De misleiding door het gewonde licht

D


Het gewonde licht gelooft dat het Duister de oorzaak is van alle ellende hier op Aarde. Het gelooft dat nadat het duister verslagen is, we vrij zijn… Het legt de oorzaak van alles bij het Duister neer en is blind voor het eigen aandeel in de ellende. Op een directe of subtiele manier wordt het duister als de oorzaak van alle ellende gezien. Hoe vaak is in spirituele boodschappen te horen of te lezen wat het duister ons heeft aangedaan? Alsof wij (het ‘licht’) altijd allemaal braaf zijn geweest. Wat is de reden dat het duister het licht aanvalt? Waar komt het duister vandaan?

Hoe het gewonde licht subtiel dualiteit in stand houdt

Waar twee vechten, hebben twee schuld! Het duister is niet de enige schuldige, het licht is ook schuldig. Het Duister – als dat ons triggert – laat zien dat we getraumatiseerd zijn. Een heleboel mensen lopen weg voor hun eigen schaduw. Heel veel mensen ontkennen dat ze een aandeel hebben in de huidige situatie. Subtiel wordt de oorzaak van misère in 3D in de schuld van het duister geschoven. Een voorbeeld daarvan zijn verhalen dat de Archonten de mensheid in een onbewust moment gehackt hebben. Archonten zijn onbewust. Dus als de mensheid op dat moment onbewust was, dan schuilde er onbewustheid in haar, oftewel Archontische energie! Zo binnen, zo buiten; soort zoekt soort. De Archonten dan de schuld geven miskent het eigen aandeel.

Zoals geschreven in mijn artikel van 22 oktober 2021 “Alles komt voort uit één en dezelfde Bron” is alles van oorsprong Licht, want alles komt voort uit één en dezelfde Bron. Vanuit mijn optiek – zoals ik het op een iets andere manier in mijn boek beschrijf – zijn we bij de vallen in bewustzijn getraumatiseerd. Dat zorgde voor een splitsing van de ziel; een deel van de ziel splitste zich af van de overziel. Dat getraumatiseerde deel is minder licht, heeft een lagere trilling en is in die zin ‘lelijk’ (Venusiaanse programmering: het schoonheidsideaal). Daardoor wordt dat door het ‘zuivere licht’ afgestoten en buitengesloten van het Bronlicht, met als gevolg dat het getraumatiseerde deel boos, kwaad en donker wordt, totdat het weer terug kan keren naar het Licht via heling van het trauma. Dan hoeft dat deel ook niet langer te parasiteren op het licht van de ‘ander’/het ’zuivere licht’, omdat het getraumatiseerde deel weer bij het eigen Bronlicht kan.
Zelfs de Archonten komen vanuit mijn optiek voort uit dezelfde Bron, waar wij ook uit voortkomen. Ze zijn het gevolg van de eerste val in bewustzijn: de ‘stap’ uit de Bron. Als je gelooft dat ze de mensheid tegenwerken en -houden, dan ga je er onbewust vanuit dat buiten de (eenheids)Bron nog iets anders is, oftewel: je gaat uit van dualiteit op Bronniveau! En dan zit je automatisch in dualiteit, want een (eenheids)Bron waar iets nog buiten is, betekent dualiteit/twee-eenheid. Zo ook als je gelooft dat er iets ingevoegd is. Als er iets van buiten de (eenheids)Bron is ingevoegd, dan is de bron geen (eenheids)Bron, maar een duale bron: iets dat zich voordoet als bron, maar het niet is. Alles komt voort uit één en dezelfde Bron. Oorspronkelijke energie kan alleen maar vervormd, verdraaid of vertekend zijn via een programmering. Dus elke tegenwerking komt dus voort uit Bron. De enige vraag die belangrijk is: wat wil de tegenwerking laten zien? Wat is de boodschap of les?

Dus nee, het gewonde/vervormde licht, dat zich voordoet als hét (Bron)licht, draagt bij aan de instandhouding van dualiteit en is de oorzaak van polariteit. Duisternis komt voort uit trauma’s en onbewustheid veroorzaakt, slachtofferschap en armoede(bewustzijn). Trauma’s sluiten bewustzijn, waardoor een deel van de ziel buitengesloten wordt en niet meer terug kan naar het (Bron)Licht en dus geen toegang meer heeft tot Bron. Vertellen wat het duister ons heeft aangedaan (en ons nog steeds aandoet) is praten vanuit slachtofferschap!

Alles in het juiste perspectief

Want wat nou als de Archonten ons helpen onze angsten te overwinnen? Tuurlijk, ze leven van angst, omdat dat past bij hun trilling. Daarom hebben ze er baat bij dat er verschrikkelijke dingen gebeuren, zodat de mensheid negatieve emoties afgeeft. Dat is hun voeding. Aan positieve emoties hebben ze niets, omdat deze hoger is dan hun trilling.

Daarnaast is er het valse licht. Veel mensen geloven dat het licht dat ze zien per definitie Bronlicht is, omdat het krachtig is. Of dat de meesters, (aarts)engelen of buitenaardsen met wie ze contact hebben zuiver zijn, vanwege hun lichtkracht. Ze gaan voorbij aan het feit dat hetgeen dat wij als krachtig/fel licht zien, in hogere dimensies schaduw bevat. Denk aan een lamp van 10W, 40W en 100W. Als wij gewend zijn aan 10W, dan is 40W in onze ogen krachtiger/sterker/zuiverder, maar vanuit 100W bezien is het zwakker/donkerder/beschadigd.

“It’s ok to lose your shit sometimes, because if you keep your shit, you end up full of shit”

Daarnaast zijn er boodschappen dat we ons moeten focussen op het positieve en ons niet moeten richten op het negatieve, want dan werken wij mee aan het creëren van het negatieve/de schaduw. Maar lost het puur en alleen richten op het positieve daadwerkelijk de schaduw op? Nee, het geeft de schaduw de ruimte om ongehinderd verder te kunnen woekeren. Het wordt niet gezien en kan blijven voortbestaan, omdat men de eigen schaduw niet onder ogen wil komen. Wil je naar je een samenleving vol Licht, liefde en eenheid, dan moeten alle angst verwijderd worden. Niet door deze te bevechten, maar door het eigen aandeel in de schaduw te helen. Het gewonde licht houdt de poorten tot de Bron dicht door trauma’s niet te helen.

Sommige negatieve dingen moeten daarvoor juist gecreëerd/gematerialiseerd worden, zodat deze aan het licht komen, ook al roept dat angst op. Op die manier wordt het makkelijker om zelfreflectie te doen naar waar jij jezelf nog saboteert, jezelf nog klein houdt, jouw ware kracht niet erkent en waar je je verantwoordelijkheid nog niet neemt. Doordat jouw schaduw zichtbaar kun je bewust worden en een andere keuze maken. Door je angst/schaduw heen gaan is de enige oplossing om je trilling te verhogen. Ja, dat voedt in eerste instantie de angst/schaduw, maar zodra jij die angst transformeert, is jouw (aandeel in de) angst verdwenen, waardoor jouw kracht is toegenomen. Daarmee verliest de angst haar grip op jou! Homeopathie werkt hetzelfde: in eerste instantie wordt de kwaal erger, voordat ze geneest. Door het duister heen gaan, de schaduw aankijken, de eigen demonen bevechten is gelijk aan de reis van Osiris door de onderwereld.

Het duister wordt dus ook aangestuurd door Bron, ook al lijkt het alsof het duister er los van staat, omdat ze geen rechtstreekse toegang heeft tot de Bron. Het duister dient het (Bron)Licht.

Een andere uiting van het gewonde licht is de bewering van de noodzaak om terug te keren naar het vrouwelijke?! Maar het vrouwelijke is de andere kant van het mannelijke. Daardoor is ook het vrouwelijke duaal en niet dé oplossing. Het is geen balans, zoals beweerd wordt, want zit in het andere uiterste. De nieuwe tijd is de Gouden Tijd, het tijdperk van het Kind. “Je dient als kind(eren) te zijn om Gods koninkrijk te kunnen betreden”, zoals Jezus zei volgens de Bijbel. Dat betekent in balans zijn, in het midden, waardoor het Kind zowel de mannelijke als de vrouwelijke kwaliteiten tot diens beschikking heeft.

