You understand money, you understand life: the next step in evolution

Y

Vooraf: voor degenen, die niets met geld hebben, geld afwijzen, een bijrol geven, een wereld zonder geld wensen of geld een overbodig kwaad vinden: in dit nieuwe artikel over geld zal blijken dat (de energie achter) geld een beschermende werking heeft tegen 5G en andere negatieve krachten voortkomend uit kunstmatige intelligentie. Er gaan dus weer een aantal heilige huisjes sneuvelen… Want wat is het meest gehate en afgewezen onderdeel van het leven door zwevers, eenheidsworsten en armoezaaiers? Geld! En nu blijkt dat het een cruciale rol speelt in het redden van deze wereld. Het zet de wereld op z’n kop of juist weer op z’n plaats, want door de emotionele programmering is alles vervormd en staat het op z’n kop… Ga door de diepste schaduw heen om het grootste Licht te vinden.
NB: lees dit artikel met je oorspronkelijke gevoel, niet met je hoofd of emotionele gevoel.
Veel leesplezier!

Inleiding

Op het moment dat je de weg naar binnen kiest en het Pad van Meesterschap gaat bewandelen, dan kom je vroeg of laat ook (de energie achter) geld tegen, die ook in balans moet zijn. Geld dat in 3D ernstig vervormd is en wordt afgewezen door het misbruik dat ermee gebeurt; niet doet, maar gebeurt. Het is de gebruiker die iets doet met geld; geld zelf is neutraal. Daarnaast kom je (de vervorming van) het groepsbewustzijn versus het individuele bewustzijn (meesterschap) tegen, waarbij het groepsbewustzijn gebaseerd is op het elkaar moeten helpen (de schaduwkant van de Waterman, oftewel de schijnsolidariteit). Ook vertrouwen, overgave, zekerheid, basisveiligheid en meegaan met de levensstroom zul je tegenkomen. Dat zijn thema’s van het basischakra en betekent dat de eigen schaduw (zwaarte en angst) mag belichten. Tenslotte vraagt het ook hier daadwerkelijk in 3D willen zijn en 3D accepteren. Met dit alles hebben veel zwevers ontzettend veel moeite mee hebben, want voor hen is alles licht en liefde en vinden 3D te hard, te zwaar. Al deze overtuigingen zit ook opgenomen in het vervormde groepsbewustzijn, waar een zogenaamde ‘eenheidsgedachte’ leeft en de emotionele programmering van alles moeten delen bestaat, dat zorgt dat parasiteren mogelijk wordt gemaakt.

De behoefte aan Licht(energie)

Het parasitaire bewustzijn voortkomend uit het armoedebewustzijn is het bewustzijn dat alles kapot maakt. Het zorgt ervoor dat de mens gaat overleven ipv leven. Dat zorgt voor onbalans en disharmonie. De parasiet gaat op zoek naar (het) licht van een ander, omdat de parasiet afgesloten is van diens eigen licht. Zoals in mijn artikel ‘Terugkeer van de verloren zoon: finding your way home’ van 13 januari 2019 geschreven, zijn er in dualiteit altijd twee kanten. Er zijn dus ook twee kanten aan het parasiteren: het duale licht en het duale zwart (schaduw). De schaduwkant verrijkt zich ten koste van anderen door – indien nodig – te liegen en bedriegen; de lichtkant door van anderen te eisen dat ze hen inkomen verschaffen. Wat laatstbedoelde parasieten bedoelen als ze het hebben over delen in het kader van eenheid heet in 3D parasiteren. Ze praten altijd over waar ze recht op hebben. “Ik heb recht op een menswaardig bestaan”, “ik heb recht op een inkomen”, “recht op gelijke behandeling, want iedereen is gelijk” ed zijn hun uitspraken. Ze kennen rechten, maar niet hun plichten, namelijk vrucht dragen: bijdragen. En bijdragen is niet enkel aanwezig zijn in de samenleving (dat is een idee voortkomend uit het groepsbewustzijn). Nee, het is je Godskwaliteiten actief inzetten en er geld voor (durven te) vragen, zodat men zelfstandig voldoende inkomen genereert om te voorzien in diens levensonderhoud en op eigen benen staat. Dat is vrucht dragen.
En ieder van ons heeft de mogelijkheid om vrucht te dragen. Daar is iedereen gelijk in; alleen de persoonlijke omstandigheden verschillen per persoon en zijn het gevolg van zielskeuzes en -lessen. Daarbij zijn de meesten wel bereid om te werken. Sommigen echter niet en die verwachten dat zij volledig verzorgd en gedragen worden door de samenleving. Want zij zijn namelijk als hoge spirituele wezens naar Aarde gekomen om ons juist nu in deze moeilijke tijd van grote transformatie de weg te wijzen door liefde en licht te brengen. Zij moeten ondersteund worden door de maatschappij, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun Goddelijke taak??! Bezig zijn met geld is wel het laatste dat belangrijk is. Ze verkondigen dat alles liefde is, maar geld verafschuwen ze?! In de hogere sferen is er immers geen geld, enkel liefde… Koekoek, koekoek. Een timmerman is speciaal, een ambtenaar is speciaal, een bouwvakker is speciaal, een bankmedewerker is speciaal, een IT-specialist is speciaal, een advocaat is speciaal, een productiemedewerker is speciaal: everybody’s special.
Wie zorgt er daadwerkelijk voor jouw werk? Jouw baas, werkgever, opdrachtgever, klant of jij? Jij! Als jij de intentie zet om iets te gaan ondernemen, zend je daarmee een signaal naar het universum. Als de omstandigheden juist zijn, komt er werk naar je toe. Lukt het in eerste instantie, dan mag je daarbij tijdelijk (bijvoorbeeld maximaal 36 maanden geholpen worden (zonder een eindpunt te benoemen, kan tijdelijk alsnog blijvend/structureel worden)). De een heeft meer hulp nodig dan een ander. Wacht echter niet met iets te ondernemen, totdat het je komt aanwaaien. Jij dient actief te handelen. Als jij geen inspanning toont, waarom zou jij dan geholpen moeten worden?
Dit actief handelen (vrucht dragen) betekent dat men zijn/haar unieke Godskwaliteiten (passie leven) actief inzet om een bijdrage te leveren en daarvoor zelf ook een (geldelijke) vergoeding voor durft te vragen, dusdanig dat men zelfstandig in staat is een inkomen te genereren om in diens levensonderhoud te voorzien. Echter, dat actief inzetten is pas mogelijk wanneer men hier daadwerkelijk op Aarde, in 3D, wil zijn. Ook betekent dat men eerst de eigen schaduw mag transformeren en dan in dit geval met name op het gebied van geld en zelf inkomen genereren. Maar zelf geld genereren is de enige mogelijkheid om je eigen financiële stroming in beweging te krijgen en jouw Licht in de materie te brengen. Geld is immers gemanifesteerd (Goddelijke) licht. En waar zijn parasieten altijd naar op zoek en hebben ze nooit genoeg van? Op 3D-niveau gaat het altijd om geld; op energetisch niveau om licht. Naar beide zijn parasieten op zoek, omdat ze afgesloten zijn van hun eigen Licht.
Bij elke val in bewustzijn is ons Licht(intensiteit) geslonken. Elke val zorgde voor een heftige ervaring en traumatiseerde veel zielen. Een deel van het zielslicht werd buitengesloten; ons Licht werd minder intens/slonk. Naar mijn mening is dit de zielssplitsing, waar spirituele leringen over spreken. “De ziel besloot om zich te splitsen om meer en verschillende ervaringen – al dan niet – tegelijkertijd op te kunnen doen”. Ik heb nooit echt begrepen waarom een ziel zich zou willen splitsen en naar de diepte willen afzakken om een harde en beperkende wereld te willen ervaren. Iets in mij vond het antwoord “ervaring op doen” te gemakkelijk, evenals dat de Aarde een experiment zou zijn. Het voelt voor mij obv hetgeen ik in mijn artikel ‘Becoming full circle: je weer verbinden met je eigen goud’ van 1 november 2018 heb verwoord veel logischer dat de ziel – in ieder geval na de eerste val – geen keus meer had. Wellicht was er in eerste instantie een bedoeling om nieuwe ervaringen op te doen, maar na de eerste val in bewustzijn moest de ziel wel verder de diepte ingaan, want door de val was de ziel beschadigd geraakt. In Liefde, Licht en eenheid kon dat verloren zielsdeel/-licht niet gevonden worden en dus moest de ziel verder afdalen.

