De mens denkt het beter te weten dan God; van God los

D

Al jaren zijn wetenschappers bezig om de mens tot op DNA-niveau te leren kennen. Ook zijn er wetenschappers bezig met het klonen van dieren, denk aan Dolly het schaap. Enkele mensen, de transhumanisten, hebben de wens om de mens te ‘verbeteren’ en deze te koppelen aan machines/computers en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf Neuralink van Elon Musk is een voorbeeld hiervan, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Neuralink en https://www.emerce.nl/nieuws/neuralink-elon-musk-mag-hersenimplantaten-testen-mensen. Ze denken het beter te weten en beter te kunnen dan God. Ook genetische manipulatie van voedsel hoort hierbij. Daarnaast gaat men door middel van vaccinaties de strijd aan met virussen, kanker en andere ziektes. Als iemands immuunsysteem naar behoren functioneert, dan wordt hij/zij niet ziek van bacteriën en virussen. Vanuit bewustzijn is ziekte het gevolg van een verstoring. Een ziekte ontstaat op het energetisch/spiritueel niveau. Als het daar niet wordt opgelost, dan komt het terecht in het mentale veld. Wordt het daar niet opgelost, dan stroomt het door naar het emotionele veld. Tenslotte ontstaan fysieke klachten, wanneer men op voorgaande niveaus het niet heeft kunnen oplossen. Alles heeft een oorzaak: los de kern op en het symptoom verdwijnt. Maar vanuit onbewustheid en geen kennis hebben van of vertrouwen hebben in het eigen immuunsysteem vraagt men een medicijn.

Ten tijde van Atlantis waren er ook wetenschappers, die zijn gaan manipuleren en voor God zijn gaan spelen, wat heeft geleid tot desastreuze gevolgen. Het kristallijne bewustzijn werd misbruikt en raakte beschadigd.

Kunstmatige intelligentie is gebaseerd op rationaliteit. Nu is er niets mis met rationaliteit, zolang het maar samen gebruikt wordt met het gevoel. Daarentegen zijn er verscheidene spirituele mensen, die alleen maar voelen, uit hun hoofd willen komen, het denken willen loslaten en in hun hart willen zijn. Sommigen is het inderdaad gelukt, want logisch nadenken doen ze niet meer, bijvoorbeeld: ze zeggen dat alles voortkomt uit één Bron en alles energie is, maar beweren tegelijkertijd dat er in hogere dimensie geen geld meer is. Of ze beroepen zich op universele wetten, maar passen ze niet op de correcte manier toe. Voor correcte toepassing dien je je eigen gedrag te analyseren. Daarbij gebruik je je denkvermogen. Ook gaan ze voorbij aan het feit dat in je hart denken én voelen samenkomen, waardoor beide gebruikt worden.

Tevens koppelen ze het ego aan het denken, waarbij ze het ego zien als iets waar je los van dient te komen, maar het ego is ook verbonden met (negatieve) emoties. Om je zelf te kunnen ontdekken en leren kennen heb je een ego nodig, die kan stellen “ik ervaar dit”, “ik voel dit”, “ik heb dit” of “ik ben dit”. Dus rationaliteit, analytisch vermogen en denken hebben zeker een positieve functie, zolang ze verbonden zijn met het geheel. Alleen focussen op rationaliteit, zoals dat met kunstmatige intelligentie gebeurt, is slechts een deel van het totaal gebruiken. Evenals alleen maar voelen.

Kunstmatige intelligentie kan routinematige werkzaamheden van de mens overnemen en ze veelal ook sneller doen. De eerste kunstmatige intelligentie heeft in juni 2023 een voldoende gehaald in zwaar examen geneeskunde, zie https://www.agconnect.nl/tech-en-toekomst/artificial-intelligence/ai-chatbot-van-google-haalt-voldoende-in-zwaar-examen-geneeskunde. Kunstmatige intelligentie borduurt voort op wat de huidige mens nu denkt te begrijpen, dus niet wat hij voelt. Dat denken is vrij beperkt en wordt gekenmerkt door tunnelvisie; bepaalde zienswijzen worden nu reeds buitengesloten, omdat de Bijbel/de heersende leer vindt dat ze niet kunnen. Denk aan het ontstaan van de ‘beschaafde’ wereld zo’n 4.000 voor Christus; alle voorgaande beschavingen waren onontwikkelde primaten, die met geen mogelijkheid tempels als Göbekli Tepe konden bouwen. Echter, de ouderdom van Göbekli Tepe https://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe wordt op circa 11.500 jaar geschat.

Aan de andere kant, rationaliteit is gebaseerd op logica, dus wellicht dat kunstmatige intelligentie eindelijk het huidige ‘verstarde’ denkbeeld afbreekt.

Nieuwe technologische ontwikkelingen of wetgeving zullen in kunstmatige intelligentie ingevoerd/geprogrammeerd moeten worden. Bij een wet duurt het soms jaren, voordat duidelijk is hoe deze toegepast kan worden en welke mogelijkheden ze allemaal heeft, door wijziging van omstandigheden, normen en waarden, maar ook zienswijzen en interpretaties. Een mens kan daarbij het gevoel/de redelijkheid laten meewegen en buiten de kaders denken, kunstmatige intelligentie niet, want die is voorgeprogrammeerd.

Dus wat intelligentie betreft kan kunstmatige intelligentie het denken van de huidige mensheid overstijgen, maar ze zal nooit leiden tot daadwerkelijk begrijpen. Daarvoor moet ze de bandbreedte van het beperkte denken van de huidige mensheid overstijgen, maar vanuit het beperkte denken zijn juist de uitgangspunten bepaald… Dus kunstmatige intelligentie kan daar alleen maar op voortborduren. Dit beperkte denken is te vergelijken met de tunnelvisie van Hugo de Jonge over het bestrijden van het coronavirus, zodat de samenleving weer open kon: volgens hem was de enige oplossing vaccineren. Andere oplossingen werden genegeerd, belachelijk gemaakt of verboden. Inmiddels is er een oversterfte, die men niet kan verklaren… of wil verklaren, want de relatie met het vaccin wil men niet maken, terwijl er genoeg bewijs te vinden is dat er mensen zijn, nadat ze gevaccineerd waren, binnen 24 uur overleden. Om over de bijwerkingen en blijvende schade nog maar niet te spreken. Kunstmatige intelligentie kent diezelfde tunnelvisie: tussen de bandbreedte/uitgangspunten is mogelijk; daar buiten kan niet.

Circle of Life, het Rad van Karma, van slachtoffer naar dader

Maar goed, met kunstmatige intelligentie wordt ook iets nieuws gecreëerd: wezens, genaamd robots, die voor ons mensen werk en opdrachten kunnen uitvoeren binnen hun programmering. Ze kunnen ‘zelfstandig’ denken binnen de kaders van de programmering. Daarmee wordt dus een nieuw slavenras gecreëerd! De Anunnaki heeft de mensheid geschapen om voor hen werk te doen, want ze hadden er geen zin meer en/of vonden het te zwaar. Wat is dan het verschil tussen de Anunnaki en de huidige mens?

Kunstmatige intelligentie en robots zijn het nieuwe slavenras. En de mens gaat van slachtoffer naar dader: de Circle of Life. Zul je zien dat tzt de robots woke-ideeën krijgen à la D66 nu: “ik voel me mens, zo ben ik geprogrammeerd, maar niet gemaakt”. Misschien dat de mens dan eens gaat begrijpen hoe zijzelf geprogrammeerd en beperkt is. Want trauma’s beperken het bewustzijn en sluiten een deel van het bewustzijn af van de Bron, krijgen daardoor geen (Bron-)informatie/licht meer. Getraumatiseerde mensen zijn gemakkelijk te beïnvloeden en te programmeren en doen alles op de automatische piloot zonder zelf na te denken, gelijk een robot/slaaf. Om deze Circle of Life, het Rad van Karma, te doorbreken dien je verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en trauma’s te helen.

Overigens de woke-ideeën zijn een goed voorbeeld van onbewustheid en de beperkte kennis van de huidige mens. Er wordt alleen naar het fysieke, uiterlijke lichaam gekeken. Een holistische benadering ontbreekt: de mens is een veel groter wezen dan alleen het fysieke. Het gaat immers om het innerlijke. Vanuit oorsprong zijn we androgyne wezens: mannelijk en vrouwelijk zijn IN ons gebalanceerd aanwezig. Ook al is de verschijning van een androgyne man mannelijk, hij staat evenveel in verbinding met zijn mannelijk deel als met zijn vrouwelijk deel. En voor een vrouw geldt hetzelfde. Bij androgyne wezens werken gevoel en denken samen als één geheel.

Arrogantie en hoogmoed

God heeft een prachtig patroon via Heilige Geometrie gecreëerd, waarin iedereen een eigen plekje/ruimte heeft. Door het verlaten van de rechte lijn agv trauma’s verzwakt men, verliest men kracht en ontstaan er openingen. Dat leidt tot een verzwakt immuunsysteem en ontvankelijkheid voor ziektes. Vanuit die trauma’s ontstaat dan de emotionele wens om dingen te veranderen, te verbeteren en in te grijpen, met name als het verlies van een geliefde betreft aan ziekte. Een vorm van beter denken te weten dan God. Dat gaat van buiten naar binnen. Immers, ziekten (en ook ongelukken) hebben een innerlijke resonantie (Wet van Resonantie). Vanwege getraumatiseerd bewustzijn en het ontbreken van de holistische benadering en de bereidheid om de eigen schaduw aan te kijken probeert men in de buitenwereld het innerlijke tekort/gebrek op te lossen. Dit zijn vormen van arrogantie en hoogmoed.

Een arrogant persoon gaat ervan uit dat hij/zij (ver) boven een ander staat. Hij/zij denkt onterecht dat hij/zij beter is dan anderen. Arrogantie komt vaak voort uit onzekerheid. Arrogantie is een manier om pijn agv die onzekerheid te maskeren of te compenseren. Die emoties zijn er in allerlei vormen. Bij elke val in bewustzijn, bij elke traumatische ervaring, bij elke vernietiging agv oorlog of natuurrampen, maar ook bij de kleinste schrikreactie is angst ontstaan/vrij gekomen en niet geheeld. En juist die emoties vertroebelen en verstoren de boel, gaan het origineel vervormen, zoals water voor een ooglens doet.

Bij de eerste val in bewustzijn hebben we al iets van onze Godskracht/-bewustzijn verloren: bewustzijn werd onbewustheid. Het Licht nam af door de onbewustheid/schaduw. Waar de Bron 100% is, was na de eerste val ons Licht nog maar 99% (als voorbeeld). Die eerste schaduw is voor mijn gevoel gekoppeld aan geld/monadisch bewustzijn. Het spiegeleffect (denk aan de zandloper: als de zandloper omkeert, wordt boven onder en onder boven) laat zien dat het hoogste en het laagste allebei het verst van het midden liggen. Ik kan me dan voorstellen dat wezens uit lagen tussen de hoogste en laagste dimensie in, geld dan niet kunnen zien/herkennen en tot de conclusie komen dat geld alleen maar in 3D voorkomt. Of het groepsbewustzijn is dusdanig sterk dat men er niet over peinst om alleen dingen te doen, echt de eigen weg te gaan. Dat is een mogelijkheid, die geld biedt. Ik heb nog nooit een channeling gelezen, waarin wezens of buitenaardsen doorgeven dat geld in hun wereld/dimensie bestaat. Die wezens kunnen dan wellicht een hoger bewustzijn hebben dan de mensheid momenteel, maar zij zijn ook niet volledig bewust/vrij van onbewustheid. Zij overzien ook nog niet alles. De energie van geld is overal – zichtbaar of onzichtbaar – aanwezig. Ik heb ontdekt dat geld verbonden is met het monadische bewustzijn.

Spirituele arrogantie

Niet alleen de transhumanisten denken het beter te weten dan God, ook spirituele mensen denken het beter te weten dan God. Ook zij overtreden universele wetten. Zij denken dat de universele Wet van Balans genegeerd mag worden, want ze eisen inkomens- en vermogensoverdracht voor de minderbedeelden. Financiële balans achten zij minder belangrijk of onderkennen het belang er niet van. Dit komt voort uit eigenbelang of medelijden en is terug te zien in het ‘sociale’ denken: het helpen van zwakkeren zonder dat men onderzoekt of de ‘zwakkere’ daadwerkelijk hulp nodig heeft of dat het een levensles is. Indirect bevestigt/erkent men dat iemand zwak/slachtoffer is. Men gaat niet uit van de kracht van de persoon zelf, nodigt hem/haar niet uit om in de kracht te gaan staan, maar neemt het over. Daarop is het hele Matrix/systeem gebaseerd: zwakte. Het uitgangspunt is: “jij bent zwak, jij kunt dat niet en ik zal je wel even helpen”, terwijl het uitgangspunt moet zijn: “jij bent sterk en jij kunt dit; lukt het even niet, dan help ik je tijdelijk, maar kijk eerst wat jezelf kunt”. Vadertje Staat regelt het wel (zolang je maar doet wat de overheid zegt).

Doordat zowel de hulpbehoevende als de hulpverlener niet meer in hun oorspronkelijke gevoel zijn, gaan ze oplossingen vanuit het hoofd bedenken. Er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke oorzaak/de kern. Er wordt vanuit emoties gehandeld; de verstorende emoties hebben daar belang bij, want helpen vanuit medelijden voedt hen. Het pijnlichaam wordt gevoed door te helpen vanuit medelijden. Dat is het grote verschil met compassie: dat betekent dat je soms niet helpt, omdat er een levensles geleerd moet worden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

De meeste spirituele mensen weten dat verandering van de vorm (buitenwereld)/vluchten geen oplossing is: denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je in een bepaald patroon op je werk zit. Grote kans dat als je van baan verandert, hetzelfde patroon/dezelfde situatie weer opduikt/ontstaat. Verandering van de vorm lost dus niets op. Waarom zou geld geven dan wel leiden tot een verandering? Het onderliggende patroon is nog steeds aanwezig. Daarom zijn het idee van onvoorwaardelijk basisinkomen en GESARA/NESARA totaal ondoordacht en getuigen van grote onbewustheid. Het is bedacht door grote geesten/denkers. Dat is waar het misgaat: denkers voelen niet, geest is lucht. Ze missen ervaring, belichaming en aarding, waardoor het luchtkastelen zijn ipv concreet toepasbare middelen/vormen.

Ingrijpen

Elke vorm van ingrijpen komt vanuit die zin voort uit het idee van “ik weet het beter” of “het lijden niet meer aan kunnen zien”. Je ziet dit ook terug bij elk overheidsingrijpen om de economie te stimuleren en het verstrekken van subsidies om bepaalde ideeën en richtingen te stimuleren. Denk aan lage fiscale bijtelling op elektrische auto’s en enkele jaren de mogelijkheid voor ondernemers om een extra aftrekpost te krijgen bij investering in elektrische auto’s én versneld kunnen afschrijven (kosten kunnen opvoeren).

Belastingheffing, inkomensoverheveling en vermogensoverdracht zijn gebaseerd op de solidariteitsgedachte. Hoewel linkse, politieke partijen de solidariteitsgedachte en gelijkwaardigheid benadrukken, leven ze hun woorden zelf niet. Hun salaris obv een full time week is meestal hoger dan dat van Jan Modaal. En ik weet zeker dat ze hun huishoudelijke hulp niet hetzelfde uurloon betalen als dat ze zelf ontvangen. Solidariteit en gelijkwaardigheid zijn ver te zoeken. D66 is daarbij de meest hypocriete partij: ze staan voor democratie en zeggenschap van burgers, maar hebben het referendum afgeschaft. In coronatijd was het onder andere D66, die voor beperkende coronamaatregelen en voor de invoering van een QR-code was. Het klimaat is voor hen belangrijk, maar ze vliegen met hun privé-jets naar de klimaattop ipv een reguliere burgervlucht te nemen of – nog beter zoals de regering ons in coronatijd heeft opgedragen – videobellen.

Filosofie

Veel politici zijn hoog opgeleid. Veel universiteitssteden kennen linkse gemeenteraden. Bijna alle HBO- en universitair opgeleiden missen praktijkervaring en praktisch inzicht; ze benaderen alles vanuit de theorie, veelal omdat ze het zo geleerd hebben. Ze gebruiken bijna alleen maar hun hoofd. Pas na jaren praktijkervaring ontstaat er een gevoel/ervaring.

Daarnaast staat maatschappelijk gezien een afgeronde HBO of universitaire opleiding hoger aangeschreven dan een lagere opleiding. Ook de beloning is aanzienlijk hoger. Op een bepaalde manier wordt op lageropgeleiden neergekeken. Vervolgens gaan de hogeropgeleiden filosoferen over hoe het beter kan… en komen met achterlijke ideeën als een basisinkomen of nog meer belastingen heffen van de rijken. Of een nieuwe manier van waardecreatie bedenken zonder bewustzijnsverandering teweeg te brengen. Nee! Armoede en rijkdom zijn het gevolg van iemands staat van bewustzijn. Niets is wat het lijkt, maar het is precies zoals het moet zijn; het is precies in overeenstemming met de vibratie die iemand uitzendt. Verander je vibratie, verander je leven.

Vanuit de filosofie is een onvoorwaardelijk basisinkomen en het kwijtschelden van schulden een goed idee. Praktisch gezien is een basisinkomen geen blijvende oplossing, omdat mensen niet langer gestimuleerd worden om te gaan werken. Als ze niet (gaan) werken, krijgen ze toch geld. Financieel worden ze ontkracht, omdat ze geld krijgen zonder enige inspanning. Geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de eigen financiën en financiële stroming/bewustzijn en de verantwoordelijkheid helemaal bij een ander neer kunnen leggen. Terwijl het uitgangspunt van de Nieuwe Aarde is: in je kracht staan, in balans zijn en voor je gehele leven verantwoordelijkheid nemen. Nog los van het feit dat we als schepper van ons leven ook in staat zijn om zelf voldoende inkomen te kunnen genereren. Als je dat miskent, ontken je een deel van je (Godskracht als) Bronwezen. Ieder van ons kan dus ook scheppen dat hij/zij zelfstandig voldoende inkomen kan genereren, maar dat betekent wel zelf willen werken en niet geloven dat werken voor slaven is. Scheppen is ook iets dat je zelf doet: het vergt een inspanning, in-spanning. Innerlijk gebeurt er iets; het wordt niet van buitenaf in je gestopt/aangereikt. Het scheppen gebeurt door je gedachten en gevoelens. Het foute Duitse gezegde “Arbeit macht frei” is door de nazi’s vervormd, maar in essentie klopt het wel. Eigen inspanning maakt je onafhankelijk en vrij van het systeem/de Matrix.

Uit de psychologie is bekend dat mensen die een halfgevuld glas als voor halfvol aanzien, een positievere kijk op het leven hebben en gemakkelijker met tegenslagen om kunnen gaan. Dat is de realiteit, die zij hebben geschapen.

Een voorbeeld van een filosofisch/spiritueel idee is: “de mens heeft weinig nodig om zich rijk te voelen”. Prachtig, maar wat heb je er aan als je rijk voelt, maar materieel niets van die rijkdom kunt manifesteren? Vanuit chakraniveau bekeken leef je vanuit je sacrale chakra dat verbonden is met “Ik voel”. Maar je Ik Ben-kracht ligt in je basischakra (“ik ben, ik heb”). Van daaruit levend manifesteer je alles wat je wilt. Precies waar een onvoorwaardelijk basisinkomen je (onbewust) uit weg houdt. Daarom is elke vorm van geldverstrekking overbodig, voor mensen die leven vanuit hun basis.

Geen schulden

De Kerk/de Bijbel is geen voorstander van schulden. Dit stamt uit een tijd dat het huidige geldsysteem en bankstelsel er nog niet waren. Het kwijtschelden van schulden is vanuit praktisch oogpunt dom. Juist hogeropgeleiden zullen hier meer voordeel van hebben dan de lageropgeleiden, omdat hogeropgeleiden meestal een hogere hypotheekschuld hebben, want obv hun inkomen kunnen ze meer lenen. De enige juiste oplossing is: bewust omgaan met geld, zelf het beheer en verantwoording nemen voor je financiën en eerst sparen voordat je iets koopt. Vervolgens je overvloedsbewustzijn gaan belichamen en leren/weten hoe je zelf overvloed kunt genereren. Iemand die in overvloed leeft, is niet jaloers op een ander die meer geld heeft dan hij/zij. Evenmin is diegene te manipuleren met nog meer geld. Voor hem/haar is elke geldverstrekking aan hem/haar overbodig.

En dit is het grote verschil tussen de spiritueel-filosofische kijk en mijn kijk: kunnen manifesteren, ervan mogen genieten en rijkdom/bezit/eigendom mogen hebben. Want wat is het verschil tussen het WEF-streven van “You’ll own nothing and be happy” en het nieuwetijdsidee “Dat alles van ons is, dat er geen bezit is, omdat alles van iedereen is”? In beide gevallen heb je als individu niets.

Als je wel bezit hebt, kun je nog steeds sober leven: alleen geld uitgeven aan dingen, die je echt (vanuit de ziel) wilt. Maar hoeveel mensen laten zich leiden en hun bestedingspatroon bepalen door reclame en bij de groep willen horen, waardoor ze gaan lenen om hun uitgaven te kunnen bekostigen? Is het geldsysteem dan verdorven of zijn de financieringsmaatschappijen of bankiers dan corrupt als ze geld vragen voor uitgeleend geld? Als je antwoord is dat banken geld scheppen uit het niets en dat verkeerd is, ga je voorbij aan eigen beslissing van de lener. Het is zijn/haar keus om te lenen. Want als je er geen gebruik van hoeft te maken, heb je er geen last van. Als je eerst het benodigde geld bij elkaar spaart, hoef je niet te lenen en hoef je geen rente over uit het niets geschapen geld te betalen. Als je je bestedingspatroon eens goed onder de loep neemt, zijn er vaak ook nog wel besparingsmogelijkheden te realiseren. Er zijn AOW-en bijstandsgerechtigden, die met hun uitkering maandelijks rond kunnen komen. Het kan dus wel.

Controle en toezicht

De solidariteitsgedachte heeft tot gevolg dat er controle nodig is, want niet iedereen vindt belastingheffing, inkomensoverheveling en vermogensoverdracht rechtvaardig, als iemand niet wil werken. Door kunstmatige intelligentie en digitaliteit wordt controle van burgers gemakkelijker. De controlegedachte is inmiddels ook doorgedrongen in de zorg: steeds meer administratief werk en minder tijd voor de mens. Dat allemaal om te controleren of het werk wel goed gedaan wordt en gebaseerd op statistieken en modellen over hoeveel tijd en zorg iemand gemiddeld nodig heeft. Deze overkill aan controle zorgt er voor dat de zorg duurder wordt en dat het werk minder leuk gevonden wordt. Een ander voorbeeld is het volgende.

De fabel van de mier
De fabel van de mier geeft pijnlijk aan waar overkill aan controle toe kan leiden. Koester de noeste werkers en zorg voor balans in de control.
De mier kwam alle dagen te vroeg op het werk en begon onmiddellijk te werken; zij was productief en zeer tevreden. Haar baas, een leeuw, was verbaasd dat de mier werkte zonder toezicht. Hij dacht: als zij zoveel presteert zonder supervisie, zou ze dan nog meer presteren onder permanent toezicht?
Hij wierf een kakkerlak die een grote ondervinding had in het superviseren en die prachtige rapporten kon opstellen. De eerste maatregel die de kakkerlak nam was een prikklok plaatsen om het komen en gaan van de mier te registreren. Vervolgens had de kakkerlak een secretaresse nodig en een spin om het archief te beheren en de telefoongesprekken te controleren. De leeuw was zeer tevreden over de rapporten van de kakkerlak en vroeg hem bovendien de productie in een grafiek te zetten. Het is toen dat de kakkerlak een computer en een laserprinter aanschafte en een vlieg aanwierf om de informatica te beheren. De mier, kortgeleden nog productief en stralend, werd wanhopig van die berg papier en van al die vergaderingen die haar tijd opslorpten!
De leeuw vond dat het tijd werd om op de werkplaats van de mier een sectorverantwoordelijke aan te stellen. Deze post werd toevertrouwd aan een krekel die, om te beginnen, een ergonomische stoel aankocht voor zijn kantoor en vast tapijt liet plaatsen. Deze nieuwe verantwoordelijke had ook een computer nodig en een assistente.
Op dit ogenblik kon de mier er niet meer om lachen en zij maakte zich iedere dag kwader en kwader. Het is toen dat de krekel zijn baas, de leeuw, er van overtuigde dat een studie van de werksfeer absoluut noodzakelijk werd. Na de werklasten te hebben bestudeerd stelde de leeuw vast dat de dienst waar de mier werkte niet meer zo productief was als vroeger.
Hij wierf een uil aan, die bekend stond als een vermaard en eersteklas raadgever, om een audit te doen en een oplossing voor te stellen. De uil liep drie maanden rond in de kantoren en stelde een enorm dik rapport op met als besluit: er is te veel vast personeel in deze onderneming. En raad eens wie de leeuw het eerst ontsloeg?
De mier natuurlijk want: “Zij gaf blijk van een tekort aan motivatie en had een houding die tot conflicten leidde”.
https://fenmen.nl/de-fabel-van-de-mier-teveel-control-koester-de-mieren/

Die controle brengt veel kosten met zich mee en die rijzen inmiddels de pan uit. Hoe digitaler alles wordt, hoe harder de kosten stijgen. Digitaliteit kost geld: voor onderhoud, voor beveiliging, voor innovatie. Contant geld is bijvoorbeeld goedkoper dan giraal geld: voor elke transactie rekent de bank kosten. Effectief wordt € 50 minder waard, terwijl contact geld geen transactiekosten kent: € 50 blijft € 50. Digitaal geld is programmeerbaar geld: daarvoor zijn IT-specialisten nodig om dat programma te kunnen maken, onderhouden, innoveren en veilig te houden tegen cyberaanvallen. En hoeveel stroomstoringen en pinstoringen verstoren tegenwoordig de mogelijkheid om te kunnen betalen?

Door digitaal geld verliest men het contact met het oorspronkelijke veld van geld. Digitaliteit (kunstmatige intelligentie) is immers een kopie van het oorspronkelijke veld. Echter, bij voldoende bewustzijn blijft het contact met het oorspronkelijke veld van geld behouden.

Oorzaak van de behoefte aan controle en toezicht

Vanuit mijn perspectief is er ook vanuit de Bron behoefte aan controle en toezicht. Bron is immers licht en licht staat in dit kader voor bewustzijn. Bron is zich van alles bewust, ziet alles, alles is in beeld en weet alles en is bewustzijn. Schaduw is buitengesloten licht en komt voort uit dezelfde Bron als licht, zoals beschreven in mijn artikel van 22 oktober 2021 (https://5d-geld.nl/alles-komt-voort-uit-een-en-dezelfde-bron/). Maar veel lichtwerkers bestrijden het licht. Zij sturen licht naar het licht/de lichtkrachten, maar vergeten daarbij dat duister ook licht is, buitengesloten door het gevallen licht. Vanuit onbewustheid geven ze duister energie door licht te sturen.

Wanneer je schaduw toelaat, komt de schaduw in het licht; het mag er zijn. Je wordt het bewust, waardoor je het kunt veranderen/transformeren. Zolang iets niet bewust is, blijft het op de achtergrond, in de schaduw, aanwezig, waar het kan sluimeren en woekeren. Het gaat een eigen weg, want er is geen toezicht of controle op. Het gaat ongecontroleerd zijn gang. Emoties zijn afwijkingen van de rechte lijn en leiden tot het ontstaan van schaduw, buitengesloten licht, terwijl het buitengesloten licht uiteindelijk alleen maar terug wil naar het Licht.

De huidige maatschap is emotioneel uit balans. Daarom is er een behoefte aan controle en toezicht, want vanuit Bron bestaat de behoefte aan bewustzijn (weten en zien wat er gebeurt); God/Bron is bewustzijn, alwetend en overal. In Licht is alles zichtbaar en bekend. Daarnaast schaden emoties de natuur- en universele wetten, welke opgesloten liggen in de Heilige Geometrie, door onbalans, verstoring, verbuiging en vervorming. Er zijn vijf bouwstenen/elementen/platonische lichamen: de tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Elk element heeft een eigen Heilige Geometrische vorm. En juist die vorm is door emoties en het daaruit voortkomend misbruik beschadigd.

Evenzo is er een behoefte aan verbinding vanuit Bron. In Bron is iedereen verbonden met alles en iedereen. Het koppelen aan machines/computers en kunstmatige intelligentie in combinatie van 5G (of hoger) is een kopie van Bronverbinding, maar dan los van de echte Bron. Van God los.

Een totalitaire/controlestaat komt er naar mijn mening aan. De vraag is alleen: welke? Eentje aangestuurd door de overkoepelende/oorspronkelijke Bron, waarmee iedereen van binnenuit (weer) verbonden is via zijn/haar eigen Bron. Of eentje via een artificiële bron van buitenaf?

SMART is het nieuwe dom

Robots zijn programmeerbaar. Het past helemaal bij de luie mens, die van alle gemakken wil worden voorzien en graag z’n natje en droogje ontvangt (basisinkomen). Basisinkomen erbij, want “werken is voor slaven” en “robots nemen ons werk over, dus het moet wel”. De mens kan zich dan bezig houden met creativiteit. Kunstmatige intelligentie kan ook kunst maken… Door deze luiheid ontstaat afhankelijkheid en afhankelijkheid betekent automatisch scheefstand, onbalans en ontkrachting. Dat zorgt voor spanning en een ander woord voor spanning is belasting. Scheefstand zorgt automatisch voor een opening: een gesloten systeem tussen Bron en Bronwezen biedt een opening door een beschadiging van de innerlijke Heilige Geometrische velden. Bovendien, luiheid is één van de zeven hoofdzonden. Het gaat immers om de eigen inspanning, in-spanning: zelf het werk doen. Scheppen doe je ook zelf; dat doet een ander ook niet voor je. Het alchemistisch proces vindt innerlijk plaats, niet in de uiterlijke wereld. Je buik is een alchemistische brouwketel, waarin het mannelijke en vrouwelijke via de buikademhaling samenkomen en samensmelten.

Luiheid: één van de zeven hoofdzonden

Gedragen willen worden betekent dat iets of iemand buiten jezelf een taak van je overneemt. Dat is een vorm van luiheid. Daar speelt kunstmatige intelligentie op in: rekenmachine vs. hoofdrekenen of navigatie gebruiken ipv zelf kaartlezen en de weg onthouden. SMART-technologie (gemak dient de mens) maakt mensen lui. Menselijke (hersen)functies worden overgenomen; je wordt een levende robot/zombie/slaaf, die opdrachten/bevelen van kunstmatige intelligentie aanneemt: “sla nu links af”. Kunstmatige intelligentie neemt de ruimte van iemands onbewustheden in, want onbewustheid kent geen oorspronkelijkheid, originaliteit, creativiteit, enkel het herhalen van hetzelfde patroon binnen de kaders van de ingevoerde uitgangspunten (het referentiekader). Creativiteit daarentegen kan iets nieuws bedenken, dat haaks staat op het referentiekader.

Een andere vorm van luiheid is als fysiek gezond en over voldoende vitaliteit beschikkend mens een elektrische fiets gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een elektrisch fiets net zoveel calorieën verbrandt als een middagje slenteren door de stad. Over een aantal jaren komen er weer een aantal wetenschappers tot de conclusie dat mensen te weinig bewegen.

Mijn kijk

De ‘sociale’ mensen zijn niet blij met mijn kijk op geld en Meesterschap, doordat ze leven vanuit negatieve emoties mbt geld en niet of te weinig aan zelfreflectie mbt geld, balans en Meesterschap doen. Echter, ik leg enkel spirituele leringen en universele wetten uit; ik heb er geen één zelf bedacht. Blijvende financiële ondersteuning/afhankelijkheid werkt niet. Voor het oog lijkt financiële ondersteuning een goed idee, maar zo gauw de ondersteuning eindigt, is de persoon weer terug bij af. Hij/zij heeft niet hoeven leren hoe zelfstandig voldoende inkomen te genereren. En het systeem stort in. De hele Matrix is gebouwd op en bestaat uit afhankelijkheden (en dat in stand laten, zodat het kan blijven voortbestaan). Als kind vond je het leuk toen het je lukte om iets zelf(standig) te doen. Het woord zelfstandig zegt het al: zelf staand, niet steunend/leunend op een ander. Ouders hebben ook graag dat hun kinderen zelfstandig worden en zijn.