Beheer nemen over je eigen leven

Veel spirituele mensen benadrukken het belang van het beheer nemen over je eigen leven, maar financieel vinden ze dat niet belangrijk… In verschillende spirituele invullingen van het nieuwe financiële systeem wordt er aangegeven dat het corrupte, financiële systeem zal instorten, dat we de zekerheid in onszelf moeten vinden, terug in onze eigen kracht moeten stappen en de teugels van ons leven weer in eigen handen moeten nemen. Dat wordt bereikt, doordat de mensheid het geld gaat krijgen, waarmee ze (het duister) ons (de mensheid) verhandeld heeft. We krijgen maandelijks een bepaald bedrag waarmee we alles kunnen doen wat we willen, we kunnen werk gaan doen wat we graag willen.

Deze boodschap spreekt zichzelf tegen. Je kunt niemand van buiten af in zijn/haar kracht zetten. Het geschetste, nieuwe financiële systeem is feitelijk nog steeds ontkrachtend, want iemand leert niet op eigen gelegenheid in zijn/haar financiële kracht te gaan staan. Denk ook aan het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Zowel de lichtkant als het WEF zijn voorstander van een basisinkomen!!! Vanuit de lichtkant lijkt het iemands financiële situatie te verbeteren, maar men blijft onbewust over hoe men zelf de eigen financiële stroming kan beheren. Daardoor blijft iemand ook afhankelijk en (via voorwaarden) te controleren. Dat wisten de Romeinen al: “Geef het volk brood (basisinkomen) en spelen (afleiding)”. Alleen bewustzijn kan iemand in zijn/haar kracht zetten. De Archonten bestaan bij de gratie van onbewustheid. Dus is de lichtkant wel licht? Of is ze vals – in de zin van onzuiver – licht??

Zonder bewustzijnsverandering herhaalt de geschiedenis zich. Een basisinkomen, Quantum Financial System en NESARA/GESARA leveren geen bewustzijn op! Men kan financieel in zombie-/slaaf-/robotstand verder leven. Men neemt geen enkel beheer over zijn/haar eigen financiën. Daardoor blijft het innerlijk draagvlak voor de uiterlijke schaduw bestaan. De Archonten kunnen verder blijven leven. De lichtkant/het valse licht dient het duister! En de buitengesloten zieledelen/de Archonten gaan weer op zoek naar nieuwe manieren om toegang te krijgen tot jouw Bron(energie).

Het financiële systeem crasht pas, zodra wij beheer nemen over onze eigen financiële stroom, oftewel het eigen goud(enbewustzijn) kunnen dragen. Dan zijn banken ook overbodig. Cash geld helpt daarbij, omdat je direct contact hebt met je financiële stroom. De uitdrukking is niet voor niets “iemand in zijn portemonnee raken”. Het huidige geldsysteem komt voort uit de desinteresse van de mensheid in (de energie achter) geld. Als de mensheid werkelijk interesse had in geld, dan had de scheve verdeling van het geld/de rijkdom niet hebben kunnen gebeuren. Ieder mens had dan zelf voldoende inkomen kunnen genereren, was daardoor niet afhankelijk van geldverstrekking via het systeem en dan was de mensheid vrijer, minder te controleren en manipuleren. Je kunt geen macht over iemand uitoefenen of energie afnemen, als iemand in zijn/haar kracht staat en zijn/haar eigen rechtmatige ruimte inneemt.

Alles moeten delen versus eigendom en zeggingskracht

Een ander nieuwetijdsidee is “alles moeten delen”. “De schaduwkant van de Waterman is dat alles van iedereen is en dus gedeeld MOET worden”. Dat schrijft Maunela van der Knaap in haar artikel ‘De zomer van de zonsverduisteringen’ (zie: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-zomer-van-de-verduisteringen/). “Is de energie van de Waterman in evenwicht, dan is er vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustwording hierover. Als er gebrek is aan individualiteit, het ik, dan is astrologisch gezien de Leeuw-Waterman-as uit evenwicht. De energie van de Waterman is dan te ver doorgeschoten. Dan ben je te sociaal en leef je teveel alleen de kant van ‘love and light’ en is er te weinig ik. Watermanprincipes van gelijkwaardigheid en vrijheid, maar de individualiteit en het IK, op eigen benen staan met eigen verantwoordelijkheid is minstens zo belangrijk”.

Waar lijkt het idee van “alles moeten delen” op? Immers, niemand heeft bezit (en toch ben je gelukkig). Precies, op de plannen van het WEF: “You’ll own nothing, but you will be happy”! Als je toch een verschil ziet tussen het nieuwetijdsidee “alles moeten delen” en de plannen van het WEF, dan kijk je vanuit het groepsbewustzijn ipv vanuit het individu. Bekeken vanuit het individu heb je in beide gevallen geen eigendom (huur/lease), is alles van iedereen en moet alles gedeeld worden. Als beide kanten hetzelfde gebruiken en dat ieder op hun manier uitleggen, zoals bijvoorbeeld het basisinkomen, dan zijn beide kanten duaal/onzuiver en dienen ze niet het belang van het individu. Onderaan de streep ontkracht een basisinkomen het individu/het Kind om financieel op eigen benen te staan. Daardoor ontstaat afhankelijk van anderen/van iets buiten zichzelf. In eenheid is men onafhankelijk en kan iedereen op zichzelf staan. Er hoeft niets geregeld te worden op collectief niveau.

Al eerder heb ik het gehad over het belang van eigendom. Iets waar mijn kijk ook weer haaks op de spirituele kijk staat… Verlies aan eigendom betekent verlies aan zeggingskracht (zie vanaf 26m:30s van deze video: https://www.youtube.com/watch?v=Mecmaw2IyAw). Vandaar dat eigendom wel degelijk belangrijk is. In de spirituele wereld wordt het onthechten van de materie nagestreefd. Veelal wordt dat verkeerd uitgelegd en streeft men geen eigendom na en kiest men om te gaan huren of zo min mogelijk bezit te hebben. Vervolgens vindt men het onterecht dat de materiële rijkdom zo scheef verdeeld is… De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! Wie geen eigendom wil, zal niets bezitten. Men miskent dat eigendom voortkomt uit diens bewustzijn. Materie komt voort uit geest/bewustzijn. Tevens leeft in de spirituele wereld het idee dat op de Nieuwe Aarde alles van iedereen zal zijn. Dit is de vrouwelijke versie van “You’ll own nothing, but you will be happy”! In de mannelijke versie is er een select gezelschap mensen, die het beheer over alles hebben; in de vrouwelijke versie heeft de groep/het groepsbewustzijn het beheer over alles. Maar beide kanten miskennen het individu; het individu heeft niets. In beide gevallen wordt het individu ondergeschikt gemaakt aan de elite of de groep. Dat staat haaks op Meesterschap en zelf verantwoordelijkheid nemen voor jouw handelen en bewustzijn. Een Meester is een individueel, uniek, oorspronkelijk mens en geen groep wezens. Jij bent de enige Meester over en van jouw bewustzijn! Hoe kun je een ander verwijten dat hij/zij medebepaalt wat je creëert, als jij (een deel van) jouw ruimte niet hebt ingenomen?

De nieuwe/Gouden Aarde komt voort uit ons (gouden)bewustzijn. Daarvoor dien je uitgelijnd te zijn met je eigen Bron en niet met een collectief onbewust groepsveld. Dat vereist individualiteit, zodat jouw/de Bron door jou heen werkt zonder dat anderen jouw energie af kunnen tappen. Ons gouden bewustzijn is ons werkelijk bezit als oorspronkelijke mens. Alle materie in jouw leven komen voort uit jouw bewustzijn. Geen bezit (mogen) hebben is dan gelijk te stellen met geen bewustzijn (mogen) hebben, oftewel een robot/slaaf/zombie zijn!

Verdraaiingen en vervormingen agv vallen in bewustzijn

Christus, Moeder Maria, Isis, enz. zijn allemaal programmeringen. Tegelijkertijd komen ze ook allen voort uit die ene Bron, waaruit alles voort komt. Ze hebben dezelfde oorsprong als jij en ik: niets (be)staat buiten de ene Bron. Mocht je daar anders over denken, dan zit je twee-eenheid en niet in de (eenheids)Bron! Bij het afwijzen van programmeringen bestaat de kans dat je alles van de programmering afwijst, dus ook het oorspronkelijke daar achterliggende veld dat door het programma vervormd is. Alles afwijzen betekent het kind met het badwater weggooien. De Christusenergie bijvoorbeeld is een verwijzing naar de kristallijne structuur van de oorspronkelijke mens. Moeder Maria en Isis zijn een verwijzing naar de oorspronkelijke Oermoeder en geld is een verwijzing naar je overvloedsbewustzijn als deel van je Gods-/Bronbewustzijn. In een dimensie met een lagere trilling moet alles worden aangepast aan die trilling. Vergelijk het licht van onze zon en Sirius A. Allebei zijn het zonnen, maar de kracht van het licht van Sirius A is vele malen groter dan van onze zon. Ze bestaan allebei op een ander trillingsniveau. De huidige mensheid kan de lichtkracht van Sirius A niet aan. Daarom is onze zon minder krachtig. Dit is gebeurd door verdraaiing en vervorming, zodat het licht gedimd kon worden. En ja, dat is met het overvloedbewustzijn gebeurt. In 3D is de lagere trilling van overvloedsbewustzijn (bank)geld, aangepast aan de trilling van 3D, omdat een hogere trilling niet zichtbaar is in 3D. Niettemin is het nog steeds Bronenergie. Overvloed en rijkdom zijn in 3D nagenoeg synoniem.

