Maak kennis met

Eenheid ontstaat vanuit individualiteit

Er zijn verschillende mensen bezig om een ander economisch stelsel te realiseren. Eén dat meer recht doet aan iedereen. Steeds zijn de onderzoekers op zoek naar een betere vorm. Naar mijn mening zien ze allemaal bewustzijn en de vrije wil van de mensen over het hoofd. Verschillende spirituele leraren vertellen dat er momenteel meerdere tijdlijnen bij elkaar komen en naast en door elkaar lopen...

Goud – God – Geld

Jouw Goud is jouw Godskwaliteit te gelde maken.Jouw Godskwaliteit is jouw passie; jouw passie leven geeft je energie.Jouw Geld is jouw energieuitwisseling ter balancering.Deze energie voedt jou: jouw goudenlevensstroom.Jouw Goud is jouw geldschepping en ook waardecreatie. Je voegt waarde toe aan de samenleving.Je creëert je eigen geld en waarde, als je met hart en ziel doet wat je leuk vindt.Dit...