Maak kennis met

Een andere kijk op geld: geld maakt gelukkig

Een korte samenvatting van mijn kijk op geld In spirituele en new age kringen is geld een niet geliefd onderwerp, omdat geld gebruikt wordt om mensen te controleren. Daarnaast zijn er overtuigingen dat geld niet gelukkig maakt, geld een 3D-ding is en materie losgelaten moet worden. Je kunt er niet verder naast zitten, zoals hierna uit mijn kijk zal blijken. In plaats van de spirituele leringen en...

Eenheid ontstaat vanuit individualiteit

Er zijn verschillende mensen bezig om een ander economisch stelsel te realiseren. Eén dat meer recht doet aan iedereen. Steeds zijn de onderzoekers op zoek naar een betere vorm. Naar mijn mening zien ze allemaal bewustzijn en de vrije wil van de mensen over het hoofd. Verschillende spirituele leraren vertellen dat er momenteel meerdere tijdlijnen bij elkaar komen en naast en door elkaar lopen...