De waarheid doet pijn, als je gelooft in een leugen: de (collectieve) leugen van de schijnsolidariteit doorzien

D

Inleiding

De Nederlandse overheid is trots op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel. Het wordt gezien als één van de grote verworvenheden, want “niemand hoeft in armoede te leven” “Maar iedereen heeft tekort”, laat de werkelijkheid zien. Moeten we hier trots op zijn?? Een gezin heeft net genoeg geld om statistisch gezien elke maand rond te komen. Geld voor leuke dingen is niet beschikbaar. Hoe controleer je een volk? Geef het brood (inkomen) en spelen (entertainment)! Dat wisten de Romeinen al. En hou ze in (overleverings)angst. Angst komt voor uit het armoedebewustzijn, gebrek aan eigen Licht. Dat los je niet op door geld/inkomen te verstrekken. Daarbij gaat men totaal voorbij aan de onderliggende oorzaak. Het heeft met bewustzijn te maken. En dan klopt de scheve verdeling van de rijkdom ineens wel! Niets is wat het lijkt, maar het is precies hoe het moet zijn. Verander het bewustzijn, verander de wereld. De overgrote meerderheid van de mensheid leeft in armoedebewustzijn. Dat bewustzijn moet plaats maken voor overvloed.

Dit is de benodigde bewustzijnsshift naar een nieuwe, eerlijkere wereld: van armoede/tekort/schaarste naar overvloed! Bewustzijn ontwikkel je door je schaduw, angsten en trauma’s op te lossen en te helen. Dit is voor heel veel mensen confronterend, waardoor ze zich blijven richten op hun lichtkant, hun goede kwaliteiten, en de schaduw van hun eigen ziel blijven ontwijken. Het houdt een keer op…

Ik baseer me op universele wetmatigheden en spirituele leringen en de juiste toepassing daarvan. Dat is de rechte lijn (Fibonnaci-reeks/Golden Mean); die buigt, maar niet verbuigt. Ware spiritualiteit is simpel en eenvoudig, schrijft Eckhardt Tolle (de Kracht van het NU). Het is het (negatieve) dat het complex maakt. Uitzonderingen maken het complex en ondoorzichtig. Hoe meer uitzonderingen, hoe complexer en ondoorzichtiger het wordt. Maar volg je de rechte lijn weer, dan worden ineens een heleboel scheefstanden duidelijk. Ik weet dat verschillende mensen hiermee moeite hebben, omdat ik ze confronteer met hun eigen scheefstanden/onbalansen. Ze zijn van mening dat ik oordeel… Het is maar net hoe je het bekijkt. In dit artikel ga ik in op sociale (lees: emotionele) scheefstanden in de huidige 3D-samenleving. Alle spirituele ideeën zitten verweven in de 3D-samenleving onder de noemer ‘solidariteit’. Onder de noemer ‘solidariteit’ worden er heel veel uitzonderingen gemaakt. Slechts een enkele uitzondering is terecht. Hoewel ik in dit artikel enkele voorbeelden geef, is het niet zus of zo; het is niet zwart wit. Als de situatie zich voordoet, geeft je gevoel wel aan of er een uitzondering gemaakt moet worden. Dit gevoel laat zich niet verwoorden en exact omschrijven, wat het ego graag wil. Er wordt een uitzondering gemaakt op het moment dat het passend voelt. En dat is pas echte solidariteit, want dan handel je vanuit vrije wil. Als de ander je emotioneel manipuleert met smekende hondenogen, dan probeert hij/zij iets van jou te nemen zonder dat je dat wil. Een duidelijk voorbeeld is de reclame over een onvoorwaardelijk basisinkomen. De betreffende persoon manipuleert de kijker met smekende hondenogen, naast allerlei sociale/emotionele redenen.

Verschillende mensen beschuldigen de banken, de rijken en de elite voor de ongelijke verdeling van de rijkdom. Maar als je de universele wetten toepast, dan merk je dat alles met bewustzijn te maken heeft. “Abundance is not something we acquire, but something we tune into” (dr. Wayne Dwyer). Iemands kijk op het leven bepaalt hoe zijn/haar leven is, dus ook financieel. Als iemand voor € 5.000 een pistool en kogels koopt en vervolgens daarmee mensen doodschiet, dan zijn noch het pistool, noch de kogels, noch de verkoper én noch het geld de schuldige. De schuldige is degene, die trekker overhaalt! Maar veel mensen kijken niet verder dan hun neus lang is en geven graag de schuld van hun ellende aan een ander, want de confrontatie met hun eigen gedrag is te confronterend. Hen treft geen blaam. Het is altijd de ander. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! Als je zo in het leven staat, stop dan met het lezen van dit artikel, steek je kop in het zand, blijf je vooral slachtoffer voelen en kom maar terug als je volwassen bent geworden en bereid bent je Meesterschap op te pakken. Want het slachtofferschap wordt gebruikt om medelijden te creëren met iemand en als de ander toehapt, dan is die ander ook uit diens midden en heeft hij/zij dus ook te maken met een scheefstand. Van de regen in de drup. Het is tijd om terug te keren naar je midden.

Deze directheid is nodig teneinde om de schaduw te kunnen belichten, want anders kan de schaduw steeds ontglippen. Zwevers zullen meteen weer beginnen onvoorwaardelijke liefde en dat we lief en vriendelijk voor elkaar moeten zijn. Maar onvoorwaardelijke liefde houdt ook in duidelijke grenzen stellen en duidelijkheid, wanneer een ander je grens niet accepteert. Ik erken de waarde en kwaliteit van emoties. Zonder emotie (energie in beweging) staat alles stil. Maar als emoties het uitgangspunt vormen, loopt alles in het honderd. Wat doe je als iemand overstuur is? Dan laat je hem/haar eerst tot rust komen, waarna hij/zij zijn/haar verhaal kan doen. Dus rust – dat is vanuit het midden – is het startpunt.

Gaandeweg bij de vallen in bewustzijn (zie mijn vorige artikelen) is er een splitsing ontstaan: één die halsstarrig vasthoudt aan de rechte lijn (rechtlijnigheid) en de ander die volledig meegaat in de emoties (ongecontroleerd). Daarbij heeft het emotionele veld het gevoel (het vrouwelijke) geclaimd en is er het emotionele gevoel(sveld) ontstaan, waarop het hele systeem gebaseerd is, zoals in dit artikel duidelijk wordt. Je soevereiniteit zit in je oorspronkelijke gevoel en belichaming opgesloten. Ondanks dat voor beide kanten iets te zeggen is, hebben ze allebei ongelijk. De middenweg is zelfcontrole. Zelfcontrole is mogelijk, zodra je in balans bent en leeft vanuit je midden. Dan vind je jouw middenweg. De rechte lijn mag buigen, maar niet verbuigen, zodat de veerkracht en flexibiliteit behouden blijven.

Heel veel mensen zijn beledigd of verontwaardigd, als je hen aanspreekt op hun gedrag dat ze laten zien. Niet alleen spirituele mensen hebben deze eigenschap, de hele 3D-maatschappij zit er vol mee. De spirituele afschuw van alles wat negatief is en alleen maar de lichtkant willen zien, is doorgesijpeld in de 3D-samenleving. In het bedrijfsleven wordt het als onprofessioneel beschouwd of als een aanval, op het moment dat je iemand op diens gedrag aanspreekt. Dus ook in het bedrijfsleven mag de schaduwkant niet belicht worden. Op die manier blijft de schaduw bestaan en verandert er niets. Maar kijk wat er gebeurt op het moment dat iemand zich uitspreekt: de vrouwen in Hollywood, het seksueel misbruik door de Kerkvaders.

Ik spreek me uit over het parasitaire gedrag in deze samenleving, met name van de lichtkant, want de schaduwkant (de banken, de elite, de rijken, de koningshuizen, de geheime regering, de Kabal) is door de lichtkant al breed uitgelicht. Zijzelf niet, want zij zijn licht… Praat niet over parasiteren, als je je eigen parasiteren niet wilt zien. Onthoud dat geldt: “It takes one to know one”. Dat is het negatieve ego, waar de hele spiriwiri-wereld vol mee zit: de eigen schaduw niet willen zien en erkennen. De schaduw parasiteert op het licht. Het is allemaal de schuld van de ander. Blind voor de eigen schaduw. Vanwege deze blindheid en de weigering om het eigen schaduw (onbewuste gedrag) te onderzoeken zoekt men niet in zichzelf, maar geeft de ander de schuld. Vandaar dat er onder het mom van solidariteit gedeeld moet worden. Ook dat is parasiteren, als iemand zonder enige inspanning mee de vruchten van de andere groepsleden kan plukken. Dit mag niet benoemd worden, want dat is kwetsend… Maar wat is de reden dat iemand moet parasiteren? Maar wat is de reden dat hij/zij geen inspanning verricht? En met inspanning bedoel in fysieke inspanning. We leven in een fysieke wereld, waar alleen fysieke inspanningen erkend kunnen worden.

De Babylonische spraakverwarring

Alvorens de scheefstanden te kunnen belichten/benoemen moet ik eerst ingaan op de Babylonische spraakverwarring. Dit betekent dat mensen elkaar niet meer begrijpen. Het is afkomstig uit de Bijbel. Volgens de Bijbel strafte God na de torenbouw de aarde met een grote spraakverwarring, zodat men elkaar niet meer begreep. Dit vanwege de hoogmoed van de mensheid, die via de toren net als God de hemel wilde bereiken (zie: https://historiek.net/babylonische-spraakverwarring-herkomst-van-de-uitdrukking/95738/). Het Babylonische Rijk was een koninkrijk in Mesopotamië van 1800 v.Chr. tot 539 v.Chr (https://nl.wikipedia.org/wiki/Babyloni%C3%AB). Voor de spraakverwarring begrepen de mensen elkaar dus blijkbaar, want er zijn oudere/vroegere rijken geweest. Echter, hun geschriften zijn allemaal anders, evenals de uitspraak van de woorden.

Voor mijn gevoel heeft de Babylonische spraakverwarring dan ook niets te maken met woorden, taal, uitspraak en klank, maar met het gevoel: het voelen van de energie achter de woorden. De Babylonische spraakverwarring was het punt dat de mensheid het contact met het voelen van de energie achter de woorden verloor en vanuit het hoofd ging praten. Vanaf dat moment namen de emotionele en mentale kleuringen en interpretaties de overhand en werd de energie achter de woorden niet meer begrepen/gevoeld. Het oorspronkelijke gevoel bevindt zich in het lichaam(sbewustzijn), in de onderbuik, en is vrij van mentale en emotionele invloeden en kleuringen. Om vanuit de onderbuik te kunnen ademhalen moet men door de emoties heen. En dat is confronterend… Door de Babylonische spraakverwarring ben ik genoodzaakt meer woorden te gebruiken dan nodig zou zijn, als men vanuit het oorspronkelijke gevoel voorbij de verstorende emoties zou kunnen lezen. Hierdoor is het hele artikel langer geworden dan gepland. Lees onderstaande tekst vanuit je oorspronkelijk gevoel, voorbij de vorm (de woorden).


Op het verkeerde been gezet

De spirituele wereld heeft de mensheid volledig op het verkeerde been mbt geld, zoals ik inmiddels heb laten zien in mijn eerdere artikelen over geld. Hun beweringen over geld zijn verdraaid en emotioneel/mentaal gekleurd. Geld is geïntroduceerd door buitenaards. Nee! Iets kan in de uiterlijke wereld alleen zichtbaar zijn, als er een innerlijke tegenhanger is (zo binnen, zo buiten). Zo konden de Maya’s destijds de schepen van de Spanjaarden niet zien, omdat in hun bewustzijn een schip niet bestond. Pas toen zij hun bewustzijn konden openstellen voor schepen, zagen zij de schepen van de Spanjaarden. Ondanks dat geld geïntroduceerd is, was en is er innerlijk ook altijd al geld geweest, alleen in een andere vorm. Dat is de energie achter geld. Zonder innerlijke ankerpunt is er niets in de uiterlijke wereld. Afhankelijk van de dimensie/vibratie wijzigt de een energie van een vorm. Alles is immers energie. Geld (money) is een onderdeel van de monade.

Door het gebrek aan realiteitszin, niet in 3D willen zijn en 3D niet op de juiste waarde kunnen schatten, willen onthechten van de materie, het missen van praktijkervaring, leven vanuit hogere idealen zonder gronding (dat is denken vanuit het hoofd) maakt men inschattingsfouten. Het beste voorbeeld is de kijk van de spiriwiri-wereld op geld, want geld bestaat volgens hen niet in de hogere dimensies… Maar alles is energie, geld dus ook. De energie achter geld (monadische energie) is een onderdeel van de oorspronkelijke mens en dus een wezenlijk deel van onze essentie. Door geld af te wijzen, wijs je ook een deel van jezelf/je eigen essentie af. In dualiteit heeft alles twee kanten: een positieve en negatieve kant. De negatieve kant is dat geld ons verdeelt; de positieve kant is dat geld ons verenigt. Ipv dat (spirituele) mensen gaan onderzoeken waarom het misbruik van het geld door de banken, de rijken en de elite hen triggert, geven ze geld de schuld en wijzen het af. Als ze nu eens gaan onderzoeken waarom geld hen triggert – dat heet bewustzijnsontwikkeling -, komen ze aan bij hun eigen misbruik van hun eigen Godskracht. Ten tijde van Atlantis werd het misbruik van onze Godskracht pas echt zichtbaar, doordat het negatieve ego zich begon te ontwikkelen. Echter, ook in eerdere beschavingen hebben we onze Godskracht misbruikt. Daar we toen leefden in liefde en eenheid (groepsbewustzijn) was dat misbruik niet zichtbaar, want als er alleen maar licht is, dan is de schaduw niet zichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat het misbruik/de onbalans niet voelbaar was. Die herinnering van ons misbruik van onze Godskracht ten tijde van Atlantis ligt opgeslagen in de energie van geld.

Nadat ik de Wet van Aantrekkingskracht correct (vanuit de rechte lijn) ben gaan toepassen op overvloed, kreeg ik hele andere inzichten mbt geld. Allereerst moest ik me openen voor mijn gevoel. Met alleen positief denken kom je er namelijk niet. Denken en gevoel moeten samenwerken om iets in beweging te zetten, oftewel man en vrouw moeten samenkomen om te creëren en te manifesteren. Je creatie moet je in je hele lichaam voelen en zien. Voelen was voor mij echter onbekend, omdat ik leefde vanuit mijn hoofd. Dus ik mocht de confrontatie met mezelf aangaan. Dat leidde tot prachtige inzichten en bewustzijn op geld en het leven, zie mijn eerdere artikelen. Geld is energie en energie kun je sturen/aantrekken. De energie achter geld is monadische energie, onderdeel van het Godsbewustzijn en de Godskracht. Ieder mens heeft daartoe rechtstreekse toegang toe, want we zijn allemaal gelijk op dat punt. Alleen iedereen heeft andere kwaliteiten. En dat maakt ieder van ons uniek.

Helaas is door misbruik van de Godskracht de toegang tot het eigen Licht afgesloten. Om te overleven in een wereld zonder Licht ging men op zoek naar het Licht bij een ander, als men niet meer bij het eigen Licht kon. Onder het mom van solidariteit werd delen afgedwongen binnen de groep. Men hoefde niet meer op zoek te gaan naar waarom je afgesloten was van het eigen Licht; het aanwezige Licht binnen de groep moest gedeeld worden. Dit is het vervormde groepsbewustzijn, waarvan het merendeel denkt dat dit eenheid is. Vanuit 3D is het verplicht delen simpelweg parasiteren. Het delen is enkel bedoeld dat iedereen in de groep iets krijgt, of men nu wel of niet deelneemt. Maar niets fysiek neerzetten in een fysieke wereld en toch delen in de vruchten is parasiteren. Spreek je hen daarop aan, dan wijzen ze naar de soevereiniteit van elke mens (de oorspronkelijke menscode), welke volledig vrij en zijn/haar eigen wereld mag creëren, waarop geen inbreuk gemaakt mag worden. Echter, hun idee van delen betekent dat een ander moet inleveren, een inbreuk op zijn/haar creatie moet toelaten/dulden/accepteren! De ander moet een deel van diens wereld afstaan om te kunnen voldoen aan het delen volgens de ideale wereld van een ander. Daar zijn zwevers zich totaal niet bewust van vanwege het groepsbewustzijn (eenheidsworst), want we allemaal ‘een’. Als iedereen gelijk is, dan heeft ieder hetzelfde recht om geen inbreuk om diens soevereiniteit te hoeven dulden/accepteren. Vandaar dat het idee van moeten delen en de eenheidswereld zoals verkondigt door zwevers totaal ongegrond is. Echt delen is alleen maar mogelijk van het vrucht dragen van je eigen Godskwaliteit, je eigen unieke code. Als in een groep van tien mensen iedereen de potentie heeft om 10 te verdienen. Twee mensen willen niet werken. Dan verdienen de acht mensen 80 op en als dat gedeeld wordt, dan heeft ieder acht. Echter, als die andere twee mensen ook werken en ook tien verdienen en daarna gaat men delen, dan heeft iedereen tien. Dat is maximale overvloed! Dat kan alleen maar, wanneer iedereen zijn/haar Godskwaliteit te gelde maakt/vrucht draagt. En voor de lezers, die dit artikel toch vanuit het hoofd lezen en zich afvragen wat nu als één van hen ziek is? Duhuh, dan krijgt die zieke uiteraard wel diens deel uit de totale opbrengst van 90. En als de zieke voor 50% in staat is om te werken, dan heeft ieder 95. Ook spreken zwevers hun eigen leringen tegen: ze weten dat een bewustzijnsshift en balans nodig zijn voor het creëren van een wereld, maar zien een onvoorwaardelijk basisinkomen als een oplossing. Dat vereist geen bewustzijnsshift en evenmin (financiële) balans. Hoe kom je dan in een nieuwe wereld? Als iets maar lang genoeg onopgelost blijft, leidt het op enig moment tot een crisis in de fysieke werkelijkheid. Vele spirituele mensen hebben weinig geld, omdat ze levenslang (de energie achter) geld afgewezen hebben. Het afwijzen komt door het onderliggende trauma van het misbruik van de eigen Godskracht; in 3D is geld de nieuwe God. Een onvoorwaardelijk basisinkomen/gratis geld lost dit trauma niet op! Maar toch zijn er verschillende mensen, die dit als een oplossing zien. Het onbewuste/de schaduw blijft zichzelf in stand houden!

Zwevers hebben dit trauma nooit geheeld en hebben de spirituele overtuiging van elkaar moeten helpen in hun hoofd zitten, aan hun ego zitten. Door deze spirituele overtuiging leeft nagenoeg de gehele mensheid in armoede(bewustzijn). Op enig moment heeft men het contact met de eigen rechte lijn verloren. Zodra men afwijkt van de (eigen) rechte lijn, wordt de eigen verbinding met de eigen Bron zwakker. Die afwijking komt door verbuiging obv emotionele kleuringen/vervormingen. De rechte lijn is ook aanwezig tussen de mensen/individuen. Elke bol in de Flower of Life is verbonden met een andere bol in diezelfde Flower of Life. Als de onderlinge verbinding (rechte lijn) tussen de bollen verdraait vanwege een onbalans, dan heeft dat effect op de gehele Flower of Life. De aanwezige Heilige Geometrie in de Flower of Life vervormt dan ook. Die onbalans zorgt voor een opbouw van onnatuurlijke spanning binnen de Flower of Life. Het wordt letterlijk een belasting.

Licht is overvloed; minder Licht betekent meer armoede. Duisternis is altijd op zoek naar Licht, omdat het zelf afgesloten is van haar eigen Licht. Duisternis ontstaat door het niet helen van een trauma. Het getraumatiseerde eigen Licht wordt buitengesloten van de eigen Bron; de ziel splitst. Dit is de zielesplitsing: buitensluiting van eigen Licht door het trauma niet te kunnen of willen helen. Dat leidt tot stagnatie van de hele evolutie. Hier in 3D bestaat de mogelijkheid om al die getraumatiseerde, buitengesloten zieledelen van jezelf te helen en weer te verbinden met je eigen Licht. Bij elke heling leidend tot hereniging neemt jouw Licht(kracht) toe. Een groot aantal mensen blijft liever in licht en liefde hangen en toont weinig tot geen bereidheid om de eigen schaduw aan te kijken; met name geld is een uitermate grote uitdaging. Daardoor blijft hun armoede in stand.