Daarom is het belangrijk dit gegeven te begrijpen als je pure oorspronkelijkheid en overvloed wilt ervaren: alle verdraaiingen/programmeringen van de oorspronkelijke Bronenergie dien je te onderzoeken en te erkennen als oorspronkelijke Bronenergie. Helaas hebben veel (spirituele) mensen moeite met bovenstaande info/kijk. Laatst had ik op Facebook het genoegen een bericht van een goddelijke boodschapper te ontvangen, die mij eventjes informeerde dat geld niet bestaat in hogere werelden…, ondanks dat ze wist dat alles energie is. Maar geld is ook een aspect van liefde en heeft te maken met eigenwaarde en zelfliefde! Dit is de onbewustheid van het valse licht. En zo is er nog heel veel vals licht, waarbij constant het eigen aandeel in de ontstane situatie ontkend wordt en neergelegd wordt bij het duister. Want als de mensheid/de lichtkant getraumatiseerde zieledelen buitensluit, is zij ook niet zuiver! Alles komt voort uit een en dezelfde Bron.

Left is not right

Eén van de grootste verdraaiingen is het idee van solidariteit. Door manipulatie/emotionele beïnvloeding zijn we meegegaan in het drama van de ander. Daardoor verlieten we onze rechte lijn en is die verbogen. Verlaten hebben betekent in het Engels left. ‘Sociale’ ideeën zijn te vinden bij linkse politieke partijen. Links heeft de rechte lijn verlaten door emoties: verbuiging van de rechte lijn met de eigen Bron. Emoties zorgen ervoor dat mensen uit hun midden worden gehouden. Ze kunnen niet meer vanuit rust naar de situatie kijken en erop afstand naar kijken. Ze kunnen langer meer de waarnemer zijn, doordat de emoties hen meezuigen in het drama. Dat zorgt ervoor dat ze negatieve emoties afgeven. Archonten hebben immers ook voeding nodig. Op deze manier kan over de mensheid macht en controle worden uitgeoefend. Dat is ook nodig, want emoties zorgen voor ongeleide projectielen. Een ongeleid projectiel heeft sturing nodig, omdat het geen contact meer heeft met het oorspronkelijke gevoel.

Nu is het gemakkelijk om het linkse gedachtegoed (linksdraaiend melkzuur) de schuld te geven van alle ellende, maar dan misken je het eigen aandeel van de mensheid daarin. De mensheid zelf heeft de macht weggegeven. Kijk hoe gemakkelijk ze een groot deel van haar vrijheid opofferde door vrijheidsbeperkende maatregelen te accepteren tijdens de coronacrisis. Uit angst, uit ‘solidariteit’, uit de behoefte aan veiligheid; allemaal omdat men de veiligheid niet in zichzelf kan vinden en voelen of dat men zich gedwongen voelde door druk vanuit het groepsveld.

Bij links (left) ben je afgeweken van je rechte lijn, jouw directe verbinding met Bron. Verbonden met de Bron voel je je gedragen, geborgen, veilig en beschermd. Daarvoor moet je in je basis(chakra) zijn. En daar ontbreekt het bij iedereen aan – bij de een meer dan bij de ander – als gevolg van trauma’s bij vallen in bewustzijn: in je basis staan, in je kracht en op eigen benen staan. Het gebrek aan gronding zorgt ervoor dat er lege ruimte is. Die lege ruimte wordt door niet-eigen energieën ingenomen. Lege ruimte is gevolg van afwezigheid (left) van bewustzijn; dat is armoede.

