Wees dienstbaar aan jouw Godsvonk: til het een niveau hoger

W

Nagenoeg alle spirituele leraren spreken over dienstbaar zijn aan de groep (service to others): elkaar helpen in het belang van de groep. De vaste lezers weten hoe ik daarover denk… Op dat moment buig je naar de ander toe en verbuigt jouw rechte lijn, de verticale as. Je kunt niet langer dienstbaar zijn aan jouw Godsvonk, verliest je individualiteit en er ontstaan afhankelijkheden, scheefstanden en belasting.

Door de verbuiging neemt de mogelijkheid van directe communicatie met God/Bron af, alsook de mogelijkheid om uit eigen Bron te tappen. Immers, via jouw Godsvonk is er verbinding met God/Bron, een overkoepelend bewustzijn dat het grotere geheel overziet en waarmee je op die manier met iedereen verbonden bent, want iedereen is een deel van/komt voort uit diezelfde Bron. In een onderliggend bewustzijn is dat grotere plaatje niet te zien. Door dan mee te bewegen met/toe te geven aan een ander verlaat je jouw rechte lijn/jouw verticale as en wordt het een horizontale as. Jouw bewustzijn sluit zich dan voor hogere energieën.

Dat is wat bedoel ik met: til het een niveau hoger. Via jouw Godsvonk ben je verbonden met God/Bron en van daaruit vindt de aansturing plaats, zodat er een harmonisch geheel ontstaat. Op elk onderliggend niveau mis je het grotere plaatje. Door het naar een hoger niveau te tillen ben je individu, ken je jezelf, sta je op eigen benen, ben je de Pilaar van Licht, ben je in formatie, onderdeel van de natuurlijke Flower of Life én ben je verbonden met het grotere geheel, zodat alles in goede harmonie verloopt (het kosmisch ordenend principe), doordat je voelt wat de bedoeling van Bron is.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl