CategorieArtikelen

Misbruik van de Godskracht: never ever again

Inleiding In Atlantis heeft de mensheid haar Godskracht misbruikt. Dat leidde tot de Val van Atlantis. Het misbruik van de Godskracht leidde tot zo’n grote onbalans dat de samenleving wel ten onder moest gaan. Immers, elke actie zorgt voor een (tegen)reactie. De reactie leidde tot het verlies van onze Godskracht, zodat we geen schade meer konden aanrichten. Want ten tijde van Atlantis was het...

You understand money, you understand life: the next step in evolution

Vooraf: voor degenen, die niets met geld hebben, geld afwijzen, een bijrol geven, een wereld zonder geld wensen of geld een overbodig kwaad vinden: in dit nieuwe artikel over geld zal blijken dat (de energie achter) geld een beschermende werking heeft tegen 5G en andere negatieve krachten voortkomend uit kunstmatige intelligentie. Er gaan dus weer een aantal heilige huisjes sneuvelen… Want wat is...

Goud en de Anunnaki

Anunnaki De oorspronkelijke mens heeft de mogelijkheid om lood in goud om te zetten. De Anunnaki (de scheppingsgoden uit de Soemerische verhalen) hebben ons beperkte fysieke lichaam gecreëerd, maar het oorspronkelijke bewustzijn gaat altijd mee, alleen afgesloten. Bewustzijn opent de weg naar je oorspronkelijke zelf. De Anunnaki hadden goud nodig om hun planeet te beschermen. Zij konden echter...

Banken

Banken hebben het alleenrecht over het wettelijke geld. Alleen zij mogen geld scheppen. Ze hebben ook kluizen; in het verleden met name bedoeld om goud te bewaren. Maar wat is het nut nog van een bank, wanneer jij weer het beheer over je eigen geld neemt, over jouw goud(enbewustzijn), jouw Godsbewustzijn (dat is allemaal verbonden via M-O-N: money (geld) en monade (God))? Misschien is het...

Goudwaarde

Geld, niet afkomstig uit je eigen Bron, heeft geen waarde. Dat blijkt momenteel uit de huidige monetaire systemen, waarbij het (bank)geld puur gebaseerd is op vertrouwen en niet gedekt wordt door fysiek goud. Het is slechts van tijdelijke aard. Vroeg of laat stopt dat vertrouwen. Zonder gouddekking kan (bank)geld gemanipuleerd worden. Alleen geld afkomstig uit eigen Bron heeft reële waarde, omdat...

Geld, evolutie van de mens en ki: to go beyond, where no ego has gone before

voorbij het egodenken gaan: een nieuwe kijk aannemen Veel mensen ervaren in deze tijd zwaarte, vermoeidheid, ziekte en weerstand in hun ascensieproces. Ascensie betekent het verhogen van je trilling(sgetal). Dat betekent dat alle aanwezige zwaarte in de vorm van oude mentale en emotionele patronen, gewoonten, programmeringen, overtuigingen losgelaten mogen worden, in die zin dat je een andere...

Overvloed door Meesterschap!

Definitie van Meesterschap Meester zijn betekent op eigen benen staan, in je kracht staan, onafhankelijk zijn, individu, specialist, volledig vrij zijn in je doen en laten, wederkerigheid en leven vanuit Licht en onvoorwaardelijke Liefde. Daarbij zijn integriteit, oprechtheid en zuiverheid essentieel: onbevlektheid dus. Standing alone doesn’t mean you’re alone.It means you’re strong enough...

Overvloedsbewustzijn (deel 2)

Overvloed is een staat van zijn, waarop ieder mens zich kan afstemmen, zie mijn artikel van 31 december 2017 (). Overvloedsbewustzijn is ons geboorterecht. Daarin is ieder mens gelijk. De mate van succes hangt af van iemands bewustzijn. Blokkades, beperkende gedachten en negatieve overtuigingen en gevoelens blokkeren je verbinding met jouw eigen overvloedsbewustzijn. terugkeer van draken...

Terugkeer van de verloren zoon: finding your way home

De verloren zoon is het kind dat gebonden aan emotionele programmering (elkaar moeten helpen en alles delen onder het mom van solidariteit). De terugkeer van de verloren zoon is de zoon, die vrij is gekomen uit de emotionele programmering en terugkeert naar zijn midden. Dan ontstaat het gelijkbenige kruis. Vandaar uit kan de opbouw van de Tempel naar de Hemel plaatsvinden: de weg terug naar huis...

Becoming full circle: je weer verbinden met je eigen goud; The last Templar – the final chapter: Return of the Dragon!

Vooraf: lezers van mijn vorige artikelen weten dat ik geen voorstander ben van een onvoorwaardelijk basisinkomen, omdat het spirituele leringen en universele wetten schendt (leringen en wetten, welke spirituele voorstanders zelf verkondigen over hoe het zou moeten). Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is overvloed op een natuurlijke manier aan te trekken, meegaand met jouw eigen stroming...