Karma en de Wet van Balans

K

Karma, volgens sommigen bestaat het en is dat het gevolg van een eerder handelen, anderen beweren dat karma niet bestaat of sinds 2001 niet meer bestaat. Laatst las ik onderstaande tekst van een wereldwijd bekend spiritueel leraar, die uitlegde wat karma is en hoe we ons ervan kunnen ontdoen…

Elk moment is een keuzemoment

Our karma is the collection of stories, circumstances, details and others items that constantly assault us, mentally drain us and keep us bound to the past. We’re like spiders caught in a web of expectations and anxieties, all resulting from past associations and relationship rights and wrongs. No freedom there, no living fully in the present, no liberation from the limits that others have imposed on us and that we’ve imposed on ourselves.

“I’m only here to love. I’m only here to serve. I accept the limitless possibilities of any given instant. I forgive others and I forgive myself. I surrender the past and let love work miracles in me and in the world”.

Our dharma is our mission, our destiny, our fate when we’re aligned with the love of an intentional universe. Dharma cancels karma. In a moment of grace, all karma is burned.

Free yourself from karma.
Choose your dharma.

Prachtige tekst toch, of niet? Denk aan het positieve en het negatieve verdwijnt… Appeltje, eitje. Enter en je bent er. Het is simpelweg een keuze. Maar zo werkt het niet! Waar zit hier het addertje onder het gras? Lees eens tussen de regels door en gebruik je analytisch vermogen, zodat je kunt onderscheiden. Het analytisch vermogen biedt de mogelijkheid om afstand te nemen van je emoties en gevoel.

Karma lost op door de onbalans te herstellen

In bovenstaand citaat wordt de schaduw met de mantel der liefde bedekt en onder het tapijt geveegd. Karma is immers het gevolg van een keuze, die een wetmatigheid schendt. Dat heeft gezorgd voor onbalans. Onbalans hef je niet op door op te rakelen: “I’m only here to love. I’m only here to serve. I accept the limitless possibilities of any given instant. I forgive others and I forgive myself. I surrender the past and let love work miracles in me and in the world.

Niemand kan aan de Wet van Balans ontsnappen: actie – reactie, yin – yang. Je bevrijdt je van karma door de onbalans te herstellen, niet door “the limitless expanse of dharma” te omarmen.

Dit soort teksten zijn dan ook erg schadelijk, want hierdoor blijft de schaduw in stand. Dit is wat ik vals licht noem. Het klinkt prachtig, maar is totaal onbewust. Als het te mooi klinkt om waar te, dan is het dat ook! Zo ook het idee van een onvoorwaardelijke basisinkomen, het kwijtschelden van schulden, GESARA/NESARA, het idee van alles delen en de door jezelf opgestelde en ondertekende soevereiniteitsverklaring. Het zet mensen, die graag hun schaduw ontlopen, aan om zich alleen op het licht/hun lichtkant te richten. Daardoor vergeten ze dat nodig is de eigen schaduw te transformeren en vervolgens het vrijgekomen licht te integreren om terug te kunnen keren naar balans. Want ondanks dat je in essentie licht bent, heb je ook duistere levens gehad. Mooie woorden oprakelen, je beroepen op je geboorterecht of de natuurwetten en je soeverein verklaren laten de onbalans in stand; ze laten de duisternis niet verdwijnen. Het toont een gebrek aan begrip van de werking van wetmatigheden en/of hoe wetmatigheden correct toe te passen. De enige weg terug naar balans, naar eenheid, naar het midden en in overeenstemming met het leven en het kosmisch ordenend principe leven gaat immers via transformatie en integratie van de schaduw. Op dat moment belichaam je jouw bewustzijn en hangt niet langer ergens in de lucht. Belichamen houdt in dat je je ruimte inneemt. Het zorgt ervoor dat deuren sluiten en vormt een natuurlijk schild tegen ongewenste energieën.

Van onbewustheid naar bewustzijn

Voor de ziel is elk leven, elke actie, elke handeling een ervaring. Vanuit onbewustheid en onbekwaamheid heeft de ziel keuzes gemaakt. Het feit dat er duisternis/schaduw is, is het gevolg van eerdere onbewuste keuzes. De schadelijke, onbewuste keuzes hebben gevolgen. De Wet van Balans verplicht de ziel die veroorzaakte onbalans door die schadelijke keuze(s) te herstellen. Dat is karma; het keert terug naar de veroorzaker. “What goes around, comes around”: recyclen/reïncarneren! Dankzij karma wordt de ziel bewust van diens onbekwaamheid en voormalige onbewustheid. Alleen de veroorzaker kan de onbalans herstellen. Daarom kan niemand een ander redden; je kunt slechts oplossingen aanreiken, waarmee de ander wel of niets doet.

Zolang je als ziel nog geen bewustzijn/ervaring hebt, weet je niet of de gevolgen positief of negatief zijn, of iets goed of slecht is. Het eten van appel van de boom van kennis van goed en kwaad – dualiteit – biedt de mogelijkheid om dat te leren. Zodra de pijn/het lijden groot genoeg zijn geweest, gaat/moet de ziel een andere keuze maken. Dat begint met verantwoordelijkheid nemen voor het handelen en weer in overeenstemming leven met het kosmisch ordenend principe. Alleen dan komt de oorspronkelijke menscode werkelijk tot je beschikking.

Keuzemomenten

Ondanks dat elk moment een keuzemoment is, biedt het geen excuus om de schaduw weg te stoppen. Elk moment heb je een keuze om verantwoordelijkheid te nemen, meer van je licht te gronden en daardoor je vrijheid terug te nemen. En mocht het zo zijn dat het even teveel is, dan is het geen probleem om de uitdaging even te parkeren. De bereidheid om te veranderen zorgt ervoor dat de verandering ook op een aangenamere en leefbaardere manier kan gebeuren. Alleen maar de kop in het zand steken wordt niet gewaardeerd, want dan blijkt karma echt een bitch te zijn. Dharma verschijnt pas, nadat karma is opgelost.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl