Saturnus: de poort naar je hoger bewustzijn

S
foto: NASA

Saturnus staat in de astrologie oa voor beperking en structuur. Saturnus heerst over het teken Steenbok. Saturnus regeert over structuren, dus ook over de banken. De negatieve uitleg is dat Saturnus jou beperkt en begrenst en in haar ringen zieledelen gevangen houdt. De positieve uitleg is dat Saturnus jouw hogere kennis bewaart, totdat jouw bewustzijn eraan toe is om de hogere kennis juist, correct, verantwoord, vanuit rust, je midden en zuiverheid toe te passen. Zoals banken jouw goud beheren en veilig (safe) bewaren (save) in hun kluizen (safes), totdat jij verantwoord jouw goud(enbewustzijn)/Godskracht kunt hanteren, zo beheert Saturnus jouw kennis en hoger bewustzijn (Uranus, Neptunus en Pluto; zij komen na Saturnus vanaf de Aarde gezien). Saturnus is de zevende planeet. Saturnus is de poortwachter en toegangspoort tot je hoger bewustzijn. De (informatie)ringen bevinden zich tussen je wenkbrauwen en je pijnappelklier.

Saturnus wordt als een strenge leermeester gezien. “Maar de essentie is dat Saturnus wars van materiële rijkdom is: zijn doel is het om de mensen te louteren, om ze zelfkennis te verschaffen en ze tot een hogere graad van ontwikkeling te leiden. Daarom is er leed nodig en pijn om de mensheid tot nadenken te brengen, om tot de essentie van het leven terug te keren. Pas nadat de mens tot dit inzicht is gekomen en er een oprechte wens komt om het goede na te streven door hard werken en langdurig het goede te doen, pas dán zal Saturnus de beste vriend van de mens kunnen worden. Zolang de mens nog is gericht op alleen maar genieten en anderen laten werken, voordeeltjes opstrijken, liegen en bedriegen, dan zal Saturnus als een gesel over de mensheid heersen. Als zodanig kennen wij het beeld van Saturnus, die is afgebeeld met een zeis en meedogenloos optreedt” (zie: https://home.kpn.nl/jligteneigen/Lessen/Steenbok.html).

Om toegang te krijgen tot je hoger bewustzijn dien je weer in je midden te zijn, in je rechte lijn, jouw Pilaar van Licht. Daarvoor dien je emoties los te laten, in die zin dat emoties (het emotionele gevoel) niet het uitgangspunt mogen zijn. Jouw oorspronkelijke gevoel dient het uitgangspunt te zijn. Alleen dan zijn je scheppingen zuiver en in harmonie met het leven. NB: gevoel en emotie zijn twee verschillende dingen. Emotie is de beweging van de richting, maar de richting wordt bepaald in het gevoel, niet in de emotie/beweging. Dat is de werkelijke functie/kwaliteit van een emotie. Maar door de vallen in bewustzijn zijn emotie en gevoel met elkaar verward en gelijkgesteld aan elkaar. Ik erken het belang van een emotie, maar zet het oorspronkelijke gevoel op de eerste plaats. Dat is leven vanuit de rechte lijn en dat is alleen mogelijk, als je uit de emotionele programmering en kleuringen bent gekomen, dus in je midden bent. De emoties, met name de negatieve, zijn voeding voor de Archonten. Negatieve emoties trekken je uit je midden en zijn erg schadelijk voor je. Maar ook positieve emoties ook; ze zijn alleen minder schadelijk voor je.

Leven vanuit de rechte lijn heeft tot gevolg dat je jouw rechtmatige plaats in de natuurlijke orde, de Flower of Life, kunt innemen en bij je eigen overvloedsbewustzijn kunt komen. Het overvloedsbewustzijn dat zich in de Matrix bevindt, gaat altijd ten koste van een ander, zie hiervoor de aandelenmarkten, maar ook de cryptovaluta. Digitaliteit heeft helemaal niets met de oorspronkelijke mens te maken. Het is een onnatuurlijk iets, een surrogaat, kopie zonder enige bezieling. Tappen uit eigen Bron levert bezielde materie op. Dat is wat mensen aantrekt. Tappen uit eigen Bron kan alleen via je hoger bewustzijn dat toegankelijk wordt, zodra je de rechte lijn hebt teruggevonden en van daaruit gaat leven.

Patrick Scheers