Overvloed door Meesterschap!

O

Definitie van Meesterschap

Meester zijn betekent op eigen benen staan, in je kracht staan, onafhankelijk zijn, individu, specialist, volledig vrij zijn in je doen en laten, wederkerigheid en leven vanuit Licht en onvoorwaardelijke Liefde. Daarbij zijn integriteit, oprechtheid en zuiverheid essentieel: onbevlektheid dus.

Standing alone doesn’t mean you’re alone.
It means you’re strong enough to handle things all by yourself.

Maar meesterschap betekent ook bereid zijn je schaduw aan te kijken. Het is immers buitengesloten Licht, dat ooit deel was van jouw wezen (of hogere delen van jouw Goddelijke uitlijning), maar door trauma’s en beschadigingen afgesloten en buitengesloten is. Dat Licht bevindt zich in de schaduw/duister en wil terug naar het Licht. Terug naar waar het vandaan komt. Alleen vanuit dualiteit denken we dat we duisternis moeten bestrijden, want wij zijn “Licht en Liefde”. Dat we naar een plek moeten gaan om de duisternis te verdrijven. Een veel voorkomend idee in spirituele kringen… Maar wat nou als die duisternis in feite Licht is? Dat is wat het yin-yangteken laat zien: licht bevat ook duisternis en duisternis bevat ook licht. In de Egyptische mythologie is dit te lezen in het verhaal dat Seth Osiris doodde, omdat Seth jaloers was op Osiris. Seth staat voor het ego dat verbonden is met de trauma’s ed wat in de duisternis verblijft, en doodde Osiris. Osiris was een koning en een koning is rijk. Maar voor mijn gevoel vertegenwoordigt de oude Osiris ook het licht(denken) dat de schaduw niet erkent of wil erkennen. Daarom wordt hij door Seth in 14 stukken gehakt. 14 is verbonden met het gevoelsdeel. Alleen door de pijn van de duisternis te voelen helen we opgelopen trauma’s, verwondingen en beschadigingen. Via voelen herstellen we de heelheid in onszelf, zoals we waren, voordat we de schaduw buitensloten. Isis (voelen) haalt Osiris terug uit de dood, zodat de nieuwe Osiris geboren kan worden.

Naast dat Licht ook duisternis is en andersom heeft duisternis ook een beschermende functie voor het gekwetste Licht. De duisternis geeft de grens aan. Alleen als je een bepaalde mate van zuiverheid (bewustzijn) hebt ontwikkeld, valt de duisternis je niet aan en toont het Licht zich, zodat het Licht niet opnieuw wordt misbruikt. Het ontwikkelen van bewustzijn gaat alleen maar als je bereid bent de schaduw aan te kijken. Een mooi voorbeeld van dat een duistere plek ook Licht bevat, is het kasteel van Butrón in Spanje.

Ik had dat bezocht, omdat – toen ik daarvan foto’s zag op internet – ik daarnaar toe werd getrokken en ik het prachtig vond om te zien. Ter plekke had ik zelf een aantal foto’s ervan gemaakt en nadien op Facebook geplaatst. Een vrouw ervaarde het als een duistere, zware plek. Toen ik mijn ervaring deelde, kon zij bij de tweede keer kijken wel het Licht van die plek wel zien.

Een ander mooi voorbeeld is Doarson in Bosnië. Dat is een gebied met een krachtige en zachte vrouwelijke energie. Op een heuvel een eindje verderop staan de ruïnes van een vierkant fort/kasteel. De reisleider van de Bosnië-reis vertelde dat daar de Romeinen hadden gezeten en de wijde omgeving controleerden en verstoorden, dus ook Doarson. Hij wilde om die reden daar ook niet naar toe gaan, omdat alles wat je die dag had ervaren in de zachte vrouwelijke energie teniet gedaan zou worden… Dat geloofde ik niet en juist om die reden begon de plaats me aan te trekken. Hij raadde echter af om daar nar toe te gaan, op eigen houtje. Toch ben ik gegaan, net zoals een andere man van de groep. Toen ik aankwam bij het fort/kasteel, voelde het totaal niet Romeins. Ik was al eens in Rome geweest, dus de energie van de Romeinen herkende ik. Ook de bouwstijl was niet Romeins. Het voelde veel eerder dat het al was, voordat de Romeinen in de streek arriveerden, en dat zij het gekregen of veroverd hebben. En ineens bleek ‘alle dreiging’ een gedachtespinsel te zijn geweest. Dat het bouwwerk mannelijk was, was duidelijk, maar het voelde veel meer dat het bouwwerk een beschermde functie tov Doarson had, zodat Doarson beter kon functioneren. Later met de groep deze ervaringen delend bevestigden de andere deelnemers – allemaal vrouwen – mijn gevoel: het fort/kasteel had in eerste instantie een beschermende functie ipv een controlerende functie. De controle ontstond pas, toen de Romeinen hun intrek erin namen.

Zo zie je maar: “niets is wat het lijkt en alles is precies, zoals het moet zijn”. Vanuit verschillende lagen kun je iets benaderen. Duisternis bevat Licht en Licht bevat duisternis. Vanuit welke laag je iets benadert, heeft met het bewustzijn van dat moment te maken. Is je bewustzijn gegroeid en ga je nu naar een plek, waar je ooit al geweest bent, dan ervaar je nu dingen anders. Je bewustzijn is meer open geworden en (innerlijke) blokkades zijn verwijderd. Op deze manier sta je in het midden, neutraal en zonder oordeel. Alles dient en heeft een functie. Voor de persoonlijkheid niet altijd even makkelijk en de uitdaging daarbij is in stilte gaan, uit je emotie en terug naar je midden. Je persoonlijkheid wil bewegen, terwijl rust geboden is.

De weg naar meesterschap is een weg vol beproevingen. Beproevingen om je verwondingen te helen. Wel kan een ander je de weg wijzen en aanreikingen geven, maar jij bent degene die het doet/moet doen. Dat doen leidt tot bewustwording: dit werkt wel en dat werkt niet. Je leert onderscheiden, doordat je bewustwording voor ervaring zorgt en dat zorgt voor gevoel. Er is doorleving. Als je ooit meesterschap op financieel gebied wenst te worden, zul je moeten leren helemaal zelf, op eigen kracht, je inkomen te genereren. Zolang je ergens op terug kunt vallen, is er houvast en dat voorkomt dat iets kan stromen/vloeien.

De Kerk is een kei in het onbewust houden van de mensheid: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Door bewustwording worden Gods wegen zichtbaar. Intentie en focus zijn dan als een zwaard, die door mist en sluier snijdt, zoals een warm mes door boter. Meesterschap begint met moeiteloosheid, stroming, in rust en met vertrouwen kunnen blijven staan zonder de drang hebben iets te moeten doen, te willen wijzigen of in te grijpen (oordeel). Dat komt allemaal voort uit emotie. Dat is de emotionele programmering. Ipv een wond/trauma/schaduw aan te kijken en bewustzijn te krijgen op wat het te vertellen heeft, wordt vanuit de emotionele programmering de Mantel der Liefde erover heen gelegd (zachte heelmeesters maken stinkende wonden), omdat alles Liefde en Licht is. Dat is wat een onvoorwaardelijk basisinkomen, gratis geld en soortgelijke ideeën ook doen. Wonden, trauma’s en pijnen uit het bewuste houden.
Dat wordt versterkt door het groepsbewustzijn, waar men opgaat in de massa en onbewust wordt of te weinig bewust is van zichzelf.

Meesterschap versus groepsbewustzijn

Willemien Timmer schrijft in deel 5 van haar artikel ‘Wanneer de magie haar glans verliest’ over het groepsbewustzijn, gebaseerd op haar eigen ervaringen in Egypte, waar het groepsbewustzijn nog sterk aanwezig is, het volgende:

“Wat echter sterk verweven is met dit veld is, is de diepte van overleving. Die kennen we hier in Europa/ Nederland uiteraard ook, maar ook deze is van een totaal andere aard en golflengte dan hoe de Egyptenaren deze kennen. Echter dat veld van overleving is de grootste drijfveer die aanstuurt in het collectief bewustzijn van het Egyptische volk. Het zit ingebakken en het maakt niet uit hoeveel bewust makende gesprekken je ook voert met deze of gene, het kwartje landt niet, omdat individualisatie nog ergens op de laatste plek staat. En groepsbewustzijn nog veel sterker de overhand heeft. Ook dat is een van de verschillen met Europa.

In Europa zijn wij al veel meer en langer bezig om een individueel bewustzijn te ontwikkelen en ons ‘vrij te vechten’ van het massabewustzijn, in zekere zin dan. In Egypte begint dat pas net. Daar is nog steeds veel meer het massabewustzijn bepalend en individualisatie staat in de kinderschoenen. Alles is vooral gericht op groep, gezin of familie. Natuurlijk bestaat deze uit individuele personen, maar er is een duidelijke hiërarchie waar binnen je moet functioneren. Er is een zeer strenge sociale controle en ook geloof en cultuur spelen daarin een strakke rol.

Zowel dit overleving- en armoede bewustzijn als het groepsbewustzijn zorgen er voor dat al het handelen, denken, voelen en vormgeven van ieder individu daarmee gekleurd is.”

In dit gedeelte uit deel 5 omschrijft Willemien duidelijk en helder over de effecten van het groeps-, het overleverings- en het armoedebewustzijn in combinatie met het gemis aan individualiteit. Dit sluit voor mijn gevoel precies aan hoe het groepsbewustzijn is ontstaan, zoals beschreven in mijn artikel van 1 november 2018: door de vallen in bewustzijn aan het einde van een tijdperk werd de beschaving vernietigd, ontstonden trauma’s, die niet geheeld werden, omdat een trauma schaduw/duisternis is. En duisternis wordt niet gezien in Licht. Tevens werden we bang/angstig om die trauma’s aan te kijken, want dat betekende herbeleven Een trauma is echter een beschadigd/gewond stukje van ons eigen Licht. Door het niet (kunnen of willen) helen sloten we ons langzaamaan af voor ons eigen Licht en daarmee met de rechtstreekse verbinding met de Bron. Na een aantal vallen was de verbinding dusdanig gesloten dat we bij een ander Licht moesten gaan halen: het begin van parasiteren. Dit was zonder meer al aanwezig in Lemurië, zeker in de latere periode, maar waarschijnlijk ook al voordat we in beschavingen voorafgaand aan Lemurië.

Door het naar elkaar toetrekken ontstond langzaamaan een (getraumatiseerd) groepsbewustzijn, dat gericht was op overleven (angst). Om te kunnen overleven moesten kinderen in de voetsporen van hun ouders treden. Hun eigen (ziels)ontwikkeling staat op een tweede plaats. De groep komt eerst. En acceptatie door de groep is essentieel, want anders valt men buiten de groep. Daardoor gaan mensen sociaal gewenst vertonen, omdat ze erbij willen horen. Andersdenkenden wordt de mond gesnoerd en ‘heropgevoed’ naar het gewenste gedrag binnen de groep/het systeem. Dat leidt tot haat richting andersdenkenden en mensen met ander gedrag en gewoonten. Hmm, dat was 80 jaar geleden bij onze Oosterburen ook een normale situatie geworden…

Gezonde individualiteit ontwikkelen

Het belang van het ontwikkelen van een gezonde individualiteit om meesterschap te bereiken is essentieel. Heel veel spirituele mensen verlangen terug/hebben heimwee naar Lemurië, want het vrouwelijke principe zette de toon van de samenleving ipv het mannelijke principe. Wat Willemien in het citaat over het groepsbewustzijn schrijft, voelt voor mij dat het ook in Lemurië zo was. In dat kader kan dan ook afgevraagd worden of het creëren van een nieuwe wereld op grond van groepsbewustzijn/eenheid, waar spirituele mensen op doelen – als ze het hebben over het creëren van een nieuwe wereld – wel een nieuwe wereld creëren is of het herstellen van oude wereld, die uit balans was??! Dergelijke mensen hebben moeite om zichzelf neer te zetten, (in hun kracht) te (gaan) staan en hier op Aarde te zijn, want het is zo zwaar en hard hier. Ze verlangen naar de ‘eenheid’, want daar worden ze gedragen door de groep. Maar dat is niet waar: ze hebben de mogelijkheid om van een ander te verlangen dat hij/zij deelt onder het mom ‘eenheid’. Ze hebben het recht om te parasiteren! Daarom moest die ‘eenheid’ wel ten val komen, want de evolutie begon te stagneren, toen mensen beperkt werden om hun eigen weg te volgen.

En mede om die reden is er in 3D geld: je hebt de mogelijkheid om een beperkende/beknellende groep te verlaten en een beter passende groep te vinden of helemaal je eigen weg gaan. Want alleen door je eigen weg te bewandelen kun je een rechtstreeks contact hebt met de Bron; je eigen verbinding met je eigen bron is helemaal open. Dat was in die zin het probleem met de matriarchale beschavingen, waardoor ze niet anders konden dan ten ondergaan: door het groepsbewustzijn kun je niet volledig je eigen verbinding met pakken. Wil je je eigen pad kunnen bewandelen, dan moet je los zijn van alle verplichtingen en voorwaarden. Op die manier kun en moet je vanuit wederkerigheid samenwerken met een ander ipv afhankelijkheid. Op die manier ontstaat er een nieuwe eenheid of zoals Willemien het verwoordt: “Ik heb vooral het gevoel dat juist vanuit de individualisatie (waarbij je je Zelf op elk mogelijk front doorgrond en doorleefd hebt) een nieuwe vorm van Eenheidsbewustzijn kan ontstaan. Waarin allen Een Zijn maar vanuit het bewustzijn wie zij zijn binnen het geheel. Welke unieke code/kwaliteiten gedragen worden en dus eigenlijk vanuit individualisatie in volledige gelijkwaardigheid deel zijn van het Geheel”.

Pas vanuit deze staat van zijn kan een nieuw eenheidsveld ontstaan, waarbij iedereen op een natuurlijke manier zijn/haar plek (op eigen benen staan) inneemt in het Geheel (de natuurlijke Flower of Life). Ieder mens leeft en belichaamt zijn/haar code, wat er voor zorgt dat mensen elkaar nodig hebben van gelijkwaardigheid, omdat ieder mens een eigen specialisme heeft. Er is wederkerigheid.

Digitalisering en robotisering versus een onvoorwaardelijk basisinkomen

Niet alleen new age spiritualiteit richt zich voornamelijk op het herstellen van de vroegere, matriarchale samenleving, voor de patriarchale overheersing. Dit geldt ook in het algemeen voor de huidige filosofen en denkers. Binnen dit groepsbewustzijn past een onvoorwaardelijk basisinkomen helemaal. Net zoals een basisinkomen helemaal past bij de digitalisering, waarin robots de banen van de mensen overnemen en de mensen werkeloos worden. Totale afhankelijkheid: zonder robots kan de mens het werk niet meer verrichten, want men is het verleerd, en via het inkomen wordt men afhankelijk van de verstrekker (het systeem; een staatsinkomen). In beide ongebalanceerde samenlevingen (patriarchaal en matriarchaal) is het basisinkomen een poging vanuit de wond/het ego/het systeem om balans te zoeken. Het is allemaal zoeken buiten zichzelf en iets buiten zichzelf plaatsen. De belastingheffing in combinatie met het socialezekerheidsstelsel in de huidige samenleving werkt vanuit hetzelfde uitgangspunt: het gevolg ipv de oorzaak.

In een matriarchale samenleving is het thema eigenwaarde in dat geval relevant. Dienstbaar zijn aan het grotere geheel, de groep, het collectief ten koste van jezelf. Daardoor dien jezelf weg te cijferen. Hoeveel van mensen, die terugverlangen van de ‘eenheidssamenleving’ uit de matriarchale tijdperken durven een reële vergoeding te vragen voor hun energie-input (tijdsinvestering)? “Nee, het is een gave en voor een gave mag je geen geld vragen”. Dat is de standaardovertuiging, waarbij je jezelf op voorhand al tekort en een uiting is van een gebrek aan eigenwaarde en -liefde. Met als gevolg dat een onvoorwaardelijk basisinkomen als een wel heeeeel erg aantrekkelijk idee wordt gezien en vaak zelfs de oplossing van de huidige ‘oneerlijke’ verdeling.

Echter, niets is wat het lijkt, maar het is precies zoals het moet zijn. Ieders werkelijkheid is volledig gebaseerd op bewustzijn. Alles is in potentie aanwezig, maar het bewustzijn sluit en opent deuren: armoede en overvloed kunnen niet gelijktijdig bestaan, evenals leven en dood dat niet kunnen. Een beperkte eigenwaarde zorgt ervoor dat men geld/rijkdom/overvloed laat liggen en niet dat deel opeist, waar men recht op heeft ter balancering van de energie-input. En vervolgens verwijt men de rijken, omdat die het geld van de armen afpakken. De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Een gezonde eigenwaarde is een onderdeel van je oorspronkelijk zelf. Het is dat jezelf zorgt voor balans. Je vraagt een vergoeding voor de bestede tijd(sinvestering). Voor wat, hoort wat! Meesterschap en geld gaan hand in hand samen!

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document