Overvloedsbewustzijn (deel 2)

O

Overvloed is een staat van zijn, waarop ieder mens zich kan afstemmen, zie mijn artikel van 31 december 2017 (https://www.5d-geld.nl/overvloedsbewustzijn/). Overvloedsbewustzijn is ons geboorterecht. Daarin is ieder mens gelijk. De mate van succes hangt af van iemands bewustzijn. Blokkades, beperkende gedachten en negatieve overtuigingen en gevoelens blokkeren je verbinding met jouw eigen overvloedsbewustzijn.

terugkeer van draken

Overvloedsbewustzijn is verbonden met het Godsbewustzijn. Draken zijn de hoeders van het Godsbewustzijn. Toen wij in het Atlantische tijdperk onze Godskracht hebben misbruikt, hebben de draken ons verlaten. Nu keren ze terug en daarmee ook het Gods- en overvloedsbewustzijn. Ik ben sterk verbonden met drakenenergie. Vandaar ook mijn andere kijk op geld (en dus ook meesterschap, compassie, solidariteit en onvoorwaardelijke Liefde).

Ik ben direct. Wil je dingen kunnen veranderen, dan moet je de waarheid kunnen zeggen en de vinger op de zere plek kunnen leggen, zodat de schaduw zichtbaar wordt en de kern geraakt kan worden, ook al brengt dat emotionele reacties teweeg. Emotionele drogredenen, (over)gevoeligheden en het niet mogen praten over de schaduw houden je van de kern, zodat het drama door kan blijven gaan. Hoe lang wil je blijven rondlopen in cirkels??

ego en onbewustheid

Het ego is onbewust en begrijpt helemaal niets van bewustzijn. De enige mogelijkheid voor het ego om gelijkheid van inkomen en vermogen te creëren, is herverdeling afdwingen (belastingheffing). Het is uitgangspunt is dat de zwakkeren geholpen moeten worden. Nu is er niets mis mee om mensen te helpen – denk aan ouderen en zieken; afhankelijk van hun situatie is helpen noodzakelijk -, maar als het uitgangspunt is zwakte (hij/zij kan dat niet) is dat een negatieve kijk (armoede); gelijk aan iemand, die vindt dat een halfgevulde fles half leeg is. Iemand met een positieve instelling zegt dat de fles half vol is. Uiteraard zijn beide uitspraken correct, alleen de een is start vanuit tekort en de ander vanuit overvloed.

Het inkomen, dat op die manier voor iedereen geldt, is gebaseerd op een statistisch gemiddelde (wat een gemiddeld mens nodig heeft); vergelijk het minimumloon. Wat voor de een veel is, is voor de ander weinig. Het hangt helemaal af iemands leefsituatie. Wel neemt de armoede schijnbaar af vanwege inkomens- en vermogensoverdracht, maar dat komt omdat het minder zichtbaar wordt (gemaakt).

Bewustzijn zorgt voor overvloed op maat, passend bij de leefsituatie op dat moment en blijvend. Bewustzijn op geld is daarbij nodig. Hoe bewust ga je om met geld? Maar niet alleen het idee basisinkomen, socialezekerheidsuitkering en andere vormen van inkomens- en vermogensherverdeling zijn een uitkomst van armoedebewustzijn. Ook constant korting willen hebben, dingen gratis willen krijgen, belastingontduiking en altijd maar meer, meer, meer willen komen voort uit armoedebewustzijn.

goede intenties versus meesterschap

“Maar de intentie van alle vormen van inkomens- en vermogensherverdeling zijn toch goed? Het helpt mensen”. Het gaat mij er niet om dat dergelijke manieren mensen niet zouden kunnen helpen. Het gaat mij erom dat het indruist tegen spirituele leringen en ideeën. Spirituele mensen die spreken over “in je kracht staan”, “soeverein zijn”, “meesterschap”, “bewustzijnsverandering” en “een betere wereld, waarin ieder gelijkwaardig en vrij is” spreken zichzelf op dat punt volledig tegen. Een mooi voorbeeld is verderop in dit artikel te vinden onder het kopje ‘je woorden leven’. Vanuit overvloedsbewustzijn doet het niet ter zake of er wel of geen herverdeling is; je hebt altijd genoeg.

Daarvoor is eigen verantwoordelijkheid nemen over al je handelingen vereist (meesterschap), ook wat betreft geld. Je dient zelf in staat te zijn je inkomen te genereren en onafhankelijk te zijn, kortom zelf verantwoordelijkheid voor je leven nemen. Dat kun je dan niet bij een ander neerleggen of over de drug van een ander bereiken. Meesterschap zorgt dat je uit je slachtoffersituatie komt. Onderdeel van het Pad van meesterschap is transformeren van onbewustheid, ook op geld (hoeveel (spirituele) mensen doen dat?). Je realiseert dat jij schepper bent van jouw leven; in die zin ben jij God. Meesterschap is nodig om uit de matrix te komen. Inkomens herverdelen ondermijnt dit en houdt je afhankelijk van een systeem. Je wordt niet bewuster door een inkomensherverdeling.

De weg naar de Hel is geplaveid met goede intenties en bedoelingen. Hoe leidt een onvoorwaardelijk basisinkomen tot gelijkheid, als een ander voor jou de hoogte van jouw inkomen bepaalt? Welke inspraak heb jij daarin? Jij bent één van de velen. Een volk controleren doe je door het brood (basisinkomen) en spelen (afleiding; entertainment) te geven. En dan is de goede intentie dat je van de drup in de regen raakt.

“Er is een highway to Hell en een stairway to Heaven. Zegt iets over de te verwachte aantallen”.

Uit de reacties blijkt dat verschillende mensen blij zijn met een basisinkomen. Eén reactie luidde: “It looks too good to be true”. Misschien is het dan ook zo?? If it looks too good to be true, it probably is (als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat misschien ook). A basic income eases the pain, but not the suffering (een basisinkomen vermindert de pijn, maar niet het lijden). Zolang je verbonden bent met het armoedebewustzijn, is er lijden, want het is niet jouw oorspronkelijke staat van zijn. Je bent uit je midden. Inkomensherverdeling verlicht slechts de pijn van het lijden, maar niet het lijden zelf. Ook wordt (de kern van) het lijden niet weggehaald, maar slechts naar de achtergrond verplaatst en latent blijft aanwezig. Het is net als een medicijn: zodra het medicijn is uitgewerkt, is de pijn er weer. Bewustzijn is dé oplossing.

Als iemand geen bewustzijn heeft op iets, niets belichaamt, hoe lang verwacht je dan dat datgene in diens leven blijft of kan blijven? Iets is in je leven, omdat je ermee verbonden bent, positief of negatief: zo binnen, zo buiten (Wet van Aantrekkingskracht). Geen energie kan ergens blijven hangen zonder dat het ergens op iets in jou aanhaakt. Zonder bewustzijnsverandering wordt het armoedebewustzijn niet opgelost. De verandering van deze tijd, waarin we leven, heeft te maken met verandering van bewustzijn. Het is een shift in bewustzijn. Dus afstemmen op overvloed en ermee verbinden ipv vasthouden aan armoede is de oplossing, ook voor de gewenste herwaardering van het (geld)systeem.

verschil tussen ego-denken/emotionele programmering en bewustzijn

Het basisinkomen gaat uit dat iedereen maandelijks een bepaald basisbedrag heeft om zijn/haar uitgaven te bekostigen, net zoals nu de socialezekerheidsuitkeringen. Inkomensherverdelingen zijn gericht op de ander, op een verandering van ‘wat is’. Ze zijn gebaseerd op armoedebewustzijn en ego-denken. Het ego vindt dat ‘wat is’ veranderd moet worden, want het oordeelt dat overvloed en rijkdom verkeerd verdeeld zijn. Dat komt voort uit de emotionele programmering: moeten delen met anderen en alles is van iedereen. Dat is de schaduwkant van Waterman.

Maar ‘wat is’ is de uitkomst van iemands bewustzijn, gebaseerd op diens staat van bewustzijn. We leven in een holografisch universum. Jouw bewustzijn (denken en voelen) schept jouw realiteit/wereld. Vanuit bewustzijn is er niets verkeerd verdeeld! Het is immers precies conform jouw bewustzijn (resonantie en trilling). Het ego begrijpt niets van bewustzijn en als het iets wil veranderen, dan moet dat ‘wat is’ (de ander) veranderen en niet het ego. Het is immers niet de schuld van het ego dat het niet klopt. Maar vanuit bewustzijn is het in overeenstemming met jouw denken en gevoel. Dat is een wezenlijk verschil met ego-denken!
Niets is wat het lijkt, maar het precies zoals het moet zijn.

Armoede en overvloed zijn allebei een staat van zijn. Iemand die verbonden is met zijn/haar overvloedsbewustzijn, hoeft zichzelf niet te vergelijken met een ander, hoeveel de ander verdient of meer heeft. Hij/zij kan het volledig bij zichzelf houden. Daarom leven zelfs bepaalde rijke mensen in een compleet armoedebewustzijn. Voor hen is het gras bij de buren altijd groener en vergelijken ze zich altijd met anderen. Zullen zij vanuit vrije wil gaan delen? Als een deel van hen nu al belasting ontduikt (evenals minder welgestelde mensen), denk je dat ze ineens gaan delen, zodra er een basisinkomen is ingevoerd? Nee! Hoe wil je dat bereiken? Dwang?? Lang leve de vrijheid, vrije wil en gelijkheid!!
Zolang er armoedebewustzijn is, is er ego en een ego zal nimmer uit vrije wil delen.

Daarom leven sommige mensen met weinig materiële zaken in een overvloedsbewustzijn. Zij hebben altijd genoeg. Zolang je verbonden bent met je eigen overvloedsbewustzijn hoef je geen belasting te ontduiken. Op het moment dat iemand verbonden is met diens eigen overvloedsbewustzijn, kan hij/zij delen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat is een wezenlijk verschil!

Willemien Timmer schrijft over bewustzijn en spiritualiteit, want in de spirituele wereld komt heel veel onbewustheid (ego) voor. Zie hiervoor haar artikelen reeks ‘Wanneer de magie haar glans verliest‘. Hierbij de link naar deel 1: https://apofyliet.nl/wanneer-de-magie-haar-glans-verliest-deel-1/

je woorden leven

Spirituele mensen benadrukken het belang van het transformeren van het ego. Het is het ego dat zorgt voor afscheiding en individualiteit ipv eenheid. Spirituele mensen, die voorstander van een basisinkomen zijn, leven hun eigen woorden niet en interpreteren situaties obv hoe zij vinden dat het zou moeten zijn (ego). Dat is een oordeel. Een prachtig voorbeeld ter verduidelijking van wat ik bedoel met “je woorden niet leven” is te vinden in twee artikelen van een astrologe, waarin ze zichzelf op dat punt volledig tegenspreekt. Afhankelijk van je bewustzijn zie je het als een persoonlijke aanval van mij op haar of een voorbeeld ter illustratie dat woord en daad niet synchroon lopen. Je leest wat je begrijpt. Hieronder de relevante tekstdelen daaruit.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document

——————————————————————————————-

Voorbeeld van een liquiditeitsprognose

Download het voorbeeld van een liquiditeitisprognose