Op zoek naar de ware magie van het leven

O

Inleiding

Voor mijn gevoel is ware magie (alchemie) mogelijk wanneer Licht (man) en gevoel (vrouw) samenkomen. Er ontstaat een derde veld met de kwaliteiten van beide velden en daardoor sterker dan de afzonderlijke velden: het 1 + 1 = 3-effect. Emoties horen daar niet in thuis, want die verstoren ware magie.

Op zoek naar ware magie in Bran en Iran

Bran is een stad in Roemenië. In de buurt van Bran is een kasteel en dat kasteel wordt in verband gebracht met de legende van Dracula, hoewel het geen connectie heeft met de historische noch met de fictieve figuur (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Bran). Toch is er vanuit bewustzijn wel een verband: beide namen zijn verbonden met Ra, het innerlijk (zon)licht. Als je de code van Bran ontleedt, krijg je de blauwdruk (B) van Ra’s gevoel (N). In mijn artikel van 22 februari 2020 heb ik geschreven dat Ra voor mijn gevoel betrokken is bij de schepping van Dracula: vervormde drakenenergie, die leeft op de energie van anderen (vampier/parasiet). De reden daarvan was het verdriet en de onmacht van Ra om de mensen de gevolgen van onbalans aan het verstand te brengen. De D is de vierde letter van het alfabet en dus ook verbonden met het hart. Ra is de verbindingslijn tussen mensen. Onbalans zorgt voor disharmonie, voor belasting en voor lijden. Het schaadt de Heilige Geometrie, de kosmische orde. Dat alles voelt Ra. Ra is in dit verband een bewustzijnsveld in jezelf. Onbalans, disharmonie, belasting en lijden komen allemaal voort uit het armoedebewustzijn als gevolg van het verlaten de rechte lijn, de gulden snede, Gods wil.

Roemenië grenst ook aan de Zwarte Zee: de zwarte emoties of de zwaarte van de emoties.

Iran betekent het land van de Ariërs (https://nl.wikipedia.org/wiki/Iran). Een ariër is een lid van een groep volkeren, maar de afbakening van die groep is in de taalkunde, geschiedenis, antropologie en de rassenleer van de nazi’s verschillend. Het woord ‘ariër’ is afgeleid van het Sanskrietse woord ‘āryan’ (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%ABrs) en betekent nobel, rein, puur. Ik gebruik het woord ‘ariër’ om een bewustzijnsveld in onszelf aan te duiden. Ieder mens (ongeacht kleur, geloof, afkomst enz.) heeft een Arisch bewustzijnsveld. Ik gebruik het dus om een zijnsstaat aan te duiden. Vanuit bewustzijn gaat ariër om een pure, zuivere staat: onbevlekt. Emoties bevlekken de boel, wat leidt tot disharmonische scheppingen. Dergelijke scheppingen zijn schadelijk voor het universum.

Als je de code van Iran ontleedt, dan krijg je: de uitlijning (I) van jouw Licht (Ra) met het gevoel (N = 14de deel). Licht en gevoel zijn uitgelijnd/afgestemd op elkaar. De ware alchemie kan beginnen.

Swastika

Eerder heb ik al aangetoond dat de energie van geld zuiver is, maar vanwege het trauma van het misbruik zijn er verdraaiingen en vervormingen op gekomen. Dat kan alleen door onbewustheid/Archontisch bewustzijn gebeurd zijn. Omdat zwevers geen gedegen zelfonderzoek doen, alleen maar de schaduw willen verdrijven ipv deze aan te kijken, weinig tot niets belichamen, materie afwijzen en feitelijk niet op Aarde willen zijn, blijft die onbewustheid in stand en komen er overtuigingen als “geld maakt niet gelukkig” en ideeën als een onvoorwaardelijk basisinkomen en alles met elkaar delen. Zij zijn dus eveneens onbewust en door de negatieve associatie laat men het links liggen. Sterker nog: zij zorgen ervoor dat onbewustheid en alle vervormingen en verdraaiingen in stand blijven. Daardoor sluit men zichzelf af van de oorspronkelijke energie af, die er ook is. Op die manier komt men in armoede(bewustzijn) terecht.

