Maak kennis met

Een andere kijk op geld: geld maakt gelukkig

Een korte samenvatting van mijn kijk op geld In spirituele en new age kringen is geld een niet geliefd onderwerp, omdat geld gebruikt wordt om mensen te controleren. Daarnaast zijn er overtuigingen dat geld niet gelukkig maakt, geld een 3D-ding is en materie losgelaten moet worden. Je kunt er niet verder naast zitten, zoals hierna uit mijn kijk zal blijken. In plaats van de spirituele leringen en...

Gouden Tijd

Zodra de schaduw weer opgenomen wordt in het Licht, ontstaat er eenheid. Wanneer licht en donker op deze manier samenkomen, ontstaat er goud. Dat opent de weg naar het Gouden Tijdperk. Daarom is mediteren op alleen maar licht zinloos, zolang de schaduw niet wordt meegenomen. Kenmerk van dualiteit is dat er twee gelijke tegengestelde krachten zijn; allebei even sterk. Het universum is altijd op...