CategorieBewustzijn

Vertrouwensgeld

Ook wel fiduciair geld genoemd. Dat is geld dat in tegenstelling tot intrinsiek volwaardig geld, bijvoorbeeld gouden munten, zelf geen waarde vertegenwoordigt, maar op basis van algeheel vertrouwen, gefundeerd op wettelijke regelingen, als betaalmiddel fungeert. Bankbiljetten zijn een vorm van fiduciair geld, zie . wereld zonder bankgeld In een wereld zonder (bank)geld zal ons goudenbewustzijn...

De emotionele manipulatie: van de ene crisis naar de andere crisis

We gaan van de ene crisis naar de andere crisis: eerst de coronacrisis, toen de oorlog in Oekraïne wat leidde tot de energiecrisis en de daaropvolgende stikstofcrisis/klimaatcrisis. We worden emotioneel gemanipuleerd. Want (negatieve) emoties zijn voeding voor het Duister. Ze hebben een lage trilling. Daarom vormen positieve emoties geen voeding, want die hebben een hogere trilling. Het Duister...

Het torusveld

In onze oorspronkelijke staat van zijn hebben we een torus (appelvormige bol) om ons heen: het torusveld. “Het torusveld is een elektromagnetisch veld dat onze aura of ons energielichaam vormt. De torus leert ons dat energie zowel omhoog, omlaag als rondom stroomt. De torus stroomt in oneindige richtingen en zendt tegelijkertijd een gelijke hoeveelheid energie zowel naar boven als naar...

Pensioen vs zelfscheppend vermogen

De nieuwe pensioenwet Al enige tijd is men bezig met een nieuw pensioenstelsel op te zetten. Op staat daarover: “De samenleving verandert. We worden met zijn allen steeds ouder en we blijven niet meer ons hele leven bij dezelfde werkgever. Daarom is het belangrijk dat ons pensioenstelsel mee verandert. Het pensioenstelsel nu heeft een aantal kwetsbaarheden. Zo doen pensioenfondsen een belofte...

De beschermende werking van zuiverheid

In mijn vorige artikel ‘Financieel Meesterschap’ () heb ik geschreven over het aspect van integriteit en de beschermende werking van zuiverheid. “Zuiverheid is je bescherming tegen elke negatieve kracht, want negatieve krachten reageren alleen op innerlijke onzuiverheden”. Met zuiverheid bedoel ik hier goudeerlijk, open en transparant zijn zonder gecontroleerd te (kunnen) worden. De Archonten en...

Financieel Meesterschap

In mijn vorige artikel ‘Een nieuw geldsysteem vanuit bewustzijn’ () heb ik aangegeven dat het huidige bewustzijn van de mensheid nog te laag is om een nieuw geldsysteem op te zetten. Maar wat bedoel ik daarmee? Het banksysteem valt nog niet Velen verwachten nu dat het banksysteem valt. Astrologisch gezien is dat nu mogelijk dankzij de maasverduistering en tevens Nieuwe Maan conjunct Venus in...

Een nieuw geldsysteem vanuit bewustzijn

Al verschillende jaren en met name de maanden in 2022 is regelmatig in opiniestukken van economen, kenners, deskundigen, astrologen en mediums te lezen of in video’s te horen dat “het geldsysteem binnenkort gaat vallen”. Maar binnenkort blijft steeds binnenkort, want tot op heden is er nog steeds niets gebeurd. Wel zijn er pogingen ondernomen voor een nieuw geldsysteem op te zetten (achter de...

Constant energie weggeven: het armoedebewustzijn wordt zichtbaar

Momenteel is er heel veel berichtgeving over schaarste, tekorten, stijgende prijzen en toenemende armoede. Dat hebben we allemaal aan ons zelf te danken. In veel levens hebben we ons licht weggegeven, om bij de groep te horen, uit angst om buitengesloten of verstoten te worden. We hebben spirituele overtuigingen aangenomen dat “geld vragen voor een gave niet hoort”, dat “geld een 3D-ding is”, dat...

De misleiding door het gewonde licht

Het gewonde licht gelooft dat het Duister de oorzaak is van alle ellende hier op Aarde. Het gelooft dat nadat het duister verslagen is, we vrij zijn… Het legt de oorzaak van alles bij het Duister neer en is blind voor het eigen aandeel in de ellende. Op een directe of subtiele manier wordt het duister als de oorzaak van alle ellende gezien. Hoe vaak is in spirituele boodschappen te horen of te...

Reizen vanuit het Nu

Toen ik het boek ‘De Kracht van het Nu’ van Eckhart Tolle begreep ik dat tijd een illusie is. Elk moment, vandaag, gister, vorig jaar, over drie jaar, vindt op dat moment in het nu plaats. Toen je vorige week in de winkel was, was dat in het huidige moment, in het nu. Zo ook als je volgende maand naar die winkel gaat. In die zin bestaat tijd inderdaad niet. Welkom bij het Einde der...