Het kind: het midden

H

Het is midden is jouw balans. Vanuit je midden kom je in je rechte lijn, je verbindingslijn met jouw Bron. Op die manier kun je tappen uit Bron. Dat is ook een deel van de kennis, die de Tempeliers hebben ontdekt. Het midden is ook het samenkomst punt van man en vrouw. Het punt, waar het mannelijke en vrouwelijke veld elkaar overlappen. Er ontstaat dan een derde veld: het kind. Het kind is het midden van mannelijk en vrouwelijk en draagt beide in zich. Jezus zei: “Je moet als kinderen zijn om Gods koninkrijk te kunnen binnenkomen”. Anders uitgelegd: als je het woord ‘kinderen’ vervangt door het woord ‘midden’, dan dien je dus in je midden te zijn om Gods koninkrijk te kunnen binnenkomen.

Op het moment dat je of alleen in je vrouwelijke deel zit of alleen in je mannelijke deel zit, ben je uit je midden. Je kind is dan onbeschermd. Jouw bewustzijn is afwezig in de ruimte van je innerlijk kind. En wat gebeurt er met ruimtes, waarin jij niet met je bewustzijn aanwezig bent? Die wordt ingenomen door vreemde energieën, positieve of negatieve. In geval van negatieve energieën ontstaat misbruik; in geval van je innerlijk kind leidt dat tot kindermisbruik. Aangezien het midden gelijk te stellen is met de rechte lijn, is de enige daadwerkelijke oplossing om kindermisbruik te stoppen: terugkeren naar je rechte lijn en je midden innemen.

Vaticaan

Momenteel is het kindermisbruik en de handel in kinderen weer zeer actueel; bekende en minder bekende mensen uit Hollywood, politici, hooggeplaatste functionarissen en zelfs prominente personen worden ervan beschuldigd. Ook binnen de Kerk is misbruik van kinderen niet onbekend…

Eerder schreef ik over de val van Ra in bewustzijn. Het Vaticaan houdt die herinnering vast. Deze val van Ra leidde ertoe dat de zon (geel) voor het Licht/Bronlicht (wit) werd aangezien. Zon- en Bronlicht worden gelijkgesteld. Die gelijkstelling is te zien op de vlag van het Vaticaan: goud/geel en wit.

Ten tijde van Lemurië was bekend dat Ra en Bron(licht) niet hetzelfde zijn. Ra geeft alleen maar het Bronlicht door, maar is niet de Bron zelf. Ra verbindt jouw Bronlicht met jouw persoonlijkheid/ego, zodat jij jouw Bronlicht (op Aarde) kunt laten schijnen. Door de val in bewustzijn vanwege trauma is dit gevoel verloren gegaan. De zon werd toen mannelijk; in het Duits (land met de oorspronkelijke menscode en scheppingskracht) is de zon nog steeds vrouwelijk (die Sonne). In Macedonië wordt deze val van Ra hersteld, hetgeen terug te zien in haar vlag: rood met een gele zon met 16 stralen, want 16 is verbonden met de Fibonaccireeks (gulden snede/phi) en dan is de rechte lijn weer voelbaar. Dan is het oorspronkelijke zonnebewustzijn weer beschikbaar.

Zoals in mijn vorige artikelen verwoord, voelt Ra scheefstanden en onbalansen in de verbinding/interactie tussen mensen. Vanuit je zonnevlecht (solar plexus) treed je de buitenwereld tegemoet, ongeacht of je zonnevlecht wel of niet verbonden is met je hart.

het gehackte gevoel

De emoties hebben het oorspronkelijke gevoel gehackt, doordat wij uit ons midden zijn/de rechte lijn hebben verlaten. In deze matrix is het oorspronkelijk voelen vervangen door een emotioneel voelen en van daaruit reageren we op een uiterlijke situatie. Om bij je oorspronkelijk gevoel te komen dien je in je midden te komen, zodat je door de Matrix kunt gaan, er buiten kunt komen. Dat gaat allemaal via het fysieke lichaam.

Ons fysieke lichaam heeft zeven chakra’s. Er zijn er meer, maar die bevinden zich buiten het fysieke lichaam. Het huidige fysieke lichaam is het lichaam dat hoort bij de Matrix, de illusoire wereld waarin we ons bevinden. Volgens het gnostische scheppingsverhaal zet Yahweh (de Hoofdarchont) de ziel vast in het fysieke lichaam. Het lichaam dat door hem gecreëerd is. Het fysieke lichaam is dus niet slecht of zo, maar is met haar vijf zintuigen gericht op de Matrix, de illusoire wereld. Alleen door ons Licht door ons fysieke lichaam te laten stralen, worden wij ook Meester daarover en bevrijden wij onze ziel. Dat vereist belichaming van je Licht. Belichaming van je eigen Bronlicht verhoogt de trilling van je fysieke lichaam. Daarvoor is nodig om je schaduw aan te kijken en terug te brengen in eenheid/heelheid. Na voldoende eigen schaduw omgezet te hebben in Licht bereik je op enig moment een punt, dat jouw Licht de tralies van de Matrix doorbrandt. Jij wordt Meester (Keizer) over de stoffelijke realiteit. Geest over materie.

Het eerste chakra dat je tegenkomt, als je naar beneden gaat (vanuit die lijn bekeken), is je aardesterchakra. Het aardesterchakra biedt de mogelijkheid om jouw Licht (ster) te koppelen aan het oorspronkelijke gevoel, want het chakra bevindt zich buiten ons fysieke lichaam, circa 20 à 30 cm onder onze voeten. Dat chakra kan contact maken met het oorspronkelijke gevoel dat zich buiten de Matrix bevindt. Jezelf van daaruit gronden maakt jouw gronding hierop Aarde sterker en steviger. Het aardesterchakra bevat de blauwdruk van alle Aardse ervaringen: verleden, heden en toekomst.

Bovenstaande sluit weer aan bij de Emperor’s corridor (keizerlijke doorgang) in de Prachov Rocks (Tsjechië): de keizer is baas over de stof/materie. In en uit de Matrix!

bescherm je kind: neem je middenruimte in!

Het blijkt dus nog belangrijker te zijn je rechte lijn te vinden dan gedacht. Zolang je je middenruimte niet inneemt en niet terugkeert naar balans, hebben negatieve energieën zonder meer toegang tot je innerlijk kind. Negatieve energieën maken gebruik van openingen. Openingen ontstaan door scheefstanden. Belasting is gebaseerd op uit je midden zijn en je afhankelijk opstellen tov anderen; kindermisbruik is gebaseerd op de afwezigheid van jouw bewustzijn in de ruimte van je innerlijk kind, waardoor je kind onbeschermd is. “Je moet als kinderen zijn om Gods koninkrijk te kunnen binnenkomen”. Vanuit het midden kun je deze Matrix verlaten.

Patrick Scheers
www.5D-geld.nl