Mocht je het dan toch beter denken te weten dan de universele wetten en spirituele uitgangspunten en ideeën over de Nieuwe Aarde ‘in je kracht staan’, ‘in balans zijn’ en ‘in harmonie leven met de natuur’ en de universele wetten ‘de Wet van Balans’ en ‘de Wet van Onvoorwaardelijke Liefde’, beantwoordt dan de volgende vragen:
1) Hoe kun je aanwezig zijn op de Nieuwe Aarde, waar balans is, als je (financieel) in onbalans bent?
2) Hoe kun je in je kracht staan, als je financieel blijvend afhankelijk bent van een uitkering?
3) Hoe kun je vanuit Onvoorwaardelijke Liefde leven, als je afhankelijk (is voorwaardelijk) bent van een uitkering?
4) Hoe kun je Onvoorwaardelijke Liefde zijn/belichamen, als je geld niet accepteert? Onvoorwaardelijke Liefde accepteert immers alles.
5) Hoe kun je de spirituele bewering leven dat je als Bronwezen alles kunt scheppen wat je maar wilt, maar je bent niet in staat te scheppen dat je zelf voldoende inkomen kunt genereren?

Wil je in een nieuwe betere samenleving (hogere energie) kunnen verblijven, dan dien je daarop/-mee te resoneren. Als je nog vibreert op angst, kun je niet in een samenleving vol onvoorwaardelijke liefde verblijven. Als je nog behoefte hebt om macht en controle over anderen te kunnen uitoefenen, kun je niet in een samenleving obv gelijkwaardigheid verblijven nog. Als je nog in onbalans bent, kun je niet in een gebalanceerde samenleving blijvend zijn. Er is geen of te weinig resonantie met de betreffende staat verblijven. Daarom vervliegen Halleluja-ervaringen bij sommige mensen na een prachtige meditatie, omdat ze energie niet kunnen vasthouden/belichamen.

Fysieke gezondheid en voedingsdeskundigen

Tot slot nog de overtuigingen mbt fysieke gezondheid. Je lichaam heeft een eigen bewustzijn en weet precies wat het nodig heeft. Echter, tijdens de opvoeding slaan/hameren ouders bepaalde overtuigingen over gezond eten en ‘verplicht’ eten (“dit moet je eten, want het is gezond”) er letterlijk in, terwijl je lichaam wil kokhalzen en het eigenlijk weigert. In spirituele kringen is zwaar voedsel (junk food) not done en is veganistisch eten de hype.

Ook alle dieetgoeroes en voedingsdeskundigen beweren het beter te weten dan jouw lichaam. In het verleden was er de schijf van vijf; daar zijn de meeste voedingsdeskundigen inmiddels van afgestapt. De nieuwe trend binnen de voedingskunde is het eten van insecten en meelwormen. Dat is in lijn met het idee van het WEF. Maar ons spijsverteringssysteem is daarvoor niet gemaakt! Ga jij deze nieuwe trend volgen? Veel mensen gaan spontaan kokhalzen, alleen al bij de gedachte. Het is algemeen bekend dat de uitkomst van de onderzoeken over een bepaald onderwerp overeenkomt met de wensen/ideeën van de opdrachtgever. Wie betaalt, bepaalt. “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend”.
En tenslotte is er nog het placebo-effect: als jij het gelooft, dan is het zo. Gedachten zijn, gedachten scheppen.

Maar wat vindt jouw lichaam? Ieder lichaam is anders. Genieten en iets lekker vinden zijn aspecten van liefde. Liefde voedt. Een baby groeit door liefde (en aandacht). Heb je een allergische reactie (intolerantie) op bepaald voedsel? Dan zit daarin een boodschap over een innerlijke verstoring/onbalans. Kun je niet zonder suiker of een bepaald stofje? Dan heb je een verslaving en dat is ook een boodschap over een innerlijke verstoring/onbalans. Los dat op en het kan je niet meer raken. Immers, jouw trilling is dan hoger dan de lagere trilling van de reactie of de verslaafdheid. Liefde is de hoogste vibratie. Liefde voedt!

Vertrouw op je eigen lichaam. Luister naar je lichaam. Als jouw overtuiging is dat iets gezond/voedend is, dan is dat ook zo. En vice versa. Voed je lichaam met liefde ipv ideeën en overtuiging over gezonde voeding.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl