betekent: van binnenuit weten. Het is een staat van zijn (geworden). Iets dat je (lichaamsbewustzijn) weet en niet meer vergeet (celgeheugen).

Zij die het pad hebben bewandeld weten de weg

Iemand die weet waarover hij/zij praat, praat vanuit (praktijk)ervaring, niet vanuit het hoofd (theorie). Ervaring is essentieel voor belichaming. Ieder mens heeft een eigen unieke kwaliteit, waarmee hij/zij anderen kan helpen, uiteraard tegen betaling. Er zijn inmiddels voldoende mensen, die geleerd hebben één of meerdere oude emotionele patronen te neutraliseren.
Mijn advies is: maak daar gebruik van. Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Het verlengt alleen jouw pad. Natuurlijk dien je nog steeds zelf alle ontvangen info van de ander te integreren, voordat je het belichaamt, maar het uitzoeken hoef je niet (meer) te doen. Uiteraard wel uitzoeken of en hoe je het voor je zelf kunt toepassen. Niet alles past immers bij iedereen; er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Daarom: maak gebruik van elkaars ontdekkingen en ervaringen.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl