Immuniteit via lichaamsbewustzijn

I

Dit maal niet een artikel over geld, maar over lichaamsbewustzijn en de rechte lijn. Want tijdens mijn ontdekkingstocht heb ik ontdekt dat (de ontwikkeling van) lichaamsbewustzijn en belichaming essentieel zijn. Dat doe je door terug te keren naar jouw rechte lijn, zijnde de verbinding met wie je werkelijk bent. Daar zijn we immers allemaal van afgeweken. Via jouw rechte lijn kun je je natuurlijke ruimte innemen door van jouw natuurlijke ruimte weer volledig bewust te zijn. Dat gaat van binnenuit en stroomt naar buiten toe. Daardoor ontstaat er bol. Die bol is jouw bol in de Flower of Life. Die bol geeft jou bescherming tegen elke parasiterende energie.

Vertrouwen in de medische wetenschap ipv vertrouwen in de natuur en de wijsheid van het eigen lichaamsbewustzijn

Het lichaamsbewustzijn is in staat zichzelf in balans te brengen en te houden, mits men daarnaar luistert. Iets wat niet gebeurt, als je niet hier op Aarde wilt zijn en/of het fysieke lichaam afwijst, omdat het zwaarte vasthoudt. De natuurgeneeskunde werkt ondersteunend om het lichaam in balans te brengen en houden, maar uiteindelijk is ook dat maar een hulpmiddel. Het is immers het bewustzijn dat bepalend is. Als iemands bewustzijn een onbalans – op welk niveau dan ook – in stand wil houden, vindt er geen blijvende heling plaats, ook niet als men daarbij gebruik maakt van de natuurgeneeskunde. Niemand kan een ander helen; dat kan alleen (het bewustzijn van) de ander zelf. Wel kan men de ander aanreikingen en aanwijzingen geven. Aan de ander dan de keuze om er iets mee te doen.

Hoe kan de wind binnenkomen, als alle ramen en deuren gesloten zijn?

Je kunt een energetisch schild opbouwen vanuit geestkracht of vanuit bewustzijn. Igv geestkracht zijn je hoofd/mind en je emoties erbij betrokken. Je plaatst een energetisch barrière tussen jou en de buitenwereld. Igv bewustzijn wordt jouw energetisch schild van binnenuit opgebouwd. Dat vereist geïntegreerd bewustzijn. Dat is je goudenbewustzijn, het samengesmolten neutrale witte licht en neutrale zwarte licht. Neutraal wit licht en neutraal zwart licht zijn volledig opgeschoond duaal wit licht en duaal zwart licht. Met jouw geïntegreerd bewustzijn vul je jouw natuurlijke ruimte en kun je negatieve energieën buiten je houden. Dat is een staat van zijn.

Geïntegreerd bewustzijn is energie vanuit jouw midden, die naar buiten toe expandeert. Daardoor ontstaat er een druk naar buiten toe. Jouw lichtstralen gaan alle kanten op en vormen een energetische muur. Dankzij het goud kan alleen die energie binnenkomen, die in jou innerlijk aanwezig is. Als er resonantie is, dan kan de in de buitenwereld aanwezige negatieve energie binnenkomen, met als boodschap een les. Zodra je de les begrijpt en de schaduw/zwaarte integreert en wordt het Licht. Dat zorgt voor een versterking van je energetisch schild.

Vaccin

Een vaccin wordt rechtstreeks ingebracht in het fysieke lichaam. Het passeert het energetische en fysieke schild, twee natuurlijke barrières. Daardoor moet het fysieke lichaam direct aan de slag om antistoffen aan te maken tegen de ziektekiemen/virusdeeltjes. Daarbij geldt echter wel dat hoe meer iemand diens Godsbewustzijn belichaamt, hoe minder de schade zal zijn. Want dat energetisch schild kun je ook om je fysieke lichaamscellen plaatsen. En dan komt de vraag: kan God een steen zo zwaar maken, dat God de steen niet kan optillen? Oftewel: kan er een vaccin ontwikkeld worden, dat God kan doden. In dualiteit zou dat kunnen; in eenheid niet, want materie komt voort uit bewustzijn. Zodra je beseft dat jouw bewustzijn baas is over de materie (mind over matter), kan materie jou niet schaden. Des te gemakkelijker het wordt negatieve, laag trillende energieën van anderen buiten te houden.

Boviswaarde

Een lage trilling kan een hoge trilling niet schade. Dat is een wetmatigheid. Alleen wanneer je je trilling verlaagt, ontstaat er een opening voor de lage trilling om binnen te komen. Medicijnen bevatten chemische stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor het lichaam en het fysieke lichaam ook een lage trilling heeft. Het is inmiddels algemeen bekend dat als een huisarts één medicijn voorschrijft er minimaal twee bijkomen om de bijwerkingen van het voorgeschreven medicijn te verminderen. Medicijnen houden de lage trilling in stand en bestrijden enkel de gevolgen. Het is ook mogelijk om je immuunsysteem op een natuurlijke wijze te versterken. Niet alleen door voeding, maar ook belichaming en heling van oude trauma’s. Hoe meer jij jouw Godsbewustzijn belichaamt, hoe makkelijker het wordt om negatieve energieën van anderen buiten jou systeem te houden. Je eigen negativiteit dien jezelf op te lossen/te helen. Daarbij kan gebruikt gemaakt worden van bijvoorbeeld edelstenen, omdat de betreffende edelsteen een specifieke trilling heeft, die de kern aanpakt ipv het gevolg. Edelstenen, homeopathie ed kunnen iemand helpen om diens oorspronkelijke kracht te hervinden. Daarbij geldt dan wel dat er bereidheid moet bestaan om de kern aan te pakken, alsmede dat het in overeenstemming met de ziel moet zijn om het ‘probleem’ nu aan te pakken.

Voeding

Voedingsdeskundigen benadrukken het belang van een gezonde voeding. Maar wat is gezond? Gezien alle bestrijdingsmiddelen en kunstmatige toevoegingen is ons eten niet meer gezond. Biologisch voedsel is op dat punt gezonder. Gezonde mensen hebben een fysieke boviswaarde tussen de 6.000 en 8.000. Gezonde voeding heeft een vergelijkbare boviswaarde. Zieke mensen hebben een boviswaarde rond de 3.000, evenals de ziekten en junkfood. Spirituele mensen hebben spiritueel een veel hogere boviswaarde dan hun fysieke boviswaarde. Dus de vraag is in hoeverre het fysieke voedsel hen voedt dan nog? Of is het enkel het placebo-effect dat ervoor zorgt dat ‘gezonde voeding’ voedend is. En wat is de reden dat iemands spiritueel bewustzijn hoger is dan het fysieke lichaam? Gebrek aan belichaming van hoger bewustzijn. Prachtig als iemand spirituele teksten kan oprakelen, maar als hij/zij diens woorden niet leeft, ontbreekt de belichaming.

Uit eigen ervaring weet ik dat hetgeen ik lekker vind, mij voedt. Mijn ervaring staat haaks op de dogma’s van de voedingsdeskundigen en hun leer, alsook de Boeddhistische, vegetarische en veganistische leer. Veel mensen leven naar deze dogma’s vanuit hun hoofd en niet vanuit hun hart. Zo kan vlees je helpen om te incarneren. Carne is het Spaanse woord voor vlees. Incarneren is in het vlees komen. Soms vraagt het lichaam zelf om vlees. Coca Cola wordt als slecht bestempeld. In landen als Egypte helpt cola juist tegen buikklachten, wanneer men eten heeft gehad dat gewassen is in lokaal water. In dat water zitten bacteriën, welke bacteriën vakantiegangers buikklachten kunnen bezorgen. Zout kan helpen om water/vocht beter vast te houden en verkleint de kans op uitdroging. Dat is belangrijk in warme klimaten of in de zomer. Uiteraard is teveel zout binnenkrijgen niet goed, maar dat geldt voor alles.
Het lichaam geeft precies aan wat ze nodig heeft, als je er naar luistert.
Bovendien: kan ‘junkfood’ (lage trilling) jou schade, als je ervan geniet? Genieten is een vorm van liefde en liefde heeft de allerhoogste trilling.

De ziel heeft het laatste woord

Ongeacht je voeding en je boviswaarde, uiteindelijk beslist de ziel. De ziel heeft lessen gekozen om in dit leven te leren. Om die lessen te leren zullen er in het aardse leven triggers en uitdagingen op het levenspad komen. Ook ‘mankementen’ in het fysieke lichaam zullen zich manifesteren, direct bij de geboorte of op latere leeftijd. Immers, het fysieke lichaam is materie en materie komt voort uit bewustzijn. Als ‘mankementen’ in het zielsbewustzijn (uit vorige of parallelle levens) niet worden opgelost, uit het zich op latere leeftijd in fysieke klachten. Dat kan een ziekte zijn. Het kan het moment zijn, waarop iemands ziel heeft gewacht. De ziel kan de ziekte ‘overwinnen’ of gebruiken om over te gaan.

Conclusie

Voor mijn gevoel zorgt belichaming voor een verbeterd lichaamsbewustzijn, hetgeen iemands immuniteit versterkt. Daarvoor is innerlijk werk nodig, omdat hoger bewustzijn als gevolg van trauma’s buiten het lichaam moet blijven, totdat de trauma’s geheeld. Tot dat moment verhinderen trauma’s/blokkades indaling van het hoger bewustzijn.
Er is slechts één medicijn en dat is de verbinding met jezelf.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl