Recyclen, zodat de geschiedenis zich herhaalt; het onbewuste leeft verder

R

De klimaathoax

Vooropgesteld: het milieu is belangrijk en moet beschermd worden. Maar de voorgestelde maatregelen zijn enkel symptoombestrijding.

Volgens de huidige ideeën zijn er teveel mensen en dat is de oorzaak van de klimaatveranderingen en de milieuproblemen. Dat is één uitleg. Zoals inmiddels bekend: alles heeft meerdere lagen. De mensheid speelt zonder meer een rol in de klimaatveranderingen en de milieuproblemen, maar niet zozeer het aantal, als wel in de onbewustheid van haar eigen gedrag.

De wegwerpmaatschappij

De huidige maatschappij is een wegwerpmaatschappij te noemen. Zodra een product (technisch) verouderd is, wordt het bij het oud vuil neergezet en moet er een nieuwere versie komen: consumeren. Daarnaast is er de gebruiksduur van bepaalde producten. Denk aan de huidige koelkasten tov de eerste koelkasten, het trager worden van computers. Allemaal ‘stimulansen’, zodat de consument blijft consumeren. Een alternatief is dat de producent eigenaar blijft van zijn product en dat de consument het leaset/huurt. Maar iedereen weet dat met eigen goederen voorzichter wordt omgegaan dan met geleasede producten, denk aan leaseauto’s.

Tenslotte zijn er nog de ‘groene’ producten:
1) biomassa door hout te verbranden, waarvoor bomen gekapt moeten worden;
2) de elektrische auto waarvan de productie zeer vervuilend is. Voor de lithiumbatterijen is kobalt nodig, wat kleine kinderen uit de kobaltmijnen mogen halen, zie https://downtoearthmagazine.nl/kobalt-uit-congo-is-populair-smerig-en-valt-buiten-eu-voorstel-verantwoorde-mijnbouw/. Zij worden zij aan grote hoeveelheden kobalt blootgesteld. Te hoge concentraties kobalt kunnen echter de menselijke gezondheid schaden. Wanneer men te hoge concentraties kobalt via de lucht inademt, kan dit astma en longontsteking veroorzaken (zie: https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/co.htm#:~:text=Kobalt%20wordt%20gebruikt%20om%20bloedarmoede,dit%20astma%20en%20longontsteking%20veroorzaken). Maar gelukkig kan de westerse mens zeggen dat hij/zij milieubewust bezig is;
3) de vervuilende productie van zonnepanelen, ondanks dat het minder vervuilend is dan voor heen (zie https://www.pioniersmagazine.nl/zonnepanelen-een-slim-idee-niet-altijd-als-je-om-het-milieu-geeft/)

Dit is het nieuwe groen, maar de productie van de groene producten is vervuilender dan de productie van de ‘vervuilende’ producten. Dus het nieuwe groen is niet groen, maar gifgroen.

Wie is de vervuiler?

In de jaren ’80 was er het TV-programma “Het beste idee van Nederland”: motoren op waterstof bleek mogelijk te zijn. Shell kocht het op. Tot ontwikkeling is het nooit gekomen, want aan olie verdiende Shell te veel. Gezien de snelle ontwikkeling van de elektrische auto hadden de in de jaren ’80 ontwikkelde prototypes van de motoren op waterstof eind jaren ’90 beschikbaar kunnen zijn, als Shell er maar tijd en geld in had willen stoppen. Shell en alle andere oliemaatschappijen zijn dus verantwoordelijk voor de milieuvervuiling door (vracht)auto’s enz.. Maar ondertussen rijden de tankwagens van Shell rond met de hypocriete leus “CO2 neutraal op weg”… en de burger maar de schuld in de schoenen schuiven. Ook de auto-industrie en de overheid zijn schuldigen. Er zijn vier soorten auto’s: diesel, benzine, gas en elektrisch. Wie is de vervuiler? De auto-industrie die de vervuilende auto’s produceert, en de overheid die vervuilende auto’s toestaat.

Al deze vervuilende producten worden geproduceerd door de grote bedrijven, die hier veel geld meeverdienen. De belangrijkste topmensen van die bedrijven komen jaarlijks bijeen op het World Economic Forum in Davos. En het WEF komt nu met de agenda 2030, waarin de burger opgeroepen/verplicht wordt mee te helpen aan de oplossing (lees: ervoor mag betalen), terwijl de deelnemende bedrijven aan het WEF de oorzaak zijn van de vervuilende producten…

In de beginperiode van de auto waren er al elektrische auto’s beschikbaar. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_auto_(1905-1918)#Elektrische_auto’s: “In de eerste twee tijdperken in de geschiedenis van de automobiel speelt de elektrische auto nog een grote rol”. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_auto_(voor_1885)#Elektriciteit: “Hoewel de eerste proeven met elektrische auto’s al in de jaren 1830 werden gedaan (o.a. door Sibrandus Stratingh), kwamen rond 1890 de eerste elektrische auto’s op de markt. Deze voertuigen, die een batterij hadden die met netstroom moest worden opgeladen, hadden het voordeel erg stil te werken en weinig onderhoud te vragen”.
Voor de oliemagnaten is de elektrische auto niet zo lucratief, want olie is het zwarte goud.

Daarnaast is er de productie in een lagelonenland (niet alleen van milieuvriendelijke auto’s, maar ook andere goederen) en vervolgens het transport naar de westerse landen. Dat transport is ook zeer vervuilend, maar dat wordt buiten beschouwing gelaten.

Natuurlijke cycli

Daarnaast zijn er nog de natuurlijke cycli: ijstijden. Geologen geven aan dat het regelmatig voorkomt dat de Aarde opwarmt en afkoelt. Maar de overheidsdeskundigen onderkennen dit niet, zoals zij meerdere dingen niet onderkennen… Geologen en andere deskundigen, die een ander geluid laten horen, worden gecensureerd.

Bewustzijnsshift

Momenteel verhoogt het bewustzijn van de (meeste) mensheid. Een hoger bewustzijn heeft een hogere trilling (sneller bewegende moleculen). Hogere trilling geeft meer energie/warmte af. Meer warmte zorgt ook voor een stijging van de temperatuur.

Zwerfafval

De verpakkingsindustrie: sommige producten zijn zo erg verpakt dat het verpakkingsmateriaal meer is dan het product zelf… Mensen zijn wel verantwoordelijk voor zwerfafval. Veel mensen gooien hun afval buiten op straat neer ipv het onderweg in een prullenbak te gooien of meenemen naar huis en thuis in de prullenbak te gooien. Kijk eens hoeveel afval er ligt in de nabijheid van fastfoodketens. En voor dit afval is de mens wel dé oorzaak: haar onbewustheid zorgt ervoor dat het afval op straat wordt gegooid. De verbinding met de natuur is zo verloren geraakt dat men zich niet verantwoordelijk voelt voor het milieu. De milieuvervuiling lost op door bewustzijnsverandering en herverbinding met de (eigen) natuur.

Uitsluiting van de maatschappij of afsluiting van een tijdperk

Als gevolg van de ontwikkelingen in de huidige samenleving worden bepaalde mensen – andersdenkenden – uitgesloten. De Bijbel noemt dit de Grote Verdrukking. Verschillende van die andersdenkenden staan op het punt Meesterschap te bereiken, waardoor ze een tijdperk kunnen afsluiten en een parallelle samenleving kunnen opzetten gebaseerd op gelijkwaardigheid en eerlijkheid.

De afhankelijkheid van de ‘sociale verworvenheden’ (het recht vanuit de groep om te mogen parasiteren op de energie van anderen) van de huidige Matrix/de groep zal vervangen moeten worden door wederkerigheid, ook financieel. Men zal Ieder mens in die parallelle samenleving op eigen benen moeten staan, verantwoordelijkheid moeten nemen voor diens eigen handelen en in overeenstemming moeten leven met de kosmische orde; dát is soeverein zijn. Ieder mens zal een actieve bijdrage moeten leveren (vrucht dragen), een bijdrage waar vraag naar is. Alleen dan heeft de parallelle samenleving kans van slagen. Zo niet, dan herhaalt de geschiedenis zich. Kijk hoe in sommige woongemeenschappen na verloop van tijd machtsstrijd ontstaat tussen de bewoners.

Recyclen van bewustzijn, zodat de geschiedenis zich herhaalt

Volgens de verhalen zijn er verschillende, opeenvolgende tijdperken. Het begint met het goudentijdperk. Zodra het verval te groot wordt, gaat het goudentijdperk over in het zilverentijdperk, vervolgens het bronzentijdperk en tenslotte het ijzerentijdperk. Het ijzerentijdperk is zover afgedwaald van de Bron dat het zich vernietigt of vernieuwt door een nieuw begin: het goudentijdperk. Uit licht komt donker voort en uit donker komt licht. Dit is een cyclus. Niet-opgeloste scheefstanden uit een vorig tijdperk komen terug in het nieuwe tijdperk en dan kan de geschiedenis zich herhalen. Scheefstanden/onbalansen leiden tot afhankelijkheden en dat veroorzaakt weer macht en dan kunnen de machtsspelletjes opnieuw beginnen. In een ongebalanceerde verbinding drukt het hogere op het lagere en in dualiteit onderdrukt het hogere het lagere. Bij onbalans/scheefstand is nooit sprake van gelijkwaardigheid.

Verschillende spirituele mensen zitten te wachten op de tijd waarvoor ze zijn gekomen. Maar wachten op verandering zorgt dat de gewenste verandering niet komt! Ze geloven pas hun ding te kunnen gaan doen, zodra de nieuwe Aarde er is. Ondertussen zijn en blijven velen van hen financieel afhankelijk van een uitkering dat voorkomt dat ze financieel op eigen benen kunnen staan, mede omdat er een overtuiging heerst dat werken voor slaven is… Als je in 3D niet op eigen benen kunt staan, hoe kun je dat dan in 5D? Hoe bereik je 5D waar balans vereist is, als je in 3D in onbalans bent? Hoewel sommige spirituele leraren dat doen geloven: onbalans verdwijnt niet met een vingerknip.
Er is altijd een 3D-beroep dat jou de mogelijkheid geeft om uiting en vorm te geven aan jouw Godskwaliteit. Waar een wil is, is een weg.

Vanwege de huidige crisis zijn veel ondernemers in financiële problemen gekomen. Vervolgens ontvangen ze steun van de overheid. Die uiteraard onvoldoende is, maar net genoeg is om te overleven, met name voor de kleine ondernemers. Hoe langer men niet zelf in staat is inkomen te genereren, hoe groter de kans dat men moedeloos wordt, het bijltje erbij neergooit en afhankelijk wordt. Het bijltje erbij neergooien betekent dat iemand eigenlijk geen plezier had in het werkt Tegelijkertijd zie je dat bepaalde ondernemers erg creatief worden. Kijk naar de restauranthouder, die met afhaal- en bezorgmaaltijden begint. Meestal niet zo winstgevend als het restaurant zelf, maar voldoende om financieel het hoofd boven water te houden en op eigen kracht verder te gaan. Sommige ondernemers gooiden het roer zelfs helemaal om en excelleren nu in hun nieuwe activiteit. Ondanks dat de verwachtingen waren dat de crisis tot heel veel faillissementen zou gaan leiden, blijkt dat het aantal faillissementen achterblijft tov de verwachte faillissementen.

