Maak kennis met

Een andere kijk op geld: geld maakt gelukkig

Een korte samenvatting van mijn kijk op geld In spirituele en new age kringen is geld een niet geliefd onderwerp, omdat geld gebruikt wordt om mensen te controleren. Daarnaast zijn er overtuigingen dat geld niet gelukkig maakt, geld een 3D-ding is en materie losgelaten moet worden. Je kunt er niet verder naast zitten, zoals hierna uit mijn kijk zal blijken. In plaats van de spirituele leringen en...

Goud – God – Geld

Jouw Goud is jouw Godskwaliteit te gelde maken.Jouw Godskwaliteit is jouw passie; jouw passie leven geeft je energie.Jouw Geld is jouw energieuitwisseling ter balancering.Deze energie voedt jou: jouw goudenlevensstroom.Jouw Goud is jouw geldschepping en ook waardecreatie. Je voegt waarde toe aan de samenleving.Je creëert je eigen geld en waarde, als je met hart en ziel doet wat je leuk vindt.Dit...