Maak kennis met

Het leven als school

In de huidige maatschappij leeft heel sterk de gedachte dat zonder goede opleiding men het nooit ver zal schoppen. Maar opleiding en scholing zijn helemaal niet relevant voor het gene­reren van geld. Het enige dat het succesvol afronden van een opleiding zegt, is dat iemand de juiste antwoorden heeft gegeven. Het bedrijfsleven klaagt over de kwaliteit van het onder­wijs (zie bijvoorbeeld )...

Wees dienstbaar aan jouw Godsvonk: til het een niveau hoger

Nagenoeg alle spirituele leraren spreken over dienstbaar zijn aan de groep (service to others): elkaar helpen in het belang van de groep. De vaste lezers weten hoe ik daarover denk… Op dat moment buig je naar de ander toe en verbuigt jouw rechte lijn, de verticale as. Je kunt niet langer dienstbaar zijn aan jouw Godsvonk, verliest je individualiteit en er ontstaan afhankelijkheden, scheefstanden...