Oneness in duality

O

Pain and Death are one.
Joy and Life are one.
Can you surrender to Death so you can find Joy in Life?
You cannot die when you’re alive!

The Fire of Creation is the same as the Fire of Destruction.
All is one. Money is just as much part of someone as love is.

Korea

De Zuid-Koreaanse vlag laat eenheid zien. De witte vlag met daarop een cirkel: half rood, half blauw. Het laat zien hoe alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en hoe het mannelijke en vrouwelijke constant vloeiend, harmonieus, doorlopend in beweging zijn en in elkaar overgaan.

Korea sluit weer aan in mijn ontdekkingsreis over geld en goud: het bemeesteren (K = 11) van jouw goud (OR) door de emoties (E) te gronden (A) of het bemeesteren van jouw goud door te verbinden in eenheid (A = 1). Fonetisch kan Korea ook uitgelegd als de core (kern/essentie) als uitgangspunt (A = 1 = uitgangspunt): jouw (gouden) kern/essentie als uitgangspunt nemen.

De code van Seoul heeft voor mij te maken met het herinneringspunt van de emotionele hack/opening/beïnvloeding van de ziel, waardoor we uit ons midden zijn geraakt door invloed van (negatieve) emoties en vanuit emoties (oa medelijden) zijn gaan handelen. Boeddha’s uitspraak “leven is leiden” schijnt verkeerd vertaald te zijn. De juiste vertaling schijnt te zijn: “uit je midden zijn, is lijden”. Deze juiste vertaling sluit aan bij de emotionele hack van de ziel. In het Engels wordt Seoul als soul (ziel) uitgesproken.

Ook het Bukhansangeberte ten noorden van Seoul sluit aan bij de code van Seoul en Zuid-Korea. De code kan uitgelegd worden als: de blauwdruk (B) om dualiteit (U = 21) te bemeesteren (K = 11), zodat men verbonden (H = 8) is (of in balans is) met het androgyne bewustzijn (AN) op alle negen lagen (S = 19) van het androgyne bewustzijn (AN). Emoties zorgen voor dualiteit. Een androgyne wezen heeft het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf gebalanceerd, zoals de vlag van Zuid-Korea laat zien.

Maar de code van Seoul kan ook uitgelegd worden als de plaats waar op alle negen lagen (S = 19) verbonden (E = 5) kunnen zijn met alles (oul klinkt fonetisch een beetje als all). Dus op alle negen lagen je met alles verbinden, in eenheid. Het is een mogelijkheid om de eenheid in jezelf te ervaren, waarbij licht en donker samenkomen in het goud (OR). Van dualiteit naar eenheid.

Daarnaast kan de code van Seoul ook uitgelegd worden als alles kunnen zien: see all (se-oul). En dan komen we bij the All Seeing Eye: alle delen van jezelf zien, de eenheid in jezelf zien. Duister en licht zijn één. In eenheid ontstaat goud; de gouden kern/essentie.

Kopie van Bron

Het Duister kopieert het Licht/de Bron, want kopiëren en vervolgens vervormen, verbuigen en verdraaien is het enige wat het Duister kan; het kan niets creëren. Mensen, die beweren dat het Duister geld heeft gecreëerd, begrijpen vorenstaande niet. Het Duister heeft behoefte aan controle en daarom wil ze van de mensen alles weten en zien. Daarom hangen er steeds meer camera’s en worden we uitgenodigd om alles SMART te doen: de surveillancestaat. Dit is het kopiëren van Bron, want Bron is zich van alles bewust, ziet alles, heeft alles in beeld en weet alles en is bewustzijn. God is alwetend, alziend en overal. God/Bron is bewustzijn.

Duister/schaduw is buitengesloten licht en komt voort uit dezelfde Bron als licht, zoals beschreven in mijn artikel van 22 oktober 2021 (https://5d-geld.nl/alles-komt-voort-uit-een-en-dezelfde-bron/). Maar veel lichtwerkers bestrijden het Duister. Zij sturen licht naar het licht/de lichtkrachten, maar vergeten daarbij dat Duister ook licht is, buitengesloten door het gevallen licht. Vanuit onbewustheid geven ze duister energie door licht te sturen.

Wanneer je schaduw toelaat, komt de schaduw in het licht; het mag er zijn. Je wordt het trauma bewust, waardoor je het kunt veranderen/transformeren. Trauma’s zorgen ervoor dat bewustzijn sluit en schaduw wordt, in de schaduw moet verblijven. Zolang iets niet bewust is, blijft het op de achtergrond, in de schaduw, aanwezig, waar het kan sluimeren en woekeren. Het gaat een eigen weg, want er is geen toezicht of controle op. Het gaat ongecontroleerd zijn gang. Emoties zijn afwijkingen van de rechte lijn en leiden tot het ontstaan van schaduw, buitengesloten licht, terwijl het buitengesloten licht uiteindelijk alleen maar terug wil naar het Licht. Daarom is het Duister ook altijd op zoek naar licht, omdat het duale licht het Duister buitensluit.

De huidige maatschap is emotioneel uit balans. Daarom is er een behoefte aan controle en toezicht, want Bron is bewustzijn en weet en ziet wat er gebeurt. God/Bron is bewustzijn, alwetend, alziend en overal. Bron controleert alles, doordat Bron/God de mensen – die afgestemd zijn op en verbonden zijn met Bron – via hun gevoel (God-in; godin) aanstuurt. In Licht is alles zichtbaar en bekend. Emoties schaden de natuur- en universele wetten, welke opgesloten liggen in de Heilige Geometrie, door onbalans, verstoring, verbuiging en vervorming. Er zijn vijf bouwstenen/elementen/platonische lichamen: de tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Elk element heeft een eigen Heilige Geometrische vorm. En juist die vorm is door emoties en het daaruit voortkomend misbruik beschadigd.

Evenzo is er een behoefte aan verbinding vanuit Bron. In Bron is iedereen verbonden met alles en iedereen. Het koppelen aan machines/computers en kunstmatige intelligentie in combinatie van 5G (of hoger) is een kopie van Bronverbinding, maar dan los van de echte Bron. Van God los.

Een totalitaire/controlestaat komt er naar mijn mening aan. De vraag is alleen: welke? Eentje aangestuurd door de overkoepelende/oorspronkelijke Bron, waarmee iedereen van binnenuit (weer) verbonden is via zijn/haar eigen Bron, in eenheid met het leven. Of eentje via een artificiële bron van buitenaf?

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl