Het scheppende woord

H

de kwaliteit van de 5

Mei is de vijfde maand. De 5 is oa verbonden met de vijf elementen, de vijfde dimensie, de emoties, de ether, het vijfde element, maar het ook vijfde chakra: het keelchakra. Het keelchakra heeft oa te maken met jezelf uiten/uitdrukken, communicatie en expressie. Zodat je vorm (6) kunt geven aan jouw leven. Dat vereist verantwoordelijkheid voor je al handelen, doen en laten, want je kunt anderen schaden met jouw woord.

Momenteel is die verantwoordelijkheid nog niet iedereen toevertrouwt, omdat veel mensen nog in angst en onbewustheid leeft. Kijk hoeveel onbewuste mensen massaal toiletpapier hebben ingekocht… Wel begrijpelijk, want angsthazen schijten zeven kleuren stront.

Schade ontstaat wanneer men vanuit emoties handelt, want de emoties hebben dan de leiding. Geen verantwoordelijkheid nemen voor je emoties betekent dat je een ongeleid projectiel bent, dat gecontroleerd moet  worden, ter voorkoming van schade. De macht van het scheppende woord kan pas tot je komen, zodra je vanuit neutraliteit/het midden/de rechte lijn leeft, zonder verstorende emoties. Dus zelfcontrole en zelfbeheersing Dan kun je ook jouw Godskracht verantwoord beheersen. Je leeft vanuit de rechte lijn, in balans en in verbinding met de Bron. De rechte lijn geeft jouw voeding, kracht en richting. Alleen als je uitgelijnd bent op jouw de rechte lijn kan God/Bron door jou heen werken. Daarvoor is belichaamd bewustzijn nodig: jouw bewustzijn gegrond in je lichaam. De rechte lijn geeft jou een ruggengraat. Je bent standvastig, onverstoorbaar en onwankelbaar, zonder te hoeven strijden, maar enkel door te zijn. Nee is dan nee! Je woorden vormen een energetisch schild. Een ander laat het dan wel uit zijn/haar hoofd om tegen jou in te gaan.

Dit is de kracht van binnenuit, jouw Godinnenkracht (God verinnerlijkt = Godin), je voelt je gesteund door je Pilaar van Licht/de rechte lijn en gegrond. En dat kan alleen vanuit belichaamd bewustzijn, voorbij de emoties. De emoties komen pas daarna: eerst rust, richting bepalen en dan bewegen. Uit de emoties is de emotionele programmering voortgekomen: het idee van een ander moeten helpen. Denken dat je het recht hebt het probleem van een ander kan en mag oplossen/overnemen. Als een ander niet wil veranderen, respecteer die keus! Laat de ander diens verantwoordelijkheid nemen.

Die rechte lijn is je direct verbinding met God. Hoe sterker je verbinding met God, hoe meer je in je in jouw oorspronkelijk zijn komt, want jouw Godsvolk kan in je lichaam gronden. Illusies hebben geen vat op het oorspronkelijke. Illusies zijn slechts een slap kopie van het oorspronkelijke. Als je hoger zelf en je ego/persoonlijkheid samenkomen, dan opent het hoger hart zich, omdat er een hartchakra-basischakraverbinding is. Je emotionele hart wordt gegrond en krijgt haar onvoorwaardelijkheid weer terug. Wanneer jouw Godsvonk en ego samensmelten, ontstaat je Ik-Benkracht. De Ik-Benkracht vormt de basis van het scheppende woord. Nee is dan ook echt nee.

niet verzetten

Het eerste wat ik leerde bij taiji (tai chi) was niet verzetten. Verzetten betekent weerstand bieden aan wat is. Het is een emotionele reactie op wat is. Bij taiji leer je om vanuit je midden te bewegen en te leven. De buitenwereld heeft dan geen vat meer op je. In je midden kun je de buitenwereld laten zijn en eenvoudig van je af laten glijden. Vanuit het midden ontstaat dan de oplossing. Concreet: als je een duw tegen je schouder krijgt, kun je terugduwen en weerstand bieden. Dan wordt het krachtspelletje: wie is het sterkste? Vanuit je midden laat je de druk tegen je schouder los door uit te ademen. Je ‘zakt’ onder de druk en de druk heeft geen grip op je en komt erachter dat ze in onbalans is. De buitenwereld struikelt of valt dan.

Een andere mogelijkheid is een vibratie scheppen, die het een apparaat doet geloven dat je voldoet aan de voorwaarden. Neem als voorbeeld een apparaat, dat controleert of je gechipt bent. De chip zendt een bepaalde energie(golf)/trilling uit. Met het scheppende woord schep je eenzelfde energietrilling, waardoor het apparaat denkt dat je gechipt bent. Niets is onmogelijk, behalve voor een gesloten geest. Het gaat om bewustzijn verbonden met het oorspronkelijke gevoel. Trucjes en technieken zijn gebaseerd op het hoofd, omdat je ze eerst moet (aan)leren. Is het geest over materie of materie over geest?

Alles is vibratie. Geluid is vibratie/trilling. Rust en neutraliteit verhogen jouw trilling. Lagere trilling heeft geen grip op hogere trilling. Jij leeft in jouw wereld; de ander leeft in diens wereld. Je kunt naast elkaar bestaan zonder van elkaar last te hebben. Sterker nog: de kans is aanwezig dat je onzichtbaar bent voor de ander, omdat je een hogere trilling hebt. Daarbij is de uitlijning met de rechte lijn voor mijn gevoel essentieel, want dat is jouw rechtstreekse verbinding met God. God verschaft wat je nodig hebt (veiligheid, levenskracht/voeding, overvloed); je tapt uit eigen Bron. Als God door je heen werkt, is er geen kracht in het universum, die jou tegenhoudt of bepaalt hoe jij moet leven. Dat vraagt een diep vertrouwen in jezelf, in God.

overtuigen met woorden of je woorden leven

Een ego probeert een ander te overtuigen van zijn/haar gelijk. Eén van de manieren van het ego om zijn/haar gelijk te willen halen is stemverheffing. Brutale mensen hebben de halve wereld… Je woorden leven is krachtiger, omdat je ze belichaamt en leeft. Je hoeft niemand te overtuigen van je gelijk; je kunt laten zien dat het voor jou werkt. Een kenmerk van het negatieve ego is jaloezie. Als jij het beter hebt dan de ander, dan bestaat de kans dat de ander jaloers wordt en ook wil hebben wat jij hebt. Die ander raakt dan verwikkeld in een innerlijke tweestrijd, moet bij zichzelf te rade gaan en op dat moment ontstaat er een opening, waarin jouw zienswijze beter ontvangen wordt. Wat de ander er vervolgens meedoet, is zijn/haar keus.

de kwaliteiten van Nederland

Emoties zijn verbonden met het element water. Nederland is een waterland. Daardoor is Nederland sterk verbonden met emoties. De blauwdruk van Nederland biedt de mogelijkheid om de gegronde (1) vier elementen te koppelen aan de ether (5): Netherlands (n – ETHER – lands). Nederland kan dus emoties gronden.

Er is een Frans gezegde: “God schiep de wereld, behalve Nederland, want dat schiepen zij zelf”. Nederland heeft land teruggewonnen van de zee (provincie Flevoland) en is sterk in het bouwen van dijken, zodat het land niet overstroomt wordt door het water. Dat betekent gronding: emoties doorleggen.

Daarnaast bezit de blauwdruk van Nederland ook de mogelijkheid om (oorspronkelijk) gevoel (14) te geven aan de ether. De (oorspronkelijke) ether heeft enkel potentie, nog geen enkele ervaring, is neutraal en heeft nog geen enkele verbinding gemaakt, het kan nog alle kanten op bewegen: positief of negatief, links of rechts. De molens, waar Nederland om bekend staat, geven aan dat de blauwdruk van Nederland ook de elementen in beweging kan zetten, vanuit gebalanceerd. Immers, als een molen niet gebalanceerd draait, richt ze een heleboel schade aan. Denk aan een ongeleid projectiel. En om in harmonie te kunnen scheppen, dient men emotioneel in balans te zijn. Dat lukt als men gegrond is. Daarom hebben wij een intelligente lockdown, omdat het gevoel niet te vast te zetten is.

Ook is de blauwdruk van Nederland verbonden met de zeven en twaalf stralen. Nederland is van zeven naar twaalf provincies gegaan. De 7 is verbonden met de scheppingskracht en de 12 met het mens-zijn.

laat de Nederlandse leeuw niet in zijn hempie staan

Een ander kenmerkend teken van Nederland is de leeuw. Een leeuw is de koning van de dieren, een natuurlijke leider. In dat kader is Leeuwarden en dan om precies te zijn de toren Oldehoven belangrijk, zodat je je eigen koningschap en leiderschap kunt herstellen. Leeuwarden biedt de mogelijkheid je koningschap/leiderschap te gronden en verbinden met de aarde/op Aarde kunnen brengen. De toren Oldehoven staat scheef. Oldehoven kun je vertalen als het oude Hof, het oude Hof van Eden, waarin het groepsbewustzijn iedere individu/koning/leider scheef trok, omdat iedereen aan elkaar hing. Niemand kon individu worden/zijn en dus ook niet de Meester/koning worden, die men in wezen is. De scheefstand van het oude groepsbewustzijn. Daardoor staat de leeuw scheef en wordt autoritair. Dan verliest de leeuw zijn natuurlijk leiderschap en staat de leeuw in zijn hempie. Om dat recht te kunnen zetten, is Assen (hoofdstad van de provincie Drenthe) belangrijk.

Drenthe staat dan voor: de hartfrequentie (D) van de oorspronkelijke energie volgens de Egyptologie (REN) en de blauwdruk (2) van de Bron (0) (T = 20) kunnen verbinden (H = 8 is de lemniscaat) met de ether (E). Dus je kunt de oorspronkelijke frequentie mbv de ether (het verbindende element) verbinden met jouw eigen as/uitlijning. Daarmee kun je de scheefstand van leeuw terugbrengen naar de rechte lijn/je midden.

mei 2020

De meimaand biedt jou in dit meesterjaar 2020 de mogelijkheid om Meester te worden over je emoties en ether, zodat je weer een stukje dichterbij je Ik-Benkracht en het scheppende woord komt. De 20-20 kun je ook uitleggen als de mogelijkheid om de blauwdruk (2) van de Bron (0) te spiegelen, in jouw zijn. Oftewel: (het begin van) gelijk zijn aan de Bron en de Bron waardig zijn. 2021 betekent dan de Bron kunnen gronden/belichamen. Gronding/belichaming is altijd sterker dan lucht/zweven…

Door belichaming van de rechte lijn scheppen jouw woorden via jouw Ik-Benkracht.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl