Een andere kijk op geld: geld maakt gelukkig

E

Een korte samenvatting van mijn kijk op geld

In spirituele en new age kringen is geld een niet geliefd onderwerp, omdat geld gebruikt wordt om mensen te controleren. Daarnaast zijn er overtuigingen dat geld niet gelukkig maakt, geld een 3D-ding is en materie losgelaten moet worden. Je kunt er niet verder naast zitten, zoals hierna uit mijn kijk zal blijken.

In plaats van de spirituele leringen en universele wetten zonder nadenken op te rakelen, ben ik ze gaan toepassen en ernaar gaan leven; dat betekent belichamen: je woorden leven. De belangrijkste wetten zijn de Wet van Aantrekkingskracht en de Wet van Balans. Daarnaast is er het concept van onvoorwaardelijk liefde dat volgens spirituele kringen inhoudt dat je liefdevol en vriendelijk bent. Het zorgt er echter ook voor dat je geen grenzen stelt en teveel toelaat. Dat concept wordt totaal verkeerd begrepen en uitgelegd. Want onvoorwaardelijke liefde betekent ook eigenliefde en dan is grenzen stellen essentieel. Ook is eigenwaarde een essentieel onderdeel. En dan komen we bij geld, want waarde is verbonden met geld. Daarvoor dien je een gezond ego te hebben, zodat je weet wie jij bent, wat jouw kwaliteiten zijn en wat jouw ruimte is. En ook daar slaan spirituele leraren volkomen de plank mis door te verkondigen dat het ego losgelaten moet worden. Het negatieve ego ja, maar het gezonde ego niet.

Wat is geld?

Geld is een energieuitwisseling, een betaalmiddel; niet meer en niet minder. Jij doet iets voor een ander en de ander geeft jou daarvoor iets terug. Dat is de Wet van Balans concreet toepassen. Door spirituele overtuigingen durven mensen geen geld te vragen, want een gave moet je gratis aanbieden. De gave van een bakker is brood bakken. Hij vraagt ook geld voor zijn broden. Door geen geld te vragen profiteert een ander van jou(w energie). Je staat zelf misbruik toe; je staat zelf toe dat je tekort wordt gedaan. Een gezonde eigenwaarde betekent dat je een reële vergoeding vraagt en krijgt.

Maar geld is meer dan een getal op een papiertje. Geld is een concept en dat concept kan op alles worden toegepast. Zo hebben zout, rijst en kralen als geld gediend. Maar ook ruil is geld: schoenen voor brood. En aangezien alles energie is en energie nooit verloren gaat, is geld overal – in welke dimensie dan ook – aanwezig; alleen de vorm is anders.

De energie achter geld

Ben je bekend met het gezegde “zo boven, zo beneden”? Dat betekent dat wat beneden op de Aarde is een kopie van wat boven in de Hemel is. Dus ook het tegenovergestelde geldt: “zo beneden, zo boven”. Als hier beneden geld is, dan is boven ook geld! Alleen door verdraaiingen, vervormingen en verdichtingen ziet het er anders uit.
Hoe?
Alles is energie. Geld dus ook. Tesla heeft gezegd: “Wil je het universum begrijpen, denk dan in energie, frequentie en vibratie”.
“Alles is verbonden met elkaar” is één van de zoveel spirituele uitspraken.
Hoe?
Via vibratie. De namen Chris, Christy, Christian, Christiaan, Chrissy zijn allemaal verbonden met Christus via Chris. Elke klank, elk woord is een vibratie. En hoe heet het hoger zelf van je hoger zelf? Monade. Geld heet in het Engels money. Zo is geld dus via MON verbonden met de monade; monadische energie. En waar verblijven de rijken op Aarde? Monaco. Wat doet een monnik? Hij bidt tot God. Monade is een onderdeel van jouw Godsbewustzijn.

“Het woord ‘monade’ komt van het Griekse woord μονάς (eenheid) afgeleid van μόνος, dat één, alleen, uniek betekent. Het woord heeft verscheidene betekenissen in filosofische, muzikale en (informatie-) wetenschappelijke contexten. Bij de Pythagoreërs (volgelingen van Pythagoras) was de monade het eerste ding dat ‘was’”, aldus Wikipedia. Monadisch bewustzijn is dus verbonden met eenheid. Aangezien geld verbonden is met de monade via MON is geld dus ook monadisch bewustzijn en dus ook verbonden met eenheid.

En wat zorgt voor de meeste verdeeldheid in 3D-dualiteit? Geld. Maar dualiteit kent altijd twee tegenovergestelde kanten. De twee kanten van geld zijn verdelend en dus ook verbindend. Zo komen we weer bij eenheid terecht.

Geld is meer, veel meer

Dus geld is veel meer dan een papiertje met een getal erop. Geld is een onderdeel van overvloed. Als je aan iemand vraagt wat overvloed is, dan komt geld erin voor. Overvloed is uiteraard veel meer dan geld alleen. Maar als je negatieve overtuigingen en gevoelens hebt bij geld en een gebrek aan eigenwaarde en -liefde, dan zul je ook weinig geld in je leven hebben. Dat is wat de Wet van Aantrekkingskracht zegt. Ook daar wordt door spirituele leraren maar weer de helft verteld. “Denk positief en je trekt aan wat je wilt”. De halve waarheid is de beste leugen. Wat ontbreekt, is het gevoel (het vrouwelijke aspect). Je moet ook een positief gevoel hebben over geld om geld en overvloed aan te kunnen trekken.

Abundance is not something we acquire, but something we tune into

(dr. Wayne Dwyer)

Echter, door het misbruik van geld en overtuigingen van de Kerk, ouders, familie, opvoeding en scholing wijzen heel veel mensen geld af en leven ze in armoedebewustzijn. Ze vinden het zichzelf niet waard, vinden dat geld niet gelukkig maakt, dat als je voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een kwartje zult worden, dat je dienstbaar moet zijn aan de samenleving (daardoor cijfer je jezelf weg), dat je geen materiële rijkdom mag nastreven. Mensen zijn dus zelf de oorzaak van hun armoede in hun leven, want hun bewustzijn is alleen maar afgestemd op tekort, schaarste en gebrek. Hoe wil je dan in overvloed leven?

Niets is wat het lijkt, maar het is precies hoe het moet zijn

Veel mensen klagen over de scheve verdeling tussen de rijken en armen. Maar vanuit bewustzijn klopt het precies, want als iemand in armoedebewustzijn leeft (innerlijke wereld), is dat wat het leven hem/haar laat zien (uiterlijke wereld). Zo binnen, zo buiten! Het universum is holografisch. Het betekent dat mensen hun eigen bewustzijn moeten veranderen. Voor sommigen kan dat erg confronterend zijn, want het toont hun eigen onbalans. Onbalans zorgt voor spanning. Een ander woord voor spanning is?? Belasting! Dit is de daadwerkelijke grondslag van belasting, waarop de uiterlijke belastingheffing gebaseerd is. Zo binnen, zo buiten!

Wat is het spirituele aspect van het werk van boekhouders en accountants? De balans opmaken. Zij stellen elkaar jaar de jaarrekening op met daarin de balans. De balans moet in evenwicht zijn. Onbalans is niet goed, want het leidt tot spanning/belasting. Daarom werken boekhouders en accountants vaak samen met belastingadviseurs. Het spirituele aspect van het werk van een belastingadviseur is de belasting minimaliseren of opheffen.

Voor veel mensen is de eigen onbalans veroorzaakt door het eigen gedrag te confronterend en dan kiezen ze voor de gemakkelijke weg. Doe maar een onvoorwaardelijk basisinkomen. Hoe houd je een volk onder controle? Geef het brood (basisinkomen) en spelen (voetbal, concerten en entertainment)! Dat wisten de Romeinen al!! Zelfs rijke mensen kunnen volledig in armoedebewustzijn leven, want ze hebben nooit genoeg en willen altijd meer. Gratis geld geven of verstrekken lost het onderliggende probleem dan ook niet op. Iemands kijk veranderen wel: is een halfgevuld glas halfvol vof halfleeg? De gewenste herwaardering van het geldsysteem is de herwaardering van je eigenwaarde!

Mijn definitie van overvloed is: al je kosten + € 1.

De herinnering van het eigen misbruik

Het misbruik van geld triggert veel mensen, want het herinnert hen onbewust aan iets: het eigen misbruik van de Godskracht. Het misbruik van Godskracht leidde tot de val van Atlantis, waarbij een heleboel duisternis en lagere entiteiten vrijkwamen. Daardoor kwamen we in 3D terecht. Echter, ook in voorgaande beschavingen heeft op grote schaal misbruik van de Godskracht plaatsgevonden. Lemurië wordt in veel spirituele kringen als het Paradijs voorgesteld. Dat is echter een Matrixprogrammering, een illusie. In het begin van het Lemurische tijdperk was het paradijselijk, maar het raakte ook in verval, omdat de herinnering aan het misbruik van de Godskracht in eerdere samenlevingen ook aanwezig was en nog niet was opgelost.

Geld op zich doet niets en is neutraal. Het zijn de mensen, die bepalen wat er met geld gebeurt. Je kunt er goede dingen mee doen, maar ook slechte. Als iemand voor € 5.000 een pistool en kogels koopt en vervolgens daarmee mensen doodschiet, dan zijn noch het pistool, noch de kogels, noch de verkoper én noch het geld de schuldige. De schuldige is degene, die trekker overhaalt! Helaas kijken weinig mensen verder dan hun neus lang is.

Schaduwzijde van de Waterman: alles delen

Volgens de astrologie zijn we het Waterman-tijdperk binnengetreden of staan we op het punt binnen te treden. “De schaduwkant van de Waterman is dat alles van iedereen is en dus gedeeld MOET worden. Is de energie van de Waterman in evenwicht, dan is er vrijheid, gelijkwaardigheid en bewustwording hierover. Als er gebrek is aan individualiteit, het ik, dan is astrologisch gezien de Leeuw-Waterman-as uit evenwicht. De energie van de Waterman is dan te ver doorgeschoten. Dan ben je te sociaal en leef je teveel alleen de kant van ‘love and light’ en is er te weinig ik. Watermanprincipes van gelijkwaardigheid en vrijheid, maar de individualiteit en het IK, op eigen benen staan met eigen verantwoordelijkheid is minstens zo belangrijk”. Dat schrijft Maunela van der Knaap in haar artikel ‘De zomer van de zonsverduisteringen’ (zie: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-zomer-van-de-verduisteringen/).

Meesterschap en balans

Eigen verantwoordelijkheid nemen is dus vereist. Dat betekent Meesterschap. Ook voor de eigen financiële situatie moeten mensen dan verantwoordelijkheid nemen en niet langer afhankelijk zijn van anderen voor hun inkomen. In spirituele kringen wordt veel gesproken over terugkeer naar de natuur, omdat we de verbinding met de natuur zijn kwijtgeraakt. We leven niet meer in harmonie met de natuur. Een ander woord voor harmonie is balans. Wil terugkeer naar harmonie mogelijk zijn, dan dient op alle levensgebieden balans te zijn, ook financieel. Dat betekent dus je eigen Meesterschap oppakken en gaan leven en niet alleen spirituele teksten oprakelen en herhalen.

Afronding

Zoals aangetoond, geld is veel meer dan een papiertje met daarop een getal. Het heeft zelfs een spirituele waarde. Het is een onderdeel van overvloed. De gewenste herwaardering van het geldsysteem is de herwaardering van je eigenwaarde! Verander de wereld: begin bij jezelf. Alleen op die manier creëer je een nieuwe wereld. Het vereist een bewustzijnsshift: van armoede/schaarste/tekort naar overvloed! Terug naar je overvloedsbewustzijn.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl