Maak kennis met

Overvloedsbewustzijn (deel 2)

Overvloed is een staat van zijn, waarop ieder mens zich kan afstemmen, zie mijn artikel van 31 december 2017 (). Overvloedsbewustzijn is ons geboorterecht. Daarin is ieder mens gelijk. De mate van succes hangt af van iemands bewustzijn. Blokkades, beperkende gedachten en negatieve overtuigingen en gevoelens blokkeren je verbinding met jouw eigen overvloedsbewustzijn. terugkeer van draken...

Terugkeer van de verloren zoon: finding your way home

De verloren zoon is het kind dat gebonden aan emotionele programmering (elkaar moeten helpen en alles delen onder het mom van solidariteit). De terugkeer van de verloren zoon is de zoon, die vrij is gekomen uit de emotionele programmering en terugkeert naar zijn midden. Dan ontstaat het gelijkbenige kruis. Vandaar uit kan de opbouw van de Tempel naar de Hemel plaatsvinden: de weg terug naar huis...