NESARA: gevoelsgeld

N

Onlangs wees iemand mij op NESARA (of GESARA), zijnde een opzet van een nieuw geldsysteem, zie: http://sananda.website/st-germain-regarding-nesara-gcr-it-is-close-all-of-it-by-sierra-nz-2-27-18/ en https://nesara.nl/info/welvaartsprogrammas/de-world-trust-en-saint-germain/.

Ik schrijf over bewustzijn op de energie achter geld. Alles heeft een reden en afhankelijk van jouw bewustzijn kun je geld als heel negatief, als heel positief of neutraal ervaren. Maar in essentie is alles neutraal. Zonder ontwikkeld bewustzijn kan de onbewustheid (de Cabal/Archonten) iemand manipuleren en bespelen. Dat het huidige financiële systeem en de schuldencreatie rot en verdorven is, is mij helder. Daarover hebben veel mensen reeds geschreven. Maar niet over bewustzijn over geld, waardoor mensen geneigd zijn te wijzen naar een ander voor het misbruik van geld. En daar is het mij om te doen, begrijpen wat geld is en zelf weer het beheer over de energie achter geld in eigen handen nemen. Dat betekent financiële verantwoordelijkheid nemen. Immers, zolang iemand geen verantwoording neemt voor iets, kan het tegen hem of haar worden gebruikt. Het verdorven huidige financiële systeem is dan ook het gevolg van onze onbewustheid en gebrek aan controle en eigen verantwoordelijkheid mbt geld. In deze Matrix draait alles om geld en wordt geld gebruikt om anderen te onderdrukken. Zoals in eerdere artikelen geschreven, is geld ter balancering van energieuitwisseling; het is een ruilmiddel, maar ook gemanifesteerd licht, afkomstig uit het eigen bewustzijn. Tenslotte is de energie achter geld verbonden met het goudenbewustzijn en het Godsbewustzijn/-kracht.

Onze Godskracht hebben we misbruikt ten tijde van Atlantis, waardoor we na de Val afgesloten werden van onze Godskracht, zie mijn eerdere artikelen. Vanaf dat moment werd de innerlijke, directe verbinding met God verbroken en plaatsten we God buiten onszelf. Nu zijn we op een punt aangekomen dat we God weer kunnen verinnerlijken; de Godin: God in ons. En voor mijn gevoel speelt (de energie achter) geld hier een cruciale rol in, vanwege de verbinding met goud en God. Als je NESARA/GESARA ontleedt, dan zie je dat er een verbinding van binnenuit nodig is om een nieuw financieel systeem op te bouwen.

NESARA: n = 14 is gevoel (het veertiende deel van Osiris), e is emoties ; s = 19 is uitlijning (1) op alle negen (9) lagen, a is gegrond en ra is licht en geld is gematerialiseerd licht. Dus je gevoel en emoties gronden, zodat op alle negen lagen je licht/geld kan zijn.
GESARA: g is scheppingskracht, e is emoties; s = 19 is uitlijning (1) op alle negen lagen, a is gegrond en ra is licht en geld is gematerialiseerd licht. Dus je scheppingskracht (onderdeel van je Godskracht/monadisch bewustzijn) en emoties gronden, zodat op alle negen lagen je licht/geld kan zijn. Alleen dan kun je je scheppingskracht vanuit zuiverheid gebruiken. Want de draken en het universum zullen misbruik van de Godskracht/scheppingskracht nooit meer toestaan. Scheefstanden/onbalansen leiden tot misbruik. In NESARA zit ook Ra, dus ook het Ra-bewustzijn in jou is relevant. Ra is verbonden met licht, geld, balans en harmonie, zie mijn eerdere artikelen.

Vandaar dat het ook logisch is waarom het zich nog steeds allemaal achter de schermen afspeelt, omdat er op collectief niveau nog veel te weinig bewustzijn is om een nieuw/ander financieel te kunnen manifesteren. Het nieuwe geldsysteem heeft met gevoel (n = 14de deel van Osiris) te maken en het uitgelijnd zijn op/van alle negen lagen (s) en die gegrond hebben (a) (s = 19; a = 1 is gronding). Uit welke van de negen lagen je ook tapt/informatie haalt, je kunt het gronden, omzetten en de vertaalslag naar 3D maken. Die omzetting/vertaalslag is jouw manier om inkomen te genereren. Dat dient uit jezelf te komen. Vervolgens is een gezonde eigenwaarde nodig om een vergoeding te vragen. Dat betekent dat je geld moet voelen, overvloed moet voelen, dat je het waard bent, tot in je kleine teen. Het wegcijferen in het belang van de groep mogen we achter ons alten, want dat is de energie van Vissen-tijdperk.

Zonder gevoel is er geen bedding, geen container/opslagbak en zal geld door je vingers glippen. Er zijn genoeg gevallen bekend van mensen, die plotseling veel geld ontvingen (sponsorcontracten van topsporters, de loterij winnen, erfenis) en een aantal jaren later alles kwijt zijn en soms hun financiële situatie slechter is geworden dan voor het moment waarop ze het geld ontvingen. Dat komt door een gebrek aan bewustzijn op geld, niet door een beurscrash, crisis, oplichting of diefstal. Daardoor kunnen ze het geld niet vasthouden. Alles heeft met bewustzijn te maken: “zo binnen, zo buiten”. Overvloedsbewustzijn (een innerlijke staat van overvloed) leidt tot overvloed.

Innerlijk rijke mensen, die in armoede leven

Als je rijk van binnen bent, dan ben je ook in staat om dat in de uiterlijke wereld zichtbaar te maken: zo binnen, zo buiten. Dus als innerlijk rijke mensen hier op Aarde in armoede leven, is dat een bewuste keuze. Zij hoeven dan niet ondersteund te worden (een basisinkomen of een andere vorm van gratis geld). Als ze echter niet in staat zijn hun innerlijke overvloed te manifesteren, dan komt dat door overtuigingen (bijvoorbeeld jezelf het niet waard vinden), jezelf wegcijferen in het belang van de groep of emotionele verstoringen zijn, die een discrepantie veroorzaken in de wereld naar buiten, waardoor men gaat slingeren en in de uiterlijke wereld niets manifesteert.

Als jij van binnenuit (innerlijk) geen gevoel hebt met hetgeen er in de buitenwereld is, zul je het ook niet kunnen behouden in de buitenwereld. De buitenwereld is een afspiegeling van je innerlijke wereld. Materie en geest zijn niet losstaand, maar onderling verbonden. Geest heeft een hoge trilling, materie een lage; elk aan het uiteinde van het spectrum. Materie is een verdichting van geest en dus afkomstig uit geest. Materie is vorm en vorm is vergankelijk/veranderlijk; geest is onvergankelijk/onveranderlijk. Als jouw geest (bewustzijn) gevoel heeft met geld, dan kan het in de buitenwereld elke andere vorm van geld aannemen, want er is verbinding van binnenuit. Dat geldt uiteraard voor alles. Materie en geest zijn een. En aangezien geld een onderdeel van overvloed is, kun je pas 100% overvloed ervaren, als je ook geld (en de andere onderdelen van overvloed) voor 100% kunt ervaren. Zo simpel is het. Je kunt geen (100%) onvoorwaardelijke liefde zijn, als één ding niet mee doet.

De vraag of God een steen kan scheppen, die zo zwaar is dat hij hem niet kan optillen, is vanuit de gedachte ‘materie komt voort uit geest’ onzinnig. Alleen als je gelooft dat geest en materie twee afzonderlijke zaken zijn (dualiteit), kun je hier serieus op ingaan. Echter, wie de geest beheerst/aanstuurt, beheerst de materie: mind over matter. Alleen als je afgesloten bent van je geest/Godsbewustzijn, is materie een vaststaand feit. Er zijn genoeg mensen, die laten zien dat zij in staat zijn materie te beheersen. Kijk bijvoorbeeld naar de mensen, die over vuur lopen, of de Shaolin-monniken. Het gaat om een bepaalde staat van bewustzijn en daarop afgestemd zijn.

Het meervoud van geld is overvloed

Geld is een klein onderdeel van overvloed. Overvloed is het meervoud van geld. Wil je echt overvloed kunnen ervaren, dan moet alles, maar dan ook echt alles, uitgelijnd te zijn. Hier gaan heel veel mensen aan voorbij. Als je een groot Heilig Geometrisch patroon hebt en er staat één ding verkeerd, dan is de hele Heilige Geometrie in het hele patroon verbroken. Dat kleine stukje heeft dus een directe invloed op het geheel. Hieronder een voorbeeld. In één van beide onderstaande figuren staat er één ding verkeerd.

De scheefstand van dat ene kleine stukje verstoort de gehele Heilige Geometrie. Afwijzing (verstoring) van geld heeft dus een directe invloed op jouw overvloedsstroom en -bewustzijn. Als het woord ‘geld’ iemand stoort, verstoort dat al zijn of haar overvloed. Daarom leg ik zoveel nadruk op geld: zolang er links- of rechtsom afwijzing is mbt geld (negatieve overtuiging, blokkade of oordeel), staat er iets scheef in de verbinding en zul je nooit 100% overvloed kunnen ervaren. En aangezien geld ook verbonden is met God, is het ook om die reden essentieel om geld volledig te kunnen accepteren. Dus de eigen goudwaarde (zie mijn artikel van 7 juli 2019 ‘Goudwaarde’) en het spirituele aspect van een bank zijn dan ook belangrijk (zie mijn artikel van 11 juli 2019 ‘Banken’). Het spirituele aspect van de bank is het goud(enbewustzijn) bewaren en bewaken in kluizen, totdat de mens er weer op een verantwoorde manier mee om kan gaan. De banken kunnen dat niet en laten dat ook duidelijk zien. Ze laten ook duidelijk zien wat er gebeurt, als jij geen beheer over je eigen geld neemt: je wordt slaaf van het geldsysteem. Daarom dien jij jouw goudwaarde te gronden, want als je jouw goud niet kunt bevatten/voelen, dan verdwijnt het ook weer zo uit je leven. Je dient jouw goudwaarde als uitgangspunt te nemen.

Multidimensionaliteit

Alles heeft meerdere lagen (multidimensionaliteit). Dus alles kan vanuit meerdere lagen bekeken worden. Je wordt daarmee bewust van de mogelijkheden vervat in de code en kunt dan vanuit bewustzijn kiezen, welke frequentie(laag) je kiest. Volledig vrij kunnen kiezen is alleen mogelijk, als je al je negatieve oordelen en overtuigingen hebt losgelaten. Iets is dan  niet alleen een 3D-/materie-ding, maar ook spiritueel. En dan is geld ineens zoveel meer dan een cijfertje op papiertje. Op die manier ga je de potentie van iets gebruiken ten gunste van jezelf. Jouw bewustzijn bepaalt jouw leven en met je intentie en attentie schep je jouw leven. Is een half gevuld glas halfvol of halfleeg? Het antwoord daarop bepaalt jouw leven.

Zo heeft ook de naam van de provincie Noord-Brabant meerdere lagen. Stem je maar eens af op de volgende uitleg (er zijn er dus meer) van de code van de naam ‘Brabant’ is: de blauwdruk (B) van Ra (licht; jouw (zon)licht) en de blauwdruk (B) van androgynie (AN; man én vrouw zijn = oorspronkelijkheid/oorspronkelijk menszijn) bewustzijn/bron (T); kortom, de mogelijkheid om je eigen Licht(kracht) jouw Bron te laten zijn. Vervolgens dien jij jouw Bron het uitgangspunt in je leven te laten zijn ipv de kunstmatige bron van de Matrix. Jij dient dat (actief) te doen; de codering van Brabant biedt je de mogelijkheid. Zonder de potentie toe te passen/te activeren/gronden/belichamen gebeurt er niets en verandert er dus ook niets.

En daarom staat er op het stationsplein in Den Bosch (provinciehoofdstad van Brabant) een gouden draak, want de draak is de hoeder van het goud(en bewustzijn) en dus ook van het Godsbewustzijn. De draak in jou is de toegang tot jouw goud, jouw Licht! De gouden draak in Den Bosch bevestigt de codering van de naam ‘Brabant’.
Geld, goud, God.

Op dezelfde manier kan de naam van de provincie Gelderland ontleed worden. Gelderland biedt de mogelijkheid om je geld met de ether (E = 5: vijfde element) te verbinden (R = 18; de acht = de lemniscaat) en dat te gronden (1 van 18) met het land (in 3D). De telefooncode van Arnhem (026) bevestigt dat: jouw Bronpotentie (02) vorm (6) geven. Bovendien is geld ook de scheppingskracht (G) van de Elders (EL = Ouderen) vanuit het hart (D = 4). In dualiteit zijn er twee kanten. De andere kant zijn de Archonten. En wat doen zij met geld…?

Eerder schreef ik dat geld één van de wegen is om uit de Matrix; de Matrix waar parasiteren gebruikelijk is en emoties de voedingsbodem zijn. In aanvulling daarop: de weg om uit deze Matrix te komen is terug naar het midden en alles van binnenuit te voelen, zodat je de leegte niet hoeft op te vullen met energie van een ander. Daarom werken een basisinkomen, gratis geld ed niet. In beginsel dien je zelf in staat te zijn om op alle levensgebieden volledig op eigen benen te staan. In geval van echte nood/tijden van crisis help je elkaar. Tijdelijk financiële hulp bij het leren zelfstandig een inkomen te kunnen genereren is geen probleem. Als je nu bijvoorbeeld een uitkering ontvangt, is daar niets mis mee, mits je de tijd en het geld gebruikt om te onderzoeken waar het financieel niet stroomt en vervolgens de blokkades oplost, zodat jij jouw Godskwaliteit/passie te gelde kunt maken/vrucht laten dragen.

Lees het volledige artikel in de pdf hieronder.

Download pdf document