Dit zijn prachtige voorbeelden van de werking van het overvloedsbewustzijn: de ene deur dicht, de andere deur open. Een crisis biedt immers ook mogelijkheden om te zien of je nog steeds op het juist pad zit, of je nog steeds je passie leeft. Deze ondernemersmentaliteit zorgt ervoor dat men niet gaat wachten, totdat de wereld veranderd is, maar men neemt zelf het heft in eigen handen en de wereld verandert. Mensen met deze ondernemersmentaliteit maken zelf de grond vruchtbaar ipv wachten totdat de grond vruchtbaar is. Voor hen is het glas altijd halfvol. En deze ondernemersmentaliteit kan iedereen leren. Ondernemen is één keer vaker opstaan dan vallen. Dat vereist geloof en vertrouwen in eigen kunnen (thema’s van het basischakra) en doorzettingsvermogen.

Vraag en aanbod zijn ook in 5D bepalend

De (3D-)economie is gebaseerd op vraag en aanbod. Het is een kenmerk van het kapitalisme, waarbij concurrentie/competitie heerst. “De wet van vraag en aanbod houdt in dat op een competitieve markt de prijs van een product tot stand komt onder invloed van het handelen van kopers (vragers, consumenten) en verkopers (aanbieders, producenten). De prijs evolueert hierbij naar dat niveau waar gevraagde en aangeboden hoeveelheden aan elkaar gelijk zijn” (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Vraag_en_aanbod).

Wil jij op eigen benen staan, dan dien jij jouw Godskwaliteit te gelde kunnen maken. Als jij werkelijk jouw Godskwaliteit leeft, dan zijn mensen bereid daarvoor te betalen. Als je daarbij ook voldoende eigenwaarde hebt, zul je een eerlijke prijs ontvangen. Geld heeft ook te maken met eigenwaarde. Jouw Godskwaliteit leven betekent dat jij vanuit jouw goudenbewustzijn manifesteert en bijdraagt aan het grotere geheel. Je bezielt daadwerkelijk materie, waardoor living matter ontstaat. Dat trekt mensen aan, want mensen zijn van nature goudzoekers. Daarom wordt het edelmetaal goud zo gewaardeerd, omdat het ons herinnert aan ons eigen goudenbewustzijn. Goud is rechtstreeks met het goudenbewustzijn verbonden. Als gevolg van trauma’s bij vallen in bewustzijn hebben wij ons gesloten voor ons goudenbewustzijn.

Het goudenbewustzijn is alleen te bereiken als wat daarmee verbonden is in balans is. Goud werd gebruikt als geld. Goud en geld zijn dus verbonden. Dus om het goudenbewustzijn volledig te kunnen belichamen is balans met de energie van geld nodig. Immers, het kleine beïnvloedt het grote. Hoe kun je verwachten je Godsbewustzijn te belichamen, als je in 3D in onbalans bent? 3D is de enige dimensie om al je negen lagen te kunnen gronden. De nieuwe Aarde wordt geboren door jou, maar dat kan pas gebeuren, zodra jij jouw goudenbewustzijn kunt gronden/belichamen. Zodra je dat kunt belichamen, komen oorspronkelijke kwaliteiten als telepathie, telekinese, levitatie, teleportatie, enz. voor het bewustzijn beschikbaar. Het Gods-/monadisch bewustzijn verbonden is met de energie van geld. De monnik laat dit zien: monade en ik.

Vandaar dat het belangrijk is hier in – de harde 3D-maatschappij – leren financieel op eigen benen te staan door het te gelde maken van je Godskwaliteit. Alleen op die manier kun je (jouw deel van) de Hemel (goudenbewustzijn) op Aarde brengen, zodat de Gouden/nieuwe Aarde door jou geboren wordt. Om je Godsbewustzijn te kunnen belichamen dien je je geldzaken op orde te hebben. En aangezien geld verbonden is met eigenwaarde is het ook belangrijk zelf de waarde van jouw product of dienst te bepalen. ‘Leven van donaties’ of ‘een ander laten geven wat hij/zij ervoor over heeft’ zien sommige spirituele mensen als de nieuwetijds manier van leven, maar het heeft niets te maken met eigenwaarde, omdat een ander bepaalt wat hij/zij jou(w product of dienst) waard vindt. Wat is dan het verschil met de huidige maatschappij die een advocaat die financieel meer verdient dan een zorgverlener? Het verschil in beloningen van beide beroepen is ook bepaald door anderen. Dus nee, een ander laten bepalen wat hij/zij jouw product of dienst waard vindt, is jezelf wegcijferen! Eigenwaarde is ook een onderdeel van Meesterschap en jij bepaalt jou waarde.

Belastingadviseurs, accountants en boekhouders: uiting van de Wet van Balans in 3D

Balans is de enige manier om in je midden te zijn en daardoor uitgelijnd met je eigen Bron. Op die manier ben je verbonden met de kosmische orde. Afwijking daarvan leidt tot onbalans en onbalans leidt tot spanning/belasting. Hoewel belastingadviseurs, accountants en boekhouders zich bezig houden met 3D-aangelegenheden zijn zij verbonden met de Wet van Balans. In de nieuwe tijd zal hun werk veranderen. Hun fijngevoeligheid en intuïtie als gevolg van praktijkervaring op het gebied van geld (Godsbewustzijn), belasting en balans zal hen werk opleveren passend bij het goudentijdperk. Zij zullen onbalansen en afwijkingen van de kosmische orde feilloos kunnen aanvoelen en traceren en kunnen ondersteunen de innerlijke balans te hervinden, behouden en versterken.

Is een nieuw geldsysteem nodig?

Veel mensen geloven dat er een nieuw geldsysteem moet komen, omdat het huidige geldsysteem voor een oneerlijke verdeling van de rijkdom zorgt en dat de rijken kunnen parasiteren op de armen. Zolang iemand geld afwijst, zal hij/zij nooit veel geld in diens leven hebben. Zolang iemand meer uitgeeft dan ontvangt, leeft hij/zij in onbalans. Zolang iemand in armoedebewustzijn leeft, heeft hij/zij nooit genoeg en zal altijd meer willen, ongeacht of iets veel of weinig bezit. Vanuit bewustzijn is de onjuiste verdeling van de materiële rijkdom juist.

Mijn antwoord op bovenstaande vraag is: nee, het geldsysteem hoeft te veranderen. Het zijn de mensen die moeten veranderen door het armoedebewustzijn loslaten en het eigen overvloedsbewustzijn belichamen. Dan eindigen ook de jaloezie en concurrentiestrijd. Alle staatsschulden moeten worden kwijtgescholden, maar de door de mensen/individuen zelf aangegane schulden en leningen niet.

Die bewustzijnsverandering houdt ook in: eerst sparen en dan pas kopen, muv woningen, omdat die zoveel kosten dat de meeste mensen niet eerst de mogelijkheid hebben om voldoende te sparen. Door zelf voor iets te sparen verminder je de vraag naar geld en hoeft er ook geen geld uit het niets te worden gecreëerd. De instelling ‘eerst sparen, dan kopen’ hadden de mensen enkele generaties geleden.

Geloof je daadwerkelijk dat als de materiële rijkdom gelijkelijk verdeeld wordt en ieder mens bijvoorbeeld € 70.000.000 krijgt, dat mensen die nu een gat in hun hand hebben en/of constant schulden maken/hebben, ineens hun bestedingspatroon aanpassen? Word wakker!

Overvloed in je basis voelen

Het huidige geldsysteem is nauw verbonden met de families Rothschild en de Rockefellers. De code van de naam ‘Rothschilds’ is de rode kinderen. De kleur rood is verbonden met het basischakra. De code van de naam ‘Rockerfellers’ is voelen tot in de botten (rock is steen, gesteente of botten; fellers heeft te maken met feel: gevoel). De verbinding van hun namen met het gehate geldsysteem betekent naar mijn mening dat je (de energie van) geld tot in je botten en basis dient te voelen: het belichamen van je eigen Godsbewustzijn. Alleen op die manier kun je de negatieve invloed van het gehate geldsysteem tot in de kern veranderen. Het kwaad versla je immers niet door de vorm te vernietigen, maar door je eigen bewustzijn te veranderen en het overwinnen van je eigen demonen. En hoeveel ‘wakkere’ mensen zijn bezig met het veranderen van het gehate geldsysteem of herverdeling van de rijkdom af te dwingen? Beide zijn vorm/materie, maar geen bewustzijn. Verandering komt van binnenuit. Heel je relatie met geld en je trekt geld op een natuurlijke manier aan. Heel je relatie met geld en het systeem stort van binnenuit ineen, niet door ervan buitenaf druk op uit te oefenen of licht ernaar toe te sturen. Er is een oorlog om bewustzijn gaande, niet om vorm/materie.

Deze bewustzijnsverandering op geld is essentieel om een nieuwe samenleving obv vrijheid en gelijkwaardigheid te realiseren, want anders herhaalt de geschiedenis zich. NESARA/GESARA, een basisinkomen of een andere vorm van inkomens- of vermogensoverdracht zijn dan ook niet de oplossing, want de onbewustheid blijft in stand.

Daarnaast is geld ook een machtsmiddel; het wordt gebruikt om macht over anderen uit te kunnen oefenen of anderen te kunnen beïnvloeden. NB: het is de gebruiker die bepaalt wat hij/zij met het geld doet; geld zelf is neutraal! De behoefte om macht over een ander te kunnen uitoefenen heeft te maken met het afgesloten zijn van de eigen Bron. Als iemand niet bij diens eigen licht kan, dan zal hij/zij bij een ander licht moeten gaan halen. Via macht kan dat bereikt worden. Echter, als iemand diens overvloedsbewustzijn belichaamt, dan heeft hij/zij genoeg aan zichzelf. Kun je iemand, die genoeg heeft (overvloed) en kan tappen uit eigen Bron verleiden met (nog meer) geld? Aangezien overvloed het meervoud van geld is, is het begrijpen van geld en de energie erachter essentieel.

Tot slot

De echte Duisternis moet nog komen: Vals licht. Mensen, die oprecht menen een betere wereld te realiseren, maar de onbewustheid in stand laten agv een gebrek aan gronding en ervaring in 3D. Denken dat men dmv een soevereiniteitsverklaring zichzelf even soeverein kan verklaren, terwijl men geen verantwoordelijkheid neemt voor de financiële onbewustheid/onbalans. Maar woorden hebben geen waarde, zolang ze niet geleefd worden. Denken dat schulden simpelweg kwijtgescholden mogen en kunnen worden zonder herstel van de onbalans. Geloven dat ego opgelost en losgelaten moet worden. Zolang iemand de natuurwetten blijft schenden, is er ego/onbewustheid.

De meest duidelijke is de financiële onbalans. (Financiële) onbalans/afhankelijkheid schendt de Wet van Balans en daarmee het kosmisch ordenend principe, wat de relatie met de natuur verstoort, dat zorgt weer voor ongelijkheid, waardoor er macht en onmacht (dualiteit) ontstaan. Harmonie wordt disharmonie door de scheefstand/onbalans. Dat eindigt zodra de scheefstand/onbalans zichzelf vernietigt en men weer opnieuw kan beginnen (reïncarnatie). En zo blijven we rondjes draaien. De geschiedenis (lees: dualiteit) kan zich blijven herhalen. Het onbewuste leeft verder… Totdat onbewustheid begrepen/bewust wordt en de werkelijke oorzaak van de scheefstand/onbalans opgelost wordt.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl