Maak kennis met

De waarheid doet pijn, als je gelooft in een leugen: de (collectieve) leugen van de schijnsolidariteit doorzien

Inleiding De Nederlandse overheid is trots op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Het wordt gezien als één van de grote verworvenheden, want “niemand hoeft in armoede te leven” “Maar iedereen heeft tekort”, laat de werkelijkheid zien. Moeten we hier trots op zijn?? Een gezin heeft net genoeg geld om statistisch gezien elke maand rond te komen. Geld voor leuke dingen is niet beschikbaar. Hoe...

Harmonie

Volgens de natuurvolkeren is de westerse mens het contact met de natuur kwijtgeraakt. Om het contact met de natuur te herstellen moeten we weer in harmonie met de natuur komen. Harmonie betekent balans. De hele natuur is in balans; de huidige mens is in onbalans. Har-MON-ie is verbonden met monade en dus ook met geld (money). Geld is de verbindende factor tussen mensen. Geld is de...