Een prachtig voorbeeld daarvan is een interview van iemand, die in de schuldsanering zit, omdat hij niet in staat is op verstandige wijze om te gaan met geld. Hij zegt dat de schuldhulpverlening er niet op gebrand is om de mensen met schulden eruit te helpen, maar juist in hun situatie te houden, want dan hebben de schuldverleners werk. Zie je de onbewustheid van zijn opmerking? Hij geeft de schuldhulpverlener de schuld van zijn onvermogen om verantwoord en bewust om te gaan met geld. Met bewustzijn op geld ga je verstandig om met geld. Je begrijpt dat je niet meer uit kunt geven dan er binnenkomt en dat als de buurman een nieuwe telefoon heeft, jij niet naar de winkel hoef te hollen om ook een nieuwe te kopen. Hij raakt pas uit de schuldsanering, zodra hij bewustzijn op geld heeft en er verantwoord mee om kan gaan. Dan hoeft een ander hem niet meer te helpen. Daarnaast is er (de herinnering aan) de Paradijs-programmering van de Matrix, waarin alles onder de zon gratis is, alles gedeeld wordt, iedereen vrij is en werken overbodig is. Paradijs. Iedereen droomt ervan, verlangt ernaar. De beste vakantiereclame! Maar het is de grootste leugen en illusie! Voor niets gaat de zon op. Dat is het enige dat gratis is. Juist door jouw (fysieke) werk te doen (jouw Godskwaliteit vrucht te laten dragen) breng je de Hemel op Aarde, in 3D. Dat levert je geld op.

Uiteraard heeft de Kerk ook een grote bijdrage geleverd aan het armoedebewustzijn door het te bevestigen. De mensheid leeft in armoede(bewustzijn) en men gelooft dat men elkaar moet helpen, want dat dan doen sociale mensen… Goedgelovige mensen gaven en geven nog steeds enorme bedragen aan de Kerk. Fiscaal wordt het ook nog eens gestimuleerd via giftenaftrek.

Vanuit dit armoedebewustzijn, waaruit de emotionele programmering afkomstig is, is de verzorgingsstaat ontstaan. Vadertje Staat regelt het wel…, omdat de mens zelf het niet kan regelen. De herinnering van de eerlijke verdeling is er wel, maar omdat het overvloedsbewustzijn ontbreekt, kan men slechts de herinnering nabootsen door verdeling te eisen. Hierdoor is de mensheid aan het overleven. Het ego doet er alles aan om te overleven, ook al gaat dat ten koste van een ander. Dat heet zelfbehoud. Daarom zal iemand met een armoedebewustzijn niet willen delen, omdat hij/zij bang is, dat hij/zij tekort zal hebben. Daarom is controle nodig, omdat anders iemand meer neemt dan een ander. Maar controle vormt weer een inbreuk op de iemands soevereiniteit. Dat wenst men ook niet. En dit zit verwerkt in het ongegronde idee van een onvoorwaardelijk inkomen: zonder enige voorwaarde een inkomen ontvangen. En ook zonder enige inspanning. Dat laatste geldt eveneens voor mensen, die geloven in een passief inkomen. Hoewel het zorgt voor inkomsten en geen afhankelijkheid van een ander, is dat uiteindelijk niet de bedoeling. Het gaat erom je zelfstandig inkomen te genereren door je Godskwaliteit te gelde te maken (vrucht dragen).

