Banken

B

Banken hebben het alleenrecht over het wettelijke geld. Alleen zij mogen geld scheppen. Ze hebben ook kluizen; in het verleden met name bedoeld om goud te bewaren. Maar wat is het nut nog van een bank, wanneer jij weer het beheer over je eigen geld neemt, over jouw goud(enbewustzijn), jouw Godsbewustzijn (dat is allemaal verbonden via M-O-N: money (geld) en monade (God))? Misschien is het spirituele aspect van een bank wel dat het goud bewaart, totdat ieder zijn/haar eigen aandeel in het goud (goudenbewustzijn/Godsbewustzijn) opeist.

Moet je je dan nog druk maken om wat allemaal een bank doet?? Is dat dan nog wel relevant?? Is het niet veel belangrijker om jouw overtuigingen op geld te onderzoeken ipv bezig te zijn met wat banken doen en hoe het banksysteem zou moeten veranderen?? Als jij vindt dat geld niet gelukkig maakt en je wenst een gelukkig leven te hebben, hoe groot is de kans dat je dan (veel) geld in je gelukkige leven hebt?? Wat zou er gebeuren als je die negatieve overtuiging op geld los zou laten?? Zou het dan wellicht gaan stromen??

Hou het bij jezelf en stop met wijzen naar een ander. De ander is alleen maar een spiegel. Stop met nog langer slachtoffer te zijn. Alleen jij bent belangrijk! Je kunt een ander niet veranderen, alleen hoe jij erop reageert en ermee omgaat! Hoe ga jij om met geld? Ben je zelf in staat geld te genereren of ben je afhankelijk van wat aan jou verstrekt wordt? En als je al jaren een uitkering ontvangt en er niets wezenlijks veranderd is in je leven, hoeveel tijd heb je dan nog nodig, voordat je eens echt je innerlijke werk gaat? Dat je eens echt op zoek gaat waarom er geen eigen financiële stroming is?? Wat nu als je diepe en onbewuste overtuiging is dat je niets waard bent? Dat je het niet verdient?

Het wijzen naar anderen is typerend voor het groepsbewustzijn. Men weet niet wie men werkelijk is en kent zichzelf niet, want men zit vast/opgesloten in een groep(sstructuur)/het groepsbewustzijn/de collectieve geest, waarvoor men zich dient weg te cijferen, want dienstbaar zijn aan de groep staat voor. Dat kan ook niet anders, want men is er totaal meeverbonden. Hoe kan iemand dan weten wat zijn/haar krachten en unieke kwaliteiten zijn? Hoe kan men dan zijn/haar eigen identiteit en individualiteit kennen? In dit groepsbewustzijn is men de eigen, unieke uitlijning met de eigen Bron kwijt en kan men ook niet tappen uit eigen Bron. Feitelijk is ieder een robot/slaaf, die taken en opdrachten uitvoert, die hem/haar worden opgedragen. Daardoor is men genoodzaakt om te parasiteren bij anderen, want delen is het grote goed in het groepsbewustzijn en alles is van iedereen. Het is echter de schaduwzijde van de Waterman (zie mijn artikel Overvloedsbewustzijn (deel 2) van 11 februari 2019 (https://5d-geld.nl/overvloedsbewustzijn-deel-2/). Waterman is het tijdperk dat we nu betreden…

Verandering begint bij jezelf! Ga jij zuiver om met geld? Zo ja, dan raakt wat een bank (of een ander) ook doet, je niet. Bovendien bankgeld is niet het enige geld, hoewel dat wel zo gepretendeerd wordt. Dus brengt een nieuw banksysteem daadwerkelijk iets nieuws, als het eigen bewustzijn niet verandert? Als de eigen negatieve overtuigingen op geld niet verwijderd worden? Uiteraard wordt men zich wel bewust wat de bank fout doet, maar niet wat diens eigen aandeel erin is! En zo blijft het vinger wijzen en oordelen verder gaan en verandert er feitelijk niets. De uiterlijke wereld is immers een afspiegeling van iemands bewustzijn of het collectieve bewustzijn. Als men klaagt over het parasiteren van de banken/de elite/de rijken, dan mag de klager zich eens gaan afvragen wat hem/haar triggert en onderzoeken wat zijn/haar feitelijke gedrag is.

Patrick Scheers

Download pdf document