Hoederschap

H

Als hoeder neem je vanuit hoederschap je plaats in, dat is jouw taak/zielsmissie. Er bestaan verschillende vormen van hoederschap: hoederschap van een stuk land of gebied. Jij bent daarvoor uitgerust met de juiste kwaliteiten om het gebied optimaal te laten floreren. Het gebied geeft jou alles wat je nodig hebt, want het is rechtstreeks verbonden met jouw bewustzijn. Jij geeft vorm aan het land of gebied. Soms is jouw aanwezigheid voldoende en kun je ondertussen ook met ander werk bezig zijn, los van dat land of gebied. Soms ben jij degene, die het dagelijks actief moet cultiveren.

Een andere vorm van hoederschap is hoeder zijn een idee, bijvoorbeeld gratis energie of een nieuw schoolsysteem. Het is jouw kennis. Deze kennis met anderen delen zorgt voor jouw overvloed, omdat de kennis het leven van je medemens verbetert. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.

eigenaarschap

Vanuit eigenaarschap en wetmatigheid mag jij bepalen wie onder welke voorwaarden toegelaten wordt. Dat heeft helemaal niets te maken met (een negatief groot) ego, maar alles met jouw taak en rol binnen het grotere geheel. Jij bent in formatie: op jouw plaats in het grotere geheel, gelijkwaardig aan ieder ander. Jij bent beheerder/hoeder/poortbewaker en jij dient jouw energie/creatie te beschermen door het in bezit te nemen en er eigenaar van te zijn. Het is jouw taak het te ontwikkelen, laten floreren en beschermen. Iets delen vereist bezit en eigenaarschap.

Zonder bescherming, eigenaarschap en bezit kan jouw creatie, jouw kracht misbruikt worden. Jij hebt immers jouw ruimte opengelaten. Negatieve energieën kunnen dan binnenkomen. Misbruik heeft zowel een negatieve invloed op jouw creatie als op jou. Voor die bescherming is staan op eigen benen/in je kracht staan/in je midden zijn essentieel. Een goede verbinding met de Aarde is daarvoor nodig. Wordt aan die twee voorwaarden voldaan (gegrond zijn en in je midden zijn), dan vormt jouw bewustzijn een schild tegen elke negatieve invloed. Je hebt dan je schaduw geïntegreerd en dan verliest de schaduw zijn grip op jou. Zodra je je eigen angst overstijgt, verliest angst zijn grip op jou. Niets buiten jezelf heeft dan nog grip op jou. Alleen dan ben je werkelijk vrij.

Elke afhankelijkheid van buitenaf is een beperking van jouw vrijheid. Zolang je partij kiest (wat zwevers doen door zich alleen op het licht te richten: “ik ben licht”), zal je terug moeten komen om de gekozen partij te ervaren. Kies je voor eenheid en is je handelen ook eenheid, dan zul je eenheid ervaren. Dat kan alleen, als je de schaduw in jezelf erkent, ziet dat het ook Licht is en dat weer in eenheid terugbrengt naar heelheid.

Verschillende bedreigde dierensoorten zijn aan het vertrekken, denk aan de walvissen en dolfijnen. Zij hebben taken van de mensheid op zich genomen, nadat de mensheid na de Val van Atlantis haar verbinding met de natuur/de kosmische orde verloor. Nu is de tijd aangebroken om die verbinding te herstellen door jouw plek in het grotere geheel in te nemen, waardoor de dolfijnen en walvissen ook weer verder kunnen. Om die taak op te nemen dien je op eigen benen te staan, ook financieel. Je bent dan gegrond. Als een ander uit balans is, heeft dat geen invloed op jou. Iemands onbalans is het best zichtbaar in diens omgang met geld, ongeacht of men veel of weinig verdient.

jouw Ra-bewustzijn

Deze verbinding met de ander houdt verband met het Ra-bewustzijn in jou: je eigen innerlijke zonlicht. De scheefstanden in combinatie met het gebrek aan eigen gronding hebben ertoe geleid dat het Ra-bewustzijn in ieder van ons viel. Dat wordt de Val van Ra genoemd. Ra is immers een wetmatigheid: de Wet van Balans. We waren al afgedwaald van het Pad, waardoor er al gesteund werd op elkaar. Toen de druk/spanning/belasting/verbuiging te groot was geworden, stortte het systeem in. Denk aan een kaartenhuis, waarin een kaart alleen kan staan door te leunen tegen een ander.

Met de Wet van Balans heeft ieder mens, ieder dier, ieder wezen te maken. In hogere dimensies/voorgaande perioden was echte gronding niet mogelijk, want dat kan alleen in 3D. Daarom is hier op Aarde willen zijn essentieel. Tevens biedt de Aarde de mogelijkheid om de eigen schaduw op te lossen. Opgeloste schaduw maakt weer deel uit van jouw Licht en waar Licht/eenheidslicht is, is geen schaduw, omdat schaduw erkend is als deel van het eigen Licht. Gebrek aan gronding door de confrontatie met de eigen schaduw uit de weg te gaan, geeft draagvlak voor de schaduw. Schaduw die momenteel zichtbaar is, zijn de plannen van het World Economic Forum.

schaduw verdwijnt pas na erkenning

Maar ook als binnenkort de plannen verijdeld zijn, dan is de schaduw nog niet verdwenen. Zolang de mensheid niet gegrond is, komt de schaduw terug. Dat laat het yin-yangteken (dualiteitsteken) zien: licht bevat zwart en zwart bevat licht. Pas zodra je beide kanten verenigd hebt, is het eenheidslicht, omdat de schaduw er weer onderdeel van is. Terugkeer naar het Licht gaat via de weg van de eigen Duisternis heen. En daar komt het probleem met een groot deel van de mensheid, ook spirituele mensen. Hun gebrek aan gronding en echt op Aarde willen zijn, geeft ruimte en biedt draagvlak voor de schaduw. Dat gebrek blijkt uit ideeën als ‘dienstbaar zijn aan de groep’ en ‘de solidariteitsgedachte’, want vanuit emotionele programmering wordt ingegrepen van het leven van een mens. Daardoor kan én mag een ander inbreuk maken op jouw heilige ruimte, op jouw soevereiniteit. De schaduw hoeft door die ingreep/inbreuk niet aangekeken te worden, waardoor de schaduw in een andere vorm terugkomt.

NB: je soevereiniteit terugclaimen via een verklaring, die je ondertekend hebt, is slechts inkt op papier, zolang jij vanuit deze solidariteitsgedachte dienstbaar bent aan de groep, want deze dienstbaarheid leidt je weg van jezelf en daarmee van jouw soevereiniteit.

slot

Daarom heb jij de plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf én voor je creaties vanuit eigenaarschap en wetmatigheid wil er een nieuwe Aarde ontstaan obv soevereiniteit vrijheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, uniekheid, openheid en onvoorwaardelijkheid en eenheid. Dat vereist dienstbaar zijn aan je Godsvonk. Die is verbonden met de overkoepelende Bron. Terugkeer naar natuurwetten via de Wet van Balans. Dat herstelt de innerlijke Val van jouw Ra-bewustzijn. Balans vraagt om verantwoordelijkheid nemen, oftewel Meesterschap.

In die zin verschillen licht en schaduw niet, want het spiegelt elkaar; het enige is dat in geval van licht iedereen zichzelf aanstuurt en controleert. Men is verbonden met de eigen innerlijke Bron, die verbonden is met de overkoepelende Bron, en neemt van daaruit de rechtmatige plaats in. Vanuit schaduw is er een externe Bron (een heersende klasse), die over het volk regeert, en bepaalt wat iemands plaats is.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl