Werk als (dwang)middel voor het vinden van je eigen goud en je vrijheid

W

In de verhalen staan de Anunnaki bekend als het ras dat de huidige mens schiep en dat onze voorouders goud voor hen moesten delven, als slaven. Dat is de ene uitleg. De Anunnaki, een technologisch geavanceerd ras, maar niet in staat is machines te ontwikkelen, die goud kunnen delven… Of kunnen de verhalen ook anders worden uitgelegd? Want alles in dualiteit heeft twee kanten en niets is wat het lijkt te zijn.

Het Frans woord voor goud is ‘or’. In het Engelse woord ‘work’ komt ‘or’ voor; work betekent dan: de Vader-Zoon-verbinding (w) in jezelf zorgt ervoor dat jouw goud (or oftewel de overvloed van de Vader) te bemeesteren (k = 11). Maw: de verloren zoon/het kind vrij van de emoties en daardoor verbonden met het oorspronkelijke gevoel (de Moeder), teruggekeerd naar de Vader, waardoor hij zijn Godskwaliteit kan gronden/vrucht kan dragen en daarmee de Hemel op Aarde kan brengen.

Goud heeft ook met balans te maken, want Vader en Moeder zijn allebei volledig aanwezig; mannelijk en vrouwelijk zijn verenigd in eenheid, zodat het Goddelijk Kind verschijnt. Wanneer de mens zijn/haar innerlijk werk doet, heft ze de onbalans op, want de schaduw wordt aangezien en bemeesterd. Echter, door de verstoring van de emoties blijven veel mens en hangen in de onbalans. Daardoor is het onmogelijk geworden om je goud op Aarde te brengen. “Werken is voor slaven” is voor sommige mensen het mantra geworden. En vervolgens geld van een ander nodig hebben om van te kunnen leven…

Van slaaf naar Meester

Die mensen weigeren hun innerlijk werk te doen, want dat betekent de eigen schaduw onder ogen komen. Te pijnlijk voor het negatieve ego. Daardoor stagneert de schepping. Als ze al werken, werken ze letterlijk voor geld en zijn daardoor slaaf van het geld(systeem), omdat ze hun passie niet leven. Dat geldt ook voor mensen, die afhankelijk zijn van een uitkering, indien en voorzover ze de tijd niet gebruiken om hun innerlijk werk te doen.

Als je het woord ‘slaaf’ ontleedt, kun je het woord als volgt uitleggen: de uitlijning van alle negen lagen (s = 19) van je menszijn (l = 12) gronden (a) en vanuit gronding (a) vorm (f) geven. Of als je het woord ‘slaven’ ontleedt: de uitlijning van alle negen lagen (s = 19) van je menszijn (l = 12) gronden (a), zodat je Meesterschap (v = 22) bereikt over de emoties (e) en weer bij je oorspronkelijk gevoel (n = 14) komt. Zolang je geen Meester over de stof wordt, ben je gebonden aan de stof.

Het Duitse gezegde “Arbeit macht frei” krijgt nu een hele andere betekenis. Echter, zolang men in dualiteit leeft en in emoties blijft hangen, zodat men niet in staat is de eigen Godskwaliteit te gronden/niet uit eigen Bron kan tappen, blijft men werken veroordelen voor de ermee gepaard gaande slavernij.

Terug naar balans

De andere uitleg voor de Anunnaki is dat zij – vanuit Bronbewustzijn bezien – de mensheid helpen het eigen goud(enbewustzijn) weer terug te vinden door ervoor te werken, zij het onder dwang en in de uiterlijke wereld. Het trauma op het misbruik van de Godskracht heeft voor een blokkade gezorgd, waardoor het eigen Licht/de eigen Godskwaliteit niet op Aarde kan komen, dus niet kan gronden. Want alleen als jij jouw eigen goud vindt, kun je jouw Godskwaliteit/passie leven. Dat levert bezielde materie op. Overvloed is dan deel van jouw leven.

Ondanks dat de Anunnki dwang gebruikten (dwangarbeid/slavenarbeid), zit er een intentie vanuit Bron achter – zoals dat ook achter de vaccinnaties zit -: een geforceerde manier om mensen terug naar hun midden/in balans te krijgen. Daarmee praat ik hun gedrag niet goed, maar leg uit dat zowel het werken voor geld/goud, als de vaccinaties als doel hebben de balans te herstellen. Immers, goud en midden betekenen allebei balans. Dat is wat Bron wil: terug naar balans, harmonie, in formatie zijn en een zijn met de natuur, zodat het kosmisch ordenend principe (Gods wil) weer het uitgangspunt vormt ipv het ongeleide projectiel van de emoties dat schadelijk is voor de Heilige Geometrie.

De eigenwaarde van geld: easy money versus being money

Dan komen we aan bij Seth, de Egyptische god van chaos en van stof/materie. Hij wordt gezien als een vijand van de mensheid. Hij staat ook voor het negatieve ego van de mens. De andere kant is het gouden ego: het ego dat zijn/haar Goddelijkheid in zijn/haar menszijn belichaamt.

Nadat de mind/het ego je heeft geholpen om je los te maken van het onbewuste groepsveld, kun je je eigen geld/Godsbewustzijn claimen en Meester worden die je altijd al bent geweest, maar verborgen was in het onbewuste groepsveld. Zolang er aanhechtingen zijn vanuit het groepsveld op jouw systeem of van jou uit aanhechtingen naar het groepsveld, gaat een deel van je energie/kracht naar het groepsveld toe. Daarmee kunnen jouw oorspronkelijke krachten ook niet indalen, omdat er nog schaduw/zwaarte aanwezig is in je basis. Alleen als je je innerlijke ruimte hebt schoongemaakt door je innerlijk werk te hebben gedaan, kan je Godsvonk gaan indalen en zich gaan settelen in je basis. Jij bent geld. Je komt dan los van het onbewuste groepsveld.

2021 is het jaar dat zich daarvoor leent. De energie geeft aan dat loskoppeling van het onbewuste groepsveld mogelijk is: uit de 2 verschijnt de 1. Je kunt tijdelijk afstand nemen van het onbewuste groepsveld. Los van alle aanhechtingen van het onbewuste groepsbewustzijn kun je toewerken naar onvoorwaardelijkheid en daadwerkelijk leven vanuit je hart: geen enkele aanhechting meer, geen enkele voorwaarde meer. Geen compromissen, enkel gelijkwaardigheid, wederkerigheid en onvoorwaardelijkheid.

In het onbewuste groepsbewustzijn wordt de waarde van geld niet gewaardeerd, omdat het je de mogelijkheid biedt individu/Meester te worden. Je wordt verplicht jouw geld/overvloed te delen onder het mom van solidariteit: easy money. Dat gebeurt via belastingheffing, sociale voorzieningen en/of andere vormen van inkomens- en vermogensoverdracht(en). Aan dat laatste kun je denken aan de verzorgingstehuizen waar vermogende mensen een hogere eigen bijdrage betalen dan mensen met weinig vermogen. De vermogende mensen hoeven niet altijd mensen te zijn met goedbetaalde banen; het kunnen ook mensen zijn die zuinig hebben geleefd en hebben gespaard.

Daarnaast wordt er alles aangedaan om te zorgen dat je wegcijfert ten gunste van de groep en dat er afhankelijkheid is van de groep. Heb je een andere mening, dan word je weggezet als complotdenker of krijg je zelfs te maken met social shaming. De tolerantie van de groep is gelijk aan de waarden en -normen van de groep. Zelfs in het tolerante land als Nederland…

Doe je innerlijk werk: jouw innerlijk werk zorgt tot jouw vrijheid.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl