Maak kennis met

Een andere kijk op geld: geld maakt gelukkig

Een korte samenvatting van mijn kijk op geld In spirituele en new age kringen is geld een niet geliefd onderwerp, omdat geld gebruikt wordt om mensen te controleren. Daarnaast zijn er overtuigingen dat geld niet gelukkig maakt, geld een 3D-ding is en materie losgelaten moet worden. Je kunt er niet verder naast zitten, zoals hierna uit mijn kijk zal blijken. In plaats van de spirituele leringen en...

De mens denkt het beter te weten dan God; van God los

Al jaren zijn wetenschappers bezig om de mens tot op DNA-niveau te leren kennen. Ook zijn er wetenschappers bezig met het klonen van dieren, denk aan Dolly het schaap. Enkele mensen, de transhumanisten, hebben de wens om de mens te ‘verbeteren’ en deze te koppelen aan machines/computers en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf Neuralink van Elon Musk is een voorbeeld hiervan, zie en . Ze denken...