De linkse politici, de linkse hoogopgeleiden en het WEF zijn mensen met een gebrek aan empathie/gevoel. Ze zijn het zichtbare duister. Dualiteit kent twee kanten: dus ook in de lichtkant zit duister. En die moet nog zichtbaar worden. Want hoeveel spirituele mensen geloven in nieuwetijdsideeën als “alles moeten delen”, “alles is van iedereen” en dat er een nieuw geldsysteem moet komen, zodat iedereen voldoende geld krijgt/heeft en zich geen zorgen meer hoeft te maken over geld? Hoe zou je daar nu tegen kunnen zijn? Je helpt mensen toch en dat is toch sociaal? Maar ook die mensen zijn afgesloten van hun oorspronkelijke gevoel en dus hun eigen Bron. Buiten kijf staat dat alle sociale ideeën goed bedoeld zijn, maar de weg naar de Hel is geplaveid met goede bedoelingen! Maw de uitkomst is niet altijd ondersteunend of bekrachtigend voor het individu. Kijk naar de uitkomsten van het Finse basisinkomenexperiment (zie: https://decorrespondent.nl/9180/uit-het-finse-experiment-met-het-basisinkomen-blijkt-eigenlijk-bijna-niks/552280724820-8aae99da). “Meer blije Finnen, minder werkende Finnen, was ongeveer de conclusie”. Gratis geld nam voor een aantal deelnemers de onrust van het geld moeten verdienen weg, waardoor de spanning verminderde, maar het veranderde niets aan hun uiterlijke situatie. Niemand is daadwerkelijk in zijn/haar kracht gezet/komen te staan.
Naarmate meer en meer mensen in armoede terecht gaan komen, hun armoedebewustzijn zichtbaar zal worden, zal blijken wie zal moeten parasiteren op de energie van anderen om te kunnen overleven en wie in staat is om zelfstandig voldoende inkomen te generen.

Sparen en vermogen

Gezien de huidige inflatie verdampen het spaargeld en de pensioengelden in een rap tempo. Zoals blijkt uit de stikstofplannen van het kabinet kan je onteigend worden en neemt de Staat je vermogen over. Tijdens de Canadese Vrijheidskonvooien bleek dat geld op je bank ook niet meer veilig was: door de noodwet werden banken gemachtigd om de bankrekeningen van protesterende truckers én van de mensen, die financiële bijdragen hadden geleverd, te blokkeren!

Daarom wordt het vanuit optiek heel belangrijk te weten hoe je in elke situatie je eigen geld kunt genereren. En met geld bedoel ik meer dan alleen bankgeld. Elk middel/goed/dienst kan als geld/betaalmiddel dienen. Ben jij in staat financieel op eigen benen te staan? Daarom is bewust worden van (de energie achter) geld belangrijk, zodat je jouw Bronkwaliteit op Aarde kunt brengen en te gelde kunnen maken: tappen uit eigen Bron.

Een wereld zonder geld

Voor een wereld zonder (bank)geld is het momenteel nog te vroeg. Geld laat namelijk heel duidelijk zien wie bijdraagt en hoeveel. Het maakt zichtbaar of men op individueel niveau in balans is: of iemand ongeveer evenveel geeft als neemt. Het belang hiervan blijkt uit de nieuwetijdsgemeenschappen. In die gemeenschappen wordt veelal zonder geld samengeleefd en gaandeweg blijkt dat de een meer doet dan de ander. Of dat er verwachtingen zijn dat iemand iets doet. Dat leidt tot onbalans, die alleen gevoeld wordt, maar niet zichtbaar is. Eerst dient de balans zichtbaar te worden – en daarvoor is (bank)geld een prachtig middel -, voordat de fysieke vorm van geld verdwijnt.

Ieder van ons zal zijn/haar goudenbewustzijn moeten kunnen dragen/belichamen. Dit bepaalt iemands kredietwaardigheid. Daarmee kan nooit gesjoemeld worden, zoals nu kan gebeuren door het bijdrukken van geld. Door het bijdrukken van geld vindt ontwaarding plaats. Het kunnen dragen van het eigen goud(enbewustzijn) vraagt om een upgrade van het koolstoflichaam. Dat moet kristallijn worden. De kristallijne structuur wat de structuur van ons oorspronkelijk lichaam is. Omdat goud gebruikt is als geld (gouden munten), is kennis over geld ook nodig om je volledige goud(enbewustzijn) te kunnen begrijpen en belichamen.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl