Laat de schaduw zichtbaar worden

L

Onlangs deelde iemand in een video een boodschap van Arcturianen, waarin de Arcturianen aangaven om zo min mogelijk aandacht te geven aan boodschappen van het Duister, maw ze raadden ons aan om op te letten met wat we delen. Want als de boodschap bij de ontvanger leidt tot angst, dan creëren die angst/dragen we bij aan de creatie van de angst.

Ik deel de boodschap van de Arcturianen niet. Ipv geen aandacht te geven aan de plannen van de schaduw – The Great Reset ed – mag er naar mijn mening wel aandacht worden besteed aan alles wat de schaduw doet. Ja, ik weet dat alles waaraan je aandacht geeft, groeit. Vanuit mijn optiek is het juist nu nodig dat de schaduw in het licht komt. Dat kan alleen maar door er aandacht aan te geven. De schaduw wil gezien worden. Hoe kun je naar een gouden tijdperk van licht en vrede gaan, als er nog steeds (onzichtbaar en onbewust) schaduw/angst aanwezig is? Door eerst schoon schip te maken. De schaduw heeft zich altijd in het donker kunnen verstoppen. Daardoor was nooit voor mensen zichtbaar wat er speelde; alleen enkele mensen voelde dat er iets niet klopte.

Het onzichtbaar zijn is nu voorbij. Alleen door zichtbaarheid ontstaat er bewustzijn en van daaruit kan de men een andere, bewuste(re) keuze.

Alles waaraan je aandacht geeft, groeit

Het feit dat je aandacht geeft aan de schaduw, wil niet per definitie zeggen dat je daarmee ook voor hen creëert. Zoals ik in mijn artikel ‘Alles komt voort uit één en dezelfde Bron’ (https://5d-geld.nl/alles-komt-voort-uit-een-en-dezelfde-bron/) heb geschreven, weet het Duister ook waar Bron naar toe wil, omdat Duister ook uit Bron voortkomt. Het weten van de plannen wil niet zeggen dat je het meecreëert. Dat gebeurt bij verzet. Verzet zorgt voor frictie en wrijving. En dat geeft energie! Jouw verzet is de energie voor datgene wat je niet wilt. Het universum kent geen niet.

Maar dat wil ook niet zeggen dat je het moet laten gebeuren. Verzetten zonder verzet (basisprincipe van taiji quan (tai chi): zijn op de plaats waar de aanval/druk niet is door in de open ruimte/leegte te stappen), door te weten wat er gebeurt en wat de plannen zijn. Dat kan alleen maar door informatie te delen. Vervolgens dien je mee te bewegen en schaduw te erkennen ipv ertegen te verzetten: waar je druk voelt, wijk je en stap je de open ruimte/leegte in. Dat kan alleen als jezelf in balans en gegrond bent. Vanuit kennis kun je meebewegen, doordat zichtbaar is wat de ander wil. Wees daar waar de druk niet is. Daarvoor dien je in je midden te zijn. Op die manier heeft de schaduw geen grip op jou en neem jij de sturing/beweging over. Jij controleert de situatie zonder te controleren.

Bij gebrek aan gronding ben je een speelbal van de emoties. Angst of een andere emotie bepaalt dat hoe jij handelt. Dit zegt alles over de ontvanger. Dat is diens verantwoordelijkheid van de ontvanger. Hij/zij is zelf verantwoordelijk hoe hij/zij reageert op een gegeven situatie. Het is de taak van de ontvanger om dan te onderzoeken waar de angst vandaan komen. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. De boodschap/situatie is neutraal; de ontvanger bepaalt hoe hij/zij erop reageert!

Net zoals een virus dat jij bij je draagt, maar geen vat op jouw heeft vanwege jouw hogere trilling, maar wel kan overgaan op een ander. Of de ander daarvan dan ziek wordt, wordt bepaald door diens trilling en te leren les(sen).

Juist door de schaduw/angst zichtbaar te maken en aan te kijken kun je de schaduw gaan integreren. Van 9D tot en met 3D is er meer of mindere mate dualiteit. In al onze levens hebben wij rollen van licht en rollen van schaduw gehad. Dat betekent dat in ieder geval tot en met 9D schaduw, vervormingen en verdraaiingen aanwezig zijn en dat wij op al die lagen onze schaduw onder ogen moeten komen. De huidige onmacht die we ervaren, is het gevolg van de oorlogen op Orion. Daar is de eerste grote onmachtsituatie ontstaan.