Op dezelfde manier is het symbool van de swastika verdraaid. Van oorsprong staat het voor levenskracht, geluk of heiligheid, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Swastika_(symbool). Van oorsprong is het dus een zuiver symbool. Maar het is door Hitler en zijn nazi’s vervuild/vervormd, net zoals het woord ‘ariër’, Hetzelfde heeft de Kerk dat gedaan met de Christus. Zo blokkeer je iemands bewustzijn. Daardoor identificeert hij/zij zich met hoe hij/zij zichzelf ziet, met diens komaf, huidskleur en/of werk. Hij/zij is gericht op de buitenkant, de uiterlijke wereld. Doordat (een deel van) het bewustzijn geblokkeerd wordt, wordt het spirituele gezegde “alles zit in iedereen” niet begrepen. Maar alles heeft een bewustzijnsveld: elk mens, elk ras, elk dier, elk wezen, elke plaats, elk symbool. Haat je iets of iemand, dan haat je vanuit bewustzijn dat deel in jezelf. Die haat kun je alleen oplossen/helen door gedegen zelfonderzoek/bewustzijnsontwikkeling ipv de haat te projecteren op (de) ander(en). Maar dat is wel wat emoties doen: ze maken een beweging naar buiten, zorgen dat mensen projecteren en oordelen. Daarom mogen emoties niet het uitgangspunt vormen en moeten ze gecontroleerd worden. De huidige, ongecontroleerde emoties – zoals zichtbaar is in de maatschappij – zijn geen kracht van de mensheid, maar een ontkrachting van de mensheid. Ongecontroleerde emoties zijn ongeleide projectielen, welke leiden tot projecties. Bij gedegen zelfonderzoek stel je vragen als “Wat raakt die ander in mij aan”, “Wat in mij/welke pijn in mij wil gezien worden”.

Ongecontroleerde emoties zijn geen kracht en zorgen voor alle verdraaiingen/vervormingen. Ze zijn bedoeld om de mensheid te ontkrachten of om te laten zien dat we onszelf hebben ontkracht door de rechte lijn te verlaten. Jij bepaalt echter of je daarin meegaat of niet. Denk aan het bijgeloof van een zwarte kat of vrijdag de 13de. Daarvoor is eerst bewustzijn nodig. Daarom is bewustzijnsontwikkeling belangrijk, want anders krijg je een soort placebo-effect, waarbij jouw negatieve denken als gevolg van negatieve associaties jouw bewustzijn blokkeert en gevangen zet. Door je midden te hervinden lost de blokkade op. Zo’n blokkade komt door onbewustheid. Bewustzijn lost onbewustheid op.

Gods koninkrijk

In vorige artikelen heb ik geschreven dat in dualiteit licht net zo duister is als duister licht is. Jezus verwoordde het als volgt: “Zelfs een moordenaar kan tot mij komen”. Beide komen erop neer dat vanuit eenheid/bewustzijn iets simpelweg gebeurt; in dualiteit is er oordeel op. El Morya is een geascendeerde meester (http://el-morya.nl/ en https://summitlighthouse.nl/el-morya/); hij helpt de mensheid op weg naar Gods Koninkrijk. Hij heeft – net zoals iedere Meester – ook schaduwlevens gehad. Vraag je maar eens wie hij was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Om toegelaten te kunnen worden tot Gods koninkrijk moet je worden als kinderen. Het Derde Rijk – hoewel de nazi’s formeel nooit gebruik hebben gemaakt van dit concept (https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland) – heeft te maken met het kind. Een kind is het derde veld, het midden, voortkomend uit veld 1 (moeder) en veld 2 (vader). Een kind is altijd puur en zuiver. De opvoeding is de (mentale en emotionele) programmering van de persoonlijkheid, dat leidt tot onzuiverheid: de normen en waarden van de collectieve geest. Die onzuiverheid is ontstaan bij aanpassing, zodat je erbij hoort en lief gevonden wordt, maar ook ontstaan door trauma’s, waarbij men een oordeel heeft gekregen op iets. Stel je bent ooit gebeten door een grote hond en hebt er een trauma aan overgehouden. Zolang je dat trauma bij je draagt, ben je bang voor grote honden en blijf je uit de buurt. Maar het kan verder gaan: het kan zijn dat je je kinderen verbiedt om bij grote honden in de buurt te komen of dat je vindt dat alle grote honden gedood moeten worden. Uiteraard kan die onzuiverheid alleen maar beklijven, als de ziel de energie van die onzuiverheid bij zich draagt. Zo binnen, zo buiten.

Dus hoewel de termen ‘ariër’ ‘swastika’ en ‘Derde Rijk’ op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, vanuit bewustzijn zijn ze echter wel verbonden. Je dient je te zuiveren van (verstorende) emoties, zodat je kind wordt (zuivere staat van zijn; onschuld), waardoor je Gods koninkrijk kunt betreden. En zoals uitgelegd in mijn artikel van 22 april 2020 zijn vaccinaties een geforceerde manier om iedereen te brengen naar het midden, onder controle (van een select groepje mensen). Vanuit Bronbewustzijn is diezelfde intentie er ook: Gods wil geschiede. Iedereen wordt geleid door God/Bron, die we zelf zijn. Het verlaten van de rechte lijn heeft ertoe geleid dat we van God los zijn, met als gevolg scheppingen, die het universum schaden. We voelen niet langer Gods bedoeling. Gods bedoeling vind je niet in de Kerk of andere religie, maar enkel en alleen in jezelf, door in je onderbuik te zijn, zodat je je kunt verbinden met de rechte lijn. Dat is de terugkeer van de verloren zoon. Jij keert terug naar de rechte lijn, je midden. In de rechte lijn vind je het kosmisch ordenend principe, welke opgesloten zit in universele en natuurwetten. Iedereen, die van daaruit leeft, stuurt zichzelf vanuit Bron aan. Men controleert zichzelf door het kosmisch ordenend principe te volgen.

Verval van de Tempeliers

Zoals altijd: licht trekt duisternis aan. Als licht nog duaal is/niet de eigen schaduw heeft geheeld, zal het licht het duister aanvallen en andersom. Denk aan leefgemeenschappen waarin eerste instantie alles koek en ei is, totdat de irritaties/ego’s de kop opsteken. Hoewel de intentie van de Tempeliers voor mijn gevoel in eerste instantie zuiver was, waren de afzonderlijke Tempeliers waarschijnlijk niet allemaal zuiver. Dat heeft op enig moment tot een splitsing geleid. Een deel van de Tempeliers wilde de mensen helpen, een ander deel niet: de Dark Templars (Duistere Tempeliers). Zij gingen zich ook daarna kleden. Voor mijn gevoel zijn uit de Duistere Tempeliers de geheime genootschappen voortgekomen. Ook zijn zij voor mijn gevoel de oorzaak dat op vrijdag 13 oktober 1307 (https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijdag_de_dertiende) in Frankrijk alle (witte) Tempeliers op bevel van Philips de Schone werden gearresteerd, op grond van valse beschuldigingen. Dit was de opmaat voor de uiteindelijke vernietiging van de Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo, beter bekend als de Tempeliers.

Het zijn voor mijn gevoel de Duistere Tempeliers, die het huidige banksysteem hebben opgezet. Een banksysteem was al opgezet door de Tempeliers, maar het idee van centrale banken onder leiding van een elite komt van de Duistere Tempeliers, evenals het loslaten van de koppeling met goud, waardoor geld uit het niets geschapen kan worden. Bijzonderheidje is dat Hitler gefinancierd werd door Wall Street bankiers. Dit wordt in de spirituele wereld vervolgens in verband gebracht met de 13 satanische bloedlijnen, Illuminati en de Cabal. Hierover zijn inmiddels verschillende boeken geschreven en ook op internet is er veel over te vinden.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document