Soevereiniteit

S

Of je controleert je zelf of je wordt gecontroleerd.