Wall Street

W

Wall Street is gelegen in New York. Vandaag de dag is Wall Street ongeveer het centrum van New Yorks financiële district. De term ‘Wall Street’ wordt dan ook wel gebruikt voor de Amerikaanse financiële wereld als geheel.

Vanuit bewustzijn bezien vormt Wall Street een (energetische) muur tussen de mensheid en de bankiers (zij die het geld/goud van de mensheid bewaren/beheren, totdat wij daartoe weer zelf in staat zijn). Direct na onze val in bewustzijn toen we de rechte lijn/het Pad verlieten, verloren we een stukje van onze Godsbewustzijn. Geld is energetisch verbonden met het Godsbewustzijn. De Archonten konden daardoor onze geldstroom wegleiden/kapen, omdat ons Licht verminderd was; wij waren minder bewust geworden. Wall Street draagt de herinnering van de kaap/wegleiding van onze geldstroom vanuit het AL. Via Wall Street hebben de Archonten een andere stroom ingebracht. Wij konden er vanaf dat moment niet meer bij: het verlaten van het Pad/de rechte lijn leidt tot armoede, want we hebben de kosmische orde verlaten. Dan ontstaat er onbalans en dat leidt tot spanning/belasting. Armoede noodzaakt de emoties tot ingrijpen in de verstoorde balans via belastingheffing en het verstrekken van subsidies.
En zoals Wall Street een muur vormt, vormt de Damrak in Amsterdam dat ook. Damrak: de dam die de energetische muur vormt om jouw Zonlicht (RA) te bemeesteren (K = 11 = Meesterschap). Wat houdt je tegen om je Meesterschap op te pakken?

Wall Street heeft te maken met de Vader-Zoon-verbinding (w = 23) voor iedereen (all). Vaders overvloed is weer beschikbaar voor iedereen. De Zoon betreft hier de Verloren Zoon; hij die de Vader/de rechte lijn/het Pad heeft verlaten. Maar de 3 staat ook voor het (innerlijk) kind. Wall Street: de overvloed van de Vader is via het kind beschikbaar voor iedereen die het Pad (de straat) bewandelt.

Adam Kadmon

New York heette voorheen Nieuw-Amsterdam, toen het in Nederlandse handen was. Een veel gebruikte afkorting voor Amsterdam is A’dam. Amsterdam heeft de code van het Adam Kadmon-bewustzijn: een andere naam voor ons oorspronkelijke zelf/zijn. Amsterdam had haar gouden eeuw in de zeventiende eeuw. Toen was Amsterdam ook het financiële centrum van de wereld, maar verloor dat aan London in de achttiende eeuw. Deze overgang van het financiële centrum van de wereld van Amsterdam naar Londen of London is logisch te verklaren.

Financiën: vorm (f = 6) geven aan de uitlijning (i), zodat je bij je oorspronkelijk gevoel (n = 14) kunt komen en zodoende, jouw ANdrogyne staat van zijn (mannelijk én vrouwelijk), zodat het kind (c) voor uitlijning (i) van de emoties (e) kan zorgen door ze in het oorspronkelijke gevoel (n = 14) te brengen of er aan te koppelen. Daardoor ben je weer in je midden, niet meer in emotionele onbalans. Oftewel: jouw financiële situatie laat jouw balans zien. Je bent weer in formatie

London (Engelse schijfwijze): de mens (l = 12: vrouw en man) die gronding (1) kan bieden aan de vijf elementen (o = 15) door het te verbinden met het oorspronkelijke gevoel (n = 14), waardoor het hart (d = 4) bedding kan geven aan de gronding van de vijf elementen en daardoor oorspronkelijke gevoel (n = 14) kan brengen in de emoties. De emoties doen zich voor als gevoel, maar zijn niet ons oorspronkelijke gevoel.

Londen (Nederlandse schrijfwijze): de mens (l = 12) die gronding (1) kan bieden aan de vijf elementen (o = 15) door het te verbinden met het oorspronkelijke gevoel (n = 14), waardoor het hart (d = 4) via de ether (5) gronding (1) kan geven aan de vier elementen (n = 14). De Nederlandse (wind)molens kunnen de elementen vanuit balans in beweging brengen via emoties. Nederland is een waterland (het element water is verbonden met emoties).

Calvinisme

Nederland was een calvinistisch land. In het spraakgebruik wordt met calvinisme een verzameling eigenschappen bedoeld die typisch Nederlands zouden zijn: ingetogen gedrag, ingetogen in het uiten van emoties, niet te koop lopen met je successen, kapitaal hebben of bezittingen en daar weinig waarde aan hechten, starheid in principes, arbeidsethos en waarden als soberheid, zuinigheid en lijdzaamheid (https://nl.wikipedia.org/wiki/Calvinisme). Vaak wordt soberheid uitgelegd als karigheid, krapheid en zuinigheid. Maar echte soberheid betekent matigheid: koop alleen wat je nodig hebt, niet om leegte in jezelf (op) te vullen.

Nederlanders staan wereldwijd bekend om hun zuinigheid (“Ons bin zuunig”; “geen cent te veel (willen) betalen”). Dat is armoedebewustzijn: nooit genoeg hebben, altijd meer willen hebben, maar ook winstbejag, kenmerk van het kapitalisme. Met winst willen maken is niks mis, maar wel als het ten koste gaat van de mens(heid). Verschillende auteurs hebben een verband gelegd tussen de opkomst van het kapitalisme in het zestiende-eeuwse West-Europa en die van het calvinisme in dezelfde tijd (https://nl.wikipedia.org/wiki/Calvinisme). In een land dat uitgaat van armoede (calvinisme) kan geen (blijvende) overvloed zijn.

De nieuwe wereld

Nieuw-Amsterdam is uiteindelijk in de zeventiende eeuw overgedragen aan Engeland in ruil voor Suriname. Amerika is onderdeel van de nieuwe wereld; Europa is deel van de oude wereld. De code van Amsterdam (Adam Kadmon) bevindt zich in de oude wereld. Logisch dat er een nieuw Amsterdam werd gesticht in de nieuwe wereld, want in de nieuwe wereld/Aarde/tijd is onze oorspronkelijke staat weer toegankelijk. Onderdeel van onze oorspronkelijke staat is overvloed. In de oude wereld is de mensheid beperkt (calvinistisch Nederland met Amsterdam als hoofdstad); dat is de Adam uit de Bijbel, gecreëerd door de Elohim (zij die uit de Hemel kwamen).

Bijzonder detail is dat Peter Stuyvesant bestuurder is geweest van Nieuw-Amsterdam: (stuif)zand in de ogen strooien. Op dat moment zie je even niets. Dat is een tijdelijke vorm van onbewustheid en op dat moment wordt het bewustzijn gekaapt. Of slaapzand en dan komen we bijna in het sprookje van Doornroosje terecht: de slapende mensheid.

Op religieus gebied stond Peter Stuyvesant bekend als een purist en wilde het liefst alle religies, behalve het Nederlandse calvinisme verbieden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Amsterdam_(Nieuw-Nederland)). Dus ook nu weer vanuit bewustzijn een logische verklaring dat Nederland Nieuw-Amsterdam verloor: armoede (calvinisme) en overvloed gaan niet samen in een verenigde staat: dan is er alleen maar overvloed.

De Adam uit de Bijbel is niet dezelfde als het oorspronkelijke Adam Kadmon-bewustzijn. De code van het nieuwe Adam Kadmon-bewustzijn ligt in New York. De code van de Verenigde Staten biedt de mogelijkheid om alle staten van bewustzijn te verenigen, oftewel terugkeer naar de oorspronkelijke staat. Vanwege de calvinistische inslag (armoede) is het logisch dat er een Nieuw Amsterdam gesticht werd in de nieuwe wereld. In de oude wereld zorgde de calvinistische inslag voor een bevestiging van/herinnering aan de beperking van het oorspronkelijke bewustzijn na het verlaten van de rechte lijn. In de nieuwe wereld is er overvloed voor iedereen, mits men uitgelijnd is met de eigen rechte lijn, zodat men weer in formatie is en weer verantwoord met diens Godskracht om kan gaan. Tot dat moment wordt deze overvloed achter de energetische muur van Wall Street gehouden.

Tot zover een stukje geschiedenis vanuit bewustzijn.

Patrick Scheers