Schrijver5dgeldps

De soevereiniteits-verklaring: een papieren tijger

Er zijn mensen die geloven dat ze door het uitspreken of tekenen van een soevereiniteitsverklaring of het opvragen van hun geboortetrust soeverein zijn. Nee, het is slechts een eerste stap! Iets uitspreken, oprakelen of (onder)tekenen maakt iemand nog niet soeverein. Het gaat uiteindelijk ook om daadwerkelijk ernaar te handelen. De hierbedoelde soevereiniteit houdt in dat men zelf autoriteit is...

Alles is van iedereen = you’ll own nothing and be happy

De schaduw wordt zichtbaar “Alles is van iedereen” is een kreet uit de spirituele wereld. Daaruit volgt dat alles gedeeld moet worden, want niemand kan zich beroepen op zijn of haar eigendom. Het plan van het World Economic Forum (WEF) “you’ll own nothing and be happy” is hiermee te vergelijken. Eigendom is voor het WEF/de communisten een doorn in het oog. Het moeten delen, geen eigendom kennen...

De Verlosserenergie: jij bent degene waarop jij hebt gewacht

Wie of wat geeft jou het recht om een ander te ‘redden’? Dit is arrogantie. Dat jij denkt te weten wat een ander nodig heeft. Ongetwijfeld hebben helpers vanuit de emotionele programmering het beste voor met mensen en is hun hulp oprecht en integer, maar ze hebben het recht niet. Soms is er geen recht om te grijpen, hoe schrijnend iemands situatie ook is. Je kunt nimmer een ander redden, die niet...

Werk als (dwang)middel voor het vinden van je eigen goud en je vrijheid

In de verhalen staan de Anunnaki bekend als het ras dat de huidige mens schiep en dat onze voorouders goud voor hen moesten delven, als slaven. Dat is de ene uitleg. De Anunnaki, een technologisch geavanceerd ras, maar niet in staat is machines te ontwikkelen, die goud kunnen delven… Of kunnen de verhalen ook anders worden uitgelegd? Want alles in dualiteit heeft twee kanten en niets is wat het...

The power of the mind

De geest/de mind/het brein/het intellect biedt de mogelijkheid om te denken en om jouw gevoel te verwoorden. Hierin zit ook je analytisch en voorstellingsvermogen en de mogelijkheid om te focussen. Via het keelchakra kun je expressie geven aan jouw ziel/Godsvonk via geluid, woorden, spraak en zang. Dit zijn positieve aspecten van de mind. In de spirituele wereld wordt de mind vaak als iets...

Het rode gevaar genaamd socialisme

Bij de vallen in bewustzijn hebben we het contact met de Bron verloren. Door een gebrek aan te weinig eigen identiteit stond de groep voorop. De groep(sleiders) bepaalde(n) de richting, vaak ten koste van het individu. Dit is het negatieve groepsbewustzijn. Ondanks dat de samenleving matriarchaal was, was er sociale controle. De huidige patriarchale samenleving weerspiegelt dit: de meerderheid...

Het leven als school

In de huidige maatschappij leeft heel sterk de gedachte dat zonder goede opleiding men het nooit ver zal schoppen. Maar opleiding en scholing zijn helemaal niet relevant voor het gene­reren van geld. Het enige dat het succesvol afronden van een opleiding zegt, is dat iemand de juiste antwoorden heeft gegeven. Het bedrijfsleven klaagt over de kwaliteit van het onder­wijs (zie bijvoorbeeld )...

Wees dienstbaar aan jouw Godsvonk: til het een niveau hoger

Nagenoeg alle spirituele leraren spreken over dienstbaar zijn aan de groep (service to others): elkaar helpen in het belang van de groep. De vaste lezers weten hoe ik daarover denk… Op dat moment buig je naar de ander toe en verbuigt jouw rechte lijn, de verticale as. Je kunt niet langer dienstbaar zijn aan jouw Godsvonk, verliest je individualiteit en er ontstaan afhankelijkheden, scheefstanden...

Wall Street

Wall Street is gelegen in New York. Vandaag de dag is Wall Street ongeveer het centrum van New Yorks financiële district. De term ‘Wall Street’ wordt dan ook wel gebruikt voor de Amerikaanse financiële wereld als geheel. Vanuit bewustzijn bezien vormt Wall Street een (energetische) muur tussen de mensheid en de bankiers (zij die het geld/goud van de mensheid bewaren/beheren, totdat wij daartoe...

Manifestatiekracht via in-formatie

In mijn vorige artikel ‘De Christus wordt geboren in het individu’ van 29 oktober 2020 schreef ik over in lijn zijn. Als je in lijn bent, dan kun je ook je eigen ruimte innemen. Heb je eenmaal jouw ruimte in de levensbloem ingenomen, dan kan het leven door je heen stromen. Jij bent helemaal uitgelijnd met je eigen Bron. Jij bent een verbinding tussen Hemel en Aarde: via jou kan de Hemel op Aarde...