Ipv de schaduw met de Mantel der Liefde te bedekken en geen aandacht willen geven aan de plannen van de schaduw (kop in het zand steken) is het belangrijker om de schaduw aan te kijken, zodat je jouw eigen aandeel in de schaduw kunt helen. Iedereen heeft ook schaduwlevens gehad. Zolang de schaduw niet wordt geheeld, blijft ze voortbestaan. Daarom voelt deze boodschap van de Arcturianen niet kloppend. De Arcturianen weten hoe het leven van oorsprong was, maar hun schaduw weet hoe ze de werkelijkheid kunnen verdraaien, vervormen en verbuigen. Arc is boog, precies waar verbuigen toe leidt: er ontstaan bogen/verbuigingen. Hun schaduwkant is daar meester in. De schaduw wil zichzelf ook in stand houden en zorgt er dus voor dat ze onzichtbaar kan blijven.

Ipv op belangrijke data (11-11) of poortdagen te gaan mediteren op een nieuwe wereld gebaseerd op licht, liefde en eenheid is het ook een optie om de eigen schaduwlevens op Aarde te helen, maar ook op Orion, Draco, Arcturus, Pleiaden, Sirius, Mars, Venus, Maldek en andere dimensies. Elke dimensie en sterrenstel heeft in meer of mindere mate schaduw gecreëerd. Pas als die schaduw is geheeld, komt het Licht, dat er achter zit, vrij en neemt het (eenheids)Licht daadwerkelijk toe. Waar het schaduwleven ook geleefd mag zijn, zolang het niet geheeld is, heeft het (onbewust) invloed op je huidige leven.

De Great Reset, de Great Reset of de Great Reset

Er zijn drie resetmogelijkheden:
1) de Great Reset, zoals het World Economic Forum dat ziet,
2) de Great Reset van de ‘lichtwereld’, waarin de schaduw blijft bestaan doordat de schaduw niet zichtbaar mocht worden oftewel recyclen, of
3) de Great Reset, waarbij het contact met Bron hersteld wordt.

Dat zijn allemaal mogelijkheden. Aan jou de keus. Maar wil je het contact met Bron herstellen, dan moet je je schaduw aankijken, jouw aandeel daarin helen, zodat je het Licht erachter kunt integreren in jouw bewustzijn. Dan neem je jouw ruimte in door belichaming van jouw bewustzijn. Duister/schaduw wordt Licht.

Laat de schaduw zichtbaar worden. Alleen door zichtbaarheid ontstaat er bewustzijn en van daaruit kan de men een andere, bewuste(re) keuze.

Van lichtbrenger naar Lichtdrager

Er zijn veel ‘lichtwerkers’, die hier naar Aarde zijn gekomen om ‘licht’ te (komen) brengen. Iets (komen) brengen vereist actie, handelen, doen. Het leidt vaak ook tot confrontatie met de schaduw, want de schaduw moet verdreven worden. Maar de schaduw verdrijven lost de schaduw niet op en intensiveert de tegenkracht door de confrontatie. Confrontatie leidt ook tot wrijving en dat geeft energie, voeding. Alleen door (het aandeel in) de eigen schaduw te helen en het Licht daarachter te integreren ontstaat wezenlijke verandering. Men wordt Lichtdrager. Er hoeft niet meer gestreden/gevochten te worden tegen het Duister. Men ziet dat het Duister iets te vertellen heeft, een boodschap heeft. Dat zorgt voor heling van ziel en groei van jouw Licht en bewustzijn. Hoe meer iemand diens eigen Licht draagt, hoe minder de behoefte is om te strijden voor het ‘licht’ tegen het Duister. Een Lichtdrager hoeft niets buiten zichzelf te doen om de wereld veranderen. Een Lichtdrager hoeft alleen maar te zijn en diens eigen Licht te dragen, want daar is ook plaats voor het Duister/afgescheiden Licht. Dat zorgt voor de verandering.

Over lijden

Maar om Lichtdrager te kunnen zijn moet het negatieve ego sterven. “Sterven voordat je sterft”. Het negatieve ego dat getriggerd wordt door de eigen wond/het eigen trauma. Het negatieve ego sterft na heling van de wond/het trauma. Het ego overlijdt: stapt over het lijden heen. Dan kan de balans hersteld worden, het midden hervonden worden.

Kennis is macht: informeer jezelf

Door informatie te delen wordt ook duidelijk wat Bron wil, want Duister komt uit dezelfde Bron als Licht. Daarom is het belangrijk jezelf te informeren, ook al is de informatie beangstigend en soms zelfs nep nieuws. Angst kun je overwinnen/overstijgen door heling van het onderliggende trauma. Het maakt dan zelfs niet uit of nieuws echt of nep is. Als het angst bij je triggert, ga op zoek naar de oorzaak in jou. Dat levert kennis op en kennis is macht. Op dat moment verliest angst haar macht over jou, omdat jij jouw macht terugneemt.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl