Geld, evolutie van de mens en ki: to go beyond, where no ego has gone before

G

voorbij het egodenken gaan: een nieuwe kijk aannemen

Veel mensen ervaren in deze tijd zwaarte, vermoeidheid, ziekte en weerstand in hun ascensieproces. Ascensie betekent het verhogen van je trilling(sgetal). Dat betekent dat alle aanwezige zwaarte in de vorm van oude mentale en emotionele patronen, gewoonten, programmeringen, overtuigingen losgelaten mogen worden, in die zin dat je een andere kijk aanneemt. Dat zorgt voor een beperkte kijk op zaken en situaties. Zoals de huidige 3D-definitie van (bank)geld heel beperkt is, zijn ruil en (energie-)uitwisseling een veel ruimer begrip.

Een andere kijk aannemen vraagt dus wel dat we voorbij ons huidige egodenken gaan, dat beperkt is. Je kunt namelijk ook met je hart (emoties) denken, waarbij ook het gevoel meegenomen wordt. Daarbij is wel essentieel dat je gevoel zuiver is en niet dat je nog in je emotionele gevoel leeft. Eveneens vraagt het dat je het groepsbewustzijn hebt losgelaten (zie mijn artikel van 24 april 2019 ‘Overvloed door Meesterschap’). Maar dat roept weerstanden en uitdagingen op, want je dient een bepaald (gewoonte)patroon te doorbreken, waarbij dat patroon/jouw on(der)bewuste je daar wil houden.

Dat zit allemaal in de cellen van ons fysieke lichaam opgeslagen. Het fysieke lichaam is het lichaam met de laagste trilling. Meester worden betekent meester over de stof worden: mind over matter. Hoeveel zwaarte je lichaam ook bevat, het is jouw lichaam, waarvan jij schepper bent en past precies bij jou; op zielsniveau heb je jouw fysieke lichaam meegeschapen. Belangrijk is dan ook je fysieke lichaam te eren; het is per slot van rekening je Tempel, waar je Godsvonk woont. De bekende uitspraak “je lichaam is je Tempel” bevestigt dit. Daarmee wordt het belang van het eren van je fysieke lichaam benadrukt, want dat is bestemd om jouw Licht/Godsvonk te dragen.

“De derde Tempel van God is niet gebouwd door mensenhanden”. Tempel verwijst hiernaar de Tempel van Koning Salomon. Hij was een zeer rijke koning. De Tempeliers hebben destijds zijn kennis gevonden/doorgekregen, toen ze in Jeruzalem woonden. Ook hebben ze bouwkundige informatie gevonden over hoe een koepel zelfdragend wordt, zonder dat deze onder zijn eigen gewicht bezwijkt. Een zichzelfdragende constructie is gelijk een mens, die op eigen benen staat, in zijn/haar midden is en onafhankelijk is van anderen voor ondersteuning. Dit is de Tempel waar God(svonk) verblijft, jouw rechtstreekse verbinding met God is. Dat kan pas, nadat alle verwondingen/pijnpunten zijn geheeld en alle aanhechtingen zijn verwijderd, want dan kan het ego pas loslaten. Het ego is gehecht aan verwondingen en lijdt daarom ook, totdat deze geheeld zijn. Dan kan ook het ego het midden vinden en zijn alle verwondingen ed geheeld, dan kan je hele (Gods)bewustzijn in je fysieke lichaam aanwezig dus op Aarde gronden. Dat is de Hemel op Aarde brengen.

evolutie

Uitdagingen en beproevingen zorgen ervoor dat we uit onze comfortzone moeten komen. Dat betekent beweging en evolutie, want een beperking/stilstand wordt opgelost, zodat het leven weer verder kan stromen. Een basisinkomen, gratis geld en andere vormen nemen de noodzaak om die uitdagingen en beproevingen van het basischakra aan te gaan weg en daarmee de mogelijkheid om op dat punt te evolueren.

Vanuit evolutionair oogpunt zijn we vast komen te zitten in verstikkende emoties en gedachtepatronen: groepsbewustzijn. Daardoor zijn we onze verbinding met onszelf en de natuur en de dieren kwijt geraakt, omdat we ons midden hebben verloren. Juist leven in het midden maakt de rechtstreekse verbinding met God/jouw Bron mogelijk. Het verlies van het contact met ons zelf, ons midden, blijkt uit zoals het momenteel met de Aarde gaat, maar ook uit onze ademhaling. Nagenoeg alle westerlingen ademen oppervlakkig, in het bovenste gedeelte van de longen. Het bovenste gedeelte van het lichaam wordt gebruikt: hart en hoofd (denken), maar niet in de onderbuik, waar het gevoel is en ook onverwerkte emoties zijn. Die zijn nog allemaal onbewust, maar bepalen wel hoe je reageert. De verbinding met jezelf en de natuur (her)vinden is mogelijk door dieper, vanuit je buik te gaan ademhalen. Maar dat betekent wel dat je door opgeslagen verwondingen en trauma’s in je onderlichaam heen dient te gaan. Alleen dan hervind je je midden weer. Je verbinding met je eigen Bron is hersteld.

Die Bron voedt jou met levensenergie. Levensenergie is ki = chi = prana. Deze levensenergie komt rechtstreeks uit jouw Bron en voedt, verjongt en vitaliseert je. Na de Val van Atlantis zijn deze poorten afgesloten vanwege het misbruik van onze scheppingskracht. Voor mijn gevoel wordt dat gesymboliseerd door de gesloten Gouden Poort in Jeruzalem. Doordat de poorten gesloten werden, konden we niet meer bij ons eigen Licht en kwamen we in een systeem/Matrix, waarin onze scheppings- en manifestatiekracht beperkt is en we afgesloten zijn van onze eigen levensstroom. Die stroom voelt voor mij ook verbonden met drakenenergie, net zoals scheppingskracht voor mij gevoel verbonden is met draken(kracht): scheppen uit het niets. En op die manier is geld ook verbonden met de draken(kracht), omdat geld ook vanuit het niets geschapen kan worden. Geld is dan gematerialiseerde levensenergie/ki-energie, afkomstig uit jouw scheppingskracht, die je nog tegoed hebt.

draken, slangen en ki

Naast draken zijn ook slangen een heilig wezen. Net zoals er drakenpoorten zijn, zijn er ook slangenpoorten. Nu we langzaamaan werkelijk de onderste chakra’s ingaan en de onbewuste emoties, trauma’s en pijnen gaan helen, kunnen gesloten draken- en slangenpoorten weer worden geopend. Drakenkracht/levensenergie komt het fysieke lichaam binnen via het ki-punt (of de hara). Het ki-punt ligt enkele centimeters onder de navel; het bevindt zich dus in het onderlichaam. Tijdens een groepsmeditatie geleid door Willemien Timmer, waarbij op mijn verzoek werd afgestemd op ki en draken, werd haar ook een vrouwelijk ki-punt getoond. Drakenkracht is mannelijke energie. Voor mijn gevoel is het vrouwelijke ki-punt verbonden met slangenenergie. En op het moment dat deze twee energieën samenkomen (gouden draak en gouden slang) kan de kundalini (Quetzalcoatl) gaan oprijzen.

Boško Petrov (hij heeft een shiatsupraktijk: http://heliosmedica.nl) bevestigde bovenstaande:
“Ming men is het punt tussen de nieren (waterenergie), de hoofd yin en yang van het fysieke lichaam. Het wordt ook wel onze innerlijke vuur genoemd. Als deze in balans is, ontmoet het het hart (vuur, warmte). In het Taoisme wordt geloofd dat in de ming men de opgerolde slang ligt, water = memorie/geheugen. Als deze via de Hemelse kringloop in balans is, kan de slang ontwaken naar verlichting; men krijgt vleugels (denk aan de esculaap) en belangrijk is de shen (de geest/bezieling, dat via de ogen binnenkomt als licht): onze innerlijke ziel.
Wat ook interessant is, is dat de nieren in de Chinese geneeskunde lager liggen dan in het westerse model. Zij liggen ter hoogte van de navel (is aan de voorkant, yin), maar dan aan de achterkant en de ming men als centrum net als de navel, het nulpunt. De genezer van de duizend ziektes. De 13de streng is afgesloten in ons DNA: Christusbewustzijn (het goddelijke).
Je bevindingen kloppen helemaal. Nieren zijn 2 (yin en yang), yin is de slang, yang de draak en deze stijgt op via het hart naar de hersenen (alfa en theta golven). Ming men is de tussenpoort. De DuMai 20 ligt op de kruin. De Dumai verenigt zich met de DuMai 1 en de RenMai 1 in het perineum (Hemelse kringloop) en loopt via de poort en de ming men via RenMai 17 (tussen de tepels in het centrum (thirax-hart) naar de kruin.”
Aanvullend vertelde Boško: “Nieren zijn verbonden met het element water en volgens de Chinese leer met het getal 1. Daar begint alles. Daar zit je innerlijk, fysiologisch vuur. Tussen de nieren ontspruit de kundalini: kunda = heilig/innerlijk vuur; lini = licht/verlichting. Water is de hoofd yin en yang. Als alles in balans is met het hart, dan ontstaat de 8 (oneindigheid). De kleur van water is zwart.”

inwendige energiebanen van de mens

In het onderlichaam liggen het sacrale en basischakra, alsmede de nieren, de ki-punten, de hara, de kundalini en bevindt zich ook het midden. Het basischakra is verbonden met vertrouwen. Oervertrouwen kan alleen hersteld worden, zodra je in je midden bent. Zolang mensen niet vanuit hun midden leven en dus geen toegang hebben tot hun eigen kundalini-/levensstroom, kunnen de machthebbers eenvoudig de mensen controleren. Op die manier kunnen ze de levensenergie van de mensen aftappen, via trauma’s drama’s, pijn en angst. Maar naarmate mensen meer in hun midden komen en dus uit hun emoties/lijden stappen, hervinden ze dus ook hun zelfbewustzijn en soevereiniteit. Machthebbers verliezen daardoor de macht.

word Meester van je eigen leven

Met dergelijke termen word je in de spirituele wereld doodgegooid. Maar hoe doe je dat? Het universum is holografisch; het is een afspiegeling van je innerlijke wereld, jouw bewustzijn. Jouw bewustzijn bepaalt hoe je de wereld ziet en ervaart. Jouw bewustzijn is de optelsom van jouw gedachten en gevoelens. Jouw fysieke lichaam houdt (gedachte)patronen en gevoelens vast. Pijnen, klachten, verkrampingen en ziektes in je fysieke lichaam vertellen je dat jouw fysieke lichaam bewustzijn vasthoudt dat uit balans is en daardoor verstorend. Het vraagt om aandacht de oorzaak op te lossen. Dat kan alleen door daarop bewustzijn te krijgen. Medicijnen bestrijden slechts het gevolg, zodat per saldo de oorzaak/oorsprong van de pijn, verkramping of ziekte in stand blijft: daarop is het verdienmodel van de westerse medische wereld gestaafd.
Maar ook vastzitten in/aan het groepsbewustzijn zorgt ervoor dat je geen Meester kunt worden/zijn. Zoals is mijn artikel van 24 april 2019 ‘Overvloed door Meesterschap’ uitgelegd, heeft het groepsbewustzijn er belang bij dat iemand zichzelf wegcijfert en de groep vooropstelt. Op die manier kunnen mensen, die niet op eigen benen kunnen staan, energie halen bij een ander (parasiteren). Individualisme, geld en Meesterschap vormen de grootste bedreigingen voor het groepsbewustzijn. Wanneer je in je kracht staat of wilt gaan staan, neem je vanuit je natuurlijke/oorspronkelijke staat leiding over je eigen leven, op alle levensgebieden. En je gaat verantwoordelijkheid nemen voor al die levensgebieden.

het Pad van Meesterschap is vol uitdagingen en beproevingen

Dat is nodig om ‘nieuw’/’hoger’ bewustzijn te kunnen gronden/belichamen. Dat vraagt oefening, training en herhaling noodzakelijk. Vergelijk het met een zwarte band willen halen. Dat vereist ook training, geduld, beproeving, hard werk, oftewel bloed, zweet en tranen. Het resultaat is gelijk aan jouw inzet, inspanning, vastberadenheid, doorzettingsvermogen, volharding en toewijding. Er bestaat geen gemakkelijke weg naar een zwarte band. Wel kun je eenvoudig een blauwe band krijgen. Ga naar de supermarkt en koop een pakje boter van een bepaald merk met een strik erom heen. En wie weet, sla je er een deuk in. Datzelfde geldt voor geld en overvloed: alles wat voorgekauwd wordt, wat gratis is en gratis verstrekt wordt (basisinkomen, gratis geld en andere vormen), leidt niet tot diepgaande, blijvende verandering. Spirituele ambacht is vereist: herhalen, herhalen, herhalen, totdat het beklijft.

Wil je overvloed leven en ervaren, dan zal ook jouw bewustzijn daar moeten zijn: denken en gevoel moeten een zijn – eenheidsgevoel. Jouw bewustzijn is een combinatie van denken en voelen; met alleen positief denken kom je niet ver. Om overvloed daadwerkelijk te leven moeten eerst alle vormen van schaarste, tekorten, armoede en afhankelijkheden uit je systeem (gewist) worden: het oude moet plaats maken voor het nieuwe. Het gaat om bewustzijn. Hoewel alles tegelijkertijd bestaat, opent en sluit jouw bewustzijn deuren en bepaalt wat jij ervaart. Het een sluit het ander uit. Dat vereist oefening, toewijding en volharding gedurende een bepaalde periode, waarbij je aandacht en focus gericht zijn op overvloed, denken én voelen: eenheidsbewustzijn. Gedachten zijn, gedachten scheppen.

Toewijding is de kracht om je met heel je hart en ziel te geven. De herkenning van de buitenwereld geeft je de ruimte om te doen wat je moet doen. En de beproeving is de testin de aardse, alledaagse realiteit: ben je inderdaad zover, ben je in staat om je taak tot een goed einde te brengen? Je kunt ze ook noemen: overgave, gezien worden en getest worden. Zonder toewijding is er versnippering van krachten, zonder overgave is er een inhouden in je die voor afstandelijkheid zorgt. Als je niet gezien wordt, ben je een roepende in de woestijn: je zult je krachten verspillen. Zonder test geen stevigheid, zonder beproeving geen meesterschap.

we are here to blend in, so we can transform the system from the inside out

Verandering komt van binnenuit! Dat laat de film ‘The Matrix’ ook zien. Teksten als “You did not come here to blend in” betekenen: “niet meegaan met de massa, maar bewust worden en blijven staan, terwijl je in de massa/het systeem bent”. Door sommige spirituele mensen wordt het echter uitgelegd als je losmaken van deze maatschappij. Maar als je jezelf erbuiten plaatst/afzondert, op een eilandje, hoe wil je dan mensen bereiken, die in een systeem vastzitten dat je wilt veranderen? Je bent dan letterlijk een vreemde eend in de bijt. En alles wat de mens niet kent, schuwt hij. De verandering komt van binnenuit en door contact te maken met de (nog onbewuste) medemens. Dat betekent leven en opgaan IN (blend in) de maatschappij, die je wilt veranderen. Je hebt een groter/scherper inlevingsvermogen, omdat jezelf het systeem kent en weet daarvan onthecht te zijn.

Bovendien, ook spirituele mensen verliezen zichzelf in de massa. Denk aan het idee over geld, sociale zekerheid, pensioen en AOW: de zogenaamde ‘solidariteit’. Ongegronde, spirituele mensen zijn zo gericht op het oude ‘eenheids- en liefdesveld’ dat ze zich herinneren uit vervlogen tijden, dat men zich gaat afzetten tegen het systeem, met als gevolg dat men feitelijk gaat strijden. Zij beschouwen zich als Licht en Liefde en vinden dat ze hier zijn gekomen om even te laten zien hoe liefde en eenheid van het vrouwelijke werkt en het bereikt… Want zij zijn er al… Maar feitelijk lopen ze als schapen in een andere massastroom uit dezelfde Matrix van onbewustheid mee.
Het huidige systeem is echter een voortzetting van dat oude ‘eenheids- en liefdesveld’, waarnaar men zo verlangt, alleen nu opgezet vanuit het mannelijke principe. Ook buiten het systeem opgezette nieuwe samenleefvormen wijzen 3D af. Afwijzen betekent niet erkennen, niet accepteren. Dus de oplossing zal daar nooit gevonden worden, want de ene kant wordt verheerlijkt tov de andere kant. In eenheid kunnen beide kanten bestaan.

de weg door de duisternis is de weg uit Matrix

Zoals in mijn artikel van 1 november 2018 geschreven, is bij elke val in bewustzijn angst vrijgekomen. Die angsten zakten naar beneden, omdat het zwaarder is dan licht. Vervolgens heeft het een eigen wereld gevormd, leidende tot de huidige 3D-wereld/Matrix: een wereld, waarin de Godsvonk gevangen wordt gehouden, zodat duisternis ook toegang heeft tot (Bron)Licht via parasitisme. Duisternis is immers buitengesloten/verwond Licht, heeft zelf geen toegang meer tot het (Bron)Licht, terwijl de Godsvonk juist wel toegang heeft tot het (Bron)Licht. Die duisternis is altijd op zoek naar Licht voor zichzelf, want het is levensenergie, waar zij – als ze niet buitengesloten zou zijn – ook toegang tot zou hebben.

Gevangenschap is relatief. Immers, elke schepper heeft tevens de sleutel/code/informatie om uit zijn/haar creatie te stappen. Het is namelijk niet de bedoeling dat jezelf gevangen zet, toch?? Dus er is altijd een uitweg. Dat gaat door de duisternis heen, zoals Jezus heeft laten zien. Dat kunnen wij ook: ons pad door de duisternis volgen. Door de duisternis heen gaan en er weer uitkomen kan alleen als je de duisternis, jouw deel daarvan, aankijkt en heelt, zodat het buitengesloten Licht weer deel wordt van jou. Op dat moment wordt de informatie om uit de gevangenis te komen, ook weer bewust/beschikbaar. Immers, jouw schaduw/duistere deel heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Matrix. Dat deel heb je geïntegreerd door de heling, waardoor je de uitweg komt te weten. Dát is wat 3D uniek maakt: de mogelijkheid om jouw angsten/schaduw in jouw directe lijn met je eigen Bron onder ogen te komen! Die jouw rechtstreekse verbinding met God/je eigen Bron verstoren. En ineens is 3D geen slechte of duistere wereld meer, maar een (schaduw)wereld, die (h)erkend en gezien wil worden , zodat de eenheid hersteld kan worden.

“Geld houdt mensen gevangen” beweren mensen, die geld afwijzen en vinden dat er een wereld zonder geld moet komen. Je gooit dan echter de sleutel tot bevrijding weg. Immers, geld is verbonden met (eigen)waarde. En eigenwaarde met eigenliefde. Als jij dus geen of veel te weinig geld vraagt voor jouw diensten/tijdsbesteding, is dat een kenmerk van te weinig eigenwaarde/-liefde en maakt het dat anderen van je parasiteren en wellicht word jezelf ook afhankelijk van externe verstrekt inkomen, omdat je te weinig vraagt. Daarom is geld voor mijn gevoel een essentieel onderdeel om los te kunnen komen uit deze Matrix. Liefde is dé sleutel om uit deze Matrix te komen en eigenwaarde (geld) is daar een onderdeel van.
Als geld jou gevangen houdt, word dan meester over (jouw) geld, zodat jij jouw geld beheert. Word meester of blijf slachtoffer!

Overvloedsbewustzijn zorgt ervoor dat je altijd mogelijkheden blijft zien. De ene deur gaat dicht; de andere deur gaat open. Je verliest je baan, maar het nieuwe dient zich alweer aan. Positief in het leven staan: het glas is half vol. Mocht je werk vinden in een andere richting, dan biedt het tevens de mogelijkheid om andere (ziels-/Gods-)kwaliteiten te ontwikkelen, welke passen binnen jouw evolutiepad.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document