Verandering van de maatschappij is dan ook alleen mogelijk, als men weer verbonden is met zijn/haar eigen overvloedsbewustzijn: leven vanuit (diep) vertrouwen en overgave dat men altijd genoeg heeft. Maar dan moet men het wel willen ontvangen. Op het moment dat je de overtuiging van de zwevers/het groepsbewustzijn volgt “jouw talent is een gave en daarvoor mag je geen geld vragen”, laat je zelf jouw overvloed door jouw vingers glippen. Mensen mogen gaan begrijpen dat geld ook liefde is. Dat is de herwaardering van het geldsysteem! Jouw kijk op geld, goud en eigenwaarde en -liefde, die herzien mag worden. Maar het systeem wil graag dat jij in armoede(bewustzijn) blijft, zodat jij jouw energie afstaat, omdat je een lage eigenwaarde hebt. Verbonden met het eigen overvloedsbewustzijn en wetend dat je recht op een vergoeding ter balancering, is het geld er altijd. Je hoeft je geen meer zorgen te maken om geld. Het is er. Jouw Godskwaliteit uitdragen en te gelde maken, oftewel vrucht dragen, is jouw overvloed. Dat vereist jouw fysieke inzet, want we leven in een fysieke wereld. Lekker achteroverleunen hoort daar niet bij. Wel bepaal je zelf hoeveel tijd en energie je erin stopt. Niemand die jou verplicht om 60 uur te werken. Als jij vakantie/vrije tijd wilt, neem die. Maar je krijgt eruit, wat je er instopt. En verwacht dan niet van een ander dat hij/zij jou financieel ondersteunt, omdat hij/zij meer heeft dan jij, doordat die ander meer heeft gewerkt.

Tenslotte: bewustzijn op de energie achter geld is nodig om uit de Matrix te komen. Dat kan alleen, als je het trauma op geld heelt (misbruik van de eigen Godskracht). Zonder dit trauma te helen, blijft het ongecontroleerd en een eigen leven leiden. Vanwege dit trauma in je systeem, is je integriteit/heelheid niet 100%. Op die manier is er een ingang in je energiesysteem, waardoor lagere energieën gebruik van maken om op jouw energie te kunnen parasiteren of om jou te manipuleren en bespelen. Je staat op dat moment bijvoorbeeld open voor corruptie. Jij geeft die energieën een opening daartoe. Pas nadat je dit trauma hebt geheeld, kun je ook je soevereiniteit claimen. Dan begrijp je ook dat geld enkel de energieuitwisseling is ter balancering van de door jouw geleverde inspanning door jouw Godskwaliteit vrucht te laten dragen. Die vrucht komt voort uit jouw goudenbewustzijn en zodoende wordt dat geld gedekt door jouw goudenbewustzijn (goudwaarde). Gratis geld en passief inkomen dat niet voorkomt uit het eigen goudenbewustzijn worden dus niet gedekt. Als je in 3D, in de basis, niet in staat bent zelf inkomen te genereren, dan kun je in 5D ook niet zelf inkomen genereren. Het begint in 3D! Onvoorwaardelijke liefde betekent ook dat je je schaduwkant aankijkt en heelt. Een geheeld bewustzijn op geld/Godskracht is nodig om de wereld te veranderen. De banken de schuld geven lost niets op. Het begint bij jou!


De scheefstanden/onbalansen in onze maatschappij

Onze maatschappij zit vol met onbalansen vanwege een overmatige bescherming van de ‘zwakkeren’. Ik bedoel hiermee dat soms bescherming niet nodig is, zodat iemand uitgedaagd worden diens kracht op te pakken door zich te realiseren dat alles in zichzelf zit. Tevens zorgen alle in wetten vastgelegde zekerheden dat iemand zich naar buiten richt ipv in zichzelf te gaan zoeken. Op die manier hoeft zijn/haar eigen onzekerheid niet te overwinnen/transformeren, want in de buitenwereld is het al geregeld. Hoe kun je dan op eigen benen staan, in je kracht staan, als je je eigen kracht weggeeft aan een van buitenaf opgelegd/opgedrongen systeem? Als iemand anders verantwoordelijk wordt gemaakt voor jouw zekerheid? Het natuurlijk evenwicht wordt verstoord. Hieronder een aantal voorbeelden. Ik ga in op financiële situaties; de klimaathoax, de zwendel en oplichting van Big Pharma, het ziekmakend zorgstelsel, de ‘schone’ elektrische auto’s en de ‘schone’ zonnepanelen, gratis-energietechnologie, de nazi-EU, ed sla ik over, want hierover hebben al genoeg andere mensen met eigen ervaring geschreven, tenzij ik een aanvulling heb. Ook sla ik (de werking van) de banken over, want hierover hebben verschillende mensen met eigen ervaring geschreven.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document