Eerste val in bewustzijn

De eerste val in bewustzijn was de stap uit de Bron, vanuit een bepaald perspectief, door in beweging te komen. Een stap nemen is in beweging komen. We stonden stil en ineens waren we in beweging (e-motion) gekomen. We gingen ergens naar toe, niet wetend waar de reis eindigen zou, doelloos, stuurloos en ongecontroleerd rondtollend. En een deel van ons wilde (nog) niet in beweging komen en bleef achter (splitsing/afscheiding), maar kon ook niet meer terug! Maar wilde ook niet ongecontroleerd rondtollen! Dat deel noemde zichzelf Yahweh. In de Nag Hammadi-geschriften staat geschreven dat Yahweh (de baas van de Archonten) zichzelf ziet als een jaloerse God en de Archonten zijn zijn helpers. Hij ziet de reflectie van de Hemel in de wateren, maar kan er niet meer zijn. Hij is dus buitengesloten, afgesloten van het Licht. Dualiteit heeft altijd twee kanten. De Elohim zijn de hoogste scheppingsgoden, het hoogste Licht. De Archonten zien zichzelf ook scheppingsgoden en hebben de Matrix gecreëerd. De Archonten zijn de schaduwkant van de Elohim. De ziel van de mens behoort hen toe, vinden zij. Dus vanuit mijn perspectief niks geen experiment, zoals beweerd wordt. Evenmin is 3D vanuit mijn perspectief dan gecreëerd door een aantal vervelende demonen en Archonten, die een pishekel hadden aan de mensheid. Dat leidt bovendien tot een wij/zij-verhouding, waarbij zij de schuld krijgen van onze ellende. Lekker makkelijk. Maar wat nou als het Archontisch bewustzijn ook deel is van ons, ontstaan bij de eerste val in bewustzijn? Dat behoefte heeft aan controle over de beweging, over het Licht? Dan komen zij uit ons voort (de omgekeerde wereld) en is er ineens geen wij/zij (verdeeldheid) meer, maar een andere ik (eenheid). Zou het dan kunnen zijn, dat je geholpen wordt – zij het in eerste instantie met argwaan en afstandelijkheid – op het moment dat je oprecht de bereidheid toont om je schaduwkant weer deel van jouw Licht te laten zijn? For in the end there is only Light.
Archonten zijn voor mijn gevoel dan ook het diepste gevallen Licht, dat vanaf de eerste val afgesloten is geraakt van het Licht en weer terug naar het Licht wenst te komen door het te gaan controleren, omdat ze geen andere mogelijkheid ziet/heeft.

De beladenheid van geld

Zoals ik beschreven heb in mijn vorige artikelen ‘Geld, evolutie van de mens en ki: to go beyond, where no ego has gone before’ van 30 juni 2019 en ‘Becoming full circle: je weer verbinden met je eigen goud’ van 1 november 2018, is 3D – vanuit mijn perspectief – een eigen dimensie geworden, die de mogelijkheid biedt om de verloren/buitengesloten zielsdelen agv de vallen in bewustzijn terug te vinden door het eigen aandeel in de angst te transformeren. Geld draagt de onbewuste herinnering in zich aan het misbruik van onze Gods-/drakenkracht in Atlantis. Geld is de scheppingskracht (g is de zevende letter van het alfabet en de 7 is verbonden met de scheppingskracht) van de Elohim (el) vanuit het hart (d is de vierde letter van alfabet en de 4 is verbonden met het hart). Ook nu wordt geld nog volop misbruikt voor eigen belang. Zie je de verborgen herinnering in een ander vorm: misbruik van de Godskracht en misbruik van het geld? Dat wil dus niet zeggen dat geld slecht is: het zegt alleen iets over hoe de betreffende gebruiker met geld omgaat en belangrijk vindt. Zwevers zijn hiervoor extreem gevoelig, want ze voelen de misbruikte energie achter geld uit het Atlantis-tijdperk, waardoor ze geld afwijzen. Het herinnert hen aan het misbruik van de Godskracht, waarbij de kans heel groot is dat ze zelf ook vreselijke dingen hebben gedaan met hun Godskracht en zodoende een bijdrage hebben geleverd aan die val. Dat trauma in combinatie met hun overgevoeligheid en gebrek aan gronding houdt hen vast in dit emotionele gevoel. Daarbij zorgt het trauma er ook nog eens voor dat ze blind voor zijn voor het feit dat het emotionele lichaam getraumatiseerd en vervormd is door de gevolgen van het misbruik van onze Godskracht. De emotionele programmering (het idee van elkaar moeten helpen) vergroot die vervorming. Een zwever is nagenoeg alleen maar/wil alleen maar verbonden zijn met voelen en denkt weinig, want denken is verbonden met het ego en het ego zorgt voor alle ellende hier op Aarde. Het misbruik van onze Godskracht is immers gebeurd door het negatieve ego: het ego dat voor zichzelf koos ten koste van de groep. Voor dergelijke zwevers is het nagenoeg onmogelijk om te kunnen bevatten dat uit denken verbonden met het hart nuttige informatie zou kunnen voortkomen. En als ze de informatie al lezen, dan vinden ze het zwaar of krijgen ze hoofdpijn, want het conflicteert met hun eigen ego-idealen over een mooie wereld vol licht, liefde en zachtheid. Het ego bespeelt ook het emotionele veld om een bepaald gevoel op te roepen…

Oorspronkelijk gevoel

Zodra iets echt niet klopt, dan is er een onderbuikgevoel dat aangeeft dat er iets niet klopt. Dat gaat voorbij het mentale en emotionele veld. Het is je intuïtie en komt voort uit de celherinnering van het fysieke lichaam, waarin het oorspronkelijk ligt opgeslagen. Dit oorspronkelijk bewustzijn ligt opgeslagen in onze botten. Ook hele diepe trauma’s liggen opgeslagen op botniveau. Ze zijn bijna fysiek geworden bewustzijn van mentale overtuigingen en emotionele gevoelens. Die trauma’s komen voort uit het zielsbewustzijn wat al levenslang met dezelfde thema’s loopt te stoeien om ze op te lossen, maar tot op heden niet gelukt is. Er zijn een aantal zwevers, die beweren dat dit bewustzijn (het fysieke lichaam) bewust iemands ascensie verhindert??! De arrogantie van het licht tav 3D en de zwaarte is soms niet in woorden uit te drukken. Totaal geen respect en begrip voor 3D, geen dankbaarheid voor het fysieke lichaam dat iemands bewustzijn draagt en hier echt niet willen zijn! Het is immers het zielsbewustzijn van de betreffende mens dat het fysieke lichaam vormt.
Om een emotie echt tot in de kern aan te kunnen pakken, is gronding nodig, oftewel aanwezig zijn in je basischakra. Een emotie is altijd in beweging, uit het midden, zodat het kan blijven bewegen. Natuurlijk is beweging essentieel (want anders staat alles stil), maar zonder gronding, is er geen (doel)gerichte sturing en neemt de beweging een loopje met jou…: emotional rollercoaster. Ben jij baas over jouw emotie of is de emotie baas over jou? In augustus 2019 ben ik in het Taganay National Park in het Oeral-gebergte geweest. Oeral: het oorspronkelijke (oer) al, dus voorbij alle verstoringen. De code van Taganay betekent: de blauwdruk/potentie van de Bron (t = 20) kunnen gronden (a), de scheppingskracht (g) kunnen gronden (a), het gevoel/veertiende deel (n = 14) kunnen gronden (a) en de mogelijkheid hebben om rechtstreeks toegang te hebben tot de etherische blauwdrukken (y = 25). Omdat het Taganay National Park in het Oeral-gebergte ligt, biedt het de mogelijkheid om voorbij alle verstoringen ed te komen. Het is miljoenen jaren oud, bijna ongerept vanwege zeer beperkte menselijke activiteiten en verbonden met de maan. Dus de oorspronkelijke, onvervormde energie is nog volop aanwezig. Volgens de verhalen draagt de berg (Taganay) de maan.

