Maak kennis met

Een andere kijk op geld: geld maakt gelukkig

Een korte samenvatting van mijn kijk op geld In spirituele en new age kringen is geld een niet geliefd onderwerp, omdat geld gebruikt wordt om mensen te controleren. Daarnaast zijn er overtuigingen dat geld niet gelukkig maakt, geld een 3D-ding is en materie losgelaten moet worden. Je kunt er niet verder naast zitten, zoals hierna uit mijn kijk zal blijken. In plaats van de spirituele leringen en...

De beschermende werking van zuiverheid

In mijn vorige artikel ‘Financieel Meesterschap’ () heb ik geschreven over het aspect van integriteit en de beschermende werking van zuiverheid. “Zuiverheid is je bescherming tegen elke negatieve kracht, want negatieve krachten reageren alleen op innerlijke onzuiverheden”. Met zuiverheid bedoel ik hier goudeerlijk, open en transparant zijn zonder gecontroleerd te (kunnen) worden. De Archonten en...