Goud en de Anunnaki

G
Anunnaki

De oorspronkelijke mens heeft de mogelijkheid om lood in goud om te zetten. De Anunnaki (de scheppingsgoden uit de Soemerische verhalen) hebben ons beperkte fysieke lichaam gecreëerd, maar het oorspronkelijke bewustzijn gaat altijd mee, alleen afgesloten. Bewustzijn opent de weg naar je oorspronkelijke zelf. De Anunnaki hadden goud nodig om hun planeet te beschermen. Zij konden echter hun eigen innerlijke goud niet meer vinden door een gebrek aan vertrouwen. Via de door hen gecreëerde fysieke mens konden ze weer bij goud. Maar dan moet je wel iemand overheersen. Daarom is de fysieke mens slaaf van de Anunnaki geworden/geweest, omdat de mens goud kan vinden. Zo binnen, zo buiten: innerlijk goud, dan ook uiterlijk goud en in buitenwereld vinden.

Zodra wij als mens ons eigen goud vinden, ons openen voor ons eigen gouden levensstroom, kunnen alle andere zielsdelen/hogere delen ook weer aansluiten op de gouden levensstroom: de gulden middenweg (golden ratio). Zoals ik in mijn artikel van 13 januari 2019 (Terugkeer van de verloren zoon: finding your way home) geschreven heb, is voor mijn gevoel bij elke val in bewustzijn angst vrijgekomen. Angst is schaduw/donker. Die angst is niet opgelost, omdat in licht en liefde schaduw niet zichtbaar is. Vervolgens kwam bij elke volgende val meer angst vrij. Angst is zwaarder dan licht, heeft een lagere trilling dan licht, dus zakt naar de bodem. Uiteindelijk is er zoveel zwaarte/angst opgehoopt, dat het een eigen wereld is geworden. De hele schepping raakte door die ophoping van zwaarte verstopt. Er ontstond een wereld van angst, afgesloten van het eigen Licht, waardoor parasiteren en manipuleren de enige manier van overleven was. In de dualiteit van 3D kon deze gigantische onbalans eindelijk zichtbaar worden.

Wij – als mens – zijn hier om die verstopping op te lossen: ons eigen aandeel in de angst afkomstig uit de verbinding met onze Bron/Licht. Dat stuk schoonmaken (Jezus’ weg door de duisternis) zorgt dat in/voor de hele lijn weer goud beschikbaar wordt. Alle zielsdelen/hogere delen kunnen daarop weer aanhaken, indien en voorzover zij ook terug willen keren naar het Licht, naar het midden. Die delen, die terug willen naar het Licht, zullen jou ook ondersteunen, vanuit gelijkwaardigheid, omdat zij rol als mens erkennen. Jij delft het goud en stelt goud beschikbaar voor jouw hele Goddelijke lijn, zonder het af te geven. De schepping kan weer verder evolueren, in harmonie en balans.

Een basisinkomen, uitkering en alle andere vormen van inkomens- en/of vermogensoverdracht (kortom: het parasiteren op de energie van een ander) verhinderen het delven van je eigen goud en het gronden van jouw goudenbewustzijn. Zelfs passief inkomen verhindert dit, want jij handelt niet. Hoewel het wel kan zorgen voor overvloed, is van jouw kant geen actieve inspanning meer vereist. Het is echter essentieel is dat jij handelt, vrucht draagt, jouw Godskwaliteiten uitdraagt/deelt. Jij kunt alles in goud veranderen. Dat is de kwaliteit van de oorspronkelijke mens: lood transformeren in goud (een lagere trilling verhogen in een hogere trilling).

Vanuit mijn gevoel heeft de oorspronkelijke mens – vanuit vrije wil – dan ook bewust met de Anunnaki samengewerkt om ons fysieke lichaam te creëren. Op die manier kunnen wij als de oorspronkelijke mens de zwaarte (angst) transformeren naar het Licht. Teksten als ”wij zijn hier gekomen om licht en liefde te brengen en de Aarde te bevrijden van een duistere tirannie”, “wij zijn hier niet gekomen om op te gaan in de samenleving”, “alles is van iedereen” en “we moeten delen onder het mom van solidariteit (emotionele programmering) slaan voor mijn gevoel en kijk dan ook volledig de plank mis en miskennen volledig de functie van 3D. Wij zijn hier om te midden in de samenleving te staan en te laten zien hoe belangrijk het is om de eigen weg door de duisternis te lopen, zodat angst transformeert in Licht. Niemand kan de weg van een ander lopen of schaduw van een ander opruimen. Niemand!

Om je eigen weg te vinden dien je individu te zijn, zodat je kunt zien wat jouw aandeel in de angst is, welke afkomstig uit jouw eigen lijn met jouw Bron/Licht. Je neemt dan je eigen financiële stroom weer in eigen beheer. En daarmee neem je ook weer je Meesterschap ter hand en neem je jouw plek in de Flower of Life in. Je bent dan een Pilaar van Licht geworden. 3D laat zien wat er gebeurt, als je niet langer meer je eigen gouden stroom beheert: er ontstaat een gigantische onbalans dat leidt tot overleveringsstrategieën en -tactieken, gebaseerd op parasitisme en manipulatie onder het mom van schijnsolidariteit, liefde, licht en eenheid (groepsbewustzijn). Vanuit het groepsbewustzijn is je eigen aandeel zien niet mogelijk, want er is geen afbakening, alles loopt in elkaar over, is verstrengeld en zit letterlijk in de knoop. Dat veroorzaakt een opstopping en stagnatie in de evolutie.

Het vinden van je eigen Godsbewustzijn betekent het veranderen van je bewustzijn. En juist de huidige jaren bieden de mogelijkheid om je bewustzijn te veranderen. Ongeacht in wat je financiële situatie is: op het moment dat jij bereid bent jouw aandeel in de angst te gaan aanpakken, krijg je hulp. Ook van de schaduw, wellicht zelfs van de schaduw, want de schaduw krijgt de mogelijkheid om weer terug te keren naar het Licht. Ik ken bijvoorbeeld mensen, die op dit moment een uitkering ontvangen, maar actief bezig zijn hun bewustzijn te transformeren. Ze hebben minder verplichtingen en hoeven aan minder verplichtingen te voldoen. Hun bereid biedt die ruimte. Tegelijkertijd betekent het veranderen van je bewustzijn ook dat de oude patronen er alles aan zullen doen om hun positie te behouden. Ze zullen al je pogingen saboteren en onderuit halen, althans proberen. Aan jou of je blijft staan of toegeeft. Een programmering of patroon doorbreken vereist consequent en constant oefenen, tot het moment aanbreekt dat het nieuwe bewustzijn beklijft. Herhaling is de kracht om patronen en programmeringen te doorbreken. Dat vereist discipline, volharding, doorzettingsvermogen en volhouden (zie mijn artikel van 30 juni 2019 (Geld, evolutie van de mens en ki). Tot die tijd is het hard werken.

Claim jouw eigen geld, via jouw eigen lijn, zodat je je midden hervindt en uit de dualiteit kunt komen!

Patrick Scheers

Download pdf document