Taganay: the mountain carries the moon

Mijn uitleg daarvan is: maan is emotie, berg staat voor aarding/gronding, oftewel Taganay biedt de mogelijkheid om voorbij alle verstorende emoties te gaan en je oorspronkelijke gevoel te bereiken, zodat je in je midden bent. Want zit je eenmaal in een emotional rollercoaster, dan kan het een eeuwigheid duren, voordat je tot stilstand komt. En iedereen in deze wereld/Matrix is in meer of mindere mate verbonden aan de eindeloze beweging van die emotional rollercoaster. De behoefte aan rust, stilstand, controle, eruit loskomen is groot. Daarvoor is gronding/veilige bedding nodig. Een bijkomend effect is dat de gronding/veilige bedding er tegelijkertijd voor zorgt dat de behoefte aan controle losgelaten kan worden, omdat er weer een natuurlijke grip op de beweging/situatie is: men kan meegaan met de flow en daarbij sturing geven zonder te controleren.
Het oorspronkelijk bewustzijn is ook te vinden in rotsen, stenen, kristallen, mineralen en de bomen in (oer)bossen. Bomen kunnen immers door gesteenten heen groeien. Zowel bomen, stenen ed kunnen dus helpen om bij het oorspronkelijke bewustzijn te komen. Bovendien blokkeren bomen de 5G-straling, zoals het goudenbewustzijn ook doet.

Transformeren van de eigen schaduw

“He who conquers others is strong; he who conquers himself is mighty” – Lao Tzu
Het transformeren van de schaduw is echter de enige mogelijkheid om meer Licht te vergaren en verder te kunnen gronden en zelf (meer) vrucht te (kunnen) gaan dragen.
Elke laag die men afwerkt, elke schil die men afwerpt, betekent meer (eigen) Licht en de potentie om meer vrucht te dragen. Dat geldt ook als men aan de slag gaat met thema’s gerelateerd aan het basischakra. Meer Licht zorgt vruchtbaardere grond, wat betekent dat men beter vrucht kan dragen. Die vrucht levert geld op en zorgt ervoor dat afhankelijkheid, Licht nodig hebben van een ander en slachtofferschap wordt omgezet in onafhankelijkheid zelf Licht genereren en verantwoordelijkheid nemen voor diens eigen leven, oftewel Meesterschap. Ook zorgt het ervoor dat geld niet langer meer hoeft te worden afgewezen, omdat men zichzelf weer op waarde weet te schatten en te waarderen. Men herwaardeert zichzelf; dat is de herwaardering van het geldsysteem. Daarbij hervindt men diens midden en kan op eigen benen staan, omdat men uitgelijnd is met de eigen Goddelijke Bron en daardoor kan tappen uit eigen Bron (kwaliteit van de Tempeliers). Daardoor kan men diens eigen plek in de natuurlijke Flower of Life weer innemen en niet een plek toegewezen krijgen, waar de samenleving vindt dat iemands plaats is. Ook bepaalt het systeem niet de hoogte van de vergoeding. Ik ken een vrouw (zij is werkzaam in de alternatieve geneeskunde, die steeds de mening was toegedaan dat de BTW-verhoging ervoor zorgde dat zij minder klanten had. Nadat zij dieper in haar vertrouwen en eigenwaarde (basischakra) kwam, veranderde de situatie. Inmiddels komen de klanten van de andere kant van het land naar haar gereden om een consult van haar te krijgen en bepaalt zij de prijs. Omdat ze het waard is! Door het innemen van de eigen plek in de natuurlijke Flower of Life schept men weer in harmonie met het universum en ontstaan er scheppingen gebaseerd op de Heilige Geometrie. Die zijn altijd in balans en overvloedig.
Een ander belangrijk aspect voor het belichamen van het Godsbewustzijn is integriteit: denken, voelen en handelen moeten één zijn. Dat houdt in: doen wat je zegt, practice what you preach en walk your talk (het integriteitsbeginsel). Onvoorwaardelijke liefde prediken en vinden dat een ander moet delen is in tegenspraak met elkaar. Moeten delen heeft immers niets te maken met onvoorwaardelijke liefde, maar met dwangmatigheid voortkomend uit voorwaardelijkheid. De vrije wil en keuzevrijheid van de een moet wijken voor het belang van een inkomen van een ander. Dat rijmt niet met elkaar. Het recht van de een mag nooit ten koste gaan van het recht van de ander. Onder het mom van de schijnsolidariteit gebeurt dat echter wel. Daarom schenden een onvoorwaardelijke basisinkomen, gratis geld en verplichte inkomens- en vermogensoverdrachten obv zogenaamde solidariteit het integriteitsbeginsel. Dit is iets wat zwevers en eenheidsworsten niet kunnen begrijpen, omdat zij een andere uitleg geven aan het begrip ‘onvoorwaardelijke liefde’ en daardoor blind zijn voor het feit dat hun feitelijk handelen niet overeenkomt met hun ideeën en leringen.

5G

Blijft men echter weigeren het eigen aandeel in de angst op te lossen, dan blijft men (vanuit) onbalans en disharmonie scheppen en kan er hooguit een nabootsing zijn van het oorspronkelijke Goddelijk, het Goddelijke waarvan we zijn afgesloten na de Val van Atlantis. De huidige wereld laat zien waar dat toe leidt: kunstmatige intelligentie, digitalisering, bitcoin en andere cryptovaluta, robotisering, nanotechnologie, chips, 5G, enz.. In zijn channeling van ‘hogere’ lichtwezens (zie: http://ver-p-lichtekost.blogspot.com/2019/06/een-spiritueel-energetische-kijk-op-5g.html) schrijft Ton van der Kroon oa: “Je creëert een technologische samenleving door je eigen systeem te spiegelen. Je creëert technologie die lijkt op het fysieke lichaam, de vloeistof, het zenuwstelsel en het energetisch lichaam. De fysieke representatie van je lichaam is bijvoorbeeld een machine die werkt volgens fysieke wetten. Elektriciteit is als het zenuwstelsel. Maar nu creëer je een nieuwe golf van informatietechnologie, van digitale technologie, die verbinding maakt met het etherische lichaam. In zekere zin neemt het zijn functie over, net zoals machines spierkracht overnemen.” … “Het (5G) is eigenlijk het vijfde element, maar in zijn technologische vorm, niet in zijn menselijke vorm. Omdat de menselijke vorm van het vijfde element de heilige geest, de geest, de ether, die goddelijke vonk is die je levend maakt”.
Een prachtige channeling via ‘hogere’ lichtwezens over de gevaren van 5G, maar geen enkele concrete oplossing aandragen… Een voorbeeld een gebrek aan (praktische) ervaring. 3D-wetenschappers waren ook tot de conclusie gekomen dat er gevaren scholen aan 5G… Maar wat is nodig om 5G te negeren? Volgens de ‘hogere’ wezens is er geen echte uitweg?!: “De enige uitweg is om je ervan bewust te worden en voor mensen om de waarheid en de gevaren en risico’s van dit systeem dat ze creëren kennen”. Best wel een negatieve kijk of niet? Lichtwezens hebben toch altijd een positieve kijk? Naar mijn mening is er wel een uitweg, namelijk het Godsbewustzijn en de belichaming daarvan, wat sinds de Val van Atlantis niet meer mogelijk is! Godsbewustzijn, want dat is hetgeen men nabootst. Het origineel is altijd sterker/krachtiger dan het kopie!! En dan komen we bij geld – goud – God (money – monade): mijn terrein.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document