The power of the mind

T

De geest/de mind/het brein/het intellect biedt de mogelijkheid om te denken en om jouw gevoel te verwoorden. Hierin zit ook je analytisch en voorstellingsvermogen en de mogelijkheid om te focussen. Via het keelchakra kun je expressie geven aan jouw ziel/Godsvonk via geluid, woorden, spraak en zang. Dit zijn positieve aspecten van de mind. In de spirituele wereld wordt de mind vaak als iets negatiefs gezien, omdat het zorgt voor afscheiding. Het wij-gevoel maakt plaats voor een ik-gevoel, een besef van ik. “Ik denk, dus ik besta” (René Descartes). De mind wordt gekoppeld aan het ego, het negatieve ego wel te verstaan. Dit alles is in de spirituele wereld ongewenst, omdat afscheiding/het ego het eenheidsveld verstoort.

Tot aan het einde van Lemurië was er eenheidsbewustzijn. Zoals beschreven in eerdere artikelen, waren in het eenheidsbewustzijn onbalansen, scheefstanden en afhankelijkheden aanwezig en daardoor was het oorspronkelijke gevoel niet langer meer beschikbaar. Dat zorgde voor schaduw en die was niet zichtbaar: in Licht is schaduw niet zichtbaar of als je alleen maar op licht gericht bent, zie je de schaduw niet (of wil je de schaduw niet zien). Om schaduw zichtbaar te kunnen maken is polariteit nodig. De opstand van Lucifer leidde tot die polariteit en de creatie van het ego. Denken en emoties/gevoel werden gescheiden, om precies te zijn: het emotionele gevoel en het denken werden gescheiden. Er ontstond vrouwelijk – mannelijk, Venus – Mars. Na de Val van Atlantis zorgde het ego ervoor dat we één van de polaire kanten als beter dan de andere kant gingen beschouwen. Toen ontstond dualiteit.

Ego, identiteit en individualiteit

Zoals eerder vermeld, kan het ego zich identificeren met vorm, waardoor je jezelf als individu, afgescheiden en los van de groep kunt ervaren. Dit is de positieve kracht van het ego, de kracht van het oorspronkelijke ego. Het ego biedt de mogelijkheid om jezelf te leren kennen en jouw Godskwaliteiten ontwikkelen. Dit alles is nodig om Meesterschap te bereiken. De kracht van de geest/de mind/het brein/het intellect is dan ook een belangrijke kracht om te gebruiken. Het haalt je uit het (onbewuste) groepsbewustzijn, zodat je kunt gaan onderzoeken hoe je je eigen onbalansen kunt herstellen en daardoor terug kunt keren naar het midden, je eigen rechte lijn. Want dat is het enige dat nodig is: heling van je eigen aandeel in de schaduw. De schaduw van een ander kun én mag je niet helen/oplossen.

Het ego/het brein mag dus ook erkend worden en zijn kwaliteit gezien worden. Het is een pure mannelijke kwaliteit, die – mits verbonden met het hart – de mogelijkheid geeft om onbewustheid zichtbaar te maken. Doordat het zich afgescheiden heeft van het eenheidsbewustzijn, kan het zonder emoties naar iets kijken en handelen. Verbonden met het hart kun je compassie ervaren: je ziet lijden en je weet of je moet ingrijpen of niet. Je moet ingrijpen als je ziet dat iemand van het dak gevallen is en daarbij zijn been gebroken heeft. Je hoeft niet in te grijpen, als iemand verdriet ervaart, bijvoorbeeld door een het verlies van een geliefde. Je hoeft hem/haar enkel aan te horen en het verdriet er te laten zijn. De emoties willen meteen naar de ander toesnellen om hem/haar te troosten en proberen daarbij het verdriet te verzachten door over de rug van de ander te wrijven/strijken. Dat het verdriet maar snel ophoudt; verdriet wordt weggeveegd/weggestreken. “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden” is het gezegde. De kans is ook aanwezig dat deze zachte heelmeesters energie komen halen, voeding voor de eigen emoties. Soort zoekt soort.

Van man naar vrouw

Wat in de spirituele wereld echter de laatste jaren gaande is geweest, is dat vrouwen vonden dat mannen hun emoties moesten gaan uiten. Eckhart Tolle schrijft dat het negatieve ego negatieve emoties nodig heeft om zich te kunnen voeden. Het negatieve ego is gehecht aan drama. Iemand die weinig tot geen emoties toont, geeft geen voeding. “Ik voel me emotioneel niet begrepen”. Of juist emotioneel niet gevoed…

Hiermee verliest de man zijn oorspronkelijke kracht (en het vrouwelijke ook), want het mentale moet plaats maken voor emotie; de emoties proberen het ego (ik-bewustzijn) weer terug te brengen in het onbewuste groepsbewustzijn. Het oorspronkelijke gevoel, de oorspronkelijke vrouwelijkheid is noch emotie, noch denken. Het is innerlijke verstilling, beschikbaar wanneer je in rust bent, in je midden, uitgelijnd met je essentie. Dan hoor je de stilte spreken: het Bronveld dat door jou heen werkt.

De huidige tijd vraagt om kritische, vrije denkers en onderscheidingsvermogen, niet om slaafs-, volgzaam- en gehoorzaamgedrag. Daarvoor is het belangrijk voorbij de emoties te kunnen gaan en de kracht van je brein te gebruiken. Er zijn genoeg artsen tijdens de coronapandemie opgestaan, die met behulp van de kwaliteiten van het brein heldere analyses hebben gemaakt van het huidige coronabeleid van de regering en daardoor tot een hele andere conclusie komen. Emoties kunnen dat niet en zorgen ervoor dat je niet meer logisch kunt nadenken. Natuurlijk zit iedereen in meer of mindere mate in angst. Het gaat er echter om je niet te laten leiden door angst/emotie. Angst maakt slimme mensen dom.

Alle ellende van de wereld

In de spirituele wereld krijgt het ego de schuld van alle ellende in de wereld vanwege de afscheiding tov het groepsbewustzijn, die het veroorzaakt. De werkelijke oorzaak van alle ellende zijn de onbalansen en scheefstanden, waardoor de Heilige Geometrie wordt verstoord en zodoende ook de balans en harmonie van de natuur. Maar het ego biedt de mogelijkheid om de schaduw te zien, doordat het in twee werelden leeft ipv alleen in het eenheidsveld/het ‘licht’. Daardoor heeft het (positieve/oorspronkelijke) ego de mogelijkheid om de eigen trauma’s en verwondingen te zien en herkennen, om ze vervolgens te helen en daardoor terugkomen in het midden, in de eigen rechte lijn.

Hoe kan men terugkeren naar balans en harmonie met de natuur, als men geen verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven, waardoor onbalans en disharmonie juist in stand blijven? Om de eigen scheefstanden en onbalansen op te heffen, dien je een eigen identiteit te hebben en individu te zijn. Dat is één van de kwaliteiten van de mind.

Open your mind: gedachten zijn, gedachten scheppen

Met behulp van ons brein creëren we onze werkelijkheid via onze gedachten en visualisaties. Wat jij denkt, bepaalt mede jouw werkelijkheid. Het is het beperkte/negatieve ego, dat gelooft dat we vastzitten in deze realiteit. Onze vijf zintuigen binden ons aan deze realiteit, maar het oorspronkelijke gevoel kan onderscheiden wat echt is en wat niet echt is. Op die manier onthechten we van deze matrix. Je voelt of iets klopt of niet: it doesn’t make sense. Sense is Engels voor aanvoelen, maar in deze uitdrukking ook logisch. Een vrouwelijk en mannelijk aspect in hetzelfde woord: voelen en logica. Ze moeten samenwerken. Dat is het Heilig Huwelijk.

Door de onthechting ben je niet langer gebonden aan de vorm, komt de geest los en kan vorm geven aan de materie: mind over matter. Daarvoor zijn een geopende basis en een geopende pijnappelklier nodig om het brein te openen. Hogere kwaliteiten en vermogens komen dan beschikbaar in de fysieke wereld. De volgende stap in evolutie.

1,5 meter afstand, vaccin, lockdown

Die volgende stap in evolutie geschiedt door afstand te nemen van het onbewuste groepsbewustzijn; jezelf ervan loskoppelen. In mijn artikel van 22 april 2020 ‘Op weg naar Meesterschap dankzij corona’ schreef ik dat de 1,5 meter afstand jou de mogelijkheid biedt om afstand te nemen van/los te komen uit het onbewuste groepsbewustzijn, zodat je jezelf kunt gaan vinden/ontdekken en op eigen benen gaan staan. Je kunt individu worden, niet langer opgaan in de massa. Het vaccin is daarbij een gedwongen manier om een individu naar het midden te brengen. Daarmee ben je echter niet los van het onbewuste groepsbewustzijn gekomen, maar er juist meer mee verstrengeld geraakt. Dé oplossing is zelfcontrole en zelfbeheersing.

Aansluitend hierop de lockdown. Door de lockdown worden mensen gedwongen thuis te blijven. Het biedt de mogelijkheid om naar binnen te keren, zodat je los kunt komen van het onbewuste groepsbewustzijn en je eigen schaduw zien. Als je het woord ‘lockdown’ ontleedt, ontstaat het volgende: de mogelijkheid voor de mens (l = 12) om gronding (1) aan de vijf elementen (o = 15) te geven, zodat het kind (c) Meesterschap (k = 11) kan bereiken vanuit het hart (d = 4) en dan vanuit de basis (1) het vijfde – verbindende – element (ether) (o = 15) de Vader-Zoonverbinding (w = 23) met het gevoel (n) te kunnen verbinden.

Deze ontkoppeling van het onbewuste groepsbewustzijn is nodig om je oorspronkelijke kracht te hervinden door al jouw energie uit het groepsbewustzijn te halen. Dan geef je niet langer (onbewust) jouw energie weg en kan jouw Lichtkracht op Aarde komen. Zodra je jezelf hebt gevonden, kun je vanuit onvoorwaardelijkheid je opnieuw verbinden met het groepsveld zonder dat je nog meegaat in de massa.
Op Aarde zijn, maar niet van deze Aarde zijn.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl