In eenheid ziet men de heelheid van vormen: the all-seeing eye

I

In de spirituele wereld zijn heel veel verhalen over een nieuwe wereld met een prachtige samenleving, waarin alle nare 3D-dingen niet langer aanwezig zijn. Geld wordt daarbij ook nagenoeg altijd als een naar ding gezien of dat geld niet aanwezig is. Waarop mijn gevoel vanwege mijn sterke verbinding met (de energie van) geld uiteraard reageert: dat klopt niet!

Ik durf te stellen dat dergelijke verhalen komen van mensen met een getraumatiseerd bewustzijn. Ze herinneren zich een samenleving zonder geld, zoals bijvoorbeeld Lemurië. In het Lemurische tijdperk en alle daaraan voorafgaande tijdperken bestond geld – zoals we dat nu kennen – niet. Maar alles is energie. Het feit dat iets niet zichtbaar is, wil niet zeggen dat iets niet bestaat. De oorzaak daarvan is getraumatiseerd bewustzijn, bewustzijn dat versplinterd/gefragmenteerd is. Dergelijk bewustzijn mist het overzicht, ziet maar een deel van het geheel, omdat trauma’s bewustzijn sluiten. En in alle vallen van bewustzijn zijn er trauma’s ontstaan. Ik heb inmiddels aangetoond in mijn artikelen dat geld een spirituele waarde heeft en dat geld ook energie is.

Vandaar dat ik durf te beweren dat dergelijke verhalen over een wereld zonder geld komen van mensen met een getraumatiseerd bewustzijn.

Ze hebben een negatieve kijk op geld en wijzen daardoor geld af. Ze gaan daarbij aan het feit dat alles energie is – geld dus ook – en dat energie nooit verloren gaat. In hoeverre zijn dergelijke verhalen dan waar? Of zijn ze een luchtkasteel/geïdealiseerd/geromantiseerd beeld van de werkelijkheid, via channeling verkregen van zogenaamde lichtmeesters of buitenaardsen zonder enige Aardse ervaring? En ja, schaduw kan zich voordoen als licht(meester). In hogere dimensies is ook schaduw aanwezig dat (voor ons) in een lagere dimensie eruit ziet als licht. Schaduw is getraumatiseerd Licht, dat agv één of meerdere trauma’s minder krachtig kan stralen. Een voorbeeld van bovenstaande is GESARA/NESARA. Volgens https://nesara.nl/info/nesara-gaat-wereldwijd-als-gesara/ is GESARA bedacht door grote geesten. Voorgesteld wordt om schulden kwijt te schelden. Maar met kennis van 3D en voldoende bewustzijnsontwikkeling begrijpt men dat de vorm wijzigen niet leidt tot bewustzijnsontwikkeling/-verandering en dat GESARA op dat punt dus realiteitsgehalte mist.

Energie gaat nooit verloren. Ruilen (het ene goed voor het andere goed of wederdiensten) is ook geld/betaalmiddel, maar geen bankgeld. Daarom is een wereld zonder (de energie van) geld niet te realiseren, want energie gaat nooit verloren. Geld is een concept dat op elke vorm geplakt kan worden. Het concept ‘geld’ wordt niet begrepen agv gebrek aan bewustzijn op (de energie achter) geld. Dat komt door trauma’s. Juist door het geld af te wijzen, neemt iemand diens natuurlijke ruimte niet in en dan kunnen negatieve/onbewuste energieën de afgewezen/buitengesloten energie misbruiken. Het huidige banksysteem is het resultaat hiervan. Daarom heet de vergoeding over geleend geld rente of interest: interesseer je in het geld(systeem), want het is belangrijk.

Iemand, die in eenheid leeft, ziet ook de positieve kant van vormen. Diens kijk is neutraal. Hij/zij accepteert de vorm, zoals die is, en begrijpt dat het de gebruiker is, die bepaalt of de vorm/materie op positieve of negatieve manier wordt gebruikt. Immers, als € 500.000 wordt gebruikt om mensen in hun kracht te zetten is geld even neutraal als het wordt gebruikt om mensen uit hun kracht te halen.

Als er iets in de buiten wereld niet mag zijn, bijvoorbeeld geld, komt dat door een negatieve overtuiging. Iemand met een neutrale kijk, stoort zich namelijk nergens aan. Zodra de negatieve overtuiging is opgelost, is de uiterlijke vorm niet meer belangrijk. Zo vertelde een vrouw eens dat ze zich steeds stoorde wanneer ze door een villawijk liep. Nadat ze enkele artikelen met mijn kijk op geld had gelezen, stoorde ze zich er niet meer aan.

Vandaar: in eenheid ziet men de heelheid van